Anda di halaman 1dari 9

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran atau penilaian perlu dilakukan sepanjang masa semasa proses PdP berlaku yang berfokuskan kepada
sesuatu standard pembelajaran yang dipilih ketika proses sesuatu PdP. Tercapai atau tidak sesuatu tahap
penguasaan boleh dikenal pasti melalui objektif PdP berdasarkan standard pembelajaran yang dipilih. Murid
yang tidak mencapai objektif standard pembelajaran tersebut akan diulang ajar oleh guru.
2 Tahap Penguasaan murid akan ditentukan melalui pentaksiran atau penilaian yang dilakukan oleh guru semasa
proses PdP. Sebagai bukti pentaksiran tahap penguasaan murid telah dilakukan, guru boleh merekodkan atau
mencatat tahap penguasaan tersebut untuk membantu guru mengisi templat pelaporan yang disediakan.
Templat pelaporan ini terdiri daripada tiga kemahiran dalam tiga lajur iaitu kemahiran mendengar dan bertutur,
kemahiran membaca dan kemahiran menulis yang dibina berasaskan standard pembelajaran bagi setiap
kemahiran bahasa.
3 Bagi tujuan pelaporan, guru hendaklah mengisi templat pelaporan yang disediakan oleh KPM sebanyak dua kali
setahun iaitu pertengahan dan akhir tahun. Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas
halaman untuk menentukan pertengahan atau akhir tahun.
Bagi tujuan pelaporan, guru hendaklah mengisi templat pelaporan yang disediakan oleh KPM sebanyak dua kali
setahun iaitu pertengahan dan akhir tahun. Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas
halaman untuk menentukan pertengahan atau akhir tahun.
4 Tahap penguasaan yang terbaik dilaporkan di dalam templat pelaporan tersebut bagi setiap kemahiran bahasa

iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Pelaporan ini sebagai

rekod prestasi keseluruhan kemahiran bahasa yang patut dikuasai oleh setiap murid. Tahap Penguasaan ini

ditentukan melalui pertimbangan profesional guru berasaskan setiap standard pembelajaran yang dipelajari

oleh murid. Pernyataan setiap Tahap Penguasaan tersebut tercatat pada data Pernyataan Tahap Penguasaan.

(Nota: Pegawai mata pelajaran boleh menambah teks lain di dalam ruang ini tetapi 5 perkara di atas hendaklah dikekalkan)
SEKOLAH : SEKOLAH SERI PUTERI

ALAMAT : CYBERJAYA

: SELANGOR

TARIKH PELAPORAN : 00/00/2018


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: PN. ZARIAH ALI Pentaksiran Pertengahan Tahun
BAHASA MELAYU TINGKATAN: 3 CEMERLANG Pentaksiran Akhir tahun

NO. MY KID / TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG TAHAP


BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN MENDENGAR KESELURUHAN
MEMBACA MENULIS
DAN BERTUTUR
1 AHMAD ADLI BIN ALI 040307-16-2521 L 4 5 4 4
2 AHMAD ISWAZIR BIN KAMARUDDIN ALI 040206-16-2355 L
3 ARINA ARISSA BINTI MUSA 041209-02-2384 P
4 AZALI BIN MOHD GHAZI 040709-07-2361 L
5 AZWAN BIN MUSAHAR 041207-16-2357 L
6 CHAN KOK MENG 041209-16-6359 L
7 CHONG WEY LOON 041208-01-8957 L
8 DANIAL IRISH BIN DANIAL RUDIN 041203-01-8933 L
9 FARIDAH BINTI RAMLAN 041208-16-2564 P
10 HAFIZ BIN BAHAROM 041209-16-9898 P
11 HALIM BIN HARUN 041216-16-7867 L
12 HARLENI BINTI ARIF 041219-16-9638 P
13 HARLINA BINTI SARIP 041229-16-2398 P
14 HAYATI BINTI MUSA 041203-16-8754 P
15 IRWAN HASHIM BIN MOHD SUHAILY 041206-16-2335 L
16 ISMAIL ALIFF BIN AZIZ 041209-16-6267 L
17 JAMIL BIN JAMALUDIN 041211-16-6993 L
18 KAMARIAH BINTI YASSIN 041236-16-1248 P
19 KARIM DANISH BIN ABU BAKAR 041223-16-1353 L
20 KHARIL YUSRI BIN TAHUR 041225-16-9897 L
21 LAILATUL QARI BINTI KARIM 041216-16-3696 P
22 LIZA BINTI OTHMAN 041227-16-3424 P
23 MOHD ESWARAN BIN EZWAN 041228-16-6363 L
24 MOHD SHAZA BIN ABD. JALIL 041213-16-9763 L
25 MUHD. NIZAM BIN KARIM JUNIOR 041223-08-4543 L
26 NADIA BINTI HASHIM 041213-16-2346 P
27 NAGENDRAN A/L MAGENDREN 041224-16-2457 L
28 NAWI BIN RAZMAN 041213-03-2349 L
29 NINA QISTINA BINTI BAHAR 041223-03-2398 P
30 NUR QURSIAH BINTI HARIS 041213-12-5024 P
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
NO. MY KID / TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN MENDENGAR KESELURUHAN
MEMBACA MENULIS
DAN BERTUTUR
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
PN. SALMIAH BT KAMARUDIN
GURU BESAR
SEKOLAH SERI PUTERI
AD9: TP keseluruhan
Hanya dilaporkan untuk Pentaksiran Akhir Tahun sahaja.
SEKOLAH SERI PUTERI
CYBERJAYA LOGO
SELANGOR SEKOLAH
00/00/2018 NOTA : JANGAN PADAM

BAHASA MELAYU ###


###
Nama Murid AHMAD ADLI BIN ALI ###
No. MY KID 040307-16-2521 ###
Jantina L ###
Tingkatan 3 CEMERLANG ###
Nama Guru PN. ZARIAH ALI ###
Tarikh Pelaporan 00/00/2018 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan 4 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
###

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan
Berikut adalah pernyataan bagi
pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan
Tahap Penguasaan keseluruhan
mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa.
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan
MENDENGAR DAN
4 berkomunikasi bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan
BERTUTUR
betul, tepat, bermakna serta menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap kukuh.
###

Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan
BAHASA MELAYU MEMBACA 5 maksud bahan bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap yang tekal
dan terperinci.
###

Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan
MENULIS 4 grafik, membina kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis
serta mengedit dan menyunting teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap kukuh.
###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
PN. ZARIAH ALI PN. SALMIAH BT KAMARUDIN ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SEKOLAH SERI PUTERI SEKOLAH SERI PUTERI ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
PENGUASAAN

Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan berkomunikasi
1 bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan betul, tepat, bermakna serta
menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap sangat terhad.

Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan berkomunikasi
2 bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan betul, tepat, bermakna serta
menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap terhad.

Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan berkomunikasi
3 bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan betul, tepat, bermakna serta
menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap memuaskan.

Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan berkomunikasi
4 bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan betul, tepat, bermakna serta
menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap kukuh.

Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan berkomunikasi
5 bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan betul, tepat, bermakna serta
menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap tekal dan terperinci.

Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan berkomunikasi
6 bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan betul, tepat, bermakna serta
menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan.

TAHAP
KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN
Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan maksud bahan
1 bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap sangat terhad.

Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan maksud bahan
2
bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap yang terhad.

Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan maksud bahan
3
bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap yang memuaskan.

Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan maksud bahan
4
bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap yang kukuh.

Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan maksud bahan
5
bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap yang tekal dan terperinci.

Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan maksud bahan
6
bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat yang tekal, terperinci dan menjadi teladan.

TAHAP
KEMAHIRAN MENULIS
PENGUASAAN
Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik, membina
1 kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta mengedit dan menyunting
teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap sangat terhad.

Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik, membina
2 kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta mengedit dan menyunting
teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap terhad.

Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik, membina
3 kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta mengedit dan menyunting
teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap memuaskan.

Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik, membina
4 kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta mengedit dan menyunting
teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap kukuh.
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan tersirat dalam
5 sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap tekal dan terperinci.

Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan tersirat dalam
6
sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap sangat tekal, terperinci dan menjadi teladan.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan memerlukan
1
banyak bimbingan, panduan dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan sedikit
2
bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
3
mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan
4 pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan
mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya mengungkapkan idea
5 dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai
kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten, berupaya
mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif,
6
berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan
kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.
BAHASA MELAYU
Sekolah: SEKOLAH SERI PUTERI Guru Mata Pelajaran: PN. ZARIAH ALI
Tingkatan: 3 CEMERLANG

MENDENGAR DAN BERTUTUR MEMBACA


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 1 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 1 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP
0 5 TP
0 6
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

MENULIS TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 1 0 0 BIL. MURID 0 0 0 1 0 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP 4 TP
0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

TP
TP 1
1 TP
TP 2
2 TP
TP 3
3 TP
TP 4
4 TP
TP 5
5 TP
TP 6
6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6