Anda di halaman 1dari 69

CONTRIBUŢIILE

ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE
ALE PROFESORILOR
ŞI BIBLIOTECARILOR
UNIVERSITARI

2018
FACULTATEA DE LITERE
Catedra de literatură română şi filologie romanică
Catedra de literatură română şi filologie romanică
https://uniuneascriitorilor.md/arhiva-revista/
Catedra de filologie engleză şi germană
Catedra de slavistică
FACULTATEA DE ŞTIINŢE REALE,
ECONOMICE ŞI ALE MEDIULUI
Catedra de ştiinţe economice
Catedra de ştiinţe fizice şi inginerie
Catedra de matematică şi informatică
Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie
Catedra de ştiinţe ale educaţiei
Catedra de arte şi educaţie artistică
Catedra de psihologie
Secţia de educaţie fizică
Catedra de drept
Catedra de ştiinţe socioumanistice şi asistenţă socială
Contribuţii la BIOBIBLIOGRAFII
ENCICLOPEDII

BIBLIOGRAFII

CATALOAGE

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstrea
m/123456789/4284/1/Cartea%20rara%20en
gleza.pdf
MATERIALE ALE CONFERINŢELOR

http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4049
MATERIALE ALE CONFERINŢELOR

http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4049
ANUARE

http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4279

http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/bitstream/handle/
123456789/4287/index_publicatii%20Vol.2.pdf?sequen
http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4281
ce=1&isAllowed=y
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE

https://ru.calameo.com/read/0011333492f5aa12
http://libruniv.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/40 2a9a6
58/1/Afatin_Mihaluta_misisq.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/bitstream/handle/1
23456789/4057/Harconita_Stratan_misisq.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y

https://www.ceeol.com/search/cha
pter-detail?id=740340

https://ru.calameo.com/read/001133349aa0520e13415
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE

http://libruniv.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3933/1/T
urcan_music_educ.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456
789/4056/Railean_Staver_misisq.pdf?sequence=1&isAllowed
=y

http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/bitstream/handle/12345678
https://www.slideshare.net/libruniv/marina-ulman-polina- 9/4055/Mihaluta_Habasescu_misisq.pdf?sequence=1&isAllowed
spnu-21 =y

http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/18/97.pdf
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/co
nfbib.html
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_r
ev/buniv.html
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE
ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ONLINE

nr. 1-2, 2018


http://37.233.63.201/files/pub
licatii/Magazin-
bibliologic2018-1-2.pdf

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Magazin-bibliologic2018-3-4.pdf
nr. 3-4, 2018
RESURSE ELECTRONICE

https://ru.calameo.com/read/0
0113334948920c018a03 https://ru.scribd.com/document/391585788/Alexandru- http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-
Pl%C4%83m%C4%83deal%C4%83-sculptor-pictor-grafician- on-line/video/anul-2018-anul-european-al-patrimoniului-
130-de-ani-de-la-na%C5%9Ftere-9-octombrie-1888-15- cultural
aprilie-1940-Expoz-on-line-Bibl-%C5%9Et-a-Univ

http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/bitstream/handle/1234567
https://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba
89/4019/Soljenitin_Alecsandr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ru.calameo.com/read/00113334910 /docs/leonardo_da_vinci
26194db6d3
RESURSE ELECTRONICE

https://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitara
ba/docs/contributiile
https://ru.calameo.com/read/001133349b1e99bca21f2

https://ru.calameo.com/read/00113334971ea2c5f4faf

https://www.slideshare.net/libruniv/stavers-mihaela-
scientific-library-of-alecu-russo-balti-state-university-
republic-of-moldova
https://www.slideshare.net/libruniv/elena-cristian-
valori-bibliofile-din-colecia-de-partimoniu-carte-rar
https://ru.calameo.com/read/0011333492a7cb22ff422
Realizat :
Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing
Diana GAINA,
Tatiana POGREBNEAC,
Ana NAGHERNEAC,
Silvia CIOBANU