Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa : 11.20 – 12.20 tengah hari ( 60 minit)


Kelas : 2 Arif
Bidang : Menggambar
Tema dan Tajuk : Alam semula jadi / Sayur Tomato

Standard Pembelajaran 1.1 Bahasa Seni 1.1.1(i) Mengenal (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian
Visual dan menerangkan yang ada pada lukisan.
bahasa seni visual
dalam bidang
menggambar
berdasarkan:

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat :

menjelaskan teknik garisan dengan betul.

Aktiviti PdPc 1. Guru menunjukkan contoh beberapa gambar dan penerangan tentang unsur seni dalam sesuatu
hasil lukisan – garisan nipis, garisan tebal dan garisan silang pangkah pada objek.
2. Guru menunjuk cara melakar gambar buah tomatol pada kertas lukisan.
3. Pastikan arah cahaya sebelum memulakan lakaran.
4. Guru menunjukkan teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya.
5. Murid menghasilkan lukisan teknik garisan silang pangkah.

EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1 dan EK2) TMK dan Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar Media


(BBM) Alat : Tiada
Bahan : Kertas lukisan, pensel warna atau oil pastel

Penilaian PdPc Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan menggunakan teknik garisan silang
pangkah dan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Refleksi Pada akhir pengajaran :