Anda di halaman 1dari 11

SMK TAMAN MEGAH RIA, PASIR GUDANG

UJIAN SUMATIF 1
BAHASA MELAYU
TINGKATAN 2
[2 JAM]

NAMA:…………………………………………………………………..
TINGKATAN:……………….
Bahagian A ( 20 markah)
Arahan: tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan.
Soalan 1- 5 : Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ialah ________________ tertinggi


Angkatan Tentera Malaysia.

A. pentadbir
B. pemerintah
C. pemimpin
D. penguasa

2. Ain kagum akan kemahiran pekerja di Restoran Maulana itu _______________ roti
canai.

A. Membuat
B. Menggaul
C. Menebarkan
D. Membentangkan

3. Kepetahan pembahas dalam pertandingan debat ____________ isu alam sekitar telah
menarik perhatian panel hakim.

A. Tentang
B. Terhadap
C. Dengan
D. Akan

4. Pokok jambu yang ditanam oleh Pak Yazid di kebunnya ___________ kerana
kekurangan baja.

A. Terkecil
B. Terbantut
C. Tersekat
D. Terpendek

1
5. “ _____________ musuh datang menyerang, kita akan lawan habis-habisan,” kata Sarjan
Hassan kepada anak buahnya.

A. Kendatipun
B. Sementara
C. Setelah
D. Tatkala
Soalan 6-8 : Pilih ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.
6. i. Rantai basikal adik sudah berkarat kerana terbiar begitu lama di belakang rumah.
ii. Jarak di antara rumah Didi dengan sekolahnya lebih kurang lima rantai.
iii. Kelahiran Aina menjadi rantai kasih sayang ahli keluarganya.
iv. Petani itu menyangkut bajunya pada rantai pokok.

A. i dan ii sahaja
B. iii dan iv sahaja
C. i, ii, dan iii sahaja
D. ii, iii, dan iv sahaja

7. i. Bajunya menjadi jernih selepas direndam dengan serbuk pencuci itu.


ii. Suasana politik yang jernih dapat memacu ekonomi sesebuah negara.
iii. Hati yang jernih akan terpancar melalui tingkah laku yang sopan santun.
iv. Air tapisan itu bukan sahaja jernih malah menyegarkan tekak.

A. i dan ii sahaja
B. iii dan iv sahaja
C. i, ii, dan iii sahaja
D. ii, iii, dan iv sahaja

8. i. Jika musuh hendak melagakan tanah air, rakyat mesti bersatu mempertahankannya.
ii. Perangai Maisarah yang suka melagakan kawan-kawannya menyebabkan dia dibenci
oleh orang ramai.
iii. Puan Sofia memarahi anaknya kerana melagakan pinggan di atas meja makan
sehingga pinggan itu pecah.
iv. Pemuda itu melagakan keretanya ke tembok untuk mengelak daripada terlanggar
lembu yang melintas jalan.

A. i dan ii sahaja
B. iii dan iv sahaja
C. i, ii, dan iii sahaja
D. ii, iii, dan iv sahaja

2
Soalan 9- 11: Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan
tandakan D jika tiada kesalahan.
9. Pegawai Daerah itu sedang berucap di hadapan segelintir orang penduduk kampung yang
rata-ratanya terdiri daripada golongan miskin.

A. segelintir penduduk-penduduk kampung


B. segelintir penduduk kampung
C. segelintir penduduk kampung-kampung
D. segelintir orang penduduk kampong

10. Aktiviti melukis memang menjadi kegemaran saya sejak daripada zaman kanak-kanak
lagi.

A. kegemaran saya sejak dari


B. kegemaran saya semenjak dari
C. kegemaran saya sejak
D. kegemaran saya sejak daripada

11. Majalah usahawan melaporkan bahawa fabrik batik pembuatan Malaysia telah diterima
di pasaran antarabangsa.

A. fabrik batik buatan Malaysia


B. fabrik batik dibuat Malaysia
C. fabrik batik diperbuat Malaysia
D. fabrik batik pembuatan Malaysia
Soalan 12- 14 : Pilih peribahasa atau maksud peribahasa yang paling sesuai.
12. Tiada sesiapapun menyangkan Imran yang pendiam dapat mengemukakan idea yang
bernas dalam mesyuarat di pejabatnya.
Peribahasa yang sesuai dengan situasi di atas ialah
A. air beriak tanda tak dalam
B. air tenang jangan disangka tiada buaya
C. seperti harimau menyembunyikan kuku
D. seperti tikus membaiki labu

13. “Seni silat Melayu masih lagi dipersembahkan dalam majlis-majlis keramaian sebagai
tanda menghargai warisan dan budaya bangsa.”
Pernyataan di atas sesuai dengan peribahasa

A. zaman beralih musim bertukar


B. biar mati anak jangan mati adat
C. hidup dikandung adat mati dikandung tanah
D. tidak lapuk dek hujan tidak lekang dek panas

3
14. Peribahasa kaduk naik junjung bermaksud

A. orang yang hina apabila mendapat pangkat bersikap mengada-ngada


B. orang yang miskin apabila mendapat kekayaan lupa asal-usulnya
C. orang yang susah apabila mendapat kemewahan menjadi bongkak
D. orang yang daif apabila mendapat kesenagan akan mudah lupa diri
Soalan 15 – 20 : Baca dan fahami petikan teks yang diberikan. Kemudian, jawab soalan-soalan
yang berikut.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera.

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Pengetua, guru-guru dan ibu bapa
sekalian.

Saya bersyukur kepada Tuhan kerana dapat bertemu lagi pada Mesyuarat
Agung PIBG kali ke-48.Kehadiran ibu bapa pada kali ini amatlah
membanggakan.Hal ini menunjukkan bahawa ibu bapa telah faham tentang
perlunya hubangan rapat dengan pihak sekolah.Saya berharap agar jumlah
kehadiran tuan puan akan meningkat pada masa-masa akan datang.

Di sini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan


terima kasih kepada Pengetua dan guru-guru sekolah ini kerana telah
berusaha dengan gigih untuk mendidik anak-anak kami.Kejayaan yang
dicapai oleh pelajar-pelajar sekolah ini dalam semua bidang amatlah
membanggakan.

Saya menyarankan agar ibu bapa janganlah meletakkan seluruh


tanggungjawab mendidik anak-anak kita kepada guru semata-mata.Banyak
perkara yang dapat kita buat untuk meringankan bebanan
mereka.Misalnya,kita boleh membantu menceriakan sekolah.Suasana
persekitaran sekolah yang menarik akan memberi rangsangan dan
keselesaan kepada murid-murid untuk belajar.Oleh itu,masalah ponteng
sekolah mungkin akan berkurangan.Kos dan kerja-kerja menceriakan kawasan
sekolah ini akan dibiayai oleh pihak PIBG.

Lantaran itu,saya merayu kepada ibu bapa supaya menyumbangkan


sedikit tenaga dan wang ringgit demi kebaikan sekolah.Adalah mustahil
bagi kita untuk mendapatkan hasil yang baik tanpa membuat sedikit
pengorbanan.Harapan saya agar hal ini mendapat sambutan yang baik
daripada semua pihak.

Sekian,terima kasih.

15. Apakah maksud rangkai kata kehadiran ibu bapa pada kali ini amat
membanggakan?

A. berasa bangga kerana kehadiran ibu bapa


B. berbangga dengan jumlah kehadiran ibu bapa
C. kesemua ibu bapa berasa bangga kerana dapat hadir
D. sebelum ini tiada ibu bapa yang hadir.
16. Mengapakah keceriaan sekolah perlu dipertingkatkan?
4
A. untuk mengeluarkan para pelajar yang bijak
B. untuk membuktikan kerjasama antara PIBG dengan pihak sekolah
C. supaya bebanan guru-guru berkurangan
D. supaya para pelajar lebih selesa untuk belajar
E.
17. Apakah peribahasa yang sesuai untuk rangkai kata adalah mustahil bagi kita untuk
mendapatkan hasil yang baik tanpa membuat sedikit pengorbanan.

A. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih


B. Bagai aur dengan tebing
C. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian
D. Bagai menatang minyak yang penuh

18. Berikut adalah harapan orang yang berucap dalam petikan kecuali

A. Ibu bapa perlu mempunyai hubungan yang rapat dengan pihak sekolah.
B. Ibu bapa perlulah menyumbang dari segi masa, tenaga dan wang ringgit untuk kebaikan
sekolah.
C. Ibu bapa perlulah bersama-sama mengindahkan kawasan sekolah.
D. Meminta tenaga pengajar menggandakan usaha bagi memastikan kejayaan anak-anak.

19. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan teks ini ?

A. Ibu bapa perlu bekerjasama dengan pihak sekolah demi memastikan kejayaan anak-anak
mereka dapat dicapai.
B. Sekolah ini pasti akan dapat mengekalkan kecemerlangannya pada masa-masa akan
datang.
C. Tanggungjawab mendidik anak-anak bukannya terletak kepada guru tetapi pada ibu
bapa.
D. Pihak sekolah bersikap lepas tangan kerana tanggungjawab mendidik anak-anak adalah
ibu bapa.

20. Pada pendapat anda, bagaimanakah penglibatan ibu bapa dapat menyokong dan
berganding bahu bersama pihak sekolah demi kejayaan anak bangsa di sekolah?

A. Ibu bapa membayar yuran PIBG setiap tahun.


B. Ibu bapa dan guru berinteraksi secara bersemuka untuk berkongsi dan bertukar pendapat
serta maklumat mengenai kemajuan dan prestasi akademik pelajar serta perkara-perkara
berkaitan disiplin, sahsiah dan akhlak pelajar.
C. Ibu bapa memantau tugas guru di sekolah dan melaporkan kepada Pengetua sekiranya
terdapat perkara yang kurang memuaskan hati ibu bapa.
D. Ibu bapa dan guru dapat merancang program Hari Keluarga.

Bulatkan jawapan bahagian A di ruangan bawah ini.

1. A B C D 6. A B C D 11. A B C D 16. A B C D

5
2. A B C D 7. A B C D 12. A B C D 17. A B C D

3. A B C D 8. A B C D 13. A B C D 18. A B C D

4. A B C D 9. A B C D 14. A B C D 19. A B C D

5. A B C D 10. A B C D 15. A B C D 20. A B C D

(20 markah)

Bahagian B
(25 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan
bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda
tidak perlu menyalin ayat itu semula.

1. Majlis perasmian bangunan baharu itu akan diadakan di hujung minggu.

____________________________________

2. Mereka sekeluarga masih pernah tinggal di Kuala Terengganu selama dua tahun.

____________________________________

3. Penduduk Taman Prima saling bantu-membantu untuk menjayakan majlis rumah terbuka.

____________________________________

4. Negara Thailand mengisytiharkan hari berkabung selama setahun berikutan kematian


Raja Bhumibol yang memerintah Negara selama 70 hari.

____________________________________

5. Para-para guru perlulah tabah dalam mendidik anak bangsa.

____________________________________

(5 markah)

2. Baca pantun di bawah ini dengan telitinya, kemudian jawab soalan-soalan berikut nya
dengan menggunakan ayat anda sendiri. (10 markah)

6
(i) Apakah maksud rangkap pertama dan kedua Pantun Kasih Sayang?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(3 markah)

(ii) Nyatakan dua ciri Pantun Kasih Sayang.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(3 markah)

(iii) Perasaan kasih sayang terhadap sesama manusia dapat mengelak berlakunya perbalahan.
Pada andaian anda, mengapakah kita perlu saling menyayangi antara satu sama lain?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(4 markah)

3. Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di
Tingkatan 2.

(i) Meniti Impian karya Osman Ayob


(ii) Darah Titik di Semantan karya Arman Sani
(iii) Jejak MONPUS karya Zulaiha
Paikon
(iv) Jalan ke Puncak karya Juri Durabi

7
Berdasarkan sebuah novel yang anda telah kaji, nyatakan tiga persoalan yang terdapat
dalam novel tersebut berserta contoh peristiwa yang sesuai. (10 markah)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
BAHAGIAN C
(30 markah)

4. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam
gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 – 100 patah perkataan.

8
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Baca petikan di bawah ini dengan telitinya. Berdasarkan petikan tersebut, tulis
sebuah ringkasan tentang punca-punca masalah sosial dalam kalangan remaja
yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

…………………………………… ………………………………….... …………………………………....


(PN AZIRA BINTI ZAKARIA) (PN ZAINURA BINTI (EN. YATIMAN BIN KAMSIDIN)
GURU BAHASA MELAYU MUHAMMAD) GURU KANAN MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA BAHASA BAHASA
MELAYU

11