Anda di halaman 1dari 52

FIZIK

TINGKATAN 5

Bab 6

Gelombang
Disunting oleh Dengan kolaborasi bersama

Cikgu Desikan Cikgu Khairul Anuar


SMK Changkat Beruas, Perak SMK Seri Mahkota, Kuantan
Bab 6
Gelombang
Pelajar-pelajar yang dikasihi,
Tuhan hanya menolong orang-orang yang bekerja keras. Prinsip tersebut
sangat jelas.
~A. P. J. Abdul Kalam
FIZIK TINGKATAN 5

Objektif Pembelajaran :
1. Memahami Gelombang 5. Menganalisis interferens gelombang
2. Menganalisis pantulan gelombang 6. Menganalisis gelombang bunyi
3. Menganalisis pembiasan gelombang 7. Menganalisis gelombang elektromagnet
4. Menganalisis pembelauan gelombang
2016

Analisis Soalan-soalan Tahun Lepas


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
P1 6 6 6 8 7 6 4 7
A 1 1 1 2 1 1 - 1
P2 B - - - 1 - 1 - -
C 1 1 - - - - - 1
A - - 1 1 - 1 - -
P3
B - - - - 1 - 1 -
Bab 6
Gelombang
Pelajar-pelajar yang dikasihi,
Sama ada anda menggerakkan hari atau hari menggerakkan
anda.
Peta Konsep

Muka Gelombang Gelombang Sistem bergetar/ berayun


Kehilangan Tenaga
Jenis Perambatan
Gelombang Sesaran, y Pelembapan
Amplitud, a
Membujur Melintang
Frekuensi, f
Resonan
Contoh Panjang Gel., λ
Bunyi Air Cahaya Elektromagnet Formula
Laju Graf
fenomena
Ciri-ciri V=fλ

Kelangsingan Pantulan Pembiasan Spektrum y-t y-s

Kenyaringan Pembelauan Interferens


6.1 Memahami Gelombang
Apa itu gerakan gelombang? Bagaimana gelombang memindahkan
tenaga?
Apabila tenaga dipindahkan oleh gelombang
dari sumber bergetar kepada penerima yang
jauh, tidak ada pemindahan jirim antara kedua-
dua titik tersebut.
Jenis :

• ________________ Contoh
dihasilkan oleh badan mekanikal
yang bergetar seperti tali gitar
atau tala bunyi

• ________________
dihasilkan oleh getaran electron
dalam atom
ayunan
• ________________
gangguan pada permukaan air Apabila seutas tali digegarkan ke atas dan ke
yang tenang bawah, gangguan bergerak di sepanjang tali.
Gangguan yang bergerak di sepanjang tali,
bukan bahagian-bahagian tali itu sendiri.

4
Contoh
 Jatuhkan seketul batu di dalam kolam yang tenang.
 Ia akan menghasilkan Gelombang yang dihasilkan bergerak keluar dari pusat dalam bentuk
bulatan yang semakin berkembang.
 Yang bergerak adalah gangguan, bukan air.
 Selepas gangguan berlalu, kedudukan air adalah sama dengan kedudukan sebelum
gelombang tersebut dihasilkan.

Gelombang bergerak keluar


Gabus bergerak ke atas dan ke
bawah bila gelombang berlalu

Tenaga dipindahkan dari sebuah (batu) kepada (gabus) di mana


proses ini tidak melibatkan pemindahan (air).

Tali dan air adalah medium di mana tenaga gelombang berpindah.

5
Apakah Gelombang Melintang?

Arah perambatan
Gerakan gelombang
secara sisi

Hujung
yang
ditetapkan

Arah getaran zarah-


zarah

Arah gerakan zarah-zarah medium (spring slinki) adalah bersudut tepat dengan arah perambatan
gelombang.

Contoh

1.

2.

6
Apakah Gelombang Membujur ?

Gerakan ke depan
dan ke belakang
Arah perambatan
gelombang
Hujung
yang
ditetapkan
Mampatan Regangan
Arah getaran zarah-zarah

Arah getaran zarah-zarah medium (spring slinki) selari dengan arah perambatan gelombang.
Gelombang yang merambat di sepanjang spring yang terdiri daripada satu siri mampatan dan
regangan.

Contoh

1.

7
Arah Arah

Gelombang Gelombang
Melintang Membujur
Contoh Contoh

8
Tangki Riak
Tangki riak digunakan untuk mengkaji Lampu
fenomena berkaitan dengan gelombang.

Gelombang air yang dihasilkan oleh ke bekalan kuasa


penggetar pada permukaan air. Tangki dan rheostat
dilaraskan supaya kedalaman air di dalam Pencelup sfera
tangki adalah seragam untuk memastikan Stroboskop
gelombang air merambat dengan laju Pencelup satah
seragam Gelang
getah

Motor Penggetar Tebing


spon
Air

Corak gelombang
pada skrin putih

9
Air bertindak sebagai kanta untuk menghasilkan
Puncak Cahaya dari lampu corak jalur terang dan gelap di atas sekeping kertas
putih yang diletakkan di bawah tangki apabila
Lembangan cahaya melalui air.
Gelombang air mempunyai puncak dan lembangan.

Air Puncak
kedudukan tertinggi pada ombak yang bertindak
sebagai kanta cembung

Lembangan
kedudukan terbawah pada ombak yang bertindak
sebagai kanta cekung

skrin
Gelap Gelap Gelap
Sinar cahaya dari lampu dari atas akan ditumpukan
Terang Terang ke skrin putih di bawah tanki.

Garis terang mewakili ______________

Garisan gelap mewakili ________________

10
Muka gelombang ialah garis- Arah Perambatan
garis yang menyambungkan Q S U V
semua titik yang bergetar
pada fasa yang sama dan
berada pada jarak yang sama Tangki Riak
Pencelup
dari sumber gelombang. satah Air Muka
Muka gelombang Gelombang
sentiasa berserenjang
dengan arah perambatan P R T U Puncak
gelombang tanpa
menggira gelombang Lembangan
melintang atau membujur.

Muka gelombang

2.
1. Muka gelombang satah

Arah
Perambatan Arah
Perambatan

11
Getaran / Ayunan Amplitud (a)
Gerakan dari satu
kedudukan ekstrim kepada
yang lain dan kembali ke
kedudukan yang sama
Amplitud berkaitan dengan
kenyaringan bagi bunyi dan
Gelombang kecerahan bagi cahaya.

Unit SI : meter, m

Panjang Gelombang (λ)


jarak di antara dua titik sefasa yang
berturutan

Jarak antara dua puncak yang Jarak antara dua kawasan regangan
berturutan atau dua lembangan atau mampatan yang berturutan bagi
berturutan gelombang bunyi. 12
Tempoh (T) Frekuensi, f

Unit SI : saat (s).


Gelombang
Unit SI : Hertz (Hz)

Laju Gelombang (v)


jarak yang dilalui oleh sesuatu Hubungan
gelombang dalam satu tempoh Hubungan antara laju gelombang,
masa tertentu dalam arah panjang gelombang dan frekuensi
perambatan gelombang

Unit SI : ms-1.

Graf Sesaran - Jarak Graf Sesaran - Masa

Sesaran Sesaran

Jarak Masa

13
Latihan 6.1.1
1. Tentukan panjang gelombang dan 3. Sebuah wisel menghasilkan bunyi pada
amplitud. frekuensi 400 Hz. Jika halaju bunyi ialah
Sesaran
600ms-1, tentukan panjang gelombang bunyi
18 cm itu.

Masa
5 cm

4.
12 cm

2. Suatu spring slinky digetarkan untuk


menghasilkan gelombang membujur.

40 cm Tentukan panjang gelombang bagi


gelombang air tersebut.

Panjang gelombang bagi gelombang itu


adalah___________.

14
5. Rajah menunjukkan bentuk gelombang pada 6. Cari nilai frekuensi.
spring slinky yang digetarkan pada frekuensi
8 Hz. Sesaran/ cm

Sesaran/ m 6
10
1.0 Masa/ms

2.0 Jarak/ m -6
10

Berapakah
a) amplitud
b) panjang gelombang
c) halaju gelombang 7. Gelombang membulat ini dihasilkan oleh
pencelup sfera yang bergetar dengan
frekuensi 5 Hz. Berapakah laju gelombang
tersebut.

4.5 cm

15
Pelembapan
Graf
Sesaran

Amplitud sistem yang berayun/ bergetar akan


berkurang secara beransur-ansur dan
akhirnya menjadi sifar dan berhenti berayun. Masa

Sebab

1. Kehilangan tenaga dalam sistem


untuk mengatasi daya geseran dan
rintangan udara →  Untuk membolehkan sistem berayun secara
. berterusan, daya luar mesti dikenakan pada
sistem.
2. Kehilangan tenaga dalam sistem
disebabkan mampatan dan  Daya luar membekalkan tenaga kepada
regangan atom-atom dalam sistem sistem. Gerakan sebegini dipanggil ________
bergetar → _________________ .
.
 Kekerapan sistem yang berayun bebas tanpa
tindakan daya luar dipanggil _____________
_________________ .

16
Resonans
Resonans berlaku apabila suatu sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi yang ___________
dengan frekuensi aslinya oleh __________________________.
Sistem yang berada dalam resonans bergetar dengan ________________________.

Kesan baik

1. Penala dalam radio atau televisyen membolehkan kita untuk memilih program yang kita minati.
Litar dalam penala dilaraskan sehingga resonans berlaku pada frekuensi yang dihantar oleh
stesen tertentu yang dipilih. Oleh itu, isyarat elektrik yang kuat dihasilkan.

2. Kenyaringan muzik yang dihasilkan oleh alat-alat muzik seperti seruling dan trompet adalah
hasil daripada resonans di udara.

Kesan buruk

1. Tiupan angin kuat menyebabkan jambatan


bergetar dengan frekuensi yang sama
dengan frekuensi aslinya. Jambatan akan
runtuh hasil getaran jambatan pada amplitud
maksimum.
2. Penyanyi soprano menyanyi
pada frekuensi sama
dengan frekuensi asli
getaran gelas. Getaran
maksimum gelas
Jambatan Tacoma menyebabkan gelas pecah.
17
Eksperimen Pendulum Barton
Apakah yang berlaku apabila bandul X diayunkan?

Latihan 6.1.2
1. Rajah di atas menunjukkan sebuah bandul ringkas
yang berjisim 40.0 g dan mempunyai panjang , L
20.0 cm. Bandul tersebut membuat 20 ayunanan
lengkap dalam masa 18.80 saat.
Hubungan antara tempoh, T ayunan bandul ringkas
dengan panjang bandul, L dinyatakan dalam formula :

C A Kedudukan L di mana g ialah


Kedudukan B tertinggi T=2π pecutan graviti
terendah g

18
a) Dengan menggunakan huruf-huruf A,B dan C pada rajah, nyatakan
i. Kedudukan keseimbangan

ii. Urutan kedudukan ladung apabila membuat satu ayunan lengkap

b) Kira nilai Tempoh, T.

c) Kira nilai frekuensi ayunan bandul itu.

d) Apakah yang terjadi kepada frekuensi ayunan bandul jika ladung berjisim 50.0 g
digunakan.

19
e) Hitung nilai frekuensi ayunan bandul apabila panjang bandul, L ditambah kepada 80 cm.

f) Selepas berayun beberapa kali didapati bandul itu akhirnya berhenti. Mengapakah
bandul itu berhenti?

g) Lakarkan graf sesaran-masa untuk menunjukkan ayunan bandul sehingga ia berhenti.

h) Nyatakan jenis-jenis tenaga semasa bandul itu berada


i. di B

ii. di C

iii. di antara B dan C

20
6.2 Pantulan Gelombang
• Pantulan gelombang berlaku apabila Lampu
gelombang berlanggar dengan satu
penghalang.
ke bekalan kuasa
• Gelombang mengalami perubahan arah dan rheostat
perambatan gelombang apabila dipantulkan.
• Nilai frekuensi (f), panjang gelombang () Pencelup sfera
Stroboskop
dan laju gelombang (v) adalah kekal sama Pencelup satah
selepas pantulan. Gelang
getah
Hukum Pantulan:
Pemantul Tebing
spon
Air
Gelombang Tuju:
gelombang sebelum kena halangan
Lengkapkan rajah-rajah di bawah untuk menunjukkan
Gelombang Pantulan:
pantulan gelombang air.
gelombang yang telah mengalami
perubahan arah perambatan a) b)
Skrin putih
selepas pantulan

i = sudut tuju - sudut di antara arah


perambatan gelombang tuju dan
normal
r = sudut pantulan - sudut di antara
arah perambatan dan normal
21
6.3 Pembiasan Gelombang
Selepas pembiasan gelombang, frekuensi
Pembiasan Gelombang
gelombang _____________________, tetapi
satu fenomena gelombang di mana arah
panjang gelombang, laju dan arah perambatan
perambatan gelombang berubah apabila
gelombang ________________.
merambat dari satu medium ke medium yang
lain. Lampu
Perubahan arah perambatan gelombang
disebabkan laju gelombang berubah apabila
merambat dari satu medium ke medium ke bekalan kuasa
dan rheostat
yang lain.
Pencelup sfera
Hubungan antara v dan λ gelombang Stroboskop
dalam air dalam dan cetek : Pencelup satah
Gelang

v=fλ
getah
f pemalar
Plat
plastik Tebing
spon
Air
=k
v1 v2 v1 > v2
λ1 λ2 λ1 > λ2
skrin putih
Cetek
Dalam Dalam
Plat plastik 22
Cetek

Normal
Dalam Normal Cetek Dalam

Gelombang air Gelombang air


merambat merambat
dari kawasan dari kawasan
dalam ke kawasan cetek ke kawasan
cetek dalam

23
Lengkapkan gambar rajah yang menunjukkan pembiasan gelombang air.
1) 4)

Dalam Cetek Dalam Dalam Dalam

2) Cetek
Cetek Dalam

5)

Dalam

3) Dalam Dalam

Cetek

Dalam Cetek Dalam


24
Latihan 6.3
1. Satu gelombang satah mempunyai 2. Rajah menunjukkan perambatan gelombang
panjang gelombang 2cm dan berhalaju air dari kawasan P ke kawasan Q yang
8 cms-1 merambat merentasi kawasan berbeza kedalaman.
cetek. Apabila gelombang tersebut menuju
P Q
ke kawasan dalam, laju gelombang
menjadi 12 cms-1, tentukan nilai
a) panjang gelombang
b) frekuensi gelombang di kawasan air
dalam? 12 cm 12 cm

Jika laju gelombang tersebut 18 cms-1 di


kawasan P. Tentukan laju gelombang
tersebut di kawasan Q.

25
6.4 Pembelauan Gelombang
Pembelauan Gelombang
Suatu fenomena penyebaran gelombang apabila melalui satu penghalang atau
satu celah.

Frekuensi, panjang Faktor-faktor yang


gelombang dan kelajuan mempengaruhi kesan
gelombang tidak berubah. pembelauan

Perubahan pada
Ciri-ciri
arah perambatan
gelombang
dan corak
dibelaukan
gelombang

Kesan pembelauan adalah ketara jika:


Amplitud gelombang
1. saiz celah atau halangan _________
dibelaukan berkurang
______________
(hasil pengurangan
tenaga).
2. panjang gelombang yang _________
______________
Kesan pembelauan adalah ketara jika bentuk gelombang dibelaukan lebih tersebar atau
lebih membulat. 26
Pembelauan Gelombang Air Pemerhatian

Lampu (a) Celah lebar


Gelombang melengkung hanya di
tepi selepas melalui celah. Kesan
ke bekalan kuasa pembelauan tidak ketara.
dan rheostat
Pencelup
sfera Stroboskop
Pencelup
Gelang satah
getah

Tebing
Penghalang spon (b) Celah sempit
Air Gelombang membulat dan
kelihatan berpunca dari celah kecil.
Kesan pembelauan adalah ketara.

Skrin putih

27
(c) Penghalang Lebar (d) Penghalang sempit
Gelombang melengkung hanya di tepi Gelombang melengkung hanya di tepi
berdekatan dengan penghalang selepas berdekatan dengan penghalang selepas
melalui celah. Kesan pembelauan tidak melalui celah. Kesan pembelauan
ketara. adalah ketara.

***Jika saiz celah atau halangan adalah lebih kecil, kesan pembelauan menjadi ketara.

28
Pembelauan Cahaya

a) Celah b) Lubang pin

lingkaran gelap
jalur terang dan jalur dan terang yang
gelap dengan kelebaran berselang-seli
berbeza.
Skrin Cahaya tersebar di
selepas melalui
lubang pin
Cahaya
tersebar di
selepas
melalui
celah
Pancaran laser

1. Cahaya dibelaukan jika ia melalui celah


sempit yang saiznya sebandingan dengan
Celah
panjang gelombang.
selebar
2. Walau bagaimanapun, kesan pembelauan
0.1mm
adalah tidak jelas dengan penambahan saiz
celah.
Pancaran laser
3. Ini kerana panjang gelombang cahaya
adalah sangat pendek.
29
Kesan panjang gelombang dan saiz celah ke atas corak pembelauan cahaya
a) Panjang gelombang b) Saiz celah

Panjang gelombang cahaya merah adalah Saiz celah dalam rajah (ii) _________________
__________________berbanding cahaya biru. berbanding saiz celah dalam rajah (i).

Kesan pembelauan cahaya adalah Kesan pembelauan cahaya adalah


____________________ apabila panjang _____________________ apabila saiz celah
gelombang lebih besar. berkurang.
30
Pembelauan Bunyi

Radio

Radio
Tukang
Bersih
Tukang
Bersih

Seorang tukang bersih boleh mendengar bunyi daripada radio diletakkan berdekatan sudut
dinding, tetapi tidak boleh melihat radio. Mengapa?

31
Piccolo

Jika kumpulan pancaragam menghampiri suatu simpang jalan, bunyi daripada instrumen
mana anda dengar dahulu?

32
6.5 Interferens Gelombang

Interferens Gelombang
Suatu fenomena gelombang berlaku disebabkan oleh kesan superposisi gelombang.

33
Bagaimana interferens gelombang berlaku ?
• Interferens gelombang berlaku apabila
dua gelombang bertemu ketika
merambat dalam medium yang sama. Lampu
• Apabila kedua-dua gelombang yang
bertindih, interferens akan berlaku
sama ada interferens membina atau ke bekalan kuasa
dan rheostat
interferens memusnah.
Pencelup
sfera Stroboskop

Sumber koheren Gelang


getah
Sumber koheren merupakan sumber
gelombang yang menghasilkan
gelombang-gelombang yang Tebing
spon
mempunyai ______________yang
Air
sama dan mempunyai ____________
____________ yang tetap.

Skrin putih


34
Prinsip Superposisi

Superposisi bagi dua gelombang yang berasal dari dua sumber yang koheren.

Superposisi dua puncak Superposisi dua lembangan

Amplitud
paduan
Gabus Gabus
2a
a a

2a

Amplitud
paduan

satu puncak dan satu lembangan


Gabus

Amplitud paduan
35
Interferens gelombang air
Corak interferens gelombang air berlaku apabila dua gelombang koheren bersuperposisi.

S1

S2

1. Sumber S1 dan Sumber S2 merupakan sumber gelombang koheren.


2. Corak interferens gelombang air yang ditunjukkan merupakan hasil interferens membina dan
interferens memusnah yang berlaku.
3. Untuk memudahkan perbincangan, muka gelombang bagi puncak diwakili oleh garis penuh
manakala muka gelombang bagi lembangan diwakili oleh garis putus-putus seperti dalam rajah
muka surat sebelah.
36
Interferens Gelombang

Interferens membina ialah kesan hasil paduan Interferens memusnah ialah kesan hasil
dua gelombang yang sama fasanya (sama paduan dua gelombang di luar fasanya (satu
ada dua puncak atau dua lembangan) puncak dan satu lembangan) bertemu untuk
bertemu untuk menghasilkan gelombang menghasilkan gelombang paduan dengan nilai
paduan dengan amplitud maksimum (+2a amplitud = 0.
atau -2a).

Kunci :
• Titik antinod bagi puncak maksimum (puncak bertemu puncak)
Titik berlakunya interferens
× Titik nod bagi sesaran sifar (puncak bertemu lembangan)
о Titik antinod bagi lembangan maksimum (lembangan bertemu lembangan) membina

Garis Nod Garis Antinod Titik berlakunya


interferens memusnah

Muka gelombang bagi


lembangan

Muka gelombang
bagi puncak

S2 Waves sources S1 37
Formula Young Faktor-faktor yang mempengaruhi corak
interferens gelombang
Hubungan antara λ, a, x dan D
Corak interferens bergantung kepada nilai x.
Garis Nod
x x Garis Antinod Apabila x berubah, corak interferens juga
berubah.

D x
λ

λ
S1 a S2 ****Lukis graf. 0
a = Jarak antara sumber yang koheren
λ = Panjang gelombang
x = Jarak pemisah di antara dua garis antinod
berturutan atau antara dua garis nod yang
berturutan x x
D = Jarak serenjang di antara dua sumber
gelombang dengan kedudukan di mana x diukur

1
0 a D
38 0
Screen Interferens Gelombang Cahaya

Berlaku apabila gelombang cahaya melalui dwi-


Double slit
celah. Satu corak interferens dihasilkan kesan
Single slit daripada superposisi dua gelombang cahaya
x muncul dari dwi-celah.

Eksperimen dwicelah Young


Light  Gunakan __________________________
source x (gelombang cahaya yang mempunyai satu
panjang gelombang sahaja)
 Dwi-celah mesti sangat sempit (kira-kira 0.5
Interference pattern mm) untuk menghasilkan corak interferens
yang jelas kerana panjang gelombang
Young’s double slit experiment can be used to cahaya adalah sangat kecil.
measure the wavelength of a light source  Apabila cahaya dari sumber monokromatik
using the equation: melalui dwi-celah, dua sumber gelombang
cahaya yang koheren dihasilkan.
a = Jarak antara 2 celah
pada dwi-celah  Corak interferens terdiri daripada jalur-jalur
λ = Panjang gelombang terang dan gelap yang berturutan yang dapat
(bergantung kepada dilihat pada skrin.
warna)
x = Jarak di antara dua jalur  Jalur-jalur terang:
terang atau gelap yang  Jalur-jalur gelap :
berturutan
D = Jarak serenjang di antara
dwi-celah dengan
kedudukan skrin 39
Interferens Gelombang Bunyi 1. Kedua-dua pembesar suara adalah sumber
koheren kerana disambungkan kepada
berlaku apabila dua gelombang bunyi yang
penjana isyarat audio yang sama.
koheren (dikeluarkan dari dua pembesar
2. Murid akan mendengar bunyi yang kuat dan
suara yang diletakkan bersebelahan)
lembut secara berselang-seli apabila dia
berinteraksi berdasarkan prinsip superposisi
berjalan sepanjang laluan lurus (XY) yang
untuk menghasilkan corak bunyi yang kuat
berada pada jarak D dari pembesar suara.
dan lemah yang berselang-seli.
3. Bunyi kuat dan lemah secara berselang-seli
adalah disebabkan oleh interferen gelombang
Pembesar
bunyi. X
Suara
Corak
K
Penjana Isyarat
Interferens
L
Audio

Penjana Isyarat
K
L

Audio
K K = Loud sound
L L = Soft sound

K
L

Pembesar K
Suara Y Bunyi kuat:
a = Jarak antara 2 pembesar suara
λ = Panjang gelombang (bergantung kepada frekuensi
_________________________
penjana isyarat audio)
x = Jarak di antara dua bunyi kuat atau lemah yang Bunyi lemah:
berturutan
D = Jarak serenjang di antara pembesar suara dengan _________________________
kedudukan di mana bunyi didengari 40
Latihan 6.5
1. Dalam interferens dua sumber koheren 2. Dalam eksperimen dwi-celah Young, jarak
gelombang, jarak pemisahan antara dua antara dwi-celah dengan skrin ialah 4.0 m dan
pencelup sfera ialah 3 cm dan jarak antara jarak pemisahan kedua-dua dwi-celah adalah
dua garisan nod yang berturut-turut ialah 0.5 mm. Hitung jarak antara dua jalur cahaya
4 cm diukur pada jarak 15 cm dari dua yang cerah berturutan untuk cahaya ungu
sumber koheren gelombang. Kira panjang dengan panjang gelombang 4.0 x 10-7 m.
gelombang air yang berasal dari sumber yang
koheren.

41
3. Panjang gelombang cahaya boleh 4. Dalam satu eksperimen interferens
ditentukan dengan eksperimen dwi-celah gelombang, dua pembesar suara diletakkan
Young. pada jarak 1.5 m antara satu sama lain. Ia
disambungkan kepada penjana isyarat audio
untuk menghasilkan gelombang bunyi yang
koheren pada frekuensi 0.5 kHz. Hitung
a) panjang gelombang gelombang bunyi jika
kelajuan bunyi ialah 300 ms-1
b) jarak antara dua bunyi lemah yang
berturutan pada jarak serenjang 5 m dari
sumber bunyi.
14 mm

Rajah menunjukkan corak interferens yang


diperolehi dalam eksperimen dwi-celah
Young. Jarak pemisahan dwi-celah adalah
0.25 mm dan jarak antara skrin dan plat
dwi-celah ialah 3.0 m.
Hitung panjang gelombang cahaya yang
digunakan dalam eksperimen ini.

42
6.6 Gelombang Bunyi
1. Bunyi ialah suatu bentuk tenaga yang Bagaimana gelombang bunyi dihasilkan oleh
merambat sebagai gelombang dan objek yang bergetar?
menyebabkan gegendang telinga
bergetar.  Gelombang bunyi dihasilkan apabila objek yang
2. Gelombang bunyi dihasilkan oleh bergetar menyebabkan molekul-molekul udara
objek yang bergetar. di sekelilingnya untuk ________________.
3. Gelombang bunyi merambat sebagai  Apabila tala bunyi bergetar, lapisan udara turut
gelombang membujur. bergetar dan tenaga bunyi dipindah melalui
udara di sekitarnya dalam bentuk gelombang.
Bagaimana kenyaringan (kekuatan)  Apabila tala bunyi bergerak ke hadapan,
bunyi berkaitan dengan amplitud? lapisan udara _____________________.
 Apabila tala bunyi bergerak ke belakang,
Kenyaringan bunyi bergantung kepada lapisan udara berjauhan dan menyebabkan
amplitud. ______________________.
Apabila amplitud bunyi meningkat,  Oleh itu, satu ____________mampatan dan
kenyaringan bunyi turut meningkat. regangan lapisan udara akan menghasilkan
gelombang bunyi.
Bagaimana kelangsingan bunyi Arah
berkaitan dengan frekuensi?
Getaran λ perambatan
Kelangsingan bunyi bergantung kepada
frekuensi bunyi.
Apabila frekuensi bunyi meningkat,
kelangsingan bunyi turut meningkat.
mampatan regangan
Tala bunyi 43
Hubungan antara amplitud dan Hubungan di antara kelangsingan dan
kenyaringan bunyi frekuensi bunyi
Penjana isyarat audio dihidupkan dan frekuensi Isyarat audio dihidupkan dan kenyaringan
gelombang bunyi yang diselaraskan ke tahap diselaraskan ke tahap yang sesuai. Frekuensi
yang sesuai. Kenyaringan bunyi diubah dari bunyi diubah dari rendah ke tinggi secara
rendah kepada yang tinggi secara beransur- beransur-ansur.
ansur. Pemerhatian bentuk gelombang bunyi yang
Pemerhatian bentuk gelombang bunyi yang dipaparkan pada skrin osiloskop.
dipaparkan pada skrin osiloskop. Bentuk Frekuensi Kelangsingan
Gelombang Gelombang Bunyi
Bentuk Amplitud Kenyaringan
Gelombang Gelombang Bunyi

Tulis : Rendah/ Medium / Tinggi Tulis : Rendah/ Medium / Tinggi


CRO

Penjana isyarat audio


Mikrofon

Pembesar suara 44
Aplikasi pantulan gelombang bunyi
• Gelombang ultrasonik digunakan untuk mengimbas dan Sonogram
menangkap imej janin dalam rahim seorang ibu dan imej
organ dalaman badan. R
• Pemancar P memancarkan gelombang ultrasonik ke Pemancar Pengesan
arah janin. P
• Pengesan R menerima gelombang ultrasonic yang Abdomen
dipantulkan oleh pelbagai bahagian janin.
• Tisu lembut janin menyerap kebanyakan gelombang
ultrasonic yang dipancarkan dan memantulkan sangat
sedikit. Fetus
• Bahagian-bahagian yang bertulang akan menyerap
sangat sedikit, tetapi memantulkan kebanyakan
gelombang ultrasonic.
• Gelombang ultrasonik yang dipantulkan menghasilkan
imej dengan kecerahan berbeza.

Imej
sonogram

45
Sonar

• SONAR (Sound Navigation And Ranging) digunakan


untuk mengesan objek-objek di bawah permukaan air
atau mengukur kedalaman laut.
ship
• Gelombang ultrasonik (gelombang bunyi berfrekuensi
> 20 000 Hz) digunakan.
• Gelombang ultrasonik dipancarkan dari satu alat
pemancar dan dipantulkan oleh objek-objek di dasar
laut. Kemudian gelombang pantulan dikesan semula
oleh alat penerima.
• Selang masa, t antara pemancaran dengan Receiver Transmitter
penerimaan semula isyarat gelombang ultrasonik
diukur dengan menggunakan alat elektronik.
• Jika laju gelombang bunyi, v diketahui, kedalaman
dasar laut, d boleh diukur dengan menggunakan seabed
formula:

d = kedalaman dasar laut


v = laju gelombang
t = selang masa

OSK boleh digunakan bagi


menentukan nilai selang masa, t.

46
Kelawar navigasi dalam kegelapan

• Apabila gelombang ultrasonik yang dikeluarkan


oleh kelawar mengena objek, ia dipantul dan
diterima kembali oleh kelawar.
• Masa antara pancaran dan penerimaan gelombang
bunyi membolehkan kelawar untuk menganggar
kedudukan objek dengan tepat.
• Ini membolehkan kelawar untuk menyesuaikan
arah gerakan untuk mengelakkan daripada
melanggar objek.

Echolocation oleh orang buta membolehkan mereka ‘melihat’ !!!

Latihan 6.6
1. Suatu gelombang ultrasonik digunakan untuk mengukur kedalaman dasar laut. Suatu
isyarat ultrasonik dijana dan dipancarkan ke arah dasar laut dan dipantulkan kembali dari
dasar laut. Selang masa yang diambil oleh gelombang tersebut untuk pancaran dan
penerimaan adalah 0.28 saat. Jika laju gelombang ultrasonik dalam air ialah 1 500 ms-1,
hitung kedalaman dasar laut.

47
6.7 Gelombang Elektromagnet
Spektrum Elektromagnet

Gelombang Radio
Gelombang Gelombang Gel. Infra Cahaya ultra Sinar
VHF UHF Sinar-X
panjang pendek mikro merah tampak ungu gamma

1000 m 1 x 10-3 1 x 10-6 1 x 10-9


1m 1mm
mm mm mm
frekuensi semakin meningkat

panjang gel. semakin meningkat

• Spektrum elektromagnet merupakan satu siri gelombang elektromagnet yang lengkap yang
disusun mengikut panjang gelombang yang semakin berkurang (terpanjang kepada terpendek).
• Spektrum elektromagnet terdiri daripada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah,
cahaya tampak, sinar ultra ungu, sinar-X dan sinar gamma.
• Gelombang radio mempunyai panjang gelombang yang paling tinggi tetapi frekuensi gelombang
yang rendah. Ia membawa tenaga yang sangat sedikit.
• Sinar Gamma mempunyai panjang gelombang yang kecil tetapi frekuensi gelombangnya tinggi.
Ia membawa tenaga yang sangat tinggi.
48
Gelombang elektromagnet
Gelombang Elektromagnet ialah gelombang yang mengandungi medan magnet dan medan elektrik
yang saling berserenjang antara satu dengan lain dengan arah perambatan gelombang.

Medan Elektrik, E

Medan Elektrik

Arah
perambatan

Medan Magnet
Medan Magnet, B

Ciri-ciri gelombang elektromagnet


• Memindahkan tenaga dari satu titik ke titik yang lain.
• Merupakan gelombang melintang
• Merambat melalui vakum
• Merambat dengan laju cahaya dalam vakum (laju cahaya, c = 3 x 108 ms-1 )
• Menunjukkan sifat-sifat gelombang seperti pantulan, pembiasan, belauan dan interferens
• Mematuhi formula gelombang, v = f

49
Cahaya Tampak
• Gelombang cahaya adalah satu-satunya gelombang elektromagnet yang kita dapat lihat.
• Cahaya boleh dilihat sebagai warna-warna pelangi.
• Setiap warna mempunyai panjang gelombang yang berbeza.
• Merah mempunyai panjang gelombang yang paling tinggi dan ungu yang paling rendah.
• Apabila semua gelombang ini yang dilihat bersama-sama, cahaya putih terhasil.
• Apabila cahaya putih bersinar melalui prisma, cahaya putih berpecah menjadi tujuh warna
spektrum cahaya yang boleh dilihat.
• Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu.

Aplikasi Gelombang Elektromagnet

Gelombang
Sumber Aplikasi
Elektromagnet
Sinar- gama (γ) Pereputan radioaktif • Kejuruteraan - untuk mengesan kebocoran
paip bawah tanah
• Perubatan - rawatan kanser
• Pensterilan makanan
• Perubatan
Sinar-X Tiub Sinar X  Gambar foto Sinar-X-ray organ-organ
dalaman badan, contohnya untuk melihat
keretakan tulang.
 rawatan kanser
• Kejuruteraan - untuk mengesan keretakan di
dalam logam
• Semakan bagasi di lapangan terbang
50
Gelombang
Sumber Aplikasi
Elektromagnet
Sinar ultraungu Matahari, tiub • Merangsang pembentukan vitamin D
nyahcas wap • Mengesan wang palsu
merkuri, jasad yang • Lampu neon
panas • Pensterilan peralatan pembedahan
Cahaya Tampak Api, lampu, • Komunikasi visual
matahari • Fotografi
• Fotosintesis
Inframerah Objek panas seperti • Pengimejan terma dan fisioterapi
api, tubuh manusia, • Teropong inframerah untuk penglihatan waktu
matahari malam. Radiasi IR yang dipancarkan oleh
sesuatu yang hidup boleh dikesan.
• Alat kawalan jauh untuk TV / VCR
Gelombang mikro Pemancar radar, • Sistem komunikasi dengan satelit
ketuhar gelombang • Digunakan dalam sistem radar
mikro • Memasak
• Perkhidmatan telefon bimbit
Gelombang radio Litar pengayun • Untuk siaran dan komunikasi tanpa wayar
elektrik dalam aerial • Gelombang radio UHF - televisyen dan
telefon bimbit
• Gelombang radio VHF – radio FM tempatan
dan komunikasi tanpa wayar yang digunakan
oleh pihak polis

51
Kesan buruk pendedahan berlebihan kepada komponen tertentu spektrum elektromagnet
Gelombang Radio Tiada bukti berbahaya

Gelombang Micro 1. Pemanasan dalaman tisu badan apabila memasuki badan kita.
2. Pendedahan yang lama kepada telefon bimbit boleh menyebabkan
tumor otak dan komplikasi telinga kanak-kanak.
Gelombang Inframerah 1. Melecurkan kulit
Cahaya Tampak Tiada bukti berbahaya
Ultraungu 1. Merosakkan cel pada permukaan (termasuk kanser kulit) dan
keradangan mata
Sinar-X 1. Kerosakan sel-sel.
Sinar Gamma 2. Kanser, mutasi
3. Sel-sel bermutasi boleh menyebabkan pertumbuhan abnormal sel
kanser.
4. Ibu mengandung yang terdedah kepada sinar-X dan radiasi terlalu
kerap boleh menyebabkan abnormal pada bayi yang bakal
dilahirkan.

“ Jika anda berfikir bahawa sains adalah pasti,


itu hanyalah satu kesilapan di pihak anda.
.

Richard P. Feynman
(1918 - 1988) 52