Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BENER
DESA SENDANGSARI
Ds.Sendangsari Kec.Bener Kab.Purworejo Kodepos 54183

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGSARI


NOMOR : 141/ 42 /2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DESA SENDANGSARI

KEPALA DESA SENDANGSARI,


Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan
komitmen Pemerintah Desa Sendangsari serta Masyarakat dalam
upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia berpotensi;
b. bahwa untuk pelaksanaannya perlu di susun Kelompok Bina
Keluarga Remaja (BKR) dengan Keputusan Kepala Desa
Sendangsari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah


Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53
Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengurus Bina Keluarga Remaja “Krajan Kulon”;
KEDUA : Menunjuk mereka yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Kader Bina Keluarga Remaja “Krajan
Kulon”;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendangsari
Pada tanggal : 20 Juni 2016
KEPALA DESA SENDANGSARI

SRI SISWOKO
LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa Sendangsari
Nomor : 141/ 42 /2016
Tanggal : 20 Juni 2016

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR)


“KRAJAN KULON”
DESA SENDANGSARI

KETUA : NUR CHUSNUL CHOTIMAH


SEKRETARIS : MARIYAM
BENDAHARA : MUSTABSIROH

KADER : 1. ANITA LESTARI


2. SOLICHATUN
3. SEMI SUMARNI
4. ISTIKHOMAH
5. LINA HAYATI

KEPALA DESA SENDANGSARI

SRI SISWOKO