Anda di halaman 1dari 12

laPoe*N ?

rLqbTlt@rq Fts(k4 A+fgn

Unn?n :

rrpr,l,.eL*t : ,Ti[1i,t]-ffiol'"'
No p€rzclZ.t1uc P€ai gt: / t isi DrFrqr(si
Tapaca+t- ?tLftkTlkvrn : tt ep. I ?oV
HAet /trce.ornwt< : Sf,BTu l11b
Ketr'lnv kerzm * S'yiFa., wtorlindo,r
s S,tevclrus
Tino &tur ,

Astrrev l

),f t
1o !

'' '*;;;*-i-****--
. "

' lrh..tlve E slrAs GUNa oqrz*A


7ot0 t loto)
,9

l
>l-!
I

I
I
0plik
ki, i ft Fraksr
1
t . Tuyan Percoboan
1. Flern pe hlor ri $a n r - {q rir Spek lra q{o rn denga n
fnetod-p drprrt.si
2' Nenentukcr n PnJqrq aletonr funrl ( -t I (crhar4r,
t *pt^ &n Suat , Sclc"r l2er denq n rvtenqoTrno,leorl
kisi dr.prattzs i .

n. Peratottotn
1. tt'tirtr:rr
t. \nvuQo p,Jxr
3. trts,i
1. sta h p d".u, penppit
J[' Teon
Jika berl.<as aWW
fv[ono|crorkqhr 4ijofu[^ken
Pado , s-eWtq'tan aL@tri &t ler<trkan tfurv)
gelrx"ul,". tz-isi
kan teL+tqbn lotqi akc.tn &i betX,.ton Akt'baF pbnt--
turan lersglarS , kpr bi la lola lrbti t',at suq4v gurvtbe r
Cohaya rYo no kro rnar h'r <ten$c)n ?e ror n ta (ea r't
Sebuah kist r otkon la mpk y44t- @la d,iFrakr<.
bewt>t pik4- pil=n temnq , infrfisilorr pitr^pil-c4
(t4enat pod m ba*t fr/+* Rtra ( &n p i f_
rnor k si rnu
l!,,n nY? 'lo.?ot d, /."'/pon kanan p'r{o
Mctf
inlensf lar ?ih ber lru raqE un+,/ bo*,vYqgfarv>'bl",
n:L,^, ,-.tt &a
) pitu pr/t /. pi \ pih
l,.y
n
!^,.(1,,linlctgn fun.. cothotyaA - +"L;'Lqr&
bitc,t felisih yqg ke/ruti deto.
d{n celqh lcK i yanDT berwht ran
qn -J*"nri, in*r*
fYl 4=4.singr

I
fn -- Ode drprzrt<si (o , tr z, u.- - -. )
?Db,
4 = Jarortn afl{crret dr,et prtr tstsi (t*nr#tn{or b,r;)
\ = ?arlpg qdornfun"l a,bw,W Wyq d.lEuna kotn
b= SuCuf lenturr,rn t&f-ksi)
,)il<q @l,alc.t Votnq
dtoynakaa berup,r @hctya
[btf k ro ma h'r , h' k,
sa ka n rnel; La t tuqfu s pektrurt
Nama . spefr-turn ,Jc:nq
Jehr
tw{lirl"t te./iha't adq/qh
spebkvrn 4an
3-1" r*+"mh (rn=7).palo,m
?erconoon ini d.iqvrwhen ;r;'d'n=
*Flekri dan p1s;
dr'F*ksi - fti=t

Gambar I
Teon btrnfuman
DiFnatci cohaga adabl4 pe,rishtrro
*f$rb- n.rn., atetu
oteh reby' sebaeqi
I":*,:vkq\?"":tunq lrn-",,
.furo"'nuanq terdi
f,eqnalow) r-rfi {nUr1, h;; ;;:
ff:.1": i'^: ^:: yy^, \:, n 1 eu,' noy_ yw.te nal _
hc,si\r.qn o".",y, p.n{rrq{.. _
;/L;.';m". ffi
krikn'aray lelqh ryenw+x4 @n fuhuct ,
h;tqanryn daratdrvranikcrO
- ,"0,.rcrA, *1;tcet Vrred pfnnffi.n dtprabu
fulah nY; persrr d.r. at ,tr tn4.n i rnurn per{arnar
&'F* kst yqrq /ainrt-p tr. F tq
UWran l,ernwmWn qdl oph.k Unfuk ynpmbertlvk tnyanq ^
an {enpigt"trurt &a berlbt - yren& Hwt a{au uqlak
l\ernfsahkan Mn,pry qebrnfunq a&|,ty Yar,l fapt
dcefu( doV", u rcLt'

L.nemasanq lampu pipr dptn lasi Wda lemwl-ngal


L. l'vretelreVkan lctci , det'rqan Va' 1o0crvr berotda' tept
cli depan @vicrla larngt I

3. MenWiJr p,@1,(. svmtrer- &rwy,an laisi sesavh loacu


..fun' lavar-l
Ll-tvem per ho*.Lqtn syekkun yanq leqord-i drn
,Cata{tal^ Jurnlctt onCp \Ary lerlih",[.
5' ynenEuwr- prctk anre,tca A,- braL
pito wnq
'furtct
f2sratarna ectrna betadt &/a,rn orde 'Aa(nq
6. m?lat<t t<an /*nAto.h 4 unlyk hJqt_nar _ .

yanq lain "


k)6zrn6>1

5 earvtpe'' dnnffin b ctntvk


,ffiyi'::rr^,:r?tqt"
' jaratk . qs , ?o dan gr
r., y.nyvb,nqi t^"rL' cm
ksi Zoo dctn 6oo ; ^ 3 w 4enprt 7 unt-rrA

t- lcaas Peardahvluotn
L.apkah. yarot dr' rnA krud en?a n Corhp*1a
lo I i lzro rvto hs dq ^ rnono w, c^lir ?
Jqwab
4 cotta.la b(ikro rvoth'r ot*,tloth eo*totla votrvt tec-
cl4-n cttef funyc^ k tietrnh dam pa nJor rb? optornfue
C-ot41€,U nYa : CcrfDryu fuHU
* Qharp nlonokarnqhk o&,lot Cahar4"t Yan forot,rr'
afutr Sato \oaanq darn fu*, funlrnq e1ebrnboq .
Conlett nya : Cqrfiat merah furl Ungu
2. A@tkat^ Vayv da'rracakscd dervSan palor d.iprar.ci don
bv)il YYa(bl fer:f, & ?
"W
ht,ab
* i
Cobala .r&lo,tn t e/e nfamn a{au
DiFrrl.r
1etom funq cahorya t/<,li trc, melin{ati Ce/oh setnpit
Qlau OJunq perryLat/anq .

* t)tf rztksi Cavzetvot 4a-pt1 lelcrd' fudor Ca ha/e,


Yanq 4t /ec"af kqn padot ce/arh *rnqqorl, co/arh p
atqyf*n Cehh fungotk.
3. b;1", Lconr{aofu l=),' semorlcin tqc,,/ ta@Lqh
11a otk anbtr Spelzfrum 7ualt Cwtptt atvtu gebc,rtknya I

TehrWn
T,tvrnb :

* anlara Spgt lrvrn gervuto;r1 lfld"r Wreaq


brrcrt*
gfuatpirl Wdl Celah F:do. tr.isi tYtatce,l .sprna l&4'n
lrysar e Wv Frurn Cavtar,p ngr', .

4. l,vtusttomla\ Phn^W aarvy lolikarv*hr ya


chyet rt-, \,<otn trdc/ lqsi

5. Ae.^tqt^ @r &drlaln 'Ja&, nYct sP"klrv,*^ Fy1"f o


Qnsrna denqptre &:da{ taEr ? ,;elcrrkan b.n @mDor-
Lqn
h,worb:
:
Jouz,b
rt Diprat<si y=abr @bh pff , bila cahala Wrte]
fervr
rcarwXa Pvh't" ) bnqak Wrna
d,tqf4^lam pLi L ro rnoth k ,
n\la teh,,y alwtn Menqdkrui Pe*futan A'frc,kcr 4tga,
e6rt tey&' Perirh'l,,ra inter f?r€nh' - l-/zsit in+erFer?hto'
lve nq t as i I tzq n Po b LJe rnu 1* bnq t' be rtccr r ca t<qcya
&+"1^ fb,fu Celat funqqa I ( prirma J Sefrcrh' fudo, |amfu
atLan &;be[okton denryn tu&rt tub? o.tud^ ?u,o.
avotrl lertihat pl, qelvr &rn b-q.plotwlor ,lon k-
krr"nq ottqn [eU&' hr,h' -fnenoTct!*'^, (bn rh,hta
lnterFe renf i oemak4n ltecit Celal^ Vodot l.:rri rma t<,
Sgrret l-c-,.,< berr,, Spektrun cet t-tzcTct nyc.1
E
. Iox

U f'l lV E RS ITAS'G UNADARMA


LABORATORIUM FISIKA DASAR
}(AM['US I] CILIWUNG TANTAI II KELAPA DUA
K/il/PUS J, LANTAI lli, KALlllALnNG, BEKASI

LEI.It BAR DATA PENGAMATAN


PRAKTIKUM FISIKA DASAR
Nohv, qarnnaqen? Nornor percobaan
Narna
Tanggal percobaan
t'lPlv1 tTqt€zd6
Nanra Assislen
l(etomPol UB
Kerja I 9\iftl rvrthndr"
,
Para{ Assisten
Tenrart
tkt*tnuf
"'
3

07' kiti DtFrat'si

A. kti (oo

.L '- oD ,n,
\,to . VXtrna
4 Ccr." )
1 unqu - 3t9 e
2 lalut 4rlt c-
3 hitao {'5
5r,t-
14 Lt* ninsl
l\eotrn 6,3
5

V. kis;
L = QOcn
tr0 It'lacr't,-''
6 (cr*^)
I trw \\ r0
L
j
biru \t.
.ei
v\iN^, tTrt4
W^irvl t5
5 Ngrat^ \u

kir'' 6oo

No (r,")qcna L-- 4O"*


a (e,-)
1 Uru^,r.' |lot*t,t
L birv
j hira,.,
q Wrnr{r \H''
5 rVlcrltn
lv,u
f ELAH PRAKTIKUuI FISIKA DASAR SELESA/
L RporRtv {r<H tK - 01
l" Mpnentukan ?cn,lo,g qetornbanal (r) dgnlan perhifunlan

4 (Jntvk [AwV lr/s foO derqqn Jdratz, tr^\i de(gotvr lumbet- Otha1",,
(.1. taoc,n)
M A. J (ine ( t)

7= J ooo

A*ono . A . Pan1anollnO^r^^o cahayo, yanq al<o<n tal-a q..;


ft = OrdQ uatnlot .lqrq l";1.4 arvtal-t
-- J"r"rk l*is,i denoyrn ShnfurCahaTa
,ithb o
=
,f
^"n
d -- ;arqu 4n!74r-zt L't,' = | / lronlot H'gi , uofuu hq.
=l1o = -l -t
. buatl-,a<^t c6nfc,h perh;t$^"::.';":-
^"*rnrhan &b,
_</c,f..
(tt a"'or"' o"-' &,n
'::LiX Yf!,- ;ffi ha,, ln,to ptarokkan

[b a (m) A" (rn)'


t. 4,3 x lo -1 t,Btq x 16-l?
*13
2. { rB x lo'1 2, tgq x lo
3- 5tL4 x lo-1 i-fi75 x lo-t3
1. 5,1 x t9-7 i, ?L1 x lo -t3
5. brl' x lo-7 3t7"o x P -13
z fl= Lt65 t lo-6 E?"= l.qL6 xlo'lL
r {=! *1o'7 = ["to*5 *
too
At = ({,3xro-r),
-- ['dIq r to-13
a -3$
*Stno'> --
tJa.+[" GF_ rr"f
- 1,q _ 3,0) 3fi
I 1g,zr r er@ I Slls,tt %,oB
' oro43
,)a d Sirr a
\ x1o-t , orot43 -- .Y'13 * t0-l t{.3 xlo -1 I

{l Z
t

=
-_ z(6b,. 10-6
-- 5,3 x to'7
n
Aa=d
flt(n-t)
-r-
' J 5r f ,i,lzo * to-tt - ( t, 6g ,to-L ).
J T,tg rro-12 - 1,o2t-*to
5' (s-r)
loo
*1 yen.t5,rrlo-1 J I to3o) r lo-ts 1
l,ogr
+ han relq hF l}a
.ksqlor -:- x loo ,/, I , o:al
A
-t5
l, otq x lo x '00 /=l,q6olloo
S,l, p-7
: lqb 'I
b) un{yL ld h -k)o denoyrr^ Jrrra{k lr^s-;
4en|rrl,n So*rl,er
(t= ro"^) Corho.,1a,

aa (m)t
{t?33x to -1 l.rg17 * to -t3
a!r105 x t0-7 lr r4,Qo ,(@49
1,qOdx to-7 L,4g x lo -13
6t\nq x @ -7 ?, oo3 x to -13
Br83s( x to-7 3n4o,,4 r to -(3
5a= Lttt'.,16x lo-6 Ee.= t763 xtO-rz
rrd _L_ ; lO-2 '
'rr aa = (1, a:l , to'7 )'
= 3r33 x to -L
3oo
q
= lt 817 x 16't3
Stn @ t- tl,g
_ -llt€
V at+l-
/6,g.)'t (,to)' l37r?tl + Sttx)
'l &Zgol , Ltt
ll, g
+=
ottLq
qot T
*a d.stne
jt33 x -C
to 0r tL$ {.105 (o _'l '
= {,
x ?-1\ r o-7

*1. z_" ZtAqLxl0-6 --4 r qqt lo-7


n '
,+ AA t-
vn
--
z A' (z e)'
Yl " (rr-l)
=J 5. lt2b3, lo
-tz
- (. z,qo$ x 1o-(;
r-
,/ e , zt5 x ro-r2- l, urti
5' tn-r ) too
* AWo = [ 1 ,o)o)L ,<tO-7f L$5, to-16) =lG,7u
'- ZtqlS x lo JI''
* kerqh^han relahr . (\ a
' -:- x lOo'/'
I
5
= Ltql:, x lo '- E,Ag1 x lfi
x loo l.
-7
\492 x to = 593,1 'l
C. \ntub lc;si eoo de.nLprn <Jct tzrk k/r\i den$on %v-rlrer
Carnale, ( f , Qo.n )

N0 I (m) 7t(rn )a

t. { r30ra x to { 1,13t x to,'t3


9. q ,'iis , ii -7 7,t3q x to*a3
2,2t6 r to'6
3. ar7ol r lo -J
q, 5r137 tcto'7 \ 31zal x 1o -t3
5. 6,6q& xlo-l 4, qB|, * lo -t3
z fa L',6tb x lo-L Fat= tt4o6 xaO'tz
*d -l x lo'.
-2
1,67 x lo-6 taa ( q,sg,A * v-? )
bo In93l x ro-t3
a LtA
-- tb fllr6 LU$
r/ a'+ (t
,f,f,fib-stw l B1o5,tt

= LLltb -- oizog
$3,bo

+l d. glvr a
tr6'l x to'6 '_ ottg3 {, t6a xlo -1 t

1a 4
5 ?t 6tL x lo-6
I

n
rt 6t232 rlo-7
6
aa=
J; F,A'- (za)"
,L 0'(n - t)
,

/ 5. t,406 xto-tl - ( e,eg *ro-L)a 7r o3xto-'z * 6,8 ct ,,, to


=

,t) It9
t A Wuc . (5&3Zx to-T ! lr3?dx to
I r 3't8 , lo -t5
x l".:esalahan relq ['','P ! A a
tso'l
A
-x
lr 1'18 , lp'5
5tL41x 1@-l
= 169,Z -l
./
{ ) A nc,tlirr,r Var toryrrrtn
> Menganolliro, qcl.,r-goris syev*ra otlor",r denlaro nte{ode
4,'p.rnt"v;
, h gnrtrrwltta 8,.&^t rybrr"banq ta ) Coh-1a lotnpxk da;
3t aL, Sumbec 4erno1o,n- Ywr Q. nqq,,rno, t<o,. n Vid d; p.- cr
";

5 ) l,<sirngola<n Aan Saro,rn


kesirnflilan = W^da p€rco heon
d;pr-ku Vali irv; lcr'si
dq?dt- d,i arnpt l.<aut bq sghorp Lofc.,' yrrnl berbe,
r\empunl*i 4aezak tuarnq ^/e1
Vrrnrl be.bedq _ hda -
vt;setlh.an Fqd* bv loo
Jqeru L@trnq (/n\v de nqon lumkr
eatha.ya - Ztlc*,
, g<J.
tDarntq ()nq,, 4eneyn,
,-,-ir'r\::l ^=urrrn:.:r-u .

Kurn -- teb;h Fokar


t bt it- y\eynper
htt tvmber herhkan
wrtrno''r pad- tehq? taci
i:^Y::
Vg4rensn Y."' -k,.an+ar
ldraW Cehhp h)qenan ?.do, Lc;*; ;:;:
'dq^ O* gaoolat be.6ed* .

Anda mungkin juga menyukai