Anda di halaman 1dari 6

A.

Macam-Macam Tumpuan

Dalam kontruksi bangunan ada beberapa jenis tumpuan yaitu :

1.
1.
1. Tumpuan Bebas

apabila kedua ujung dapat berputar secara bebas maka tumpuannya disebut
tumpuan bebas. Akibat pelenturan pada balok akan terjadi putaran sudut pada
ujung balok dan apabila terjadi pelenturan maka panjang batang mendatar akan
berkurang.

2.
3. Apabila beban P dihilangkan maka kedudukan balok kembali pada semula
(lurus), tetapi kedudukan ujung balok dapat bergeser. Untuk menghindari
bergeser/berpindahnya tumpuan akibat pelenturan maka kedua ujung batang
diberi tumpuan rol dan engsel sehingga pada kedua tumpuan balok dapat
bergerak bebas tetapi tidak terjadi penggeseran/perpindahan tumpuan.
4.
5. 2. Tumpuan engsel/sendi
Pada tumpuan ini engsel dapat menerima gaya tarik maupun gaya tekan asalkan
garis kerjanya melalui titik pusat engsel dan tumpuan ini tidak dapat menerima
momen.
6.

7.
Tumpuan ini mampu menerima gaya sembarang sehingga gaya-gaya reaksi
berupa gaya sembarang yang melalui titik pusat engsel sehingga dapat diuraikan
menjadi komponen gaya datar dan gaya tegak.

3. Tumpuan Roll
Tumpuan rol hanya dapat menerima gaya tekan yang tegak lurus pada bidang
perletakan rol, jadi tumpuan rol ini hanya dapat membuat gaya reaksi yang tegak lurus
pada bidang perletakan rol.

4. Tumpuan jepit
Bila suatu balok datar dijepit dalam kolom atau dalam tembok, maka jepitan ini dapat
menerima gaya dan momen. Dengan demikian reaksi dari jepitan ialah 2 buah gaya Rv
dan Ry (atau Ah dan Av), dan momen jepit M.

B. Perhitungan Balok Sederhana


(Keterangan : Apabila arah gaya se-arah jarum jam maka arah gayanya positif dan
sebaliknya apabila arah gaya berlawanan arah jarum jam maka arah gayanya negatif)

1. ∑MB = 0
RAV . 7 – P1 . 6 – P2 . 3,5 – P3 . 1 = 0
RAV . 7 – 2 . 6 – 6 . 3,5 – 4 . 1 = 0
RAV . 7 – 12 – 21 – 4 = 0
RAV . 7 – 37 = 0
RAV . 7 = 37
RAV = 37/7
RAV = 5,285 ton

2. ∑MA = 0
-RBV . 7 + P1 . 1 + P2 . 3,5 + P3 . 6 = 0
-RBV . 7 + 2 . 1 + 6 . 3,5 + 4 . 6 = 0
-RBV . 7 + 2 + 21 + 24 = 0
-RBV . 7 + 47 = 0
-RBV . 7 = – 47
RBV = – 47/ – 7
RBV = 6,714 ton

Control : ∑V = 0
RAV + RBV – P1 – P2 – P3 = 0
5,285 + 6,714 – 2 – 6 – 4 = 0
11,999 – 12 = 0
0,001 = 0

(Toleransi 0,001 jadi bisa dikatakan “AMAN”)

3. Daya Lintang
DA – C = RAV = 5,285 ton

DC – D = RAV – P1 = 5,285 – 2 = 3,285 ton

DD – E = RAV – P1 – P2 = 5,285 – 2 – 6 = – 2,715 ton

DE – B = RAV – P1 – P2 – P3 = 5,285 – 2 – 6 – 4 = – 6,715 ton

4. Momen

MA = 0 ton.m

MB = 0 ton.m

MC = RAV . 1 = 5,285 . 1 = 5,285 ton.m

MD = RAV . 3,5 – P1 . 2,5 = 5,285 . 3,5 – 2 . 2,5 = 13,497 ton.m

ME = RAV . 6 – P1 . 5 – P2 . 2,5 = 5,285 . 6 – 2 . 5 – 6 . 2,5 = 6,71 ton.m

5. Gambar Gaya Lintang dan Momen

Anda mungkin juga menyukai