Anda di halaman 1dari 18

DAFTAR SISWA MA DARUL ULUM PASINAN B

No NO.INDUK NISN NAMA L/P KELAS TEMPAT LAHIR


1 3688 A. Nidzom Maulidi L X IPS Bojonegoro
2 3689 0018154359 Bagus Wahyudi L X IPS Bojonegoro
3 3690 0020067615 Dewi Sugiat P X IPS Bojonegoro
4 3691 0037259457 DianaWahyu Pratwi P X IPS Bojonegoro
5 3692 Est Purnama Rini P X IPS Surabaya
6 3693 Indra Setyawan L X IPS Bojonegoro
7 3694 0037131805 Izza Malikha Ulis Sa'adah P X IPS Bojonegoro
8 3695 0024875384 Karina Nur Oktafia P X IPS Bojonegoro
9 3697 M. Syahrul Mukharom A L X IPS Bojonegoro
10 3698 0032625335 Mala Nuryat P X IPS Bojonegoro
11 3699 Mirza Wardatun Nisa' P X IPS Bojonegoro
12 3700 0037259454 Nanda Yuni Prasiska P X IPS Bojonegoro
13 3701 0037259458 Selfia Atka Putri P X IPS Bojonegoro
14 3702 003725901 Tri Ayu Ningsih P X IPS Bojonegoro
15 3708 Achmad Ja'far Assodiq L X IPS Bojonegoro
16 3711 Muhammad Rozikin L X IPS Bojonegoro
17 3712 Ahmad Nur Alfidianto L X IPS Bojonegoro
18 3713 Muhammad Abidin L X IPS Bojonegoro
19
20 L 8
21 P 10
22 Jumlah 18
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
MA DARUL ULUM PASINAN BAURENO

TANGGAL LAHIR BAPAK IBU ALAMAT Ket.


Ngemplak
5 Desember 2001 M. Saufan Sit Rupikah Prigi
13 Juli 2002 Munasir Supinah Balongdowo
6 April 2003 Rusdi Sri wahyuningsih Ngranggon Anyar
30 Juni 2002 Alm. Sumarlan Sunaisih Ndalem
15 Oktober 2002 Wiji Tasri Bumiayu
29 Januari 2003 Kusaeri Muslikhah Kebon Kauman
17 Oktober 2002 Kasmu Suyant Sraturejo
Ngemplak
10 November 2003 Syarif Nurbani Karangan
2 Juni 2002 Ulin Nuha Zumaroh Ngemplak
3 Maret 2003 Surijan Pat'ah Ngranggon Anyar
9 Maret 2003 Sadiq Sit Fatmah Ngranggon Anyar
20 Maret 2003 Maskun Sutning Ngranggon Anyar
6 Juni 2003 Sumalik Suwarni Kedungprimpen
30 November 2001 Samijan Kasanatn Kedungprimpen
28 Agustus 2002 Sokran Patonah Kedungprimpen
20 Februari 2003 Kusiran Sutning Kedungprimpen
DAFTAR SISWA MA DARUL ULUM PASINAN BAU

No NO.INDUK NISN NAMA P/L KELAS TEMPAT LAHIR


1 3656 0026218686 Ahmad Zubaedi L X IPA 1 Bojonegoro
2 3657 0037114577 Anita Nisrina P X IPA 1 Bojonegoro
3 3658 0032770937 Annas Yahya L X IPA 1 Bojonegoro
4 3659 0031051097 Beta Nur Amelia P X IPA 1 Bojonegoro
5 3660 0029928263 Desya Fitriani P X IPA 1 Sidoarjo
6 3661 Duwi Retno Sari P X IPA 1 Bojonegoro
7 3662 0021383471 Fatma Sari P X IPA 1 Bojonegoro
8 3663 0037259121 Fildat Fimawadah P X IPA 1 Bojonegoro
9 3664 0039402018 Faiqotul Himmah P X IPA 1 Bojonegoro
10 3665 Julia Alfiatur Rohmania P X IPA 1 Bojonegoro
11 3666 0037114596 Muhammad Irfau Nasrudin L X IPA 1 Bojonegoro
12 3667 Nailul Mufarokhah P X IPA 1 Bojonegoro
13 3668 0037114593 Nurul Mufidatul Zahro P X IPA 1 Bojonegoro
14 3669 0037259898 Rismawatun Nadiroh P X IPA 1 Bojonegoro
15 3670 0037114589 Selvi Prachynta P X IPA 1 Bojonegoro
16 3671 0020067779 Shofiyatn Ni'mah P X IPA 1 Bojonegoro
17 3709 0032771440 Zuraida Zalisia Fauziani P X IPA 1 Bojonegoro
18
19 L 3
20 P 14
21 Jumlah 17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
MA DARUL ULUM PASINAN BAURENO

TANGGAL LAHIR BAPAK IBU ALAMAT Ket.


26 September 2002 Kaelan Sit Mamlukah Sugihwaras
22 Januari 2003 M. Subkhan Sit Mufida Kebon Kauman
4 Mei 2003 Hariyanto Sit Hafidah Sugihwaras
2 Juni 2003 Sumarno Tasmunah Prigi
22 Desember 2002 Suprapto Ma'unnah Semambung
20 Juni 2003 Sutikno Tia Anita Sari Banjar Pilang
5 Agustus 2002 Kusno Maskonah Betet
26 September 2003 Muhammad Srini Bumirejo
4 September 2003 Subakir Jumaiyah Kadungrejo
10 Juli 2003 Sunaryo Cicik Simorejo
9 Juni 2003 Imam Rufi'i Munasri Karangdayu
5 Maret 2003 Arifin Sholekhah Blongsong
10 Mei 2003 Darmin Sundari Karangdayu
7 Desember 2004 Subari Sriyatun Bakalan Kepohbaru
13 April 2003 Nur Ali Sit Nikmah Pasinan
25 Juli 2002 M. Saefullah Ismawat Kauman
2 Maret 2003 M. Iskak Sri Utami Betet
DAFTAR SISWA MA DARUL ULUM PASINAN BAURENO

No NO.INDUK NISN NAMA P/L KELAS TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR


1 3672 0033669377 alfani agustna safitri P X IPA 2 surabaya 17 agustus 2003
2 3673 0020067627 arif wahyudi L X IPA 2 Bojonegoro 13 oktober 2003
3 3674 0037114588 arina maula azkiya P X IPA 2 Bojonegoro 03 april 2003
4 3675 0037114928 layyina mufarikha P X IPA 2 Bojonegoro 17 juni 2003
5 3676 0031073366 listn dian arista P X IPA 2 Sidoarjo 09 mei 2003
6 3677 0037114933 m. agus sobron azizi L X IPA 2 Bojonegoro 11 juli 2003
7 3678 0037131622 m. irfan abdillah L X IPA 2 Bojonegoro 30juni 2003
8 3679 0037131613 m.khoiril anwar L X IPA 2 Bojonegoro 27 maret 2003
9 3680 0037259531 m.okki azakiya L X IPA 2 Bojonegoro 21 agustus 2003
10 3681 0020067609 muzik parudin L X IPA 2 Bojonegoro 10 mei2003
11 3682 0037131605 m. ali sukron al- alawi L X IPA 2 Bojonegoro 03 april 2003
12 3683 ;0035495477 nur laily firdaus P X IPA 2 Bojonegoro 29 agustus 2003
13 3684 0037131802 rika dewi khumairoh P X IPA 2 Bojonegoro 08 januari 2003
14 3685 0037131646 sahrul hidayat L X IPA 2 Bojonegoro 12 januari 2003
15 3686 0037114930 sucitra P X IPA 2 Bojonegoro 17 juli 2003
16 3687 0031702252 tahniyatul fiqriyah P X IPA 2 Bojonegoro 13 januari 2003
17 3714 0037131807 rizkuna wasiah P X IPA 2 Bojonegoro 22 maret 2003
18 3715 deni zuhriawan L X IPA 2 Bojonegoro 18 september 2003

L 9
P 9
Jumlah 18
PASINAN BAURENO

BAPAK IBU ALAMAT Ket.


Kaelan Sit Mamlukah Sugihwaras
M. Subkhan Sit Mufida Kebon Kauman
Hariyanto Sit Hafidah Sugihwaras
Sumarno Tasmunah Prigi
Suprapto Ma'unnah Semambung
Sutikno Tia Anita Sari Banjar Pilang
Kusno Maskonah Betet
Muhammad Srini Bumirejo
Subakir Jumaiyah Kadungrejo
Sunaryo Cicik Simorejo
Imam Rufi'i Munasri Karangdayu
Arifin Sholekhah Blongsong
Darmin Sundari Karangdayu
Subari Sriyatun Bakalan Kepohbaru
Nur Ali Sit Nikmah Pasinan
M. Saefullah Ismawat Kauman
M. Iskak Sri Utami Betet
Supahar Centung
DAFTAR SISWA MA DARUL ULUM PASINAN BAURENO

No NO.INDUK NISN NAMA P/L KELAS TEMPAT LAHIR


1 3602 0020129853 Ainun Nikmah P XI IPA Bojonegoro
2 3603 0020067627 Alif Nur Hidayat P XI IPA Lamongan
3 3604 0021228514 Aliyatul Musyafaah P XI IPA Bojonegoro
4 3605 0018798646 Anggi Dwi Safitri P XI IPA Bojonegoro
5 3606 Annisa Fitriani P XI IPA Sidoarjo
6 3609 Diana Arista P XI IPA Bojonegoro
7 3610 0020063327 Dina Nur Elmy Maghfiroh P XI IPA Bojonegoro
8 3611 Dini Nur Febriant P XI IPA Bojonegoro
9 3612 Dwima Risqya Hanum P XI IPA Bojonegoro
10 3614 Fitrotun Naba P XI IPA Bojonegoro
11 3615 0011064083 Isnatun Nadhifah P XI IPA Bojonegoro
12 3616 0034527728 Lailatus Sa'adah P XI IPA Bojonegoro
13 3617 0030190261 Nur Fu'udin Shofi'i L XI IPA Lamongan
14 3619 0017494043 Quintan Eliyana P XI IPA Bojonegoro
15 3620 Silvia Damayant P XI IPA Bojonegoro
16 3621 0020064239 Sit Aisyah P XI IPA Bojonegoro
17 3622 0027286620 Sit Lestari P XI IPA Bojonegoro
18 3623 Sit Lutviyatun Nisya Fitri P XI IPA Bojonegoro
19 3624 0020063325 Sit Mahmudah P XI IPA Bojonegoro
20 3625 0007689901 Sit Nur Afifatu Zuhriya P XI IPA Bojonegoro
21 3626 0020067781 Viviana Nur Achyani P XI IPA Bojonegoro
22 3629 Dhamila Miyasari P XI IPA Bojonegoro
23 3650 M. Ragil Nugroho L XI IPA Bojonegoro
24 3651 0024046381 Anis Mufidah P XI IPA Bojonegoro
25 3655 0026218979 Abdul Majid As'ari L XI IPA Bojonegoro
26 3703 0020064215 M. Faiizal Hafifudin L XI IPA Bojonegoro
27 3704 0028414072 M. Syarif Alamsyah L XI IPA Bojonegoro
28 3705 0031073255 Affan Arifandi Irsyad L XI IPA Bojonegoro
29
30 L 6
31 P 22
Jumlah 28
DARUL ULUM PASINAN BAURENO

TANGGAL LAHIR BAPAK IBU ALAMAT Ket.


Sunoto Sit Munawaroh Sidongant
8 Agustus 2002 M. Zaeni Khomsiatn Pasinan
21 Februari 2002 M. Imron Lilik Marliatn UlfahBumiayu
21 Desember 2001 Suwono umi Nasiroh Sugihwaras
4 Januari 2001 Sarmin Baureno
12 Agustus 2002 Tamanu Muntyah Blongsong
25 Juni 2002 Ruwadi Sunit Caduk
14 Desember 2001 Muhajir Kasmining Blongsong
13 April 2002 Murtaji Sri Suhart Tulungagung
2 Desember 2002 Rusman Sit Afifah Nglumber
31 Desember 2001 Sukamto Sit Rukhaniyah Sugihwaras
3 Januari 2003 Sumaji Susilowat Bumiayu
29 Januari 2003 Gatot Saifudin Eni Shofiyatn Banaran
14 Desember 2001 Koyum Aziz Mariasih Sraturejo
17 Agustus 2002 Budi Narto Sit Mutmainah Blongsong
20 Agustus 2002 Suharto Sulastri Karangdayu
Kusnul Mukid Sit Maryam Karangdayu
17 Januari 2002 Markun Ngatmini Blongsong
17 Maret 2002 Sumiran Mukotn Caduk
11 Mei 2003 M. Ismuri Sumirah Bumiayu
12 Agustus 2002 Nuril Huda Umi Nasiroh Kauman
25 Oktober 2001 Miyadi Sit Sumining Pasinan
23 Januari 2002 Ahmadi Luluk Sunatul Ngranggonanyar
3 Februari 2002 Kaswin Suparmi Pomahan
10 November 2002 Subiyanto Ngranggonanyar
10 April 2002 Abdul Mu'id Nanik Nur Daningsih Blongsong
10 Oktober 2002 Sumarlan Sit Rubiah
28 Januari 2003 Budi Suhartono Hj. Sulastri Ndalem Kauman
DAFTAR SISWA MA DARUL ULUM PASINA

No NO.INDUK NISN NAMA P/L KELAS TEMPAT LAHIR


1 3627 0020129853 Ahmad Isful Maulana L XI IPS Bojonegoro
2 3628 0020067627 Dewi Putri Hayat P XI IPS Bojonegoro
3 3630 0021228514 Dwi Melina Putri P XI IPS Bojonegoro
4 3631 0018798646 Fifin Mahfudhotn P XI IPS Bojonegoro
5 3632 Fina Alfiana P XI IPS Sidoarjo
6 3633 Ihda Novia Ramadhani P XI IPS Bojonegoro
7 3634 0020063327 Khusnul Khamidiyah P XI IPS Bojonegoro
8 3635 Listani P XI IPS Bojonegoro
9 3636 Mei Alviatn P XI IPS Lamongan
10 3637 Muhammad Agung Firmansyah L XI IPS Bojonegoro
11 3638 0011064083 Muhammad Shodikin L XI IPS Bojonegoro
12 3639 0034527728 Ramadhani L XI IPS Bojonegoro
13 3640 0030190261 Rika Nur Izza'i P XI IPS Bojonegoro
14 3641 0028413952 Salsabila P XI IPS Bojonegoro
15 3642 0017494043 Selfia Lailatus Sa'adah P XI IPS Bojonegoro
16 3643 Sit Nur Fadhilah P XI IPS Bojonegoro
17 3644 0020064239 Sufidia Nur Arfiani P XI IPS Bojonegoro
18 3645 0027286620 Vigga Nurul Lailatul Kusna P XI IPS Bojonegoro
19 3646 Yeni Nikmatul Nur Kholifah P XI IPS Bojonegoro
20 3647 0020063325 Zahrotul Firdaus P XI IPS Bojonegoro
21 3648 0007689901 Zahrotul Lailiyah P XI IPS Bojonegoro
22 3649 0020067781 Sokhibul Hikam L XI IPS Bojonegoro
23 3613 Fiki Ubaidillah L XI IPS Lamongan
24 3652 0024046381 Reza Umami P XI IPS Bojonegoro
25 3706 0026218979 Mochammad Sa'dan L XI IPS Bojonegoro
26 3707 0020064215 Mochammad Su'ud L XI IPS Bojonegoro
27 3710 0028414072 Sit Khusnul Khidmah P XI IPS Bojonegoro
28 3618 0028413952 Nurul Hidayah P XI IPS Bojonegoro

P 20
L 8
Jumlah 28
MA DARUL ULUM PASINAN BAURENO

TANGGAL LAHIR BAPAK IBU ALAMAT Ket.


15 Oktober 2002 Tarmuji Raningsih kanor
17 Juni 2002 Lasemin Sit Maryam karangan
3 Mei 2002 Karjono Ayat bakalan
23 Oktober 2001 Fadelan Rufi'ah karangan
24 Desember 2002 Marsan Yaimatus Sholikhah brangkal
29-Nov-01 Mujianto Sit Mufidah kauman
5 Januari 2002 Sairi Sit Kholifah brangkal
9 Oktober 2002 Kacung Winart Sraturejo
14 Mei 2002 Sogol Sunarsih jantok modo
4 Maret 2002 Mat raji Kholisotn Karangdayu
31 Mei 2002 Tholib Sudart kedungprimpen
12-Nov-02 Lusman Sulami gedongarem
3-Sep-01 Sugeng Wiwik simorejo
27 November 2002 Moh. Arifin Urifah pasinan
2 Maret 2003 Suprapto LayunSa'adah karangan
11 September 2001 Sukarno Waras semambung
4 Maret 2002 Sujiono Kastah simorejo
25 Desember 2001 Kisman Jainab kanor
10 Januari 2002 Karsam Damilah kanor
1 April 2002 Abdul Kahar Farida Susant plumbungan
3 Februari 2002 Inim Wakilah kalitdu
18 Oktober 2001 Dahlan Qodariah Pomahan
2 September 2001 Suhanto Windiyat Pomahan
14 September 2002 Kasmijan Darni pasinan
27 November 2001 A. Sholeh Lilik poluju
27 November 2001 A. Sholeh Lilik poluju
7 April 2002 Makmun bumiayu
16 April 2002 Mat Salim Jumilah Nglumber
DAFTAR SISWA MA DARUL ULUM PASINAN

No NO.INDUK NISN NAMA P/L KELAS TEMPAT LAHIR


1 3519 0011933695 Ahmad Baddi' L XII IPA Bojonegoro
2 3543 000771399 Alfina Amalia P XII IPA Bojonegoro
3 3570 0004749516 Ani Tristant Putri P XII IPA Bojonegoro
4 3521 0013037680 Cindi Dwi Kurniawat P XII IPA Bojonegoro
5 3547 007017682 Dian Rizqi Amalia P XII IPA Bojonegoro
6 3572 0018157948 Dyah Apriliani P XII IPA Bojonegoro
7 3549 0010792237 Elly Laelatus S P XII IPA Bojonegoro
8 3597 0011992856 Elly Nur Jannah P XII IPA Bojonegoro
9 3524 0005899743 Hidayatul Maknun P XII IPA Bojonegoro
10 3525 0016361844 Icha Oktavia P XII IPA Bojonegoro
11 3551 0012635078 Ilmatn Zuhriyah P XII IPA Bojonegoro
12 3552 0000139597 Inda Lifana Auliya P XII IPA Bojonegoro
13 3553 0015831409 Istqomah P XII IPA Bojonegoro
14 3573 0013037661 Khoirotul Mu'tamiroh P XII IPA Bojonegoro
15 3527 0005798560 LailatulFazriyah P XII IPA Bojonegoro
16 3528 0011933057 Lailatul Maghfiroh P XII IPA Bojonegoro
17 3575 0014644610 Laviola Fath Interist P XII IPA Bojonegoro
18 3601 0004416579 M. Khakam Assauri L XII IPA Bojonegoro
19 3529 0007017714 M. Iqbal Tsani Rosyadi L XII IPA Bojonegoro
20 3596 0011692564 M. Zaenal Arifin L XII IPA Bojonegoro
21 3530 001193303 M. Zamroni L XII IPA Bojonegoro
22 3533 0020135689 Riska Auliya Syafaah P XII IPA Bojonegoro
23 3536 0012834481 Sit Mazidatur Rofiah P XII IPA Bojonegoro
24 3593 0011991944 Sit Nur Azizah P XII IPA Bojonegoro
25 3537 0010792252 Sit Nur Roikatul Jannah P XII IPA Bojonegoro
26 3538 0018157870 Sri Indah Setyowat P XII IPA Bojonegoro
27 3568 0020155787 Wahyu Eko Cahyono L XII IPA Bojonegoro
28 3540 0002654016 Zahrou Rihadatut T. P XII IPA Bojonegoro

L 6
P 22
Jumlah 28
MA DARUL ULUM PASINAN BAURENO

TANGGAL LAHIR BAPAK IBU ALAMAT Ket.


31 Januari 2001 M. Ilyas Kist Asri Sumbergede
14 September 2000 Abdul Ghofur Sit Rofi'h Kauman
14 Desember 2000 Supardi Tutk Mariyana Ngranggonanyar
6 Juni 2001 Samuri Pariyah Kauman
4 April 2000 Sukiman Kholisah Karangdayu
14-Apr-01 Kaslan Kartyu Sraturejo
30 Oktober 2001 Sumantri Supiatun Kedungprimpen
11 Januari 2001 Joko Lasiani Sugihwaras
17 Juli 2000 Anwar Sit Sholikhah Karangan
1 Oktober 2001 Panuri Sri Wahyuni Lebaksari
13 Juli 2001 Gholib Khusnul Khotmah Landar
11-Apr-01 Rudi Hartono Nur Kholifah Brangkal
19 Mei 2001 Nur Ali Imron Duk Musalitah Semambung
21 Februari 2001 Abdul Rosyid Umiyani Kauman
28 November 2000 Fauzi Ansiyah Karangan
4 April 2001 Ngadenan Rukayah Sidomukt
7 Oktober 2001 Fatkur Susant Caduk
28 September 2000 Ibnu Malik Chotmah Jipo Kepohbaru
10 Juli 2000 M. Fa'in Alm. Muslikah Kauman
4 September 2000 Muslikan Sit Rukayah Bumiayu
13 Agustus 2001 M. Mustaqim Choidatum M. Sidomukt
30 Juli 2002 Agus syafaat Muntah Mranten
26 September 2000 H. Khoiri Zumrotn Karangdayu
3 Maret 2001 M. Sukiman Sit Khotmah karangan
26 September 2001 Suyono Sit Mutmainah Kedungprimpen
13 Juni 2001 M. Zaenuri Sulastri Kauman
5 Juli 2002 Sukardi Dwi Nur Wulandari Mojosari
15 Desember 2000 Munjani Suratemi Sambongrejo,
DAFTAR SISWA MA DARUL ULUM PASINAN BAURENO

No NO.INDUK NISN NAMA L/P KELAS TEMPAT LAHIR


1 3520 0012635040 Ahmad Sholeh Arrosid L XII IPS 1 Bojonegoro
2 3541 0013953605 Abdullah Nasir L XII IPS 1 Bojonegoro
3 3544 0012635129 Ani Dwi Indahyant P XII IPS 1 Bojonegoro
4 3545 0010792608 Bagus Fitrianto L XII IPS 1 Bojonegoro
5 3548 0005396791 Dicky Kurniawan L XII IPS 1 Bojonegoro
6 3522 0003037966 Erita Nur Aini P XII IPS 1 Lamongan
7 3550 0014753765 Fira Nur P XII IPS 1 Bojonegoro
8 3556 0000062849 M. Ali Mustofa L XII IPS 1 Bojonegoro
9 3557 0006397499 M. Zaenal Arifin L XII IPS 1 Bojonegoro
10 3580 0011711681 Mita Kurnia Sari P XII IPS 1 Bojonegoro
11 3558 0007017636 M. Rikko Abi Tri matra L XII IPS 1 Bojonegoro
12 3531 0012635057 M. Nur Faiz L XII IPS 1 Bojonegoro
13 3532 0011692562 Nur Muhammad Ajie L XII IPS 1 Bojonegoro
14 3560 9998579372 Ririn Mutoharoh P XII IPS 1 Bojonegoro
15 3534 0018042013 Rudi Arianto L XII IPS 1 Bojonegoro
16 3561 0012635042 Saiful Anam L XII IPS 1 Bojonegoro
17 3562 0012834479 Sit Badriyah P XII IPS 1 Bojonegoro
18 3563 0012834465 Sit Nofia Nadlifatul I P XII IPS 1 Bojonegoro
19 3564 0002654105 Sit Nur Laela P XII IPS 1 Bojonegoro
20 3539 0012635055 Usman L XII IPS 1 Bojonegoro
21 3565 0011692569 Uswatun Khasanah P XII IPS 1 Bojonegoro
22 3566 0007066270 Wahyu Agung Dinata L XII IPS 1 Bojonegoro
23 3567 0011939127 Widia Astutk P XII IPS 1 Bojonegoro

LK 12
PR 11
JUMLAH 23
A DARUL ULUM PASINAN BAURENO

TANGGAL LAHIR BAPAK IBU ALAMAT Ket.


Subkan Anisah Banjaran
11 Oktober 2001 Abdul Wahid Sunart Brangkal
16 September 2001 Suhud Sumiyat Bumiayu
1 Januari 2001 Sadimo Suyat Manding Temu
14 Maret 2000 Slamet Rupiah Pomahan
29 Oktober 2000 Agus sunarto Lilik Kustah Jatpayak Modo
1 Januari 2001 M. Rais Sit Qomariyah Kauman
30 Maret 2001 Sakim Wasithoh Bumirejo
9 April 2000 Suyanto Sit Rukayah Sembunglor
29 Mei 2001 Sukarno Tarmiat Sraturejo
14 Juni 2000 Muhtar Markamah Blongsong
16-Nov-00 Imam Syafii Sit Nur Shobikoh Banjaran
2 Mret 2001 Maskar Amanah Bumiayu
13 Desember 1999 saki Mukhlisah Centung
25 Juli 2001 Sumidjan Kasanatn Kedungprimpen
7 Desember 2001 Samsuri Kuntari Kuratan
24 September 2001 M. Yasir Susmiyat Pomahan
4 September 2001 M. Ridwan Sit Mahmudah Centung
17 Juni 2000 Sukarno Waras Semambung
10 November 2001 Mas'ud Rumisih Banjaran
1 Agustus 2001 Fatkur Kasmu Bumiayu
30 November 2001 Muhtarom Ruminah Kuratan
5 Januari 2002 Pitono Marsini Turigede
DAFTAR SISWA MA DARUL ULUM PASINAN BAUREN

No NO.INDUK NISN NAMA L/P KELAS TEMPAT LAHIR


1 3569 0012635091 A. Sholahudin L XII IPS 2 Bojonegoro
2 3542 0004162051 Ahmad Rosiful Aqli L XII IPS 2 Rembang
3 3600 0014681092 Erika Dwi Cahyani P XII IPS 2 Bojonegoro
4 3535 0011932998 Fitri Fatmasari P XII IPS 2 Bojonegoro
5 3526 0013877499 Laelatul Mufaromah P XII IPS 2 Tuban
6 3574 0012635084 Lailatul Lutfiyah P XII IPS 2 Bojonegoro
7 3576 0003911031 M. Abdul Ghofur L XII IPS 2 Bojonegoro
8 3595 0013952251 M. Afal Aditya L XII IPS 2 Bojonegoro
9 3577 0012635125 M. Farid Burhanudin L XII IPS 2 Bojonegoro
10 3579 M. Yazid Zaenal Fanani L XII IPS 2 Bojonegoro
11 3559 0013952267 M. Sulthonudin L XII IPS 2 Bojonegoro
12 3582 0018157876 Muhammad Nur Kozim L XII IPS 2 Bojonegoro
13 3584 0013952261 Nur Puji Ilmiah P XII IPS 2 Bojonegoro
14 3585 0012635101 Nuril Fikrotun Nabila P XII IPS 2 Bojonegoro
15 3587 9996615132 Putri Ayu Apriliani P XII IPS 2 Bojonegoro
16 3588 0011711141 Ratna Septa Ning Tyas P XII IPS 2 Bojonegoro
17 3589 0020155769 Rohmatus Sa'adah P XII IPS 2 Bojonegoro
18 3590 0007379040 Sania Imelda Erlyana P XII IPS 2 Bojonegoro
19 3592 0010792613 Sit Muslimaidah P XII IPS 2 Bojonegoro
20 3594 0007017644 Sit Nur Izzah Putri P XII IPS 2 Bojonegoro
21 3654 0001046889 Arinatus Sa'diyah P XII IPS 2 Bojonegoro
22 3653 0012834466 M. Eko Prasetyo L XII IPS 2 Bojonegoro

L 9
P 13
Jumlah 22
A MA DARUL ULUM PASINAN BAURENO

TANGGAL LAHIR BAPAK IBU ALAMAT Ket.


14 April 2001 Imam Muhlas St. Nur Asyiyah Kauman
16 Juni 2000 Sakdullah Masfufah Sedan Rembang
Gunungsari
1 Januari 2001 Masduki Sit Kholifah Sidomukt
16 November 2001 Sucipto Uswatun Khasanah Bumiayu
16-Nov-01 Murtam Lissaudah Blongsong
20-Sep-01 Sunari Sri wahyu Ningsih Ngranggon anyar
15 Maret 2001 Sujani Sri Astutk Bumirejo
5 Juli 2001 A. Muntholib Qomariyah Panasan
28 September 2000 Nur Hasan Sukarsih Ngranggon anyar
17 Agustus 2001 Sutkno Sri Manik Bumirejo
20 Juli 2001 Madari Sapa'atun Trojalu
2 Mei 2001 Ahmad wiwik Samiat Bumirejo
3 Agustus 2001 Muzamil Niswatn Karangdayu
9 April 1999 M. Kholik Rosina Baureno
19 September 2001 Kasan Sarmi Sembunglor
7 Maret 2002 Musta'in Lilik Suriyant Betet, Kepohbaru
10 Mei 2000 Saparun Sit Mutmainah Selorejo
13Oktober 2000 Muslih Rukayatun temu, Kanor
6 April 2000 Sukirno Khusnul Khotmah Blongsong
18 September 2001 Marjuni Mranten
19 April 2001 Mukhsin Pomahan

Jumlah kelas x 53
jumlah L 20
jumlah P 33
jumlah kelas XI 56
Jumlah L 14
Jumlah P 42
jumlah kelas XII 73
Jumlah L 27
Jumlah P 46
jumlah total 182