Anda di halaman 1dari 1

Ruj : SMKK (2A)(01)

Tarikh : 25 Disember 2012

Nama :

No. K/P :

KEPUTUSAN AKHIR TAHUN

Dengan hormatnya perkara diatas dirujuk .


2 . Dimaklumkan keputusan penuh bagi peperiksaan akhir tahun saudari adalah seperti di bawah :

Matapelajaran Gred
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Pendidikan Islam

4 , Secara keseluruhannya , saudari mencapai % dengan kedudukan di dalam kelas .

Sekian , terima kasih .

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah ,

[ABDAH ARIF]

Guru Kelas 2 Amanah

SMK Kangkong