Anda di halaman 1dari 6

Appendices

Appendix-1 (DLP 1-15)

DLP # 1
DLP # 1 Larawan ng Munting Ibon

DLP # 3-Word Puzzle

B D I Y M A N T E P
G J A T U S O P P V
K A Y A M A N A N D
I Y M A D A M O T U
L K O N S E N S Y A
E W G Q S Z F H E W
P A G N G A S A B O
P C V B N H A W L A

1.MADAMOT 2. PAGNGASAB 3. TUSO 4. DIYAMANTE 5. HAWLA 6. KAYAMANAN 7. KONSENSYA

DLP # 4

Kuwentong-bayan video=https://www.youtube.com/watch?v=gszNlv0PLf0
https://www.youtube.com/watch?v=5ObQqGCPuv4
https://www.youtube.com/watch?v=1Ovs1SB05TI
Nasusuri ang Ugnayan ng Tradisyon at Akdang Pampanitikan Gamit ang Graphic Organizer

Sa tradisyong Muslim, ang lalaki Paano ipinakita ni Lokes a Baba


ang itinuturing na pinuno ng yang pagsunod sa tradisyong ito
tahanan. noong una?

Sa tradisyong Muslim, dapat


Ano-ano ang ginawa ni Lokes a
tratuhin ng lalaki nang maayos
Mama sa kanyang asawa na
at may paggalang ang kanyang
nagpakitang hindi siya sumunod
asawa.
sa tradisyong ito?

Ayon sa batas Shariah, kinikilala


Paano naiugnay ang pagkakaroon
ang diborsiyo sa mag-asawang
ng batas ng ito sa naging takbo ng
muslim subalit sa batas na ito, pagsasama ng mag-asawa.

ang lalaki ang magdididborsiyo

sa asawang babae.

DLP # 5

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1521190307945650&id=1184865708244780

Mindanao, maisasalba ng Lake Lanao


Ni Mario B. Casayuran

Dapat na maipasa na ng Kongreso ang panukala sa pagtatatag ng Lake Lanao Development Authority na lilikha ng
malinaw na framework sa pangangasiwa sa Lake Lanao at sa watershed resources nito upang matugunan ang
pagpapatuloy ng rotational brownout sa Mindanao, na tinaguriang “land of promise.”

Ayon kay Senator Loren Legarda, awtor ng panukala, ang talamak at lumalalang deforestation sa mga watershed,
kabilang ang nasa Lake Lanao, at ang siltation sa mga ilog ay kabilang sa mga dahilan kung bakit kinakapos ang
supply ng kuryente sa Mindanao.

Ngunit hindi matatalakay ng Kongreso at Senado ang nasabing panukala ni Legarda kapag muling nagbukas ang
session sa Hunyo 5, pagkatapos ng apat na buwang recess, kundi sa 16th Congress pa, na magbubukas sa ikaapat
na Lunes ng Hulyo.
Samantala, ang panukalang pagtatayo ng 300-megawatt (MW) fossil fuel-powered electric plant ang nakikita ng
gobyerno na pansamantalang solusyon sa kapos na supply ng kuryente sa rehiyon.

Iginiit naman ni Legarda na ang patuloy na pagkatuyo ng Lake Lanao ay nakaapekto sa supply ng tubig mula sa
lawa para sa anim na hydroelectric power plant sa Mindanao, kabilang ang g Agus, na ang kabuuang sinu-supply ay
responsable sa 70 porsiyento ng pangangailangan sa kuryente ng buong rehiyon.
Ayon sa senadora, inaasahan na niya ang kakapusan ng kuryente sa Mindanao, kaya naman inihain niya ang
Senate Bill 3097 para makalikha ng mga epektibong polisiya at regulatory administration para sa Lake Lanao, sa
pamamagitan ng Lake Lanao Development Authority.

“The Lake Lanao Development Authority shall have the exclusive jurisdiction to issue Environmental Compliance
Certificates (ECCs)/ Certificate of Non-Coverage (CNCs) and grant permits for any projects or activities in or affecting
the Lake Lanao Area,” ani Legarda.

Sa kasalukuyan, umaabot sa 1,484 MWs ang demand sa kuryente sa Mindanao, ngunit nasa 1,181 MWs lang ang
kayang ipagkaloob ng mga power plant sa rehiyon, kaya kulang ng 300 MWs ang kabuuang supply, na nagresulta sa
rotational brownouts.

DLP # 6

ANG BATIK NG BUWAN


Maikling Kuwentong – Bayan Ng Bisaya
Mag-asawa ang araw at ng buwan. Marami silang mga anak na bituin.Gustung-gusto ng araw na
makipaglaro sa kanyang mga anak at ibig na ibig niyangyakapin ang mga ito ngunit pinagbawalan siya ng buwan
sapagkat matutunaw angmga bituin sa labis na init ng araw. Kinagagalitan ng araw ang mga anak
kapaglumalapit sa kanya.I s a n g a r a w , n a g t u n g o s a i l o g a n g b u w a n u p a n g m a g l a b a n g
m a r u r u m i n g damit. Ipinagbilin niya sa asawa na bantayan ang mga anak ngunit huwag
niyanglalapitan ang mga ito. Binantayan nga ng araw ang mga anak. Buong kasiyahan niyang
pinanood ang mga ito habang naghahabulan. Nakadama siya ng pananabik at hindi siya nakatiis na hindi
yakapin ang mga anak. Bigla niyang niyakap ang lipon ng maliliit na bituin nang madikit sa kanya ay biglang
natunaw.H i n d i n a m a n n a g t a g a l a t u m u w i n a n g b u w a n . N a g t a k a s i y a
s a p a g k a t malungkot ang asawa. Naisipan niyang bilangin ang mga anak ngunit hindi nyanakita
ang maliliit kaya't hinanap niya ang mga ito kung saan -saan. Hindi niyamatagpuan ang mga anak.
Sa gayo'y sinumabatan niya ang asawa. "Niyakap mo sila? Huwag kang magsisinungaling!”Hindi na
naghintay ng sagot ang buwan. Mabilis niyang binunot ang isang p u n o n g s a g i n g a t t i n a n g k a n g
i p u k o l s a a s a w a n a n a k a l i m u t a n n a a n g k a n y a n g kasalanan. Ang tanging nasa isp niya ay
kung paano niya maipagtatanggol angs a r i l i s a a s a w a n g g a l i t n a g a l i t . D u m a m p o t s i y a n g
isang dakot na buhangin atinihagis sa nukha ng buwan at dahilan sa nangyari ay
n a g k a r o o n n g b a t i k a n g mukha ng buwan. Hinabol ng buwan ang araw upang makaganti sa ginawa nito
sakanya at hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ng buwan ang araw.
DLP # 8
DLP # 10

DLP # 15 THAI COMMERCIAL 34-HOMELESS BLIND TRUTH


https://www.youtube.com/watch?v=l-EM1QKYyhY