Anda di halaman 1dari 4

Ter Info: Vastenmaand 2018 (Betekenis Vasten 1)

de (vastenmaand) begint dit jaar +- rond (6 mei en duurt zo ongeveer tot 4 juni) (2019).

Betekenis Vasten 1:
De (vastenmaand) begint dit jaar +- rond
(6 mei en duurt zo ongeveer tot 4 juni) (2019) (Betekenis Vasten 1):

Info voor gelovigen, andersgelovigen & -ALL- in Humanity.


Als eventueel teken van wederzijds intermenselijk respect.
***********************************************

De vastenmaand is in Nederland inmiddels bekender geworden dan de vastenden zelf.


Op school en op werkplekken en het dagelijks leven valt

de gedragsverandering van mensen met een islamitische achtergrond op. Overdag wordt er
niet gegeten en niet gedronken. Al snel krijgt men het door: het is de islamitische
vastenmaand.

Wie het niet zelf doorkrijgt, zal dat aan het eind van deze maand misschien merken.
Dan is het 'suikerfeest'. Scholieren en ook moslim-werknemers krijgen over het algemeen vrij.
'Suikerfeest' roept de associatie op van genieten van lekker eten en drinken.

Ramadan de (vastenmaand)

komt ook steeds meer op de voorpagina's van de Nederlandse kranten.

Daarin wordt verwezen naar de gebeurtenissen die tijdens deze maand

in sommige landen plaatsvinden. Meestal gaat het dan over eventuele

rare gebeurtenissen. Bij vasten denkt men soms ook aan zaken zoals. Overdag 'collectieve
uitputting', 's avonds en aan het einde van de maand lekker eten en drinken.

Er wordt zelfs meer gegeten dan in andere maanden. En diegenen die

de kranten lezen, zullen gauw denken aan gekkigheid dat in deze tijd op sommige plaatsen
wel is plaatsvindt. Toch heeft het vasten tijdens Ramadan, als één van de hogere geboden,
een veel diepere religieuze en (spirituele betekenis).
In deze maand gaat het in wezen (helemaal niet) om het ophouden of genieten van eten en
drinken.. In deze bijdrage zal ik enkele aspecten van de diepere en eigenlijke betekenis
proberen weer te geven.

Waarom gelovigen in deze maand vasten en niet in andere maanden van

het jaar? De heiligheid van deze maand ligt in het feit dat spirituele boek als geheel, volgens
de exegese, in deze periode is nedergedaald naar de 'laagste hemel', en daarna over een
periode van 23 jaar aan de profeet Mohammed (Vrede zij met Hem) in details door de (engel
Gabriel) aan hem is geopenbaard. Dat gebeurde in de belangrijkste nacht van de vastenmaand,
namelijk Lailat el-qadr = nacht van de openbaring.

Alhoewel deze nacht niet is vastgesteld, wordt er in de traditie van uitgegaan dat het om de
zevenentwintigste nacht gaat. Om deze reden wordt deze periode de (Maand van het Boek)
genoemd. De bewuste traditionele gelovige probeert in deze periode zoveel mogelijk van het
boek te leren, zoniet dan het zoveel mogelijk proberen te lezen. Het vasten zal de gelovige
deze opdracht hopelijk wat meer helpen uit te voeren. Het einddoel is dat de gelovige wat
meer inhoud probeert geven aan zijn geloof in de Schepper (Oer-Kracht) van het (Universum)
(islam betekent o.a. het over durven geven aan een Hogere Macht), dat wil zeggen wat meer
proberen te leven conform de betere spirituele gedrags- en leefregels en voorschriften des
leven die er zijn. Bij sporten worden soms wel is de beste lichamelijke prestaties geleverd
wanneer de maag leeg is. Men kan zich bijv. wat beter bewegen,zich iets beter concentreren
enz.

Zo is dat ook bij de geest. Het vasten zal de gelovige hopelijk wat meer helpen om zijn geest
vetter te maken en hem/haar eventueel tot hogere geestelijke bewuste niveaus des leven te
brengen. Het vasten, d.w.z. het ophouden te eten en te drinken, (heeft in het geloof niet heel
veel nut wanneer dat niet gepaard gaat met een soort van zuivering van het innerlijke), ofwel
van het (hart).

Ook in het (oude testament) worden zulke religieuze rituelen niet zo geaccepteerd wanneer ze
niet tot een geestelijke reiniging van zaken gedrag die tegen de Scheppers wet en wil is leiden.
Zo staat in Jesaja: "Waarom brengt u Mij offers als u toch geen berouw hebt over uw zonden?
( .. ). Uw heilige vieringen van de nieuwe maan en de sabbat en uw speciale vastendagen, ja,
al uw bijeenkomsten zijn huichelachtige vertoningen! ( .. ) Was u! Wees rein Laat ik niet
langer zien dat u slechte dingen doet Leer goed te doen' (Jesaja 1, 11-17).
-

Het gaat dus niet om het vertoon, maar om het (resultaat). Door het vasten, dient de persoon
bewust de waarde van voedsel wat beter in te schatten. Doordat de mens kan eten en drinken
wanneer hij/zij wil, verliest het voedsel soms zijn eigenlijke waarde. En dat is ook het geval
bij andere materiële en immateriële (verstand, zintuigen enz) bezittingen. Men ziet die als
vanzelfsprekend en vergeet dat het om weldaden, geschenken gaat.

Men vergeet, bijvoorbeeld wel is, dat er zoveel hongerigen op deze aarde zijn. Het vasten
dient om de gelovige mits mogelijk aan genade en meer solidariteit aan de medemens te doen
denken richting allen in de (mensheid). Wanneer de gelovige wel mag eten en drinken, dan
dient hij meer aan zijn medemens(en) te denken en dankbaar te zijn.

Danken houdt in dat je als gelovige spiritueel innerlijk wat meer inhoud probeert te geven aan
de overgeving zoals het onder andere hierboven is omschreven. En daar gaat het eingelijk om,
bij alles wat een gelovige

doet of laat: De schepper en de medemens wat meer proberen te dienen.

"Ik heb de mensen en de djinn (andere wezens) geschapen om mij 'mits

zei willen' te 'kunnen' dienen"staat in (vers 51:56). Het vasten tijdens de (vastenmaand) is
chronologisch gezien, de vierde zuil van de religie.

Het werd een plicht in de stad (Medina) in het jaar 1 van de islamitische jaartelling.

Naast het verplichte vasten tijdens de vastenmaand zijn er ook ander gelegenheden waarin het
vasten wordt aangeraden of ende mogelijk is. Maandag, donderdag, en op speciale dagen van
de maanden vóór en na

de vastenmaand zijn zulke eventuele gelegenheden.

Ramadan wordt afgesloten met een 'Eid'. Dat is het religieuze feest dat in

het Nederlands met 'suikerfeest' wordt aangeduid. Dit is naast het 'offerfeest',

twee maanden en tien dagen later, het allerbelangrijkste islamitische feest.


Gelovigen feliciteren elkaar, bezoeken elkaar, kopen cadeautjes voor de kinderen enz.
Ook u, beste lezer, als u (niet-islamitisch) bent en dan in aanraking komt met deze personen.
Kunt hem/haar bij deze gelegenheid wie weet dan proberen te feliciteren/groeten/fijne
feestdag toewensen. Opdat zij dit dat dan hopelijk zullen waarderen als eventueel teken
van wederzijds intermenselijk respect.

Intermenselijke relaties tijdens een internationale bijeenkomst. --->

The true message of islam -


www.youtube.com/watch?v=zDJVUnX0rwQ

&

The true face of islam


www.youtube.com/watch?v=ygy_aKVtwuw

Alleen de (Schepper/Creator/Oer-Kracht van het Universum) knows all best.


(Bless you all meaning -ALL- onnest SOULS in HUMANITY)

---

Met vredige (mentaal-vrije)

Diaspora-Surinaamse & (Dvlet Alliye-Torunlu) groetjes to all in Humanity,

---

Afz. Cem Demedina

(JM)