Anda di halaman 1dari 8

Ter Info: Vastenmaand 2018 (Waarom vasten 2)

de (vastenmaand) begint dit jaar +- rond (6 mei en duurt zo ongeveer tot 4 juni) (2019).

Waarom vasten 2:
De (vastenmaand) begint dit jaar +- rond
(6 mei en duurt zo ongeveer tot 4 juni) (2019) (Waarom vasten 2):

Info voor gelovigen, andersgelovigen & -ALL- in Humanity allen in de mensheid.


Als eventueel teken van wederzijds intermenselijk respect.
***********************************************
Waarom Moslims vasten en wat houdt vasten in?

O gij gelovigen, vasten is u voorgeschreven zoals het degenen

die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom moogt zijn

(Vers 2:183)

De (vastenmaand) is een bijzondere maand voor gelovigen, overal in de wereld. Het is de


maand waarin de eerste openbaringen van het boek

aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) plaatsvonden.

Waarin het boek aan hem werd geopenbaard door de (engel Gabriel).

Het vasten in deze maand is een/plicht/iets wat hoort voor de gelovigen.

De (Schepper) (Oer-Kracht) van het (Universum) heeft het vasten als voordeel aan
het lichaam altijd enigszins aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle
religies/spirituele tradities in de wereld nog een soort traditie van vasten te herkennen of zij
hebben die ooit in 1 of ander vorm gekend! Vasten heeft in het Arabisch de betekenis zich
kunnen willen durven kunnen onthouden van.

Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het

uit vroomheid wat meer afzien van: eten; drinken; seksuele relaties en alles wat geacht wordt
het vasten te kunnen verbreken. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en
eindigt met het ondergaan van de zon.
Wat is Ramadan/vastenmaand?

Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender

[[1- Muharram, 2- Safar, 3- Rabi' ul-awwal, 4- Rabi' ul-akhir, 5- Djumada

al-owla, 6- Djumada al-akhira 7- Radjab, 8- Sha'ban, 9- Ramadan, 10-Shawwal, 11- Dhu' l-


qa'ada, 12- Dhu' l-hidjdja]] en tevens de vastenmaand. Wat de maand bijzonder maakt onder
alle maanden is dat het naast: de getuigenis; het gebed; de bedevaart en de armenbelasting,
één van de zuilen van het geloof is. Omdat het islamitische kalender gebaseerd is op het
maanstelsel,duurt een maand 29 a 30 dagen en er zijn 354 dagen in een jaar en is daarom 11
dagen korter dan het zonnejaar. Dit betekent dat het vasten beurtelings in alle seizoenen
terechtkomt; herfst, winter, lente en zomer. Anders zouden gelovigen in een werelddeel
constant in lange, hete zomerdagen moeten vasten, terwijl anderen in korte, koude
winterdagen moeten vasten.

Naar onder andere het voorbeeld van de profeet Mohammed (Vrede zij met Hem), wordt in
deze maand gedurende de dag gevast en worden er bijv. meer vrijwillige nachtgebeden
verricht. Gelovigen behoren het vasten te verwelkomen zoals de aarde de regen, omdat het
een maand van meer goede zaken hoort te zijn.

Het begin is de genade, het midden de vergeving en het einde hopelijk ooit de uiteindelijke
beloning. De traditionele bewuste mensen proberen in deze maand meer gebeden tot hun
Schepper te verrichten zodat ze innerlijk hopelijk wat in geloofsovertuiging kunnen
toenemen. Het hoort een maand van meer: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering &
bezinning te zijn.

Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig horen te zijn!
Een maand waarin vooral de eenheid en saamhorigheid van de (mensheid) veel meer centraal
hoort te staan. In veel Islamitische landen/gemeenschappen,maar ook in Nederland, is het
gebruikelijk om in deze periode familie- en vriendschapsbanden wat extra aan te trekken.
Elkaar uitnodigen, bezoeken en samen het vasten verbreken hoort hierbij. De behoeftige naar
vermogen voeden en kleden gebeurt frequenter in deze maand.

Bovenal is de maand een periode om de gunsten te waarderen, de waarde van het voedsel echt
meer te leren kennen en iets meer dankbaarheid hiervoor durven te tonen. Eventuele spirituele
(geestelijke) voordelen van het vasten. Het vasten kan de mens hopelijk stimuleren zichzelf
iets meer te bedwingen en kan ons

wie weet wat meer eigenschappen aanleren zoals discipline, uithoudingsvermogen en vooral
zelfbeheersing. Verder leert het ons hopelijk meer respect ten aanzien van de (medemens) en
de (Schepper). Elke dag dat men vast, kan men zodoende als een overwinning beleven.
Het kans ons eventueel stimuleren iets meer de baas te zijn over onze begeerten.
Mogelijke sociale voordelen van het vasten

Vasten kan de mensheid wie weet een wat duidelijker

gevoel van saamhorigheid geven dat wij allen broeders en zusters in de mensheid zijn.

Iedereen heeft een vast dagritme ingesteld in deze maand en alle

gelovigen waar ook ter wereld vasten ’mits lichamelijk instaat’ gedurende deze maand. Een
ander belangrijk aspect van de maand en het vasten is. Dat het ons wat

meer medeleven kan leren te hebben en solidariteit met de armen of anderen in de (mensheid)
die in welk opzicht dan ook anders bedeeld zijn. Het is belangrijk dat wij mensen aan elkaar
denken en veel meer rekening houden met elkaar, zodat we liefde en barmhartigheid voor
elkaar ontwikkelen en elkaar als gelijke zien. Hetgeen wat een voorwaarde kan zijn voor een
betere wereld.

Eventuele fysieke voordelen van het vasten: Er is medisch ooit gezegd dat het vasten het
lichaam wat kan zuiveren, het ontdoet van achtergebleven schadelijke stoffen en het helpt wel
is om overtollige vocht en vet wat meer kwijt te raken. Het geeft iets meer rust aan het hart en
zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. Het kan soms zelfs sommige allergieën wat
helpen te verminderen. Dit zijn slechts enkele eventuele fysieke voordelen van het vasten.

Wie is het aangeraden te vasten?

-
Het vasten is aangeraden aan degene die:

1. Moslim is breder gezien:

Voor wie gelovig is en geloofd in de (1heid/eenheid) van de (Schepper).

2. Geestelijk en lichamelijk gezond is

3. Niet op reis is

4. Volwassen is (volgens de islamitische gedachte); bij een meisje

is

dat na de eerste menstruatie en bij een jongen na de eerste zaadlozing

5. Rein is na de menstruatie en nadat de kraambloeding is gestopt.

Voor vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven geldt een

Uitzondering!. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid of

die van het kind (de kinderen) kan schaden, zijn zij vrijgesteld van

het vasten. Ze behoren dan wel mits mogelijk op een later tijdstip zelf hun vasten in te halen.

De verschillende vormen van aanbidding tijdens deze maand.

Het (Tarawieh gebed) is één van de belangrijkste vormen van aanbidding tijdens deze
vastenmaand. Tarawieh betekent letterlijk 'uitrusten'. Dit extra gebed waarin het totale boek in
deze maand per dag

in stukjes word gelezen word tussen het nachtgebed en het ochtendgebed verricht.

De profeet Mohammed (Vrede zij met Hem) zei:

"Wie opstaat om gedurende de nachten te bidden, met geloof en hopend op de eventuele


beloning. Hij of zij zal door de Schepper zijn mindere puntjes vergeven worden. En hier gaat
het juist om, dat wij onze toevlucht wat meer bij (de Verhevene) durven te zoeken, hem om
vergeving vragen en hem mits wij willen meer en vooral oprechter durven te aanbidden.
De I’tiqaaf

Itiqaf betekent letterlijk; 'het verblijven'. Hiermee wordt het

vrijwillig verblijven in het gebedshuis met een bepaald doel en voor

een bepaalde tijd bedoeld. De Itiqaf vindt meestal plaats in de

laatste 10 dagen van de vastenmaand. Men staat vrij de tijdsduur vande Itiqaf te bepalen.
Gedurende dit verblijf is men vooral

bezig met het spiritueel wat meer zoeken van toenadering tot de Schepper.

Men past daarbij verschillende vormen van aanbidding toe, zoals het gebed, het reciteren van
het boek en zikr (het gedenken van de Schepper door het uitspreken van Zijn naam en het
prijzen van Zijn eigenschappen ).Een dergelijke afzondering van wereldse zaken stelt ons
hopelijk in staat om wat geconcentreerder en met wat reinere gedachten wat meer bezig
proberen te zijn met onze Schepper.

Hierdoor kunnen we hopelijk wat meer onze oprechtheid in

het geloof proberen te tonen en Zijn Vrede, Zijn aanwezigheid en

Zijn Barmhartigheid in meer bewustheid leren te ervaren. Leylatoel Qadr: De waardevolle


nacht. Het woord 'Qadr' heeft meerdere betekenissen zoals: - Het vaststellen van een bepaalde
maat; Geweldig, waardevol. Het woord 'Lailah' betekent letterlijk 'Nacht'.

In hoofdstuk Al-Qadr van het (heilige boek) wordt hierover het volgende gezegd:

Waarlijk, wij hebben hem neergezonden in de Waardevolle Nacht.

En wat laat jullie weten wat de Waardevolle Nacht is?

De Waardevolle Nacht kan beter zijn dan duizend maanden.

De engelen & de Geest (de engel Gabriel) dalen in haar neer

met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking.

Vrede heerst in deze nacht, tot aan de ochtendschemering.


( Hoofdstuk 97) De vastenmaand is van

grotere waarde dan de andere maanden en

Laylat-al Qadr (Waardevolle Nacht) is bijwijze van spreken waardevoller dan duizend
maanden samen. Niet iedereen heeft het geluk om duizend maanden te leven, maar onze Heer
geeft de mens ieder jaar weer de mogelijkheid. Om deze Nacht waardevol met wat meer
aanbidding oprechter door te brengen. Het lezen van het heilige boek de Schepper heeft de
eerste verzen van het boek in deze maand geopenbaard. Vaak wordt het heilige boek in de
vastenmaand ook uitgelezen.

Wat het vasten verbreekt

1. Het bewust eten, drinken of roken tussen de

ochtendschemering en zonsondergang.

2.Het opzettelijk braken.

3.Bij een bevalling of wanneer de menstruatie zich voordoet tussen de ochtendschemering en


zonsondergang.

4.Tijdelijk verlies van bewustzijn.

5.Het hebben van geslachtsgemeenschap

tussen zonsopgang en zonsondergang.


Wat het vasten niet verbreekt

1. Als iemand vergeet dat hij vast en eet of drinkt. Dan moet hij

doorgaan met vasten, de dag afmaken, want het is slechts 1 die

hem voedde of hem drinken gaf (naar een overlevering, overgeleverd door boekwerk
Muslim).

2. Overgeven zonder opzet.

3. Het doorslikken van dingen die onvermijdelijk zijn, zoals

speeksel, stof, zanddeeltjes van de straat, rook, enzovoort.

4. Tanden poetsen.

5. Injecties die puur medisch zijn en niet voedzaam.

Het verbreken van het vasten onder uitzonderlijke toestanden:

Het is toegestaan het voorgeschreven vasten te

verbreken als er sprake is van een gevaar voor de gezondheid.

In dit geval kan een gelovige (zijn/haar) vasten later, in een andere periode van het jaar,

eventueel voortzetten. Door onbewust te eten verbreekt men het vasten niet.

Een overlevering vertelt dat de profeet (Vrede zij met Hem) zei:
Indien 1 van jullie vergeet dat (hij/zij) aan het vasten is; en (hij/zij) eet of drinkt: dan
completeert hij zijn vasten, want de Schepper heef hem gevoed en te drinken gegeven.
(Hadieth = overlevering verzameld door boekwerken Boecharie & Moeslim)

Het Paradijs de profeet heeft gezegd:

1 van de poorten van het Paradijs wordt de 'Poort van Riaan' genoemd, de Poort der
verfrissingen.

Zij die ‘konden vasten' zullen uiteindelijk de mogelijkheid hebben hierdoor naar binnen te
treden. Er zal gezegd worden: Waar zijn degenen die vasten? Zij zullen dan opstaan en naar
binnen gaan. Zij zal nadien gesloten worden. Overgeleverd door boekwerken (Abu Sonni en
Abu Naiem).

Moge het vasten van allen in de mensheid die vasten geaccepteerd worden
------------------------------------------------------------------------------------------

Intermenselijke relaties tijdens een internationale bijeenkomst. --->

The true message of islam -


www.youtube.com/watch?v=zDJVUnX0rwQ

&

The true face of islam


www.youtube.com/watch?v=ygy_aKVtwuw

Alleen de (Schepper/Creator/Oer-Kracht van het Universum) knows all best.


(Bless you all meaning -ALL- onnest SOULS in HUMANITY)

---

Met vredige (mentaal-vrije)

Diaspora-Surinaamse & (Dvlet Alliye-Torunlu) groetjes to all in Humanity,

---

Afz. (JM)