Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 3 TARIKH 22/1/2019 HARI SELASA

2 AL-
MATA PELAJARAN PJK KELAS KHAWARIZMI MASA 7.30 – 8.30pg
BOLA BALING
TAJUK
Kemahiran pergerakan (domain Psikomotor)
STANDARD
1.3 Melakukan kemahiran asas bola baling dengan lakuan yang betul.
PKANDUNGAN
1.3.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola dalam situasi permainan.
STANDARD
1.3.2 Melakukan pelbagai kemahiran menerima bola dalam situasi permainan.
PEMBELAJARAN
1.3.3 Melakukan kemahiran mengadang dalam situasi permainan.
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
KEJAYAAN 1. Melakukan kemahiran asas bola baling dengan lakuan yang betul.
2. Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam
kemahiran asas bola baling.
3. Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
PAK 21 Choose an Choose an
item. PBD item. PETA I-THINK Tidak berkenaan
HEBAT
Tidak Berkenaan KBAT Tidak berkenaan
☐ Baik hati ☐kerjasama ☐Bertolak ansur ☐Keadilan
☐Kejujuran ☐ Bersyukur ☐Tolong-menolong ☐Bertanggungjawab
NILAI ☐ Hemah tinggi ☒Kesabaran ☐Hormat menghirmati ☐Kasih sayang
☒Ketekunan

☐Kreativiti dan Inovasi ☐Pendidikan Alam Sekitar ☐Sains dan Teknologi


EMK ☐Teknologi Maklumat dan Komunikasi ☒Bahasa ☐Patriotisme ☐ Keusahawanan

☒Buku teks ☐Buku rujukan ☐Powerpoint ☐Projektor ☐Model


☐Internet ☐Radio/Tv ☐Radas ☐Buku cerita ☐Gambar
BBM
☐Carta ☐Graf ☐Kamus Dewan ☐Surat khabar/majalah ☒Petikan

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


1. Murid akan mendengar penerangan guru.
2. Guru meminta murid yang menjadi pemain sekolah untuk menunjukkan cara balingan bola.
3. Murid akan berada dalam kumpulan.
4. Murid akan melakukan aktiviti balingan asas bola baling dengan teknik yang betul.
REFLEKSI: _____ /_____ murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan

TINDAKAN SUSULAN : ____/ ______ murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.

CATATAN
pada hari ini tidak dapat PdPc tidak dapat dijalankan kerana __________

☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐ Cuti sakit ☐Aktiviti luar ☐ Cuti Am ☐Kursus


☐Cuti Rehat Khas ☐Guru Pengiring ☐Bencana alam