Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

_________________________________________________________________________________

MINGGU : 37 TARIKH :
TEMA : INSTITUSI DAN KEMUDAHAN AWAM HARI : ISNIN

HARI /
BAHAN /
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATAPELAJARAN

07.40 – 08.00  Perhimpunan


(20 minit)  Rutin Dan Main Bebas

 Huraian tentang tatacara di perhimpunan sekolah


08.00 – 08.20
(20 minit)  Minum pagi
 Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat pagi, menanda
PERBUALAN AWAL kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang hati.

08.20 – 09.20 Tajuk : BM 1.0 Kemahiran mendengar dan bertutur BBB :


(60 minit) SK : BM 1.5 Bertutur untu menyampaikan idea  Kad gambar
SP : BM 1.5.1 menyampaikan idea tentang sesuatu yang  Kad frasa
BAHASA didengar, dilihat atau dialami.  Lembaran
MALAYSIA BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis tentang kerja
sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami.
BM 1.5.1 menyampaikan idea tentang sesuatu yang MURID BIL
didengar, dilihat atau dialami. Menguasai
BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis tentang
sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami. Tidak
menguasai
OBJ : Murid boleh membaca perkataan
AKT :
1. Murid membunyikan dan mengeja perkataan
kemudahan awam
2. Murid membaca kad/frasa secara latih tubi
 pondok bas  hentian bas
 tandas awam  kaunter tiket
 jalan raya  lampu jalan
 telefon awam  bas awam.
3. Bercerita tentang pengalaman menggunakan
kemudahan awam

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

9.20 – 9.50
(30 minit) REHAT / PENGURUSAN DIRI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

9.50 -10.50 Tajuk : PM 4.0 Berterima kasih BBB :


(60 minit) SK : PM 4.1 Menunjukkan sikap berterima kasih atas  Kad gambar
pemberian, bantuan dan jasa yang diterima
PENDIDIKAN SP : PM 4.1.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan dan MURID BIL
MORAL bertulis Menguasai
PM 4.1.2 Menunjukkan pelbagai cara menyatakan
penghargaan atas jasa, bantuan dan pemberian Tidak
menguasai
OBJ : Murid boleh faham situasi untuk diucapkan terima
kasih
AKT :
1. Murid diberi kad gambar kemudahan awam
2. Soal jawab tentang kemudahan awam
3. Murid mendengar guru bercerita tentang fungsi
kemudahan awam
4. Murid main peranan situasi di pondok telefon
/kaunter tiket
5. Memberi ucapan terima kasih dalam perbualan
tersebut

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.50 -11.30 Tajuk : MA 4.0 Nilai wang BBB :


{50 minit) SK : MA 4.1 Mengecam dan menggunakan wang yang  Sample duit
berlainan nilai  Bahan jualan
MATEMATIK SP : MA 4.1.3 Menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti
AWAL OBJ : Murid boleh melakukan urusan jual beli MURID BIL
AKT : Menguasai
1. Murid diberi duit syiling dan duit kertas
2. Murid menyebut nilai wang Tidak
menguasai
3. Murid mengira jumlah duit
4. Murid bergerak dalam kumpulan untuk aktiviti
 kumpulan penjual – model bahan jualan
 kumpulan pembeli – duit RM 2.00
5. Murid menjalankan sistem jual beli
6. Ulang aktiviti 4 & 6

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

11.30 – 11.50 Menamakan kemudahan awam BBB :


(10 minit)  kad gambar

REFLEKSI

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :

………………………… …………………………
( ) ( )
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

MINGGU : 37 TARIKH :
TEMA : INSTITUSI DAN KEMUDAHAN AWAM HARI : SELASA
HARI /
BAHAN /
MASA / KANDUNGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
CATATAN
MATAPELAJARAN
_________________________________________________________________________________

07.40 – 08.10 Tajuk : PFK 1.0 Perkembangan Motor Halus BBB :


( 30 minit ) SK : FK 5.1 Mengaplikasikan kemahuiran membuat  Gunting
keputusan dalam konteks kesihatan diri dan  gam
PERKEMBANGAN reproduktif
FIZIKAL SP : FK 5.1.2 Bercerita tentang kepentingan menjaga MURID BIL
kebersihan: Menguasai
 diri  pakaian
 peralatan peribadi Tidak
menguasai
FK 5.1.9 Mengamalkan kebersihan di:
 kelas  tempat tinggal
 tempat awam
OBJ : Murid tahu menggunakan alatan dengan betul
AKT :
1. Murid memilih kad gambar tempat
2. Murid secara berpasangan berbincang tentang kad
gambar tersebut
3. Murid tampil ke hadapan bercerita tentang cara
menjaga kebersihan

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

08.10 - 08.30  Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat pagi, menanda


( 20 minit ) kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang hati.
 Menamakan aktiviti yang telah dijalankan pada waktu perkembangan
PERBUALAN AWAL fizikal.
 Minum pagi

08.30 – 09.20 Tajuk : KE 3.0 Seni Visual BBB :


( 50 minit ) SK : KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan  Kertas keras
karya seni ( Ekspresi Kreatif )  Kad manila
KREATIVITI SP : KE 3.3.4 Menghasilkan binaan kreatif  Cawan kertas
OBJ : Murid boleh membina bangunan institusi  kotak
kemudahan awam
AKT : MURID BIL
1. Murid di beri kotak Menguasai
2. Membina replika bangunan yang dipilih
3. Murid mengabungkan bahan tersebut Tidak
4. Murid menghasilkan bangunan institusi awam menguasai

- Sambungan aktiviti di hari seterusnya


Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :

………………………… …………………………
( ) ( )

MINGGU : 37 TARIKH :
TEMA : INSTITUSI DAN KEMUDAHAN AWAM HARI : RABU

HARI /
BAHAN /
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATAPELAJARAN

07.40 – 08.00  Murid di bawa melawat perrpustakaan


(20 minit)  Memilih bahan bacaan yang sesuai
 Soal jawab bahan yang dipilih
MAIN BEBAS
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

08.00 – 08.20  Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat pagi, menanda


(20 minit) kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang hati.

PERBUALAN AWAL

08.20 – 09.20 Topics : BI 3.0 Writing BBB :


(60 minit) SK : BI 3.1 Develop prewriting skills  Laptop
SP : BI 3.1.1 Demonstrate fine motor control of hands  Picture cards
BAHASA and fingers by using writing apparatus correctly  Activity book
INGGERIS BI 3.2.7 Communicate ideas and information by
using drawing, marks, symbol and writing with MURID BIL
invented spelling Menguasai
OBC : Pupils able to simple instruction from teacher
ACT : Tidak
1. Pupis say aloud word menguasai

 public toilet  bus stop


 telephone booth  ticket counter
2. Read aloud flash card about public facilities with
guidance.
3. Listen and match the same picture and words guiged
from teacher.
4. Write the words and colour the picture.

Impact :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

9.20 – 9.50 REHAT / PENGURUSAN DIRI


(30 minit)

9.50 -10.50 Tajuk : PM 4.0 Berterima kasih BBB :


(60 minit) SK : PM 4.1 Menunjukkan sikap berterima kasih atas  Kad gambar
pemberian, bantuan dan jasa yang diterima  Lembaran kerja
PENDIDIKAN SP : PM 4.1.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan dan
MORAL bertulis MURID BIL
PM 4.1.2 Menunjukkan pelbagai cara menyatakan Menguasai
penghargaan atas jasa, bantuan dan pemberian
OBJ : Murid boleh mengikut aktiviti di dalam kelas Tidak
menguasai
AKT :
1. Murid diterangkan cara ucapan dan situasi untuk
diucapkan terima kasih
 Ucapan  Berjabat tangan
 Tepukan  pelukan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

2. Soal jawab

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.50 -11.30 SA 5.0 Menyiasat Alam Fizikal BBB :


{50 minit) SK : SA 5.1 Meneroka alam fizikal dalam kehidupan  Kawasan lapang
seharian
SAINS SP : SA 5.1.1 Menyatakan pelbagai sumber cahaya
AWAL SA 5.1.2 Merekod hasil pemerhatian terhadap MURID BIL
bayang-bayang Menguasai
OBJ : Murid faham konsep bayang- bayang.
AKT : Tidak
1. Murid diperkenalkan alatan perkusidi bawa ke menguasai
kawasan lapamg
2. Melihat baying- bayang secara dekat dan jauh
3. Meneragkan perkaitan baying- bayang yang terhasil
dekat dan rendah
4. Murid bermain alat perkusi sambil menyanyi dengan
bimbingan guru.
5. Soala jawan kaitan cahaya dan bayang- bayang di
waktu siang dan malam

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.30 – 11.50 Menyanyikan lagu “ Nampak Bayang- bayang “


(10 minit)

REFLEKSI

Disemak Oleh :
Disediakan Oleh :

…………………………
…………………………
( )
( )
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

MINGGU : 37 TARIKH :
TEMA : INSTITUSI DAN KEMUDAHAN AWAM HARI :
KHAMIS

HARI /
MASA / KANDUNGAN BAHAN / CATATAN
MATAPELAJARAN

07.40 – 08.00 Tajuk : FK 1.0 Perkembangan Motor Halus BBB :


( 30 minit ) SK : FK 5.1 Mengaplikasikan kemahuiran membuat  Alatan kebersihan
keputusan dalam konteks kesihatan diri dan
PERKEMBANGAN reproduktif
FIZIKAL SP : FK 5.1.2 Bercerita tentang kepentingan menjaga MURID BIL
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

kebersihan: Menguasai
 diri  pakaian
 peralatan peribadi Tidak
menguasai
FK 5.1.9 Mengamalkan kebersihan di:
 kelas  tempat tinggal
 tempat awam
AKT :
1. Murid diberi altan kebersihan
2. Murid menjalan aktiviti Jom Bersih dengan
bimbingan guru
3. Guru menerangkan kebaikan aktiviti tersebut dan
sesuai untuk dilaksanakan di rumah, tempat awam
dan kelas

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

08.00 - 08.20  Memberi ruang dan masa untuk murid-murid urus diri.
( 20 minit )  Membincangkan aktiviti yang telah dijalankan pada waktu perkembangan
fizikal.
PERBUALAN AWAL  Minum pagi

08.20 – 09.10 Tajuk : KM 2.0 Saya dan Komuniti BBB :


( 50 minit ) SK : KM 2.3 Memahami tanggungjawab dan hubungan diri  Video klip
dengan komuniti  Komputer riba
KEMANUSIAAN SP : KM 2.3.3 Mengenal simbol kemudahan awam dalam
komuniti MURID BIL
KM 2.3.7 Menggunakan kemudahan awam secara Menguasai
Bertanggungjawab
OBJ : Murid boleh tahu perkhidmatan awam Tidak
menguasai
AKT :
1. Murid diberi kad simbol perhentian bas .
2. Kenal pasti ciri simbol perhentian bas
RPH M 26- malaysia NegarakuChan Mali Chan.flv
3. Menonton cerita pendek tentang tatacara menaiki
bas
4. Aktiviti – main peranan menaiki bas

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

09.10 – 09.40 REHAT / PENGURUSAN DIRI


(30 minit )

09.40 -11.00 Tajuk : SA 5.0 Menyiasat Alam Fizikal BBB :


( 80 minit ) SK : SA 5.1 Meneroka alam fizikal dalam kehidupan  Bekas air
seharian  Objek
SAINS SP : SA 5.1.1 Menyatakan pelbagai sumber cahaya  Kawasan sekolah
AWAL SA 5.1.2 Merekod hasil pemerhatian terhadap
bayang-bayang
OBJ : Murid boleh memahami konsep bayang-bayang dalam MURID BIL
air Menguasai
AKT :
1. Menonton cerita ” Anjing dan bayang-bayang” Tidak
menguasai
2. Murid di beri sebekas air
3. Murid menekapkan muka atas permukaan air
4. Melihat bayang- bayang yang timbul
5. Menyentuh bayang-bayang tersebut
6. Murid membuat analisa
7. Murid memegang objek lain
8. Membuat ukuran bayang- bayang yang terhasil
secara dekat dan jauh

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.00 – 11.30 Tajuk : KE 3.0 Seni Visual BBB :


( 30 minit ) SK : KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan  lego
karya seni ( Ekspresi Kreatif )
KREATIVITI SP : KE 3.3.4 Menghasilkan binaan kreatif MURID BIL
OBJ : Murid boleh melaksanakan tugasan yang ditetapkan Menguasai
AKT :
1. Murid di bawa keluar kelas Tidak
menguasai
2. Murid menamakan bangunan sekitar kelas
3. Murid diberi lego
4. Murid membina bangunan dengan menggunakan
lego secara kumpulan ( 1 kumpulan – 4 murid )

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

11.30 -11.50 Menamakan simbol BBB :


( 10 minit )  kad simbol

REFLEKSI

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :

………………………… …………………………
( ) ( )

MINGGU : 37 TARIKH :
TEMA : KEMERDEKAAN 2 HARI : JUMAAT

HARI /
BAHAN /
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATAPELAJARAN

07.40 – 08.00  Murid berada di taman kelas.


( 20 minit )  Melihat suasana sekitar luar kelas
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

MAIN BEBAS  Menerokai alatan permainan di luar kelas

08.00 – 08.20  Memberi ruang dan masa untuk murid-murid menyesuaikan diri.
( 20 minit )  Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat pagi, menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang hati.
PERBUALAN AWAL

08.20 – 09.20 Tajuk : KM 2.0 Saya dan Komuniti BBB :


( 60 minit ) SK : KM 2.3 Memahami tanggungjawab dan hubungan diri  telefon
dengan komuniti
KEMANUSIAAN SP : KM 2.3.3 Mengenal simbol kemudahan awam dalam MURID BIL
komuniti Menguasai
KM 2.3.7 Menggunakan kemudahan awam secara
bertanggungjawab Tidak
menguasai
OBJ : Murid boleh tahu cara menggunakan telefon waktu
kecemasan.
AKT :
1. Murid diperkenal nombor telefon kecemasan
2. Main peranan cara menggunakan telefon awam dan
membuat panggilan kecemasan

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

9.20 – 9.50 REHAT / PENGURUSAN DIRI


(30 minit)

09.50 -11.00 Tajuk : KE 3.0 Seni Visual BBB :


(70 minit ) SK : KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan  Kertas keras
karya seni ( Ekspresi Kreatif )  Kad manila
KREATIVITI SP : KE 3.3.4 Menghasilkan binaan kreatif  Cawan kertas
OBJ : Murid boleh membina bangunan institusi  kotak
kemudahan awam
AKT : MURID BIL
1. Sambungan aktiviti yang lepas Menguasai
2. Murid menghasilkan bangunan institusi awam
3. Membuat hiasan sekitar bangunan Tidak
4. Bercerita tentang hasil kerja menguasai

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
_________________________________________________________________________________

________________________________________________

11.00 – 11.30 Tajuk : KD 3.0 Membina Kemahiran Sosial BBB :


( 30 minit ) SK : KD 3.2 Menggunakan kemahiran social dalam  Kad gambar
hubungan dengan orang lain  objek
KETERAMPILAN SP : KD 3.2.2 Berkongsi alat dan bahan dengan orang lain
DIRI semasa melaksanakan aktiviti MURID BIL
KD 3.2.5 Menyesuaikan diri dengan situasi tertentu Menguasai
untuk bersosialisasi
OBJ : Murid boleh tahu cara menggunakan kemudahan Tidak
menguasai
awam
AKT :
1. Main peranan cara menggunakan kemudahan awam
2. Murid bergerak mengikut pusat pembelajaran

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.30 – 11.50 Main peranan di kaunter hospital / klinik BBB :


( 10 minit )  Replica
bangunan
REFLEKSI

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :


MINGGU : 2
………………………… …………………………
( ) ( )

Anda mungkin juga menyukai