Anda di halaman 1dari 1

Perlaksanaan SEGAK di SMK SERI TEJA

Aktiviti SEGAK di SMK SERI TEJA.


1.Guru memberikan taklimat kepada
pelajar sebelum aktiviti SEGAK
dilakukan
2. Dilakukan mengikut disiplin
turutan Ujian SEGAK
3. Pelajar didedahkan Formula Berat
Jisim Badan .
4. Dilakukan secara bekerjasama dan
dibawah pemantauan guru.

Dilaporkan oleh,

..................................
Muahafauzi bin Mahmud
Ketua Panitia PJPK
SMK SERI TEJA