Anda di halaman 1dari 2

ΚΟΙΝΗ προς ρωμαίους ΗΜΕΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΛΟΥΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

6, 5-7 .8-9 ἡμέρα διδάσκαλος: λούις φίλιππος


κοινή
Perfeito

ΟΝΟΜΑ:____________ _______________________________________________________

ὄνομα:

Perfeito 2 - voz ativa


Além dos verbos que formam o perfeito com a característica -​κ, ​há outros verbos que, no
perfeito, não usam essa marca. Simplesmente acrescentam a vogal temática ​-α ​ao tema verbal
duplicado.

γράφω - γέγραφα

φεύγω - πέφευγα

γίνομαι - γενόνα

1) Conjugue os verbos ​γράφω, φεύγω, γίνομαι no perfeito. Desinências: -α, -ας, -ε(ν),
-αμεν, -ατε, -ασι(ν)

γράφω φεύγω γίνομαι


2) Leia e traduza

5​εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως
ἐσόμεθα· ​6​τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ
τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ· ​7ὁ​ γὰρ ἀποθανὼν
δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3) Traduza os versículos 8-9.

​ εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συνζήσομεν αὐτῷ, 9​ εἰδότες ὅτι Χριστὸς
8​

ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει.


_​__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________