Anda di halaman 1dari 43

Ke Arah Pengukuhan

Pendidikan STEM di Malaysia


DR. IHSAN BIN ISMAIL
http://tiny.cc/43q74y
Keperluan Pendidikan STEM
STEM adalah masa hadapan, penggerak ekonomi baharu, menghasilkan pencipta,
penginovasi dan penyelesai masalah. Ekonomi berasaskan inovasi memerlukan bakat
STEM yang akan menjadi saintis, penginovasi dan pencipta pada masa hadapan

Ekonomi berasaskan Inovasi Landskap Ekonomi Dunia


Emerging Science, Engineering and Inovasi dan pemesatan pengetahuan
Technology (ESET) Study menyatakan berteraskan internet mudah alih (mobile
Malaysia berada dalam fasa ekonomi internet), data raya (big data) dan
berasaskan inovasi dan akan berubah Internet of Things (IoT) telah mengubah
ke era humanization economy age landskap sosioekonomi global

Skills Outlook 2022 Revolusi Industri / IR4.0


World Economic Forum (WEF) 2018 Kecerdasan buatan + revolusi maklumat
menyenaraikan 10 kemahiran yang ( Big data, IoT, cloud )
sedang berkembang dan 10
kemahiran yang sedang menguncup
pada tahun 2022
Internet of Things (IoT)
Jobs Landsape 2022 Jaringan peralatan seperti kenderaan,
peralatan rumah, peralatan untuk diri
World Economic Forum (WEF) 2018
sendiri yang mempunyai elektronik,
menyenaraikan 10 pekerjaan yang
perisian, sensor dan connectivity yang
diperlukan dan 10 pekerjaan yang
membolehkan peralatan ini berhubung,
kurang diperlukan pada tahun 2022
berinteraksi dan bertukar data
SAINS TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MATEMATIK
- pendekatan inkuiri - Aplikasi - proses RBK dalam - pemikiran
saintifik dalam pengetahuan inkuiri saintifik untuk matematik dalam
pengajian alam saintifik secara menyelesaikan inkuiri saintifik, RBK
semulajadi praktikal dalam masalah dan teknologi
kehidupan harian

KONSEP
PENDIDIKAN
STEM
(STEM + A + R)
SENI BACAAN
Apresiasi Literasi
 Pembelajaran bersepadu disiplin STEM
seni bacaan yang mengaplikasikan konteks dunia
sebenar
 Melahirkan murid yang kreatif, imaginatif,
inventif dan mempunyai nilai estetik

Pendidikan dalam mencari penyelesaian kepada


sesuatu masalah

STrEaM RBK - Reka Bentuk Kejuruteraan


TAHAP PENDIDIKAN STEM

Sumber: Laporan Pencapaian Inisiatif Pengukuhan STEM, KPM, 2015, m/s 5 9


Matlamat Pendidikan STEM Pengguna teknologi

MATLAMAT Mereka
bentuk dan Menyelesai
Melahirkan murid berliterasi mencipta masalah
STEM yang kreatif, inovatif, produk secara
inventif dan berupaya baharu kreatif dan
mengenal pasti, mengaplikasi Murid inovatif
serta mengintegrasikan Berliterasi STEM
konsep STEM untuk
memahami masalah dan Berfikir
Mencipta
menyelesaikannya secara
idea
baharu logik
Pembelajaran
STEM Bersepadu

Pusat STEM Negara, Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, KPM
PEMBELAJARAN BERSEPADU STEM
Penyepaduan inkuiri saintifik, proses reka bentuk kejuruteraan,
teknologi dan pemikiran matematik
Inkuiri Saintifik
Konsep 5E
Engage, Explore, Explain
Extend, Evaluation
S
Teknologi
Penggunaan pengetahuan saintifik Pemikiran Matematik
untuk tujuan atau aplikasi praktikal
sama ada dalam industri atau
T M Melibatkan proses pemikiran
matematik:
kehidupan harian Mengkhusus (deduktif), membuat
generalisasi (induktif), meramal dan
menjelaskan
Rekabentuk Kejuruteraan
Mengamalkan 5 langkah dalam reka E
bentuk kejuruteraan:
Kenal pasti masalah, bincang,
merekabentuk, bina dan uji, kongsi
penyelesaian
Science
inquiry
Pembelajaran Bersepadu STEM
Technological
literacy

Mathematical
thinking

Engineering
design

Integrated
STEM
Learning
(Kelley & Knowles 2016)
Pendidikan
Berasaskan
Inkuiri

Asas IBE:
Adalah penting untuk
memastikan murid betul-
betul memahami apa yang
mereka pelajari dan bukan
sekadar menghafal isi
kandungan
Inkuiri Saintifik

Meneroka Menyiasat Membuat Kesimpulan Berkomunikasi


Murid menjadi biasa dengan Murid merangka dan murid mensintesis apa yang murid menyampaikan
fenomena yang dikaji menjalankan penyiasatan dipelajari dan membuat pemahaman baharu yang
kesimpulan diperoleh kepada pendengar
yang lebih ramai
Konsep 5E
dalam Inkuiri
Pemahaman tentang pembelajaran murid
Cubaan murid untuk memahami dunia di
sekeliling mereka untuk menjadikannya boleh
dijangka (predictable)
dengan memerhatikan corak dan hubungan
dalam pengalaman mereka
dan melalui interaksi dengan pihak lain
Murid membina pemahaman melalui refleksi
terhadap apa yang mereka alami

Engaging Exploring Explaining Extending Evaluating


students in the big ideas the big ideas further why things happened understanding through understanding through a
new applications variety of techniques
Contoh IBSE
Ketumpatan:
1. Engage: Kenapa kapal yang berat
timbul dalam laut sedangkan batu
yang ringan tenggelam?
2. Explore: Jalankan eksperimen
dengan 2 jenis objek, blok kayu
dan plastisin.
3. Explain: Terangkan dapatan
daripada eksperimen tadi.
4. Elaborate: Cuba aplikasi
kefahaman yang ada dalam
situasi yang lain.
5. Evaluate: Guru menilai proses
pembelajaran murid secara
formatif dan sumatif, bukan
sekadar jawapan dalam
latihan/ujian.
MATEMATIK
APAKAH
MATEMATIK

Bermain Eksplorasi Kerja Sepasukan


Belajar dambil bermain merupakan Murid diberi peluang untuk Aktiviti belajar sambil bermain dan
elemen penting dalam bereksplorasi bagi bereksplorasi dilaksanakan dalam
pembelajaran matematik meningkatkan ilmu matematik kumpulan untuk memupuk kerja sepasukan
Ke Arah Pendidikan Matematik Cara Baharu
Guru bukan sekadar
Tidak terhad kepada guru menunjukkan cara
menunjukkan cara mengira penyelesaian kepada sesuatu
dan murid mengulangi apa masalah tetapi membawa
yang ditunjuk oleh guru murid dalam suatu adventure
yang membawa kepada
penemuan matematik

Bukan sekadar formula yang


diaplikasikan dalam proses Perlu merapatkan jurang
penyelesaian masalah antara apa itu matematik
yang sebenarnya dengan
bagaimana matematik
biasanya diajar di sekolah

Pembelajaran matematik
Murid belajar secara aktif dan
bersifat aktif, konstruktif,
tidak hanya mendengar
kumulatif dan proses
penerangan dan contoh yang
berorientasikan matlamat
diberikan oleh guru
Inkuiri Dalam Matematik

Pemerhatian dan Menyiasat / Eksperimen Membuat Perkaitan Menjelaskan


Penerokaan Mental, virtual dan material dengan soalan lain yang hamper Memberi penerangan
Bermula dengan soalan atau sama dan telahpun dijawab tentang penemuan / hasil
masalah eksperimen
Contoh IBME
Mengukur tinggi pokok:
1. Persoalan/masalah: Ketinggian pokok
balak dalam suatu kawasan hutan
boleh menentukan kesesuaian untuk
pembalakan. Bagaimana mengukur
ketinggian pokok?
2. Pemerhatian/penerokaan: Teroka
kaedah mengukur ketinggian pokok
atau objek yang tinggi - klinometer.
3. Penyiasatan/eksperimen: Cuba ukur
ketinggian beberapa objek yang
tinggi.
4. Membuat perkaitan: Aplikasi kaedah
tersebut untuk mengukur ketinggian
bangunan atau objek lain
5. Menjelaskan: Terangkan kaedah yang
digunakan dan hasil eksperimen.
Q-STEM-A
DR MUHAMMAD
NAZIR
UNISEL
013-3972610
• Infographic Style

STEM Dalam
Al-Quran
SURAH AL-MULK AYAT 19
Dan apakah mereka tidak
memperhatikan burung-burung yang
mengembangkan dan mengatupkan Burung Helang Burung Hantu
sayapnya di atas mereka? Eksperimen oleh Rekabentuk kipas
sekumpulan saintis untuk
Tidak ada yang menahannya (di menguji tahap bunyi dan
diilhamkan daripada
sayap burung hantu -
udara) selain Yang Maha Pemurah. kesan angin daripada
sayap burung
biomimicry

Sesungguhnya Dia Maha Melihat


segala sesuatu. Burung Helang Burung Hantu
Education is not
the filling of a
pail, but the
lighting of a fire

William Butler Yeats

Contoh kejayaan guru


yang melaksanakan
inkuiri dan hands-on
dalam PdP
SOCIAL MEDIA

SAINS
A+, A, A- = 20.99%
Cikgu Norhailmi (SMK Jerlun,
Kedah)
GPMP – 4.66
% Lulus – 96.34
SOCIAL MEDIA

KIMIA
A+, A, A- = 27.9%
Cikgu Yasmin (SMK La Salle, PJ)
GPMP – 4.70
% Lulus – 92.9
SOCIAL MEDIA

KIMIA
A+, A, A- = 26.2%
Cikgu Anuthra
(SMJK Chung Hwa Tenom)
GPMP – 3.76
% Lulus – 100
SOCIAL MEDIA

SAINS
A+, A, A- = 44.80%
Cikgu Raimi (SMK Durian Tunggal, Melaka)
GPMP – 3.0
% Lulus – 100
SOCIAL MEDIA

SAINS
A+, A, A- = 74.4%
Cikgu Kamarul Azman
(1 kelas - SMK Rosly Dhobi, Sibu)
GPMP – 1.69
% Lulus – 100
AKTIVITI PENDIDIKAN STEM
Pembangunan
Kapasiti Guru
Pembelajaran secara inkuiri bagi memastikan
murid faham apa yang dipelajari dan bukan
sekadar menghafal. Kapasiti guru dalam
melaksanakan PdP berasaskan inkuiri perlu
dibangunkan melalui bengkel yang berbentuk
hands-on
IBSE IBME
Inquiry Based Inquiry Based
Science Education Mathematics Education

Latihan selama 60 jam


Fasa 1: Latihan kepada tenaga pengajar utama
Fasa 2: Latihan kepada guru selama 32 jam
Fasa 3: Sambungan latihan kepada guru selama
28 jam – 4 bengkel (7 jam setiap bengkel)
Seminar Amalan
Terbaik IBSE dan
IBME

Guru-guru yang
melaksanakan PdP
berasaskan inkuiri
membentangkan
amalan terbaik dalam
seminar di peringkat
daerah.

Pembentangan terbaik
peringkat daerah akan
dibawa ke peringkat
kebangsaan
Aktiviti Peningkatan Minat Murid Kepada STEM
Karnival STEM Sekolah
Minggu Sains Negara Secara bersepadu Kelab STEM
melibatkan semua
April dan Ogos 2019 Menggantikan Kelab
guru dan murid
Murid laksana aktiviti Sains/Matematik
sains/STEM Guna modul STEM

Sambutan Hari Sains Sedunia Sambutan 50 Tahun Manusia


Mendarat di Bulan
10 Nov 2019
Murid laksana aktiviti Julai - Nov 2019 - Aktiviti berkaitan
sains/STEM guna material sains angkasa - Beri kesedaran
kos rendah tentang kemajuan teknologi

Aktiviti Badan Beruniform Sambutan Hari Guru


Bertemakan STEM Bertemakan STEM
Pengakap, PBSM, Pandu Aktiviti hari guru
Puteri, KRS, Bomba bertemakan STEM
Kolaborasi Dengan Pelbagai Pihak
Jabatan Meteorologi Malaysia
Sambutan Hari Metereologi Sedunia
Kesedaran awam tentang bencana alam

MPOC / KLK
Pihak Swasta
Bengkel Share a Sawit moment
Fairview International Sawit dan Anda
 Rocket car, Microbit, Maths a Day,
World Math Test

Aquaria
 Latihan guru
 Pertandingan Aquaponik
 Bengkel SPM Universiti / SIRIM
Pertandingan Inovasi
Mentor Mentee
Karnival STEM

Planetarium Negara
Program Citra Angkasa
PERSOALAN?
Adakah kita menyediakan
murid kita untuk kerjaya masa
hadapan?

Adakah murid kita


sedar tentang masa Adakah kita mempunyai
hadapan yang kemahiran, bakat dan
sedang menanti pengetahuan yang
mereka? diperlukan supaya dapat
bergerak seiring dengan
kelajuan inovasi?
SERTAI KUMPULAN FB:

• Pendidikan STEM di Malaysia


• Terbuka kepada
pentadbir, guru,
murid dan ibu bapa

• Untuk menyebar luas


maklumat berkaitan
pendidikan STEM
TERIMA KASIH
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi

DR. IHSAN ISMAIL


HP: 013-3098622
ihsan.ismail@moe.gov.my
drihsan.ismail@gmail.com

FB: Pendidikan STEM di Malaysia

Anda mungkin juga menyukai