Anda di halaman 1dari 5

MATLAMAT PPIM

Menerusi Penggubalan kurikulum yang komprehensif dan


perlaksanaan secara gabung jalin dan bersepadu. PPIM berharap
agar mencapai matlamat seperti berikut :

 Mengimbangkan antara perkembangan intelektual, sosial, fizikal


dan spiritual puteri-puteri melalui penyemaian, penyuburan dan
pengukuhan nilai-nilai pendidikan.

 Mengukuhkan perhubungan dan pertalian silaturrahim di kalangan


puteri- puteri.

 Meningkatkan minat dan bakat puteri-puteri di dalam pelbagai


bidang gerakerja kokurikulum sekolah, institut, maktab, kolej
dan universiti.

 Meningkatkan disiplin diri puteri-puteri.

 Menggalakkan iklim persekolahan yang terbuka dan


menyeronokkan.

Meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah

dengan ibubapa dan masyarakat, khasny

a masyarakat setempat
VISI PPIM

Melahirkan generasi masyarakat yang mempunyai


ciri-ciri berikut :

Beriman dan berakhlak murni berdasarkan


prinsip-prinsip Islam.

Mempunyai kesihatan diri dan mampu ;


membangunkan diri secara bersepadu iaitu dari
segi spiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal.

Mempunyai rasa kasih dan hubungan silaturrahim


sesama puteri dan terhadap diri, keluarga,
masyarakat dan negara.
Objektif di Peringkat Sekolah

Objektif Pergerakan Puteri Islam Malaysia di peringkat sekolah


rendah dan menengah disusun dengan tujuan seperti berikut:-

1.1 Melahirkan satu masyarakat muda yang


 Taat kepada Allah, Raja dan Negara
 Berilmu
 Berakhlak mulia
 Berbakti kepada masyarakat

1.2 Membimbing gadis-gadis dalam segi akhlak, rohani dan


jasmani supaya menjadi insan kamilah, berilmu, mengajar dan
memperkenalkan Islam supaya kelak hidup mereka berasaskan
jalan yang diterima Allah S.W.T. dan dapat berbakti untuk
Agama, Nusa dan Bangsa.

1.3 Membentuk sebuah kumpulan yang beridentiti sendiri,


progresif dan di terima masyarakat.

1.4 Mengukuhkan persaudaraan antara generasi muda dan


menghormati generasi tua.
VISI PPIM

Melahirkan generasi masyarakat yang mempunyai


ciri-ciri berikut :

Beriman dan berakhlak murni berdasarkan


prinsip-prinsip Islam.

Mempunyai kesihatan diri dan mampu ;


membangunkan diri secara bersepadu iaitu dari
segi spiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal.

Mempunyai rasa kasih dan hubungan silaturrahim


sesama puteri dan terhadap diri, keluarga, masyarakat
dan negara.
MISI PPIM

Memperlihatkan kepada puteri kebenaran


Al-Quran dan hadith di dalam konteks
alam dan kehidupan yang nyata melalui
program- program yang dijalankan.

Memberikan pendidikan dan latihan tidak


formal kepada masyarakat khususnya
puteri melalui aktiviti-aktiviti yang
mencabar dan menarik.

Melengkapkan puteri dan masyarakat


dengan pengetahuan dan kemahiran
supaya dapat menyumbang secara
positif kepada diri,keluarga dan
masyarakat.