Anda di halaman 1dari 3

TAKLIMAT PENGGUNAAN eBRM MELALUI VLE DAN GOOGLE DRIVE

1. Masuk ke laman sesawang https://(kod sekolah).1bestarinet.net

2. Masukkan ID dan kata laluan (password).

3. Pergi ke ​Quick Launch​ dan klik pada ​Google Drive​.

4. Tab baru akan terbuka. Pilih ‘​Shared with me​’

5. Klik pada ​folder​ Bahan eBRM​. Pilih semua bahan di dalam ​folder​ tersebut dan kilk

kanan. Pilih ‘​Make a copy​’. Semua bahan akan berada di dalam ​My Drive​.

6. Namakan semula setiap bahan yang disalin dari ​folder​ eBRM.

Contoh: Copy of Falsafah Pendidikan Kebangsaan ​→​ Falsafah Pendidikan Kebangsaan

7. Buat satu ​folder​ baru di dalam ​My Drive​. ​[Nama Guru] Buku Rekod Mengajar 2016​.

8. Buat 17 ​sub​ ​folder​ di dalam folder ​[Nama Guru] Buku Rekod Mengajar 2016​.

01 VISI, MISI, MATLAMAT STRATEGIK, SLOGAN, MOTO


02 KANDUNGAN
03 MAKLUMAT GURU
04 JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN DAN KELAS
05 KALENDAR, TAKWIM PERSEKOLAHAN DAN CUTI AM 2016
06 BUKU-BUKU RUJUKAN DAN TEKS DIGUNAKAN
07 SUKATAN PELAJARAN
08 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
09 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
10 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
11 HEAD COUNT PRESTASI AKADEMIK PELAJAR
12 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
13 TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA
14 SURAT PEKELILING IKHTISAS
15 PANDUAN PENSKORAN TAHAP 4

1
16 WAWASAN 2020, RUKUN NEGARA
17 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NEGARA

9. Masukkan bahan yang telah dinamakan ke dalam ​folder​ yang baru dibina
Nama Folder Bahan
VISI, MISI, MATLAMAT STRATEGIK,
Sama seperti nama fail
SLOGAN, MOTO
KANDUNGAN Sama seperti nama fail
MAKLUMAT GURU Sama seperti nama fail
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN DAN
Sama seperti nama fail
KELAS
KALENDAR, TAKWIM PERSEKOLAHAN DAN Takwim Persekolahan Tahun 2016.
CUTI AM 2016 Muat naik kalendar tahun tersebut
BUKU-BUKU RUJUKAN DAN TEKS
Sama seperti nama fail
DIGUNAKAN
SUKATAN PELAJARAN Perlu dimuat naik sendiri
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Perlu dimuat naik sendiri
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN Perlu dimuat naik sendiri
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu 1
(Perlu bina ​sub folder​ bulanan juga.
Cth: 01 Januari, 02 Februari)
HEAD COUNT PRESTASI AKADEMIK
Sama seperti nama fail
PELAJAR
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Sama seperti nama fail
TATASUSILA PROFESION PERGURUAN
Sama seperti nama fail
MALAYSIA
SURAT PEKELILING IKHTISAS Semua 7 buah Surat Pekeliling
PANDUAN PENSKORAN TAHAP 4 Sama seperti nama fail
WAWASAN 2020, RUKUN NEGARA Sama seperti nama fail

2
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Sama seperti nama fail
NEGARA

10. Kongsi ​folder​ ​[Nama Guru] Buku Rekod Mengajar 2016​ dengan Pengetua bagi tujuan
penyemakkan eBRM. Perkongsian adalah sekali sepanjang tahun.