Anda di halaman 1dari 65

„Nici o sarcină nu este mai importantă

şi nu merită mai multă onoare


decât cea îndeplinită
în serviciul comunităţii
de un BIBLIOTECAR competent şi serios.”

(Melvil Dewey, 1873)


BIBLIOTECARII USARB

Fără
Cate- superioară întîi doi TOTAL
categorie
gorie
19 12 7 2 40
BIBLIOTECARII USARB

,,Bibliotecarul, mai mult decît cărţile, face biblioteca.


Atât cât valorează bibliotecarul, întocmai atâta valorează şi biblioteca.
Meseria lui cere cam aceeaşi îndelungată şi penibilă pregătire
ca şi cariera învăţământului”

Gabriel HENRIOTALTA
PROIECTE INTERNAȚIONALE

ERASMUS +
Proiectul Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova (2016-2019)
LNSS - Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia,
Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor,
Programul ERASMUS + (2015-2018)
Modern Information Service for Improvement Study Quality - MISISQ,
Programul Tempus 2013 -2016
Proiectul CIR (2016 – prezent)

• Foto-pe blog este prezentarea si raportul


APRECIERI
Elena HARCONIŢA
directorul Bibliotecii Ştiinţifice

Ordinul GLORIA MUNCII

Medalia ,,Mihai Eminescu”, cu prilejul Zilei Mondiale a


Pedagogului, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă,
contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi
activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă

Medalia Comemorativă „Alecu Russo”

Titlu Onorific „OM EMERIT”, pentru


Merite în dezvoltarea biblioteconomiei, contribuţie la
diverificarea serviciilor informaţionale şi colaborare
interbibliotecară prodigioasă
Premiul „Ion Madan”, pentru activitate
prodigioasă în domeniul biblioteconomic și
bibliografic

Premiul Național GALEX, pentru


Cel mai reușit proiect de promovare a
imaginii Bibliotecii, acordat, Bibliotecii Științifice
a Universității de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți,
director Elena Harconița
Valentina TOPALO,
şef Centru Manifestări Culturale,
CD a ONU/CIUE

Medalia ,,Mihai Eminescu”, cu prilejul Zilei


Mondiale a Pedagogului, pentru muncă îndelungată şi
prodigioasă, contribuţie la perfecţionarea procesului
instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi
organizatorică intensă

Cel mai eficient coordonator


al Centrului de informare Europeană 2012
CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI
TOP NAŢIONAL

ELENA VALENTINA
LIUBA SURLARU LARISA ROŞCA LINA MIHALUŢA
HARCONIŢA Şef serviciu Organizarea Şef serviciu
TOPALO Director-adjunct
Directoarea Bibliotecii Şef CD al ONU
şi Conservarea Colecţiilor Literatură în Limbi
Ştiinţifice USARB Străine

ELENA STRATAN ELENA SCURTU ANA NAGHERNEAC NATALIA CULICOV


SILVIA CIOBANU Şef serviciu Cercetare. Şef serviciu Şef serviciu Informare Şef oficiu Referinţe
Şef serviciu Marcheting. Asistenţă de Documentare, bibliografice
și Cercetare bibliografică
Activitate Editorială Specialitate Informare bibliografică
CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI:
TOP NAŢIONAL

LUDMILA RĂILEANU Adella CUCU Angela HĂBĂȘESCU Ala LÎSÎI ELENA CRISTIAN
Şef serviciu Comunicarea Şef serviciu Dezvoltarea Şef oficiu Săli de lectură, Şef serviciu Organizarea
Şef oficiu Împrumut la domiciliu,
Colecţiei Colecţiilor. serviciul Comunicarea Colecţiei serviciul Comunicarea Colecţiei şi Conservarea Colecţiilor
Catalogare/Indexare

Tatiana PRIAN Taisia ACULOVA Elena ŢURCAN Mihaela STAVER


Bibliotecarf principal serviciul Bibliograf principal serviciul Bibliotecar, serviciul Comunicarea Bibliotecar principal,
Informatizare şi activităţi în reţea Informare Documentare Colecţiilor. Programe infodocumentare. Centrul Informatizare
bibliografică Marketing şi activităţi în reţea
DIPLOMA GUVERNULUI
DE GRADUL ÎNTÎI

• Elena Harconița, director


• Lina Mihaluța, director-adjunct
• Elena Stratan, șef serviciu

DIPLOMA GUVERNULUI
DE GRADUL DOI

• Elena Harconiţa, director


• Igor Afatin, director - adjunct Informatizare
DIPLOME ALE MINISTERULUI EDUCAŢIEI
ŞI A MINISTERULUI CULTURII
• DIPLOMA DE EXCELENŢĂ A ABRM – 97
• DIPLOMA SENATULUI USARB, DIPLOMA RECTORATULUI
• DIPLOMA CONDUCERII BIBLIOTECII
Ziua Bibliotecarului 2017
Felicitari!!!!!!
PREMII NAŢIONALE, INTERNAŢIONALE ŞI INSTITUŢIONALE
Concursul NAŢIONAL
Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării
În cadrul Salonului Internaţional de Carte, ediţia a XXIV- a, consacrată scriitorului,
bibliologului şi filosofului Alexe RĂU, Bibliotecii Ştiinţifice USARB i-a fost acordată Diploma
Premiul Bibliotecii Naţionale a RM, editurii Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi pentru Colecţia Personalităţi Universitare Bălţene.
COLECŢIA
PERSONALITĂŢI UNIVERSITARE BĂLŢENE
ACTIVITATEA DE CERCETARE/
BIBLIOTECARUL CREATOR

MONOGRAFII ,,Lucrarea este un instrument de


lucru pentru istorici, lingvişti şi are
deja o biografie”

DICȚIONARE BIOBIBLIOGRAFICE
MATERIALE ALE CONFERINȚELOR, COLOCVIILOR
DOCUMENTE DE TRANSFER TEHNOLOGIC

COLECȚIA ABRM -20


PROGRAME / RAPOARTE PROFESIONALE
BIBLIOGRAPHIA UNIVERSITAS
ANUARE
BIBLIOGRAFII TEMATICE

„Suntem ceea ce facem în mod repetat. Rezultă că succesul


nu este o faptă, ci un obicei”

ARISTOTEL
COLECŢIA ,,VESTIGIA SEMPER ADORA”
CATALOAGE
BIBLIOGRAFII LOCALE
COLECŢIA ,,CULTURA INFORMAŢIEI”

RESURSE
ELECTRONICE
MATERIALE PROMOŢIONALE
REVISTA CONFLUENȚE BIBLIOLOGICE
ARTICOLE ALE BIBLIOTECARILOR
ÎN CONFERINŢE, COLOCVII
ÎN PUBLICAŢII PERIODICE
ÎN MAGAZIN BIBLIOLOGIC
REFERINŢE DESPRE BIBLIOTECARI
VIZIBILITATEA BIBLIOTECARILOR ÎN INTERNET,
REŢELE DE SOCIALIZARE
ORGANIZATOR
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
Conferinţa finală a Proiectului „Servicii de suport
pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea
bibliotecilor din Armenia,
Moldova și Belarus prin dezvoltarea
personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”
(LNSS)
Conferința ştiinţifică
Colloquia Bibliothecariorum
In Memoriam Faina Tlehuci,
Ediţia a VII-a
ATELIERE PROFESIONALE - CENTRU BIBLIOTECONOMIC
DEPARTAMENTAL – TERITORIAL, FILIALA BIN, BIBLIOTECI DE
ÎNVĂȚĂMÎNT, ZONA DE NORD (15 RAIOANE) ŞI MUN. BĂLŢI
FORMATORI FILIALA BIN ABRM
BIBLIOTECARII MEMBRI / REDACTORI AI COLEGIILOR
DE REDACŢIE ALE REVISTELOR ŞTIINŢIFICE
• Confluenţe bibliologice: rev. de biblioteconomie şi ştiinţele inform. a Bibl.
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” [on-line] / dir. publ.: E. Harconiţa; colegiul de
red.: L. Mihaluţa, V. Topalo, E. Stratan, S. Ciobanu, A. Rău, S. Ghinculov, R.
Moţoc, M. Şleahtiţchi, N. Enciu; lector: G. Mostovic; red.: A.
Nagherneac; design / tehnored. / machet.: S. Ciobanu, T. Prian, A. Antonova,
Gh. Palii, M. Staver.

• Bibliouniversitas@ABRM.md: rev. bibliotecilor universi-tare din


Republica Moldova [on-line] / Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Secţiunea „Biblioteci Universitare”; colegiul de red.: E. Harconiţa, L. Karnaeva,
L. Costin, Dr. S. Ghinculov, E. Zasmenco, R. Avasiloaie, Z. Sochircă, Z.
Stratan, L. Mihaluţa, I. Afatin, E. Stratan, V. Topalo; design/tehnored./machet.:
S. Ciobanu, T. Prian, M. Staver.

• L. Mihaluţa – InfoStand biblioteconomic : Bul. de informare al Comis.


ABRM "Standardizarea activităţii de bibl."/ Bibl. Republicană Şt. Agricolă. –
Ch., 2013. – Nr. 1 Periodicitate necunoscută.
BIBLIOTECARII MEMBRI AI CONSILIILOR,
COMISIILOR PROFESIONALE NAȚIONALE
Consiliul Biblioteconomic Naţional

E. Harconiţa, Preşedintele Comisiei Protecţia Socială


E.Stratan, membru al Comisiei Protecţia Socială
L.Mihaluţa, membru al Comisiei Standardizare, Norme şi
Statistici

Consiliul Bibliotecilor din învăţămîntul general,


profesional şi superior din RM pe lîngă Ministerul
Educaţiei - E. Harconiţa, membru

ABRM, Comisia Catalogare şi Indexare - L.Mihaluţa,


Președinte

Comitetului Tehnic de standardizare nr. 1


„Biblioteconomie, Informare, Documentare” - L.Mihaluţa,
membru
BIBLIOTECARUL FORMATOR
Programul Noul Utilizator
CURSUL BAZELE CULTURII INFORMAŢIEI
FORMATOR NAȚIONAL, CURSURI DE SCURTĂ DURATĂ
BAZELE BIBLIOTECONOMIEI ŞI TENDINŢE ACTUALE ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
FURNIZOR DE INFORMAŢII CALITATIVE

54
Consultaţii CZU
Cereri de informare 2018-2016
100%
321
80%
32860
60% 30150 29145 28135 29811
307 26343
40%
20% 333
0% 2018 2017 2016
2018 2017 2016 Plan Realizat
UTILIZATORI
SĂPTĂMÎNA INTERNAŢIONALĂ
A ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE
ZILELE INFORMĂRII

Salonul Editorial Universitaria


SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI DESCHISE
ZIUA FRANCOFONIEI
MANIFESTĂRI CULTURALE

Indicatorii principali
46722
50000
45000 39680
40000
35000
30000 25110
25000 20731
20000
15000
10000
5000 444 1,9 424 1,8
0
CLUBUL CĂRȚII

Clubul Cărţii
1100

680 650

3 5 10
CLUBUL ONU NORD
CENTRUL DE INFORMARE
AL UNIUNII EUROPENE

1680

680

350

7 10 28
Realizatori:
Elena HARCONIȚA
Valentina TOPALO
Elena STRATAN
Angela HĂBĂŞESCU

Design/tehnoredactare:
Silvia CIOBANU

2019