Anda di halaman 1dari 5

Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter,1986)

a. Peringkat Novis (sekitar 1 tahun berkhidmat)


-mula mempelajari cara mengajar
-mempelajari fakta, konsep dan peraturan asas pengajaran
-masih belum dapat menangani tugas - tugas harian seorang guru
-dapat membuat satu peta kognitif tentang tugas - tugas am seorang guru profesional
melalui kursus yang ditawarkan dalam program Ijazah Perguruan

b. Peringkat Novis Lanjutan (sekitar 3 tahun berkhidmat)


-menambah dan memantapkan kefahaman fakta, konsep, prinsip berkaitan P&P.
-pengalaman awal kepada amalan bilik darjah membantu membina keyakinan diri
-bimbingan guru mentor amat penting dalam mengekalkan minat dan motivasi guru novis
lanjutan

c. Peringkat Cekap (sekitar 5 tahun berkhidmat)


- memiliki kelayakan ikhtisas
-lebih memberikan fokus kepada pembelajaran murid
-memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam pelbagai situasi dan juga situasi
yang khusus
-memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu menyesuaikannya mengikut
keperluan pelajar yang berbeza

d. Peringkat Mahir (Sekitar 10 Tahun)


-Mahir dalam bidangnya
-Golongan yang diingati dan disanjungi oleh bekas pelajar
-gaya lancar dan spontan yang membolehkannya membuat keputusan berdasarkan
intuisi
-kaya dengan pengalaman dan dapat menganalisis serta menyusun maklumat yang
kompleks berkaitan sesuatu situasi pembelajaran secara kreatif dan unik.

e.Peringkat Pakar (Sekitar 15 tahun)


-guru yang gemilang dan terbilang
-dapat memahami dan menangani maklumat yang banyak dan pelbagai dan masih
mempunyai gaya pengajaran yang lancar.
-orang yang berautoriti dalam profesionnya
-idea dan kemahiran boleh mempengaruhi polisi - polisi berkaitan pengendalian di bilik
darjah.

IMPLIKASI KEPADA GURU: PERJALANAN DARI NOVIS KE PAKAR

-kecekapan seseorang guru harus mengambil kira tujuh teras pengetahuan:


1. isi kandungan
2. pedagogi am
3.kurikulum
4.kandungan pedagogi
5.tentang pelajar dan ciri - ciri pelajar
6.tentang konteks pendidikan
7.tentang falsafah, matlamat dan nilai pendidikan

Pengetahuan kandungan pedagogi merupakan kebolehan seseorang guru untuk


menyampaikan kefahaman isi kandungannya melalui pelbagai strategi dan kaedah
pengajaran agar pelajar dapat mencapai kefahaman dan menunjukkan pencapaian
dalam pembelajaran tersebut.

Perbandingan kandungan pengetahuan pedagogi guru novis dan guru pakar:

Guru Novis

-pengetahuan isi kandungan adalah terhad secara diskret/berasingan


-tindakan pedagogi adalah terhad, menjurus kepada kaedah penyampaian pengetahuan
dan prestasi pengajaran

Guru Pakar

-pengetahuan isi kandungan yang mendalam dan dapat mengaitkan dengan konteks
yang berbeza secara bersepadu
-tindakan pedagogi adalah lebih luas, interaktif dan pelbagai
-mengajar dengan mengambil kira cara pelajar belajar, cara pelajar membina konsep
dalam perwakilan struktur kognitifnya
-memberikan fokus kepada pengetahuan sedia ada, pemikiran pelajar dan boleh
mengubahsuai perancangan kurikulumnya secara mental agar bersesuaian dengan
keperluan konteks.

Perkara yang Perlu Diberi Penekanan:

-sokongan dan bimbingan semasa program keguruan


-latihan atau aktiviti menjurus perkembangan domain pengetahuan spesifik
-kursus - kursus ditawarkan dalam program latihan keguruan menyeimbangkan teori dan
amali
-penghayatan pengurusan bilik darjah

PROFESION keguruan adalah bidang kerjaya yang amat hampir


dengan kehidupan setiap individu. Ini kerana hampir semua daripada
kita menempuh alam persekolahan yang menyaksikan pelbagai -
ragam pengalaman dalam interaksi dengan guru. Guru pula saban
hari diberi pelbagai harapan oleh banyak pihak. Segala macam
keperluan yang mendesak sama ada dari segi tuntutan ilmu dan
kemahiran baharu atau sikap dan amalan telah memberi tekanan
besar kepada profesion keguruan. Perubahan kurikulum yang berlaku
seiring tuntutan zaman umpamanya menuntut guru untuk meneroka
ilmu dan kaedah baharu bagi memastikan sentiasa kekal relevan.

Para guru sedar bahawa penggubalan kurikulum adalah satu proses


yang bersifat futuristik agar pelajar dididik bersesuaian dengan
zaman dan masa depan mereka. Perubahan dalam kurikulum juga
sering menjadi tanda tanya masyarakat awam dan keadaan ini
memberi tugas sosial kepada guru untuk menenteramkan keadaan
serta menghuraikan kekeliruan masyarakat tentang ‘sifat’ kurikulum.
Bukan mudah untuk memberi kesedaran terhadap masyarakat
tentang keperluan perubahan kurikulum kerana adakalanya
maklumat yang disampaikan adalah berbentuk abstrak dengan tahap
pengetahuan aras tinggi.

Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi di negara


ini turut memberikan guru cabaran besar kepada guru. Pelbagai
maklumat yang tersebar menerusi internet sering mencabar amalan
harian kehidupan. Aturan-aturan hidup yang bersulamkan nilai
setempat jika dahulu cukup sekadar menentukan had sempadan
tanpa banyak persoalan dan bantahan, tapi kini ia dipersoalkan
dengan pelbagai ragam. Anak-anak generasi baharu memerlukan
justifikasi tentang tindak-tanduk mereka agar mereka membuat
pilihan yang tepat. Situasi ini menimbulkan konflik nilai yang
menjadikan guru sebagai pengadil.

Hari ini, tugas guru bukan sekadar penyampai ilmu dan maklumat
sahaja malah lebih daripada itu. Pertelingkahan interpersonal dan
konflik sosial di sekolah umpamanya memerlukan guru bertindak
umpama penyiasat, pengadil, kaunselor dan pengurus. Kesilapan
dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan konflik boleh
membawa kepada natijah yang buruk. Percanggahan fakta dalam
subjek akademik pula menuntut guru untuk bertindak sebagai penilai
dan mengambil peranan untuk authentication ilmu. Tugas hakiki guru
dalam mendidik telah dihimpit dengan kepelbagaian tugasan
pengurusan dan pentadbiran.

Istilah tugasan pekeranian guru sering kedengaran dalam meluahkan


rasa tentang kepenatan terhadap menguruskan pelaporan sama ada
yang berbentuk digital mahu pun manual. Cabaran sedemikian pada
hakikatnya bukan sahaja didepani guru malah turut dirasai sektor
perkhidmatan lain. Walau bagaimanapun, cabaran ini dilihat kian
berkurangan apabila kadar celik teknologi maklumat dalam kalangan
guru yang makin tinggi. Ramai guru telah bijak menyusun tugasan
tersebut dengan efisien.

Perkembangan teknologi global ini turut membuka ruang baru dalam


pembelajaran. Internet telah menjadi medium yang membuka
medan pembelajaran merentasi sempadan fizikal. Penggunaan
aplikasi YouTube telah menghidangkan pelbagai bahan untuk
dipelajari. Kuliah-kuliah agama dalam pelbagai mazhab, bahasa dan
perspektif telah memberi tamparan hebat kepada maklumat dalam
buku teks di sekolah. Hukum-hakam yang dikeluarkan oleh individu
menerusi YouTube telah memberi cabaran kepada guru agama di
sekolah untuk memberi kefahaman yang bersifat fundamental
kepada pelajar agar ia menjadi sandaran utama dalam pembuatan
keputusan berkaitan hukum-hakam. Hakikatnya, hukum-hakam
dalam agama pastinya didasari dengan asas ilmu yang cukup kuat.

Selain cabaran kandungan ilmu dan maklumat menerusi internet,


para guru turut berhadapan dengan pedagogi alaf baharu yang
memerlukan pengintegrasian pintar antara pengajaran semuka
dengan penggunaan teknologi maklunat dan komunikasi. Banyak
sekali aplikasi pembelajaran yang menuntut kemahiran pedagogi alaf
baharu. Pakar pembelajaran abad ke-21, Profesor Datuk Dr. Norazah
Mohd. Nordin dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
mendedahkan bahawa pelajar alaf baharu cenderung untuk
menjadikan pembelajaran lebih bersifat persendirian dan mereka
mahu sentiasa dihubungkan.

Menurut beliau lagi, para pelajar yang adalah natif kepada gajet
moden ini memerlukan guru yang kreatif dan sering melakukan
inovasi dalam penyampaian ilmu. Namun, sejauh mana guru-guru
mengambil tahu tentang perkara ini perlu dilakukan penyelidikan
lebih lanjut. Biarpun banyak usaha dan sokongan disediakan pelbagai
pihak, inisiatif guru dalam menjayakannya amat penting. Analisis
beliau terhadap penggunaan teknologi maklumat seluruh dunia
mendapati bahawa Malaysia adalah antara negara yang paling aktif
pengaksesan kepada pelbagai aplikasi dan gajet media sosial.

Justeru, kurikulum pendidikan guru perlu sentiasa ditambah baik


dengan memberi perhatian terhadap kompetensi guru pelatih untuk
menguasai ilmu dan kemahiran ini. Pelbagai latihan yang
menggabungkan antara teknologi dan kaedah pengajaran sedia perlu
diberi perhatian khusus. Perkembangan baik adalah apabila ramai
guru didapati bertindak positif dalam meningkatkan ilmu serta
kemahiran mereka terhadap aspek ini menerusi penglibatan aktif
mereka dalam pelbagai program Latihan Dalam Perkhidmatan
(LADAP).

Perlu disedari bahawa cabaran kehidupan merentasi zaman adalah


cabaran kepada profesion keguruan, bukan sahaja di Malaysia malah
turut didepani oleh guru di negara lain. Reaksi positif guru untuk
sentiasa komited dalam mendidik anak bangsa biarpun pelbagai
cabaran melanda adalah bukti kemuliaan profesion ini sekali gus
memartabatkan lagi keprofesionalan kerjaya keguruan. Manfaatkan
teknologi maklumat dan komunikasi untuk mendidik generasi baharu.
Selamat Hari Guru untuk semua pendidik!