Anda di halaman 1dari 2

eer@smkbk

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019


MATA PELAJARAN SAINS 1511
HADIR : / orang
MINGGU / HARI / TARIKH 15/ RABU / 17 APRIL 2019 TIDAK HADIR : orang

KELAS 5 CEMERLANG KEHADIRAN

MASA 10.10 AM – 11.10 AM

BIDANG PEMBELAJARAN BAB 4: Sebatian Karbon


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
4.2 Alkohol dan kesannya kepada kesihatan

HASIL Murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. menyatakan ciri umum alkohol

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


KRITERIA KEJAYAAN 1. menyatakan 6 ciri umum alkohol dengan betul,

1. Pelajar membentuk kumpulan perbincangan.


AKTIVITI PEMBELAJARAN & 2. Pelajar diminta mengenalpasti 6 ciri umum alkohol berpandukan lembaran kerja yang disediakan.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 3. Pelajar diminta melantik wakil kumpulan untuk membentangkan hasil dapatan.
4. Guru membuat kesimpulan ke atas hasil pembelajaran.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Lembaran kerja Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Radas/bahan amali Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai