Anda di halaman 1dari 4

ANALISA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

SMA AL-IRSYADIAH MARAKAU


W.D.T 40, 89308 RANAU SABAH
KOD SEKOLH XFT5401

TAHUN 2016
CALON BIL. TAK CALON JAYYID A+B+C+D
M/P MUMTAZ % % JAYYID % MAQBUL % RASIB
DAFTAR HADIR AMBIL JIDDAN JUM %
HIFZ QURAN DAN TAJWID 3 0 3 0 0.0 0 0.0 1 33.3 2 66.7 3 100.0 0
FIQH 3 0 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 100.0 3 100.0 0
TAUHID DAN MANTIQ 3 0 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 33.3 1 33.3 2
TAFSIR DAN ULUMUHU 3 0 3 0 0.0 0 0.0 3 100.0 0 0.0 3 100.0 0
HADITH DAN MUSTOLLAH 3 0 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 66.7 2 66.7 1
NAHU DAN SARF 3 0 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 66.7 2 66.7 1
INSYA' DAN MUTALA'AH 3 0 3 0 0.0 0 0.0 1 33.3 1 33.3 2 66.7 1
ADAB DAN NUSUS 3 0 3 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0 3 100.0 0
ARUDH DAN QAFIYAH 3 0 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 100.0 3 100.0 0
BALAQAH 3 0 3 0 0.0 1 33.3 2 66.7 0 0.0 3 100.0 0
KESELURUHAN 30 0 30 2 6.7 2 6.7 7 23.3 14 46.7 25 83.3 5

TAHUN 2017
CALON BIL. TAK CALON JAYYID A+B+C+D
M/P MUMTAZ % % JAYYID % MAQBUL % RASIB
DAFTAR HADIR AMBIL JIDDAN JUM %
HIFZ QURAN DAN TAJWID 14 0 14 0 0.0 1 7.1 3 21.4 5 35.7 9 64.3 5
FIQH 14 0 14 0 0.0 1 7.1 0 0.0 5 35.7 6 42.9 8
TAUHID DAN MANTIQ 14 0 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 42.9 6 42.9 8
TAFSIR DAN ULUMUHU 14 0 14 0 0.0 1 7.1 2 14.3 6 42.9 9 64.3 5
HADITH DAN MUSTOLLAH 14 0 14 0 0.0 0 0.0 5 35.7 4 28.6 9 64.3 5
NAHU DAN SARF 14 0 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 57.1 8 57.1 6
INSYA' DAN MUTALA'AH 14 0 14 0 0.0 0 0.0 6 42.9 7 50.0 13 92.9 1
ADAB DAN NUSUS 14 0 14 1 7.1 4 28.6 6 42.9 3 21.4 14 100.0 0
ARUDH DAN QAFIYAH 14 0 14 0 0.0 0 0.0 1 7.1 12 85.7 13 92.9 1
BALAQAH 14 0 14 0 0.0 1 7.1 11 78.6 2 14.3 14 100.0 0
KESELURUHAN 140 0 140 1 0.7 8 5.7 34 24.3 58 41.4 101 72.1 39

TAHUN 2018
CALON BIL. TAK CALON JAYYID A+B+C+D
M/P MUMTAZ % % JAYYID % MAQBUL % RASIB
DAFTAR HADIR AMBIL JIDDAN JUM %
HIFZ QURAN DAN TAJWID 13 2 11 0 0.0 3 27.3 2 18.2 3 27.3 8 72.7 3
FIQH 13 2 11 0 0.0 3 27.3 3 27.3 4 36.4 10 90.9 1
TAUHID DAN MANTIQ 13 2 11 0 0.0 0 0.0 1 9.1 7 63.6 8 72.7 3
TAFSIR DAN ULUMUHU 13 2 11 0 0.0 0 0.0 5 45.5 3 27.3 8 72.7 3
HADITH DAN MUSTOLLAH 13 2 11 0 0.0 0 0.0 5 45.5 5 45.5 10 90.9 2
NAHU DAN SARF 13 2 11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 81.8 9 81.8 2
INSYA' DAN MUTALA'AH 13 2 11 0 0.0 2 18.2 5 45.5 4 36.4 11 100.0 0
ADAB DAN NUSUS 13 2 11 0 0.0 1 9.1 5 45.5 4 36.4 10 90.9 1
ARUDH DAN QAFIYAH 13 2 11 0 0.0 0 0.0 3 27.3 7 63.6 10 90.9 1
BALAQAH 13 2 11 0 0.0 4 36.4 2 18.2 5 45.5 11 100.0 0
KESELURUHAN 130 20 110 0 0.0 13 11.8 31 28.2 51 46.4 95 86.4 15
2

% GPMP

0.0 3.67
0.0 4.00
14.3 4.67
0.0 3.00
7.1 4.33
7.1 4.33
7.1 4.00
0.0 1.33
0.0 4.00
0.0 2.67
16.7 3.60

% GPMP

35.7 4.00
57.1 4.43
57.1 4.57
35.7 4.07
35.7 4.00
42.9 4.43
7.1 3.64
0.0 2.79
7.1 4.00
0.0 3.07
27.9 3.90

% GPMP

21.4 3.55
7.1 3.27
21.4 4.18
21.4 3.82
14.3 4.09
14.3 4.18
0.0 3.18
7.1 3.45
7.1 3.82
0.0 3.09
13.6 3.62