Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

Abdul Aziz bin Talib 1983. Menguji Bacaan Bahasa Malaysia Secara Diagnostik, Kaedah
dan Teknik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azizul Amri. (22 Mei, 2012). Buku ujian diagnostic bahasa melayu. Dilayari pada 28
Januari 2019, dari https://www.slideshare.net/kuzin18/buku-ujian-diagnostik-
bahasa-melayu-13023264

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017). Kurikulum Standard Sekolah Rendah


Pendidian Khas (Masalah Pembelajaran) Asas 3M Tahun 3. Kementerian
Pendidikan Malaysia.

Kementerian Murid dan Malaysia. (2007). Buku Maklumat Pendidikan Khas.


Kementerian Pelajaran Malaysia.

M-Hexry. (2009). Ujian diagnostik. Dilayari pada 7 Februari 2019, dari


https://zh.scribd.com/document/15418134/UJIAN-DIAGNOSTIK

Mohd Shukri Saad. (2008). Program pemulihan khas: ujian diagnostik. Dilayari pada 7
Februari 2019, daripada http://pemulihankhas.blogspot.com/2008/01/ujian-
diagnostik.html.

Nabila. (2018). Modul literasi Bahasa Melayu. (LINUS)- mari membaca. Diakses pada
Februari 2, 2019, dari https://www.sistemguruonline.my/2018/02/modul-literasi-
bahasa-melayu-linus-mari-membaca.html

Norhaidi Sapronrn. (2009). Ujian diagnostik. Diakses pada Februari 1 2019, dari
https://cikguhaidi.wordpress.com/2009/04/21/ujian-diagnostik/

Nur Hanisah. Pentaksiran pendidikan khas. Dilayari pada 30 Januari 2019, dari
https://www.academia.edu/15351176/PENTAKSIRAN_PENDIDIKAN_KHAS

Zainodin. (2010). Pendidikan khas ujian pengujian. Diakses pada Februari 2, 2019, dari
https://www.scribd.com/doc/33657209/Pendidikan-Khas-Ujian- Pengujian