Anda di halaman 1dari 34

JAWAPAN

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21 • Dua pengajaran:


Aktiviti 1: Peta Minda (Mind Maps) 1 Sebagai rakyat yang cinta akan negara, kita hendaklah memikul
Cadangan Jawapan tanggungjawab untuk mengangkat martabat bahasa Melayu
Kepentingan atau Kebaikan Hobi sebagai bahasa rasmi negara kita.
1 Membolehkan kita mengisi masa lapang dengan aktiviti yang 2 Kita mestilah berani menghadapi pelbagai cabaran untuk
berfaedah mempertahankan maruah bahasa Melayu agar tidak dicemarkan
2 Dapat menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
3 Dapat merehatkan minda dan memberikan kepuasan diri
4 Dapat menambahkan pendapatan sampingan yang lumayan juga Sajak “www.sibermerdeka.com.my”
5 Dapat mengekalkan kesihatan dan kecergasan tubuh badan • Dua persoalan:
6 Dapat memberikan kegembiraan dan ketenangan diri 1 Kepentingan membuat perancangan dengan bijak dan telitinya
7 Dapat mewujudkan hubungan persahabatan dengan rakan-rakan 2 Keberanian menempuh cabaran dan rintangan dalam
yang pelbagai bangsa dan latar belakang kehidupan
8 Dapat mengelakkan kita daripada melakukan kegiatan yang tidak • Dua pengajaran:
sihat 1 Kita hendaklah berani menghadapi pelbagai cabaran dan
rintangan dalam kehidupan.
2 Kita hendaklah bijak semasa membuat perancangan hidup agar
Aktiviti 2: Bulatan Suara (Circle of Voices) kita dapat menikmati kejayaan dan kebahagiaan.
Cadangan Jawapan
Peranan Ibu Bapa untuk Menangani Masalah Disiplin dalam Kalangan Sajak “Gelanggang”
Murid • Dua persoalan:
1 Menyemaikan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak sejak mereka 1 Kepentingan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang
masih kecil bangsa
2 Memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada anak- 2 Semangat cinta akan negara yang kukuh dan tidak berbelah
anak bahagi
3 Menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak tentang aspek • Dua pengajaran:
disiplin 1 Kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga
4 Menyelami dan memahami jiwa anak-anak terutama anak-anak kedaulatan negara daripada ancaman luar.
yang sedang meningkat remaja 2 Kita hendaklah bersatu padu untuk mengekalkan keharmonian
5 Menasihati dan membimbing anak-anak sekiranya anak-anak dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa.
terlibat dengan masalah disiplin agar tidak berpanjangan
6 Memuji dan memberikan ganjaran kepada anak-anak sekiranya
mereka mengamalkan disiplin dengan baiknya Aktiviti 6: Bangun–Duduk (TakeOff–TouchDown)
7 Memberikan penekanan kepada anak-anak tentang kepentingan Cadangan Jawapan
disiplin dalam kehidupan untuk menjadi insan yang cemerlang Penyataan 1: Salah
8 Berkongsi pelbagai pengalaman kepada anak-anak tentang masalah Penyataan 2: Betul
yang akan dihadapi oleh mereka jika tidak berdisiplin Penyataan 3: Salah
Penyataan 4: Betul
Penyataan 5: Salah
Aktiviti 5: Meja Bulat (Round Table)
Cadangan Jawapan Penyataan 6: Betul
“Syair Bidasari”
• Dua persoalan: Aktiviti 7: Kerusi Panas (Hot Seat)
1 Tanggungjawab seorang pemimpin Cadangan Jawapan
2 Kebijaksanaan memimpin sebuah kerajaan Contoh jawapan yang akan diberi oleh murid yang memainkan watak
• Dua pengajaran: Kaduk:
1 Sebagai seorang pemimpin, kita hendaklah menjalankan 1 Tanah saya telah diambil oleh Raja setelah ayam yang saya
tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat dengan amanahnya. tukar dengan ayam raja kalah dalam peristiwa menyabung ayam
2 Kita hendaklah sentiasa taat dan patuh akan perintah ketua atau tersebut.
pemimpin demi keharmonian organisasi. 2 Saya menyerahkan tanah saya kepada Raja kerana tertakluk
dengan syarat yang ditetapkan oleh Raja sebelum pertandingan
“Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)” bermula.
• Dua persoalan: 3 Nilai murni yang ada pada diri saya ialah kepatuhan dan ketaatan
1 Kepentingan menjaga pancaindera akan perintah Raja.
2 Kepentingan mengawal anggota badan 4 Pengajaran yang saya peroleh daripada peristiwa ini ialah kita
• Dua pengajaran: hendaklah bersikap rasional sebelum membuat sesuatu keputusan
1 Kita hendaklah menggunakan anggota pancaindera dengan agar keputusan yang kita ambil tidak memberikan kemudaratan
baiknya, iaitu dengan melakukan kebaikan. kepada kita. Selain itu, kita hendaklah menjauhkan diri daripada
2 Kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan menyabung ayam yang melibatkan pertaruhan kerana
perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan undang- perbuatan tersebut akan merugikan diri kita.
undang. Contoh jawapan yang akan diberi oleh murid yang memainkan watak
Raja:
Sajak “Sang Gembala Kuda” 1 Saya mengambil tanah Kaduk kerana Kaduk telah bersetuju
• Dua persoalan: dengan syarat tersebut sekiranya Kaduk kalah dalam pertaruhan.
1 Ketegasan ketika memimpin 2 Tindakan yang saya ambil terhadap Kaduk adalah tidak wajar
2 Keberanian menempuh cabaran dan rintangan kerana mengambil kesempatan terhadap kuasa yang ada pada diri
• Dua pengajaran: saya serta menindas golongan bawahan.
1 Kita hendaklah melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada 3 Seorang pemimpin yang baik perlu mempunyai ciri-ciri seperti
kita dengan penuh tanggungjawab. bertanggungjawab, amanah, rasional, adil, bijaksana, dan jujur.
2 Kita mestilah gigih berusaha untuk melakukan sesuatu tugas 4 Untuk mewujudkan hubungan yang baik antara pemimpin
agar memperoleh kejayaan yang kita impikan. dengan rakyat, setiap pemimpin hendaklah sentiasa mengambil
berat dan menjaga kebajikan rakyatnya. Selain itu, setiap
Sajak “Aku Membaca Lagi” pemimpin hendaklah bersikap bijaksana dan adil ketika
• Dua persoalan: menjalankan pentadbirannya agar tidak berlakunya ketidakadilan
1 Peranan bangsa untuk mendaulatkan bahasa terhadap rakyat, dan seterusnya menggugat hubungan baik antara
2 Jati diri bangsa yang kian terancam pemimpin dengan rakyat.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 1


Aktiviti 8: Pengurusan Grafik (Graphic Organiser) Rahman diletakkan di tempat yang strategik
Cadangan Jawapan Kesimpulan: remaja perlu mengenali tokoh pejuang kemerdekaan
• Watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerita “Kepimpinan untuk memupuk jati diri mereka
Melalui Teladan”:
1 Watak: Laksamana Isi Utama 2: pihak kerajaan perlu mengadakan kempen tentang
Perwatakan: berjaya menewaskan Kertala Sari; bijaksana; berani kepentingan jati diri remaja
dan gagah; digeruni pihak lawan; patuh akan perintah raja Huraian: diadakan dengan konsisten – menampakkan hasil – agenda
2 Watak: Kertala Sari besar negara – langkah awal pemupukan semangat patriotik
Perwatakan: hulubalang kerajaan Majapahit; berani ketika Contoh: menghasilkan iklan melalui pelbagai saluran media untuk
bertindak; kejam; memiliki ilmu kesaktian menunjukkan kepentingan jati diri kepada remaja
3 Watak: Raja Melaka Kesimpulan: kempen tentang jati diri yang dilakukan secara berterusan
Perwatakan: pemerintah yang adil dan saksama; mengutamakan dapat memupuk jati diri remaja
keharmonian rakyat dan negara; mengenang budi; rasional Isi Utama 3: penghayatan terhadap mata pelajaran Sejarah – memupuk
ketika membuat tindakan jati diri remaja
• Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita “Kepimpinan Huraian: kebijaksanaan guru untuk menarik minat murid – jati
Melalui Teladan”: diri dipupuk sedikit demi sedikit – syarat wajib lulus Sijil Pelajaran
1 Nilai: kebijaksanaan; keberanian; ketaatan; tanggungjawab Malaysia
2 Pengajaran: Contoh: diajarkan dengan kaedah menarik – meningkatkan kefahaman
– Kita hendaklah bijak semasa mengatur sesuatu strategi agar dan penghayatan remaja terhadap peristiwa sejarah
dapat menewaskan pihak musuh. Kesimpulan: mata pelajaran Sejarah yang dihayati akan dapat
– Kita hendaklah berani ketika berhadapan dengan musuh memupuk jati diri remaja
agar kita dapat menewaskannya.
– Kita hendaklah taat akan perintah seseorang pemimpin yang Penutup
mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu tindakan. usaha perlu dilakukan secara holistik – berganding bahu agar usaha
– Kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan murni ini membuahkan hasil – remaja menyedari kepentingan jati diri
kepada kita dengan amanah dan baiknya. – negara yang berjaya tentulah berpaksikan jati diri rakyatnya – jati diri
bangsa sebagai asas kehebatan sebuah negara bangsa
Aktiviti 9: Susun Suai (Jigsaw Reading)
Cadangan Jawapan
Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa” Praktis SPM 2
Analisis Soalan
Leftenan Adnan Mempunyai semangat patriotik yang tinggi
(a) Kata Kunci: Huraikan pendapat anda
Pak Saidi Mementingkan ilmu dan berpandangan jauh (b) Skop Soalan: Langkah-langkah untuk memajukan industri
pelancongan
Jeneral A.E Percival Bersikap tidak adil ketika pembahagian senjata
(c) Kehendak Soalan: Menghuraikan pendapat berkaitan dengan
Jeneral Tomoyuku Zalim dan tidak berperikemanusiaan gambar dan skop soalan yang panjangnya antara 200 hingga 250
Yamashita patah perkataan

Novel “Di Sebalik Dinara” Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG)


Pendahuluan
Farisha Teliti dan berhati-hati ketika membuat keputusan
pelancongan merupakan industri yang menyumbangkan dana terbesar
Aqram Patuh akan arahan ketua kepada negara – pendapatan negara melalui industri pelancongan
berjumlah RM161 bilion pada tahun 2017 – Menteri Pelancongan
Azraai Amanah dan berpegang teguh pada janji
mengatakan bahawa kerajaan berhasrat untuk “duduk sama rendah,
Karl Bercita-cita tinggi berkaitan dengan penciptaan inovasi berdiri sama tinggi” dengan negara lain bagi meningkatkan kemasukan
sains pelancong asing

Novel “Pantai Kasih” Isi Utama 1: kerajaan perlu menyediakan kemudahan pengangkutan
yang efisien bagi memajukan industri pelancongan
Doktor Raiha Bertanggungjawab dan dedikasi ketika menjalankan Huraian: diteliti oleh pelancong – jadual pergerakan perlu dipatuhi
tugas – kemudahan pengangkutan awam bukan sekadar “indah khabar
Doktor Uwang Mempunyai wawasan yang tinggi daripada rupa”
Contoh: contoh kemudahan pengangkutan yang dimaksudkan ialah
Doktor Sadiz Tidak berperikemanusiaan dan kejam kapal terbang, bas, sistem transit aliran ringan, dan teksi yang berjadual
Felicia Landosi Bersikap acuh tidak acuh ketika menjalankan tugas Kesimpulan: bagi memajukan industri ini, kerajaan perlu menyediakan
kemudahan pengangkutan terbaik – memudahkan pergerakan
pelancong
Isi Utama 2: kerajaan perlu menyediakan kemudahan penginapan
TOPIK 1 Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Huraian: perlu disebar luas ke seluruh dunia – menarik kemasukan
PRAKTIS BERPANDU pelancong asing – perlu dilakukan secara konsisten dan bersungguh-
KERTAS 1 SPM: Bahagian A sungguh
Praktis SPM 1 Contoh: hotel-hotel yang sedia ada perlu dinaik taraf – kemudahan
Analisis Soalan rumah inap perlu diperbanyak – memudahkan pelancong membuat
(a) Kata Kunci: Huraikan pendapat anda pilihan
(b) Skop Soalan: Usaha-usaha untuk memupuk jati diri bangsa Kesimpulan: industri pelancongan akan bertambah maju – kemudahan
(c) Kehendak Soalan: Menghuraikan pendapat berkaitan dengan penginapan yang sesuai – memberikan keselesaan kepada pelancong
gambar dan skop soalan yang panjangnya antara 200 hingga 250 Isi Utama 3: penyediaan kemudahan teknologi maklumat
patah perkataan Huraian: pelancong berbesar hati jika kualiti capaian Internet sangat
baik – sangat penting – mudah menghubungi keluarga
Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG) Contoh: kerajaan mencari jalan dengan menyediakan capaian Internet
Pendahuluan secara percuma di kawasan tumpuan pelancong
remaja ialah seseorang yang berusia antara 12 hingga 21 tahun – usia Kesimpulan: dengan adanya kemudahan teknologi maklumat, industri
remaja merupakan waktu yang sesuai untuk seseorang dididik dan pelancongan akan terus maju – menarik kedatangan pelancong
dipupuk jati dirinya – tulang belakang masyarakat – berada di barisan
hadapan ketika sama-sama menjayakan sesuatu aktiviti Penutup
jelaslah bahawa industri ini mendatangkan impak positif kepada
Isi Utama 1: memperkenalkan tokoh pejuang kemerdekaan tanah air pelbagai pihak – rakyat terus memberi sokongan bagi memajukan
kepada remaja – memupuk jati diri industri pelancongan – kedua-dua pihak saling bergantung “bagai
Huraian: gambar-gambar perlu disertakan keterangan tentang aur dengan tebing” – jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat
pengorbanan mereka – remaja akan menyedari asal usul dan pahit getir sagunya – industri pelancongan perlu diperkasakan demi rakyat dan
para pejuang kemerdekaan negara
Contoh: nama dan gambar pejuang kemerdekaan seperti Tunku Abdul

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 2


PRAKTIS BERFORMAT SPM mempunyai tempat bersejarah yang banyak serta menarik – boleh
Kertas 1: Bahagian A dikatakan semua negeri di Malaysia mempunyai tempat bersejarah
1 Karangan Berdasarkan Gambar Rajah – ada tempat bersejarah yang sudah lama terkenal dan ada juga yang
mengawal; kejayaan; remaja; pelajaran; sistematik; sia-sia; pembahagian; baru ditemukan
berdisiplin; disayangi; guru; berdoa; imej; dipandang; pematuhan; Isi-isi Penting
penilaian; meningkatkan; disiplin; asas; kunci; harapan 1 usaha bagi mempromosikan tempat bersejarah di negara ini perlu
dilakukan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia ke seluruh
2 Karangan Berdasarkan Gambar Ilustrasi dunia – syarikat penerbangan Malaysia yang terbang ke seluruh
memandang; berjuang; kemerosotan; bertanggungjawab; membuang; dunia perlu membawa risalah berkaitan dengan tempat bersejarah
tersekat; kualiti; merosot; pembangunan; tanah; keselamatan; saksi; – iklan-iklan berkaitan dengan tempat bersejarah di negara ini
kenderaan; pertambahan; dikeluarkan; menyedut; mengurangkan; perlu diperbanyak di luar negara
peka; menjaga; tanggungjawab; kesedaran 2 tempat bersejarah di negara kita perlu dijaga dengan baiknya
– selain mendapatkan fakta sejarah, pelancong juga berminat
3 Karangan Berdasarkan Ilustrasi Kartun untuk merakamkam gambar atau video di tempat bersejarah untuk
tinggal berdekatan; kehidupan masyarakat; menyuburkan semangat dijadikan kenangan – proses pemuliharaan tempat bersejarah ini
kejiranan; persatuan penduduk; taman perumahan; menjaga perlu sentiasa terjaga – satu daya tarikan dalam aspek seni perlu
keselamatan; semangat kejiranan; beramah mesra; menjalinkan menjadi nilai tambah kepada tempat bersejarah
kemesraan; kekerapan perjumpaan; saling menziarahi; ditimpa 3 setiap tempat bersejarah perlu dilabel – ada pengunjung yang
musibah; memainkan peranan; dipraktikkan semula datang semata-mata untuk mempelajari sejarah negara ini melalui
tempat bersejarah itu – sistem pelabelan akan memudahkan
4 Karangan Berdasarkan Gambar Rajah pelancong untuk memahami maksud sesuatu tempat bersejarah
Rangka Karangan – pemandu pelancong juga perlu menguasai aspek sejarah
Pendahuluan Penutup
kad kredit; bank; pelanggan; gaya hidup masyarakat; pemilik kad kredit usaha bagi menarik minat orang ramai untuk berkunjung ke tempat
Isi-isi Penting bersejarah di negara ini sangat penting – kegagalan pihak berwajib
1 menyenangkan urusan; wang tunai; keselamatan pengguna; secara menjaga tempat bersejarah akan menyebabkan tempat-tempat
ansuran bersejarah ini hilang ditelan zaman – berusaha supaya tempat bersejarah
2 pinjaman tunai; mesin pengeluaran wang; kecemasan; hutang ini menjadi produk pelancongan yang membawa laba kepada negara
3 berhutang; mengawal diri; nafsu; berdisiplin
Penutup 7 Karangan Berdasarkan Gambar Rajah
kebaikan; bergantung; kemudahan; kesedaran; penggunaan Rangka Karangan
Pendahuluan
5 Karangan Berdasarkan Iklan kerajaan menyediakan pelbagai tempat rekreasi untuk kemudahan
Rangka Karangan rakyat – terdapat juga kawasan rekreasi semula jadi seperti air terjun
Pendahuluan dan kawasan pantai – kebiasaannya orang ramai akan beriadah pada
setiap orang ingin mendapatkan pekerjaan yang baik – mendatangkan cuti hujung minggu bersama-sama keluarga – ada juga yang beriadah
pendapatan yang lumayan – melambangkan status seseorang – dengan bersama-sama rakan
gaji yang lumayan, seseorang dapat menggunakan wang berdasarkan Isi-isi Penting
keperluan dirinya – terdapat pelbagai sumber untuk memperoleh 1 aktiviti riadah di kawasan rekreasi akan menyihatkan tubuh badan
maklumat berkaitan dengan peluang pekerjaan – udara segar di kawasan rekreasi menyebabkan orang ramai
Isi-isi Penting dapat menyedut udara yang lebih baik berbanding dengan udara
1 media cetak – medium utama yang mengiklankan peluang di kawasan bandar – tempat beriadah seperti taman rekreasi
pekerjaan – nama jawatan kosong, keperluan pendidikan, dan biasanya dipenuhi flora dan fauna
juga tempat untuk seseorang pemohon menghantarkan maklumat 2 aktiviti riadah dapat mengurangkan stres – setiap orang
tentang biodata diri bagi memohon jawatan tersebut – memilih mempunyai tekanan dalam kehidupan – tekanan ini dapat diatasi
dan mencuba untuk mendapatkan pekerjaan melalui media melalui aktiviti riadah – ketika beriadah, fokus utama adalah
cetak untuk menyihatkan badan – melupakan permasalahan di tempat
2 menerusi laman Internet, seseorang dapat mencari maklumat kerja buat seketika
tentang pekerjaan – mengisi borang yang terdapat pada laman web 3 aktiviti riadah juga dapat mengeratkan silaturahim – bertegur
tersebut – menghantar permohonan dalam tempoh yang singkat sapa dengan orang lain yang turut beriadah di situ – perkenalan
– maklumat tentang keputusan permohonan disiarkan di laman akan terjalin dan membawa kepada persahabatan baharu – jalinan
web tersebut melalui kod tertentu silaturahim begini sangat baik dan menyebabkan banyak kawan
3 terdapat juga syarikat tertentu yang mempelawa orang yang sentiasa membantu kita jika kita berada dalam kesusahan
ramai untuk menjalani temu duga – hanya perlu membawa Penutup
resume untuk berhadapan dengan wakil syarikat tersebut – proses setiap orang perlu mengambil peluang untuk beriadah – terdapat
memohon sesuatu pekerjaan menjadi lebih mudah – pemohon banyak tempat beriadah yang boleh dimanfaatkan – perkara yang
tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawapan paling penting untuk beriadah ialah disiplin – tanpa disiplin, aktiviti
Penutup riadah hanya menjadi hangat-hangat tahi ayam
maklumat berkaitan dengan pekerjaan boleh didapati daripada pelbagai
sumber – kerajinan dalam penerokaan bagi mendapatkan pekerjaan
merupakan faktor penting bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan AKTIVITI PAK-21: Kerusi Panas (Hot Seat)
– memastikan pekerjaan yang dipohon bersesuaian dengan kelulusan Cadangan Jawapan
dan kelayakan Rangka Karangan
Pendahuluan
setiap insan perlu mengambil berat terhadap aspek penjagaan kesihatan
Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB) – kehidupan akan lebih bererti jika kita sentiasa sihat – dapat menjalani
Cadangan Jawapan kehidupan harian dengan gembiranya dan cerianya
Senarai cita-cita: Guru, doktor, askar, jurutera Isi-isi Penting
Kepentingan: 1 pemeriksaan kesihatan secara berkala – dapat memastikan
1 Memberi motivasi untuk belajar dengan bersungguh-sungguh bagi kesihatan diri berada dalam keadaan yang baik – melahirkan
mencapai cita-cita tersebut masyarakat yang harmoni dan sejahtera
2 Hidup mempunyai hala tuju kerana ada matlamat yang hendak 2 aktiviti senaman – peluh dapat mengeluarkan toksin dalam
dicapai badan – melancarkan pengaliran darah – masyarakat yang cergas
3 Mengutamakan disiplin dalam kehidupan bagi memastikan cita- akan bersemangat untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang
cita yang diimpikan akan tercapai bermanfaat
4 Sentiasa bersemangat untuk mencapai kecemerlangan dalam 3 mengambil makanan seimbang – memastikan menu harian kita
pelajaran mengandungi semua zat yang diperlukan oleh tubuh – bebas
daripada penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi,
6 Karangan Berdasarkan Petikan dan penyakit jantung
Rangka Karangan Penutup
Pendahuluan setiap individu perlu prihatin dan mengambil berat terhadap penjagaan
sebagai sebuah negara yang pernah dijajah dan melalui liku-liku kesihatannya – masyarakat yang sihat dan cerdas dapat memajukan
perjuangan yang panjang untuk mencapai kemerdekaan, negara ini negara

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 3


FOKUS KBAT Contoh: setiap ilmu yang dipindahkan kepada anak-anak perlu disusuli
Rangka Karangan dengan fakta yang munasabah – lebih positif dan bersemangat untuk
Pendahuluan menjaga kesihatan
masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni akan menjalani Kesimpulan: dengan adanya informasi yang berfakta, anak-anak
kehidupan dengan lebih harmoni – nilai murni ialah perkara-perkara khususnya remaja dapat menjadikan informasi tersebut sebagai
baik yang diamalkan oleh seseorang dan diterima dengan baiknya oleh pegangan untuk menjalani kehidupan mereka
anggota masyarakat
Isi-isi Penting Isi Utama 5: ibu bapa perlu bersama dengan anak-anak untuk
1 mengekalkan keharmonian masyarakat – kehidupan bermasyarakat mengamalkan gaya hidup sihat secara berjadual
yang terdiri daripada pelbagai latar belakang – nilai bersatu Huraian: anak-anak akan lebih bersemangat jika ibu bapa dan seluruh
padu – masyarakat perlu bersinergi supaya keharmonian dapat anggota keluarga bersama-sama melibatkan diri dalam sukan dan
diwujudkan amalan gaya hidup sihat yang lain
2 menyemaikan nilai kasih sayang sesama insan – nilai penyayang Contoh: ibu bapa boleh menjadikan cuti pada hujung minggu atau
penting diamalkan dalam masyarakat – menilai seseorang dengan pada hari cuti umum sebagai hari untuk bersukan bersama dengan
bersangka baik – tidak akan membenci antara satu dengan yang lain anak-anak dan anggota keluarga
3 mewujudkan suasana yang harmoni di kawasan kediaman – Kesimpulan: dengan pelibatan ibu bapa bersama dengan anak-anak,
memerlukan nilai toleransi yang tinggi – hidup bertolak ansur – suasana kehidupan berkeluarga akan lebih ceria, di samping dapat
dapat membahagiakan orang lain dan diri sendiri – mengelakkan mengekalkan amalan gaya hidup sihat
perpecahan masyarakat Penutup: amalan gaya hidup sihat merupakan amalan sepanjang
Penutup hayat – amalan gaya hidup sihat seperti bersukan yang diamalkan
jelaslah bahawa amalan nilai murni amat penting dalam kehidupan sejak usia muda akan menjadikan seseorang sentiasa sihat dan ceria
bermasyarakat – memberikan pelbagai manfaat atau kebaikan – setiap – ibu bapa perlu bersedia untuk menjadikan diri mereka sebagai idola
anggota masyarakat perlu mempunyai keazaman yang tinggi untuk agar dicontohi oleh anak-anak – gabungan ibu bapa dan anak dalam
mengamalkan nilai murni pengamalan gaya hidup sihat diharapkan dapat menyumbang kepada
kesejahteraan masyarakat
TOPIK 2 Karangan Respons Terbuka Praktis SPM 2
PRAKTIS BERPANDU Analisis Soalan
KERTAS 1 SPM: Bahagian B (a) Kata Kunci: Huraikan
Praktis SPM 1 (b) Skop Soalan: Pelancongan
Analisis Soalan (c) Kehendak Soalan: Menghuraikan pendapat tentang peranan
(a) Kata Kunci: Huraikan masyarakat untuk memajukan industri pelancongan Malaysia
(b) Skop Soalan: Gaya hidup sihat (d) Jenis Karangan: Pendapat
(c) Kehendak Soalan: Menghuraikan usaha-usaha yang perlu (e) Dimensi Karangan: Masyarakat/Negara
dilakukan oleh ibu bapa bagi memupuk amalan gaya hidup sihat
terhadap anak-anak Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG)
(d) Jenis Karangan: Fakta Pendahuluan: pelancongan merupakan satu daripada sumber pendapatan
(e) Dimensi Karangan: Keluarga negara – dunia telah mengiktiraf industri pelancongan di Malaysia
sebagai satu daripada destinasi pelancongan yang terbaik di dunia
Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG) – kerajaan telah mempromosikan sektor pelancongan melalui pelbagai
Pendahuluan: kesihatan sangat penting dalam kehidupan semua orang saluran media massa di seluruh dunia – masyarakat juga memainkan
– urusan harian kita akan terganggu jika kesihatan kita tidak baik peranan yang penting untuk memajukan industri pelancongan negara
– untuk memastikan kesihatan terjaga, kita mestilah mengamalkan
gaya hidup sihat – bersukan merupakan satu daripada amalan gaya Isi Utama 1: masyarakat berperanan sebagai duta kecil pelancongan
hidup sihat – ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak mengamalkan negara bagi memajukan industri pelancongan
gaya hidup sihat Huraian: industri pelancongan menyumbangkan pendapatan berbilion
ringgit kepada negara – sebagai sumbangan, setiap individu perlu
Isi Utama 1: ibu bapa perlu memberikan sokongan kepada anak-anak menghebahkan kehebatan negeri dari aspek pelancongan kepada
untuk mengamalkan gaya hidup sihat semua orang luar melalui pelbagai metode
Huraian: ibu bapa perlu sentiasa menyatakan perasaan bangga mereka Contoh: sebagai contohnya, jika seseorang pergi ke negara luar kerana
akan anak-anak yang menjalani gaya hidup sihat tugas tertentu, mereka dicadangkan supaya membawa risalah atau
Contoh: jika anak-anak didapati cenderung untuk bersukan, ibu bapa apa-apa sahaja informasi berkaitan dengan pelancongan di Malaysia
tidak sewajarnya menghalang minat mereka – diedarkan kepada rakan-rakan dari negara lain
Kesimpulan: sokongan daripada ibu bapa sangat penting supaya anak- Kesimpulan: jelas dan nyata bahawa peranan yang dimainkan oleh
anak dapat mengamalkan gaya hidup sihat secara konsisten anggota masyarakat sebagai duta kecil mampu memajukan industri
pelancongan Malaysia
Isi Utama 2: ibu bapa perlu memberikan bantuan kepada anak-anak
Huraian: ibu bapa perlu bersiap siaga untuk menyemarakkan semangat Isi Utama 2: masyarakat berperanan sebagai penjaga imej negara bagi
anak-anak untuk mengamalkan gaya hidup sihat – semangat mereka memajukan industri pelancongan negara
tidak luntur Huraian: apabila seseorang ingin menyampaikan berita atau cerita
Contoh: jika anak-anak memerlukan bantuan seperti keperluan sukan, tentang Malaysia kepada pihak lain, mereka haruslah mengutamakan
ibu bapa perlulah menyediakan kemudahan tersebut – kemudahan kebaikan yang terdapat di sini – minimumkan informasi yang sebaliknya
anak-anak Contoh: sebagai contohnya, masyarakat tidak menonjolkan isu
Kesimpulan: bantuan daripada ibu bapa sangat penting kerana anak- kenaikan harga barangan – sentiasa menonjolkan perpaduan yang
anak yang masih setahun jagung ini masih memerlukan perhatian hebat dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini
daripada ibu bapa Kesimpulan: jelaslah bahawa masyarakat perlu menjaga imej negara
apabila berkomunikasi dengan orang lain dalam usaha untuk
Isi Utama 3: ibu bapa sebagai suri teladan perlu menunjukkan contoh
memajukan industri pelancongan negara
teladan yang baik kepada anak-anak
Huraian: ibu bapa tidak boleh menjadi “seperti ketam yang Isi Utama 3: masyarakat berperanan sebagai pengamal budi bahasa
mengajar anaknya berjalan betul” sedangkan mereka berjalan serong yang baik bagi memajukan industri pelancongan negara
– menjejaskan keyakinan anak-anak Huraian: budi bahasa yang diamalkan dalam pergaulan harian terutama
Contoh: ibu bapa yang tidak merokok merupakan teladan yang dengan orang luar mampu menarik pelancong ke negara ini
terbaik kepada anak-anak – memberikan contoh yang baik – merokok Contoh: sebagai contohnya, setiap anggota masyarakat bercakap
membahayakan kesihatan dengan lemah lembut dan sentiasa menghormati pelancong
Kesimpulan: contoh teladan yang diamalkan oleh ibu bapa dapat Kesimpulan: jelaslah bahawa masyarakat perlu berbudi bahasa
memberikan kesedaran kepada anak-anak tentang kepentingan amalan kerana elemen ini mampu menjadi asbab untuk memajukan industri
gaya hidup sihat pelancongan negara
Isi Utama 4: ibu bapa perlu memberikan pendidikan yang berinformatif Isi Utama 4: masyarakat berperanan sebagai pengamal kebersihan yang
kepada anak-anak berkaitan dengan gaya hidup sihat konsisten bagi memajukan industri pelancongan negara
Huraian: remaja kini mahukan informasi yang berfakta dan bukan Huraian: setiap anggota masyarakat sama ada orang awam atau
sekadar kata-kata kosong sahaja – memberi keyakinan tentang peniaga perlu memastikan kawasan mereka sentiasa bersih – sampah
kepentingan amalan gaya hidup sihat perlu dibuang di tempat yang disediakan

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 4


Contoh: sebagai contohnya, anggota masyarakat tidak membuang Penutup
sampah di merata-rata tempat atau menghisap rokok di tempat awam jelaslah bahawa peranan sekolah sangat penting – pihak sekolah telah
Kesimpulan: jelaslah bahawa masyarakat harus sedar bahawa memainkan peranan ini sejak sekian lama – masyarakat terutamanya
kebersihan yang dijaga mampu menarik pelancong ke negara ini ibu bapa perlu memberikan kerjasama kepada pihak sekolah kerana
usaha bagi mengatasi isu ini merupakan usaha bersama-sama
Isi Utama 5: masyarakat juga berperanan sebagai orang yang ringan
tulang bagi memajukan industri pelancongan negara Soalan 2
Huraian: sentiasa bersedia untuk membantu pelancong asing dengan Pendahuluan
rela hati – jika terlihat pelancong yang kelihatan seolah-olah memerlukan kokurikulum ialah aktiviti di luar bilik darjah yang menyokong
bantuan, perlulah segera bertanya dengan niat untuk membantu pembelajaran di bilik darjah – aktiviti kokurikulum diwajibkan kepada
Contoh: sebagai contohnya, kita perlu membantu pelancong yang semua murid darjah empat sehingga murid tingkatan lima – murid-
memerlukan bantuan seperti bertindak sebagai penunjuk jalan dan murid wajib mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum yang
sebagainya merangkumi unit beruniform, sukan, dan permainan
Kesimpulan: jelaslah bahawa kesudian masyarakat untuk membantu Isi-isi Penting
pelancong yang berada di negara ini dapat membantu industri 1 penyertaan dalam aktiviti kokurikulum membolehkan saya lebih
pelancongan negara mesra dengan guru-guru dan rakan-rakan – sebagai contohnya,
Penutup: berdasarkan huraian tentang peranan masyarakat untuk unit beruniform yang mengadakan perkhemahan membolehkan
memajukan industri pelancongan negara, jelaslah bahawa masyarakat kami melakukan aktiviti bersama-sama selama beberapa hari
perlu memainkan peranan mereka dengan bersungguh-sungguh – tempoh yang panjang membolehkan kami bermesra dan
– perlu membantu negara meningkatkan pendapatan melalui industri bekerjasama
pelancongan – kerajaan mengharapkan rakyat supaya sama-sama 2 penyertaan dalam aktiviti kokurikulum membolehkan saya lebih
membantu bagi memajukan industri pelancongan berdisiplin dalam kehidupan – sebagai contohnya, aktiviti kawad
kaki yang selalu diadakan menyebabkan saya lebih berdisiplin dari
segi ketepatan masa dan kerja sepasukan
PRAKTIS BERFORMAT SPM 3 aktiviti kokurikulum membolehkan saya menimba pengalaman
KERTAS 1: Bahagian B yang bermakna – sebagai contohnya, penyertaan saya dalam
1 Karangan Dimensi Diri/Sekolah koakademik bahas ala parlimen membolehkan saya memahami
Analisis Soalan betapa sukarnya seseorang mengemukakan hujah di hadapan
(a) Kata Kunci: Berikan pendapat audiens
(b) Skop Soalan: Penggunaan Internet 4 penyertaan saya dalam aktiviti kokurikulum membolehkan saya
(c) Kehendak Soalan: Memberikan pendapat tentang faedah-faedah meningkatkan prestasi akademik – sebagai contohnya, aktiviti
penggunaan Internet dalam kehidupan seharian Kelab Geografi di lapangan membolehkan saya mengenali sistem
(d) Jenis Karangan: Pendapat perparitan dengan lebih dekatnya dan bukan melalui teori semata-
(e) Dimensi Karangan: Diri/Sekolah mata
5 penyertaan saya dalam aktiviti kokurikulum memudahkan saya
Model Karangan melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi – sebagai
kepentingan; manusia; menguasai; manfaat; maklumat; masa; jari; contohnya, ketika mengisi borang kemasukan, saya tentulah akan
makna; pembelajaran; pandangan; Bertukar-tukar; menghubungi; mengetengahkan kehebatan saya dalam bidang kokurikulum
berbincang; polisi; pertukaran; idea; meningkatkan; rakan; kerana bidang ini menjanjikan markah sebanyak 10%
memeriahkan; dorongan; motivasi; berkongsi; baik memotivasikan; Penutup
pembelajaran; sukar; masa; mekanisme; jualan; medium; keperluan; jelaslah bahawa aktiviti ini sangat penting kepada semua murid – setiap
menghubungi; persekolahan; berkomunikasi; kekurangan; malu; murid perlu mengambil peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti
bertanya; e-mel; universiti; memudahkan; pembelajaran; manusia; kokurikulum – mendapat faedah yang sangat berharga – aktif dalam
kehidupan; penting; muda; bergantung; kemahiran aktiviti kokurikulum demi masa hadapan yang lebih cemerlang

Praktis SPM 1 Soalan 3


Soalan 1 Pendahuluan
Rangka Karangan karangan berformat syarahan – kata alu-aluan kepada hadirin mengikut
Pendahuluan protokol – menyatakan tajuk syarahan – bangunan bersejarah ialah
format rencana – tajuk rencana, “Peranan Pihak Sekolah untuk bangunan yang berkait rapat dengan sejarah di sesuatu tempat
Menangani Isu Keracunan Makanan di Sekolah” – penulis rencana – – bangunan bersejarah begitu banyak di negara kita – boleh dikatakan
isu keracunan makanan berkait rapat dengan isu kebersihan – isu ini setiap negeri di Malaysia mempunyai bangunan bersejarah – setiap
sentiasa mengisi tempat dan menjadi hebahan melalui pelbagai saluran bangunan bersejarah perlu dipelihara dan dipulihara
media massa – semakin diperkatakan apabila melibatkan murid sekolah Isi-isi Penting
– pihak sekolah perlu memainkan pelbagai peranan untuk mengatasi 1 dengan pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah,
masalah keracunan makanan kemasukan pelancong asing akan meningkat – sebagai contohnya,
Isi-isi Penting kerajaan negeri Pulau Pinang berjaya menarik 10 juta pelancong
1 pihak sekolah perlu berperanan sebagai perancang supaya pada tahun lalu kerana bangunan bersejarah di seluruh Pulau
keracunan makanan dapat dihindarkan daripada murid sekolah Pinang dibaik pulih dan dinaik taraf
– sebagai contohnya, pihak sekolah hendaklah menggariskan 2 pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah menyebabkan
dasar-dasar penting berkaitan dengan kebersihan di kantin sekolah semangat patriotisme dalam kalangan rakyat semakin meningkat
– perlu dipatuhi oleh pengusaha kantin pada setiap masa – sebagai contohnya, rakyat akan berbangga apabila bangunan yang
2 pihak sekolah perlu berperanan sebagai penguat kuasa peraturan di menjadi tempat Rundingan Baling, iaitu Sekolah Kebangsaan Tunku
kantin – sebagai contohnya, pihak sekolah memantau keadaan di Putera di Baling dipulihara sehingga kini
kantin sekolah seperti tahap kebersihan makanan, kebersihan pekerja 3 pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah
kantin, dan cara penyediaan makanan – kebersihan kantin dan membolehkan negara ini menjadi hab pendidikan serantau
kebersihan semasa penyediaan makanan amat perlu dititikberatkan – sebagai contohnya, pengkaji-pengkaji sejarah dan pelajar
3 pihak sekolah perlu berperanan sebagai penilai pengusaha peringkat kedoktoran akan datang ke Malaysia untuk mengkaji
kantin – kebiasaannya, keracunan makanan bermula di kantin bangunan tersebut dan sejarahnya
– sebagai contohnya, pihak sekolah perlu meletakkan gred kantin 4 pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah menyedarkan
berdasarkan tahap kebersihan – jika gred semakin menurun, rakyat tentang pengorbanan pemimpin dan masyarakat terdahulu
kebarangkalian untuk pengusaha kantin memperoleh tender – sebagai contohnya, kawasan Pasir Salak yang menjadi medan
berikutnya semakin tipis sejarah di Perak mengingatkan rakyat tentang pengorbanan Datuk
4 di samping menghalakan peranan ke arah pengusaha kantin, pihak Maharajalela dalam usaha untuk membunuh J.W.W Birch demi
sekolah juga berperanan sebagai pendidik yang unggul kepada kemerdekaan
murid – sebagai contohnya, guru membimbing murid supaya 5 pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah penting
sentiasa menjaga kebersihan seperti membasuh tangan sehingga agar program pengisian kemerdekaan dirancang dengan eloknya
bersih sebelum menjamah makanan – episod penjajahan tidak berulang lagi – sebagai contohnya,
5 pihak sekolah perlu berperanan sebagai penasihat kepada murid- bangunan yang dipulihara itu akan menyedarkan kita betapa
murid – tidak membeli makanan yang terdedah di luar kawasan susahnya jika dijajah oleh kuasa asing
sekolah – sebagai contohnya, murid sentiasa digalakkan supaya Penutup
membawa makanan yang dimasak oleh ibu bapa di rumah berdasarkan huraian tentang kepentingan pemeliharaan dan
daripada membeli makanan di luar – kebersihannya lebih terjamin pemuliharaan bangunan bersejarah, jelaslah bahawa bangunan ini

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 5


perlu dijaga demi kebaikan bersama-sama – hilangnya bangunan hobi untuk pelbagai tujuan – apabila setiap orang mempunyai hobi,
bersejarah di sesuatu negara bermakna hilanglah evidens kehebatan diharapkan pelbagai amalan buruk akan terhindar daripada diri kita
sesebuah negara – ucapan terima kasih
2 Karangan Dimensi Keluarga
Soalan 4 Analisis Soalan
Rangka Karangan (a) Kata Kunci: Bincangkan
Pendahuluan (b) Skop Soalan: Bakat bersukan
alam sekitar merupakan segala benda hidup dan benda bukan hidup (c) Kehendak Soalan: Membincangkan peranan ibu bapa untuk
yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian membentuk minat bersukan dalam diri anak-anak
daripadanya – alam sekitar juga boleh dinamakan flora dan fauna (d) Jenis Karangan: Perbincangan
– manusia semakin menyedari kepentingan penjagaan alam sekitar (e) Dimensi Karangan: Keluarga
sejak pelbagai pencemaran memenuhi bumi
Isi-isi Penting Contoh Jawapan
1 pihak sekolah perlu menetapkan dasar bagi setiap guru supaya pelbagai tujuan; peralatan sukan; menyihatkan tubuh badan; kepentingan
menyebut penjagaan alam sekitar kepada murid sebelum komersial; menyemaikan minat; menyerapkan minat; setahun jagung;
memulakan pengajaran di dalam kelas – melalui pendekatan ini, semangat kesukanan; menghilangkan minat; membimbing anak-
murid dapat merasakan bahawa dia perlu menjaga alam sekitar anak; mencetuskan minat; meminati bidang sukan; pendidikan asas
disebabkan semua guru memberi penekanan terhadap perkara ini sukan; melihat kecenderungan; bergiat aktif; jangka panjang; bermain
2 pihak sekolah perlu mengadakan program yang melambangkan bola sepak; teknik permainan; mencambahkan minat; memberikan
penjagaan alam sekitar – program ini merupakan petunjuk kepada sokongan; sangat penting; berkait rapat; mengganggu emosi; mengalami
murid supaya mereka dapat menghayati kepentingan penjagaan kekalahan; memberikan dorongan; meminat sukan; suntikan semangat;
alam sekitar – program seperti ini perlu dijadikan tradisi sekolah melebarkan sayap; penyokong anak-anak; menzahirkan sokongan;
3 setiap guru mata pelajaran perlu menggabungjalinkan isi pelajaran paling ampuh; menyediakan keperluan sukan; meningkatkan
dengan alam sekitar – penerapan nilai penjagaan alam sekitar keyakinan; sokongan ibu bapa; pemantau kegiatan sukan; perasaan
perlu dijadikan budaya dalam kalangan guru tanpa mengira subjek sayang; meningkatkan minat; menguatkuasakan peraturan; peranan
yang diajarkan di sekolah – dengan cara ini, murid akan menyedari penguat kuasa; menjadi mangkin; sokongan moral; respons positif;
kepentingan alam sekitar kepada semua pihak membuat keputusan; mengharapkan sokongan
4 persekitaran sekolah mestilah dihias dengan pelbagai jenis pokok
– apabila murid melihat penjagaan pokok yang rapi oleh pihak Praktis SPM 2
sekolah, mereka juga akan bersemangat untuk mencintai pokok Soalan 1
– pokok merupakan sebahagian daripada alam sekitar – berasa Rangka Karangan
tenang apabila berada di persekitaran yang menghijau Pendahulan
5 larangan terhadap pembakaran terbuka oleh pihak sekolah perlu jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita – ada
dikuatkuasakan – papan tanda berkaitan dengan perkara ini perlu jiran yang tinggal di depan dan di belakang rumah kita – jiran bagaikan
dipaparkan – murid dapat membaca dan memahami keperluan adik-beradik kerana mereka ialah orang pertama yang akan menolong
tersebut – kaedah serampang dua mata ini sangat penting – murid kita jika kita menghadapi kesusahan
sentiasa berada dalam situasi yang baik – mencintai alam sekitar Isi-isi Penting
yang bersih 1 bagi memupuk semangat kejiranan dalam diri anak-anak, ibu
Penutup bapa hendaklah menunjukkan teladan yang baik dengan berbaik-
berdasarkan huraian, jelaslah bahawa proses bagi membolehkan baik dengan jiran di kawasan kediaman – anak-anak akan
seseorang cinta akan alam sekitar bukanlah suatu proses yang mudah memerhatikan amalan ibu bapa ini – lama-kelamaan anak-anak
– proses ini mengambil masa yang lama dan perlu dilakukan secara akan memahami bahawa semangat kejiranan sangat penting untuk
konsisten – seruan agar bersama-sama menjaga alam sekitar – akan diamalkan
diwariskan kepada generasi yang akan datang 2 ibu bapa hendaklah berkata perkara yang baik-baik sahaja tentang
jiran di hadapan anak-anak – anak-anak tidak melihat keburukan
Soalan 5 jiran – jiran mungkin melakukan kesilapan tetapi ibu bapa
Rangka Karangan hendaklah menutup keaiban jiran dengan sebaik-baiknya
Pendahuluan 3 ibu bapa hendaklah sentiasa mengundang jiran ke rumah sebagai
hobi merupakan suatu amalan yang menjadi kesukaan seseorang – tetamu dalam tempoh tertentu – semangat kejiranan terpupuk
biasanya dilakukan oleh seseorang secara konsisten – perkara lain dalam diri anak-anak secara berterusan – apabila anak-anak
daripada rutin kehidupan biasa – pelbagai jenis hobi yang dilakukan melihat ibu bapa mereka sentiasa menyantuni jiran, amalan ini
pada masa lapang – dalam bidang sukan – ada juga yang mempunyai akan diteruskan oleh mereka apabila dewasa nanti
hobi yang aneh seperti pengumpulan barang antik dan sebagainya 4 ibu bapa juga hendaklah mengambil bahagian dalam aktiviti
Isi-isi Penting kejiranan supaya dalam diri anak-anak sentiasa tersemai semangat
1 setiap orang perlu mempunyai hobi – melalui hobi yang sama, kejiranan – ibu bapa mengajak anak-anak turut serta dalam aktiviti
seseorang dapat menjalinkan silaturahim – sebagai contohnya, kejiranan – mereka dapat melihat keakraban hubungan masyarakat
seseorang yang mempunyai hobi mengumpulkan barang antik setempat
akan sentiasa bertemu, berbincang, dan sama-sama mencari 5 ibu bapa hendaklah mengamalkan sikap suka memberi sesuatu
barangan tersebut kepada jiran tetangga – jiwa anak-anak dapat disemaikan dengan
2 setiap orang perlu mempunyai hobi – hobi menyebabkan masa semangat kejiranan – seseorang yang suka memberi akan bersih
seseorang tidak dibazirkan begitu sahaja – sebagai contohnya, hatinya daripada perasaan dengki dan iri hati – seseorang yang
seseorang yang mempunyai hobi menunggang kuda akan bersih hatinya akan mengutamakan jiran – sikap ini perlu
menghabiskan masa dengan banyaknya untuk melakukan hobi ditunjukkan kepada anak-anak
tersebut – mungkin tidak berpeluang untuk membuang masa Penutup
dengan melepak tanpa tujuan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa untuk menanamkan semangat
3 setiap orang perlu mempunyai hobi – melalui hobi, seseorang kejiranan dalam diri anak-anak sangat besar maknanya – jika ibu
berpeluang untuk menjadi kaya – sebagai contohnya, seseorang bapa konsisten semasa mendidik anak-anak, mereka akan menjadi
yang berminat mengumpulkan komik lama berpeluang untuk masyarakat yang hormat-menghormati sekurang-kurangnya dengan
menjual komik itu dengan harga yang tinggi pada masa hadapan jiran mereka sendiri
4 kemesraan dalam keluarga juga akan meningkat jika seseorang
mempunyai hobi yang sama dalam institusi kekeluargaan – sebagai Soalan 2
contohnya, sebuah keluarga yang mempunyai hobi menunggang Pendahuluan
motosikal besar akan menjalankan aktiviti berkaitan dengan format rencana – Internet sudah sebati dalam diri dan kehidupan
motosikal besar bersama-sama – mengeratkan kasih sayang masyarakat kini tanpa mengira usia – hanya sebahagian kecil kawasan
sesama anggota keluarga yang tidak diliputi Internet di Malaysia – Internet melambangkan
5 perlu mempunyai hobi kerana melalui hobi, kita akan lebih fokus kemajuan sesebuah negara – penggunaan Internet dalam kalangan
minda – sebagai contohnya, seseorang yang mempunyai hobi anak perlu dikawal
menyimpan rantai kunci akan membelek-belek rantai kunci itu Isi-isi Penting
dengan kerapnya – aktiviti ini akan meningkatkan daya fokus 1 kaedah utama untuk mengawal penggunaan Internet dalam
minda seseorang kalangan anak ialah ibu bapa perlu menunjukkan contoh dan
Penutup teladan yang baik – ibu bapa sebagai suri teladan terbaik kepada
berdasarkan huraian tentang keperluan seseorang mempunyai hobi, jelas anak-anak dalam pelbagai perkara dan tindakan – sebagai
bahawa hobi sangat bermanfaat – setiap orang sepatutnya mempunyai contohnya, jika ibu bapa tidak menggunakan Internet di meja

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 6


makan, tentulah anak-anak juga mengamalkan perkara yang sama Isi-isi Penting
– jelaslah bahawa anak-anak akan mengikuti perlakukan ibu bapa, 1 sebagai ketua keluarga, bapa perlu merancang pemakanan keluarga
bak kata orang, bapa borek anak rintik – anak-anak terhindar daripada masalah obesiti – sebagai tunggak
2 ibu bapa perlu mengadakan peraturan tentang penggunaan Internet insitusi kekeluargaan, bapa hendaklah menerangkan kepentingan
– sebagai contohnya, ibu bapa mengenakan syarat penggunaan penjagaan makanan sejak anak-anak masih kecil – barangan
Internet setakat pukul 11.00 malam sahaja pada setiap hari makanan yang dibeli untuk dihidangkan kepada anak-anak juga
– syarat dan peraturan ini dapat mengawal penggunaan Internet mestilah makanan yang sihat dan mengenyangkan
dalam kalangan anak – perlu tegas ketika mengimplementasikan 2 ibu pula yang bertindak sebagai pembantu ketua keluarga perlu
peraturan ini mempunyai ilmu pemakanan – masakannya sentiasa menjadi
3 anak-anak perlu diberi pendedahan tentang ilmu teknologi dan makanan yang menyihatkan anggota keluarga terutama anak-anak
kemasyarakatan – mereka dapat menyeimbangkan penggunaan – ibu yang berilmu tidak akan menggunakan minyak yang terlalu
Internet dan sosialisasi – dengan adanya ilmu, mereka akan tahu banyak dalam masakan
tentang kepentingan bersosial dengan keluarga dan masyarakat, 3 ibu bapa perlu saling bekerjasama – menyediakan bajet yang
bukannya melayari Internet semata-mata secukupnya berkaitan dengan urusan pemakanan – dapat
4 anak-anak perlu diberi didikan agama yang mencukupi bagi menyediakan makanan yang seimbang – kedua-dua insan yang
mengawal penggunaan Internet – seseorang yang beragama akan paling penting dalam keluarga ini perlu memastikan anak-anak
dapat membahagikan masa dengan baiknya seperti masa untuk tidak makan di luar – mereka perlu menyediakan makanan
belajar, masa untuk beribadah, dan sebagainya – anak-anak di rumah pada setiap hari
tidaklah terlalu memberi tumpuan terhadap Internet semata- 4 abang dan kakak yang telah dewasa pula perlu menunjukkan
mata contoh teladan gaya hidup sihat kepada adik-adik yang masih kecil
5 ibu bapa perlu mengadakan aktiviti kekeluargaan dengan lebih – mereka perlu bersenam setiap minggu secara berkala – amalan
kerapnya – anak-anak dapat mengawal penggunaan Internet ini akan menjadi ikutan adik-adik
– penggunaan Internet dalam kalangan anak sebenarnya berpunca 5 anggota keluarga seperti bapa dan emak saudara juga berperanan
daripada perasaan bosan – dengan adanya aktiviti riang ria untuk menghindarkan anak-anak daripada obesiti – memberi
menyebabkan anak-anak berasa gembira – mereka akan dapat nasihat kepada mereka jika mereka mengambil makanan yang
melupakan Internet buat seketika tidak bagus untuk kesihatan – sebagai contohnya, jika anak-anak
Penutup membeli aiskrim dengan kuantiti yang banyak, anggota keluarga
Internet merupakan perkara penting tetapi Internet bukanlah segala- hendaklah memberi teguran dan nasihat
galanya dalam kehidupan kita – ibu bapa dan anggota keluarga yang Penutup
lain perlulah melihat perkara ini secara mendalam – mewujudkan berdasarkan huraian tentang peranan keluarga bagi menghindarkan
suasana gembira dalam rumah tangga atau institusi kekeluargaan anak-anak daripada obesiti, jelaslah bahawa usaha sebegini perlu
dilakukan secara konsisten dan bersungguh-sungguh – kanak-kanak
Soalan 3 yang tidak dikawal cara pemakanannya akan mengalami masalah
Rangka Karangan obesiti yang berpanjangan – menjejaskan kesihatan mereka – ucapan
Pendahuluan terima kasih
semangat patriotik ialah perasaan cinta akan negara yang wujud dalam
diri seseorang – semangat patriotik mampu mengawal diri seseorang Soalan 5
daripada melakukan khianat dan kemusnahan terhadap negara dan Pendahuluan
masyarakat makanan ringan sememangnya menjadi kegemaran kanak-kanak
Isi-isi Penting – makanan ringan mudah diperoleh dan harganya juga murah –
1 ibu bapa hendaklah berperanan sebagai suri teladan dengan terdapat perisa tertentu dalam makanan ringan yang dapat menarik
mengamalkan ciri-ciri rakyat yang cinta akan negara – sebagai kesukaan anak-anak – anak-anak rela berlapar asalkan mereka dapat
contohnya, ibu bapa menepati masa ketika masuk kerja dan membeli makanan ringan
mengamalkan integriti dalam kerjaya – amalan ini merupakan Isi-isi Penting
manifestasi daripada perasaan cinta akan negara – menjadi ikutan 1 ibu bapa perlu memastikan tiada makanan ringan di dalam rumah
anak-anak – makanan yang dibeli dan diberikan kepada anak-anak mestilah
2 selain bertindak sebagai suri teladan, ibu bapa juga perlu sentiasa makanan yang berkhasiat sahaja – anak-anak tidak perlu diajar
bercakap tentang patriotisme dengan anak-anak – sebagai tentang makanan ringan seperti keropok dan sebagainya
contohnya, ibu bapa sentiasa menceritakan kisah sejarah serta 2 sebagai individu yang rapat dengan anak-anak, ibu bapa perlu
perjuangan pemimpin dan rakyat untuk membebaskan negara memberitahu anak-anak tentang bahaya pengambilan makanan
daripada cengkaman penjajah – anak-anak akan sentiasa sayang ringan – ibu boleh menunjukkan contoh gambar seseorang yang
akan negara bergigi rongak disebabkan oleh pengambilan makanan ringan
3 ibu bapa perlu menjelaskan definisi patriotisme yang sebenar – melalui cara ini, anak-anak akan berasa takut dan menjauhi
kepada anak-anak – patriotisme bukan semata-mata berkaitan makanan ringan
dengan pemasangan bendera – merupakan perasaan cinta akan 3 bapa pula perlu bertanggungjawab untuk memberitahu anak-anak
negara – tidak sanggup melihat negara dan rakyat mengalami tentang kepentingan makan makanan yang baik untuk kesihatan
kerugian – bapa sebagai ketua keluarga perlu memberi kefahaman kepada
4 ibu bapa hendaklah mengajak anak-anak agar memupuk perpaduan anak-anak tentang kepentingan sayur, daging, dan roti supaya
sesama masyarakat yang pelbagai bangsa – kemerdekaan anak-anak tidak tertarik lagi untuk mengambil makanan ringan
negara bermula dengan perpaduan rakyat yang berbilang kaum 4 kakak dan abang sebagai golongan remaja hendaklah menunjukkan
– seseorang itu tidak boleh dikatakan mencintai negara jika tidak contoh teladan kepada adik-adik dengan tidak makan makanan
menjaga maslahah masyarakat berbilang kaum di negara ini ringan – jika kakak dan abang tidak makan makanan ringan, adik
5 peranan ibu bapa yang sangat penting ialah konsisten dalam juga tidak terdorong untuk makan makanan ringan
tindakan berkaitan dengan patriotisme – tidak mengamalkan 5 anggota keluarga yang lain seperti sepupu rapat juga perlu komited
semangat ini seperti hangat-hangat tahi ayam – sebagai contohnya, – kanak-kanak yang berada di rumah tidak makan makanan ringan
kadang-kadang ibu bapa menunjukkan amalan patriotik tetapi – jika mereka melihat kanak-kanak mengambil makanan ringan,
pada waktu yang lain, ibu bapa menunjukkan sikap malas di depan mereka mestilah mengatakan sesuatu larangan dan pencegahan
anak-anak dan sebagainya kepada kanak-kanak itu
Penutup Penutup
ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang sangat besar – kemajuan dan berdasarkan huraian tentang komitmen anggota keluarga bagi
kehebatan negara pada masa hadapan bergantung pada keupayaan ibu mengatasi isu pengambilan makanan ringan dalam kalangan kanak-
bapa memainkan peranan tersebut – jika anak-anak membesar tanpa kanak, jelaslah bahawa komitmen anggota keluarga sangat bermakna
semangat patriotik, dibimbangi akan menyebabkan negara hancur atau dalam hal ini – perlu bersungguh-sungguh ketika mendidik anak-anak
terjajah semula – sangat memerlukan bimbingan secara berterusan

Soalan 4 3 Karangan Dimensi Masyarakat/Negara


Rangka Karangan Analisis Soalan
Pendahuluan (a) Kata Kunci: Huraikan
karangan berformat – format ceramah – kata alu-aluan kepada hadirin (b) Skop Soalan: Masalah pencemaran alam sekitar
mengikut protokol – menyatakan tajuk ceramah – menghuraikan (c) Kehendak Soalan: Menghuraikan peranan masyarakat untuk
maksud obesiti, iaitu kegemukan melampau – berdasarkan rekod oleh mengatasi masalah pencemaran alam sekitar
Kementerian Kesihatan, lebih dua pertiga daripada penduduk Malaysia (d) Jenis Karangan: Fakta
mengalami obesiti (e) Dimensi Karangan: Masyarakat/Negara

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 7


Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG) 2 impak negatif – penggunaan kad kredit secara berleluasa oleh
Pendahuluan ketua keluarga juga menyebabkan institusi kekeluargaan goyah
permukaan; lautan; membimbangkan; pencemaran – menyebabkan ketenteraman rumah tangga terjejas – ketenteraman
tergugat apabila pemungut hutang datang untuk menuntut hutang
Isi Utama 1: pencinta di rumah tanpa henti – keselamatan anggota keluarga terancam
Huraian: bumi; kasih; sensitif; kebobrokan 3 impak negatif – penggunaan kad kredit secara berleluasa
Contoh: sungai; bersih; mengalir; alam sekitar menyebabkan hilangnya ketenteraman jiwa seseorang – seseorang
Isi Utama 2: murabbi yang berhutang akan sentiasa resah dan gelisah – keadaan ini boleh
Huraian: mendidik; alam; cakna menyebabkan prestasi kehidupan terganggu – hilang tumpuan
Contoh: ilmu; akhlak; alam sekitar terhadap pekerjaan
4 impak positif – penggunaan kad kredit secara berleluasa
Isi Utama 3: pemimpin; teladan mendatangkan impak positif dari segi pengurusan wang
Huraian: wadah; bersuara; mementingkan – pengguna yang bijak akan menentukan garis panduan
Contoh: bertemu; pencemaran; inti pati penggunaan kad kredit – menggunakan kad kredit berdasarkan
had tersebut sahaja dalam sebulan
Isi Utama 4: penyebar; bahaya 5 impak positif – penggunaan kad kredit secara berleluasa
Huraian: panjang; murni; kebersihan; pencemaran memudahkan masyarakat ketika kecemasan – seseorang
Contoh: mengajar; guru; mata pelajaran yang ditimpa musibah boleh menggunakan kad kredit untuk
Isi Utama 5 memudahkan urusan kecemasan – tidak perlu menyusahkan
Huraian: berpengaruh; slot; mesej; ilustrasi pihak lain
Contoh: alam sekitar; televisyen Penutup
banyak implikasi baik dan buruk penggunaan kad kredit – penggunaan
Penutup kad tersebut secara berleluasa telah menukar gaya hidup masyarakat
masyarakat; kolaboratif; diselaraskan; positif; padang; kemelut – masyarakat yang hebat ialah masyarakat yang mampu mengawal
nafsu – tidak menggunakan kad kredit tanpa kawalan

Praktis SPM 3 Soalan 3


Soalan 1 Rangka Karangan
Rangka Karangan Pendahuluan
Pendahuluan generasi berwawasan ialah generasi yang cemerlang dari segi akhlak,
format rencana – “budi bahasa budaya kita” merupakan slogan yang kemahiran, dan ilmu – generasi yang baik ini sebenarnya lahir
paling popular di negara ini apabila kita memperkatakan perihal daripada kejayaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan – generasi harapan
gaya hidup masyarakat – di sesebuah negara yang masyarakatnya masyarakat untuk mencorakkan masa hadapan negara
berbilang kaum seperti di Malaysia, budi bahasa yang diamalkan oleh Isi-isi Penting
masyarakatnya akan mencerminkan akal budi dan akhlak individu 1 dengan adanya generasi berwawasan, masa hadapan negara akan
Isi-isi Penting lebih cerah – generasi bijak pandai ini akan merancang wawasan
1 insan terpenting yang memainkan peranan untuk melahirkan negara dalam tempoh yang panjang – sentiasa berfikiran terbuka
masyarakat yang berbudi bahasa tentulah ibu bapa – mereka perlu dan berpandangan jauh
memainkan peranan sebagai pengasuh yang memberi tunjuk ajar 2 generasi berwawasan ialah generasi yang mempunyai perasaan
dan mengasuh anak-anak supaya berakhlak mulia – anak-anak cinta akan negara yang menebal – perasaan yang dipupuk sejak
sentiasa mempunyai keperibadian yang baik di bangku sekolah ini akan menjadikan mereka sebagai pemimpin
2 guru-guru pula merupakan pihak kedua yang berperanan untuk negara yang berintegriti – sentiasa bersemangat untuk berbakti
mendidik murid-murid sekolah – generasi muda yang dididik kepada masyarakat dan negara
dengan nilai-nilai berbudi bahasa akan menjadi masyarakat 3 generasi berwawasan ialah generasi yang berakhlak mulia
yang berbudi bahasa – pelbagai pendekatan digunakan sama ada – menarik kedatangan pelabur asing ke negara ini – pelabur asing
di dalam kelas atau di luar kelas bagi memastikan murid berbudi tentulah akan meyakini daya kepemimpinan barisan pemimpin
bahasa atau pegawai yang berakhlak – akan menguntungkan negara untuk
3 pemimpin-pemimpin agama juga berperanan untuk membentuk jangka masa yang panjang
masyarakat supaya berbudi bahasa – imam dan guru-guru agama 4 generasi berwawasan akan menjadi citra negara – menaikkan imej
perlu menjalankan dakwah secara istiqamah – ketaatan dan negara pada pandangan mata dunia – citra negara bermaksud
kepatuhan terhadap setiap perintah agama akan mewujudkan lambang kehebatan peribadi – sebagai contohnya, keperibadian
masyarakat yang berbudi bahasa masyarakat Jepun sangat dihargai – mereka sanggup mengutip
4 pertubuhan-pertubuhan belia juga berperanan untuk melahirkan setiap sampah yang dilihat oleh mereka walaupun ketika mereka
masyarakat yang berbudi bahasa – perlu menjalankan aktiviti berada di negara lain
kemasyarakatan yang menjurus ke arah itu – sebagai contohnya, 5 generasi berwawasan sangat mementingkan pendidikan – akan
pertubuhan belia boleh menganjurkan aktiviti di rumah orang tua- meletakkan sistem pendidikan negara di tempat yang tinggi
tua – golongan belia dapat belajar untuk berbudi bahasa dengan – apabila sesebuah negara mementingkan pendidikan dalam
orang yang lebih tua daripada mereka kalangan rakyatnya, negara tersebut akan terus berjaya – mara
5 rakan taulan juga mempunyai peranan – mereka perlu ke hadapan
menunjukkan teladan yang baik dalam usaha untuk melahirkan Penutup
masyarakat yang berbudi bahasa – jika semua orang menunjukkan berdasarkan huraian tentang faedah yang diperoleh daripada generasi
contoh yang baik, rakannya juga akan mengikut jejak langkahnya berwawasan, ternyatalah bahawa generasi seperti ini perlu dilahirkan
– lama-kelamaan semua orang akan berbudi bahasa secara konsisten – pada bahu mereka diletakkan harapan – negara
Penutup mendapat manfaat yang maksimum
berdasarkan huraian tersebut, jelaslah bahawa semua pihak mempunyai
tanggungjawab dalam usaha untuk melahirkan masyarakat yang Soalan 4
berbudi bahasa – budaya tegur-menegur dengan sopannya dalam Rangka Karangan
kalangan masyarakat perlu diteruskan – semua pihak perlu menerima Pendahuluan
budaya berbudi bahasa dengan baiknya siswazah merupakan pelajar institusi pengajian tinggi yang telah
berjaya menamatkan pengajian dan mendapat ijazah – gelaran siswazah
Soalan 2 menjadi idaman semua pelajar – sejak akhir-akhir ini, siswazah gagal
Rangka Karangan mendapatkan pekerjaan – pengangguran siswazah – amat merugikan
Pendahuluan Isi-isi Penting
kad kredit ialah sejenis kad pembayaran yang dikeluarkan kepada 1 pendapat pihak tertentu – pendapat bahawa pengangguran
pengguna – membolehkan mereka membayar bil ketika urusan siswazah berpunca daripada sikap siswazah yang terlalu memilih
pembelian barangan atau perkhidmatan – kad kredit sebenarnya pekerjaan adalah benar – mereka tidak mahu berkecimpung dalam
menggabungkan perkhidmatan pembayaran dengan sambungan kredit kerjaya 3D – kerja 3D merujuk pekerjaan yang bahaya, kotor,
Isi-isi Penting dan sukar
1 impak negatif – penggunaan kad kredit secara berleluasa 2 sikap siswazah yang terlalu memilih pekerjaan – menyebabkan
menyebabkan banyak rakyat Malaysia muflis – penggunaan kad mereka terus menganggur – mereka tidak mahu mencari
kredit menggalakkan mereka berbelanja mengikut nafsu – tidak pengalaman melalui pekerjaan yang bergaji rendah – sikap mereka
mengambil kira barangan yang dibeli – keperluan atau kehendak yang mahu terus mendapat gaji yang lumayan menyebabkan tiada
– menyebabkan mereka terjebak dengan hutang yang banyak majikan yang mahu menggunakan atau mengupah khidmat mereka

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 8


3 siswazah juga terlalu memilih pekerjaan – mereka tidak mahu dengan negara jiran dari aspek pengalaman.
bekerja dalam bidang yang tiada kaitan dengan bidang pengajian • Oleh itu, perkongsian pengalaman dengan Thailand merupakan
mereka – menyebabkan mereka terus menganggur – sikap metode terbaik untuk mengatasi masalah ini.
mereka telah menutup peluang mereka sendiri untuk menimba
pengalaman Isi Utama 3
4 selain sikap siswazah tersebut, sikap majikan yang mementingkan • Bagi mengatasi masalah pemerdagangan manusia juga, Malaysia
pengalaman seseorang menyebabkan siswazah yang tidak dan negara jiran perlu mengetatkan kawalan di pintu keluar
berpengalaman terus terpinggir – siswazah yang berilmu terus dan di pintu masuk negara masing-masing.
menganggur kerana sikap majikan yang sedemikian • Kedua-dua negara serumpun ini perlu lebih telus semasa menjaga
5 gaji yang terlalu rendah menyebabkan siswazah sanggup untuk terus pintu keluar dan pintu masuk serta kemasukan imigran, di samping
menganggur – mereka bukan memilih pekerjaan – ketidakendahan membuat laporan secara berkala.
masyarakat terhadap keupayaan ilmu menyebabkan mereka berasa Isi Utama 4
kecewa – lebih rela menganggur daripada menerima pekerjaan • Kerjasama dengan negara jiran dari aspek pendidikan moral juga
yang bergaji rendah dapat menjadi dinding bagi mengelakkan pemerdagangan manusia.
Penutup • Pendidikan moral juga akan menjadikan seseorang tidak mudah
isu pengangguran dalam kalangan siswazah sebenarnya bukanlah tergoda oleh tawaran lumayan daripada pihak lain.
berpunca daripada sikap mereka yang suka memilih kerja semata-mata
– terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan isu ini terjadi Isi Utama 5
• Peluang pekerjaan yang mencukupi dapat mengelakkan sindiket
Soalan 5 pemerdagangan manusia daripada mengeksploitasi rakyat
Rangka Karangan di sesebuah negara.
Pendahuluan • Oleh itu, kerjasama dalam penyediaan peluang pekerjaan perlulah
pelancongan merupakan sumber pendapatan kedua tertinggi selepas dipraktikkan supaya masalah pemerdagangan manusia dapat
petroleum – pelancongan merujuk kedatangan warganegara lain diselesaikan.
ke negara ini atau aktiviti riadah yang dilakukan oleh warganegara Penutup
Malaysia sendiri • Lantaran itu, semua negara perlu melihat permasalahan ini secara
Isi-isi Penting global.
1 Malaysia merupakan negara yang aman damai walaupun • Masyarakat berharap supaya rantau ini bersih daripada
rakyatnya berbilang bangsa – menyebabkan negara ini menjadi pemerdagangan manusia.
destinasi pelancongan yang menarik – kelebihan ini membolehkan
pelancong asing berasa selamat ketika berada di sini Praktis SPM 4
2 masyarakat Malaysia ramah-tamah dan suka membantu Soalan 1
– merupakan kelebihan bagi menarik kedatangan pelancong Rangka Karangan
ke negara ini – kelebihan ini menyebabkan pelancong asing Pendahuluan
dan pelancong tempatan berasa selesa dan selamat – dilayan dalam format rencana – masyarakat di seluruh dunia memandang tinggi
suasana yang sangat mesra terhadap negara yang tampil dengan imej baik dan positif – penampilan
3 sikap para pengusaha destinasi pelancongan dan para peniaga yang imej negara yang baik dan positif ini akan menguntungkan negara
baik memikat pelancong – tidak mengambil kesempatan terhadap tersebut dalam pelbagai aspek
pelancong – menjadi kelebihan industri pelancongan di negara ini Isi-isi Penting
– kelebihan ini membolehkan pelancong dapat menetapkan bajet 1 meningkatkan ekonomi negara melalui pelaburan asing – negara
tanpa berasa risau yang berimej baik dapat menarik minat pelabur – kedudukan
4 Malaysia mempunyai kelebihan dari segi struktur muka bumi ekonomi dan politiknya stabil – ekonomi yang baik – pelbagai
– sesuatu yang istimewa dan jarang terdapat di negara lain – sumber alam dan kemudahan asas diurus dengan sempurna
menarik kedatangan pelancong – terdapat kawasan gunung- 2 terkenal apabila terpilih untuk menjadi tuan rumah – pelbagai
ganang, pantai, dan air terjun – pelancong boleh memilih untuk aktiviti di peringkat antarabangsa – sukan Komanwel, persidangan,
melancong di kawasan yang diminati mereka dan pameran perkhidmatan pertahanan Asia – semua acara dapat
5 kelebihan yang sangat penting dalam industri pelancongan berlangsung dengan selamatnya
di negara ini ialah kerajaan yang sangat memahami kehendak 3 mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara
pelancong – pelbagai usaha dilakukan untuk memberikan lain – membuka ruang yang banyak untuk dikenali dalam pelbagai
keselesaan kepada pelancong – menaik taraf pelbagai kemudahan bidang – pelancongan kesihatan dan pendidikan – meningkatkan
untuk industri ini – penginapan, pengangkutan, dan sebagainya ekonomi negara itu sendiri
Penutup 4 memudahkan rakyatnya berurusan di peringkat antarabangsa
Malaysia menyajikan pelbagai kelebihan dalam usaha untuk menarik – melancong, belajar atau bekerja – banyak rakyat Malaysia
kemasukan pelancong ke negara ini – seluruh rakyat perlu bekerjasama membuka perniagaan di negara luar – membuka mata penduduk
untuk mengekalkan kelebihan yang ada – menjaga aset-aset yang sangat dunia terhadap keistimewaan negara terbabit
penting untuk industri pelancongan, iaitu keindahan alam semula jadi 5 meminta bantuan atau menyalurkan bantuan dapat dilakukan
dengan mudahnya – membenarkan ruang angkasa mereka
digunakan untuk tujuan memindahkan rakyatnya yang berada
4 Karangan Dimensi Antarabangsa di negara yang bergolak
Contoh Soalan Penutup
Analisis Soalan imej baik dan positif oleh negara dan rakyatnya perlu dikekalkan
(a) Kata Kunci: Huraikan – suara pemimpin mesti didengar – pandangannya dihormati oleh
(b) Skop Soalan: Pemerdagangan manusia rakyat – ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya – menjamin
(c) Kehendak Soalan: Menghuraikan kerjasama yang dapat dilakukan kerjasama yang berpanjangan dengan semua negara di dunia
oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani
masalah tersebut Soalan 2
(d) Jenis Karangan: Fakta Rangka Karangan
(e) Dimensi Karangan: Antarabangsa Pendahuluan
pelaburan merupakan elemen penting untuk menentukan pertumbuhan
Contoh Jawapan ekonomi yang berterusan bagi sesebuah negara – kemasukan pelaburan
Pendahuluan asing amat penting kepada sesebuah negara yang sedang membangun
• Pemerdagangan manusia merupakan isu yang melanda negara- terutamanya Malaysia
negara membangun. Isi-isi Penting
• Pelbagai usaha perlu dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara 1 faktor utama yang menggalakkan kedatangan pelabur asing
jiran untuk mengatasi masalah ini. ke sesebuah negara ialah faktor kestabilan politik – sangat penting
Isi Utama 1 kepada negara tersebut sebelum membuat keputusan untuk
• Kerjasama utama yang perlu dilakukan oleh Malaysia bagi mengatasi melabur di negara lain – tanpa kestabilan politik, pelabur tidak
masalah pemerdagangan manusia ialah perkongsian ilmu. akan berani untuk membuat pelaburan
• Singapura menjadi pilihan kerana negara ini paling sedikit 2 sumber tenaga kerja yang banyak turut menggalakkan
menghadapi masalah pemerdagangan manusia. kedatangan pelabur asing ke negara kita – tenaga kerja yang banyak
menjadikan kos pengeluaran lebih rendah – tidak menghadapi
Isi Utama 2 masalah kekurangan tenaga pekerja yang boleh menjejaskan
• Selain perkongsian ilmu, Malaysia juga boleh menjalinkan kerjasama produktiviti

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 9


3 penyediaan infrastruktur yang lengkap – infrastruktur seperti sistem Penutup
jalan raya, sistem pengangkutan, pelabuhan, lapangan terbang, dan kesimpulannya, keselamatan bumi perlu diutamakan oleh semua
jaringan komunikasi sebagai prasyarat dan perkara yang sangat negara di dunia ini – bumi ialah tempat tinggal semua penduduk dunia
penting kepada pelabur asing – memudahkan urusan pelaburan – tiada planet lain yang sesuai untuk menggantikannya – sekiranya
4 faktor bebas cukai turut menggalakkan pelaburan asing ke negara bumi musnah, kehidupan semua makhluknya turut musnah
kita – pengecualian cukai kepada pelabur asing dalam usaha
menggalakkan mereka terus di sini – tidak mendatangkan beban Soalan 5
kepada mereka – kedatangan mereka lebih diperlukan untuk Rangka Karangan
menjana ekonomi negara Pendahuluan
5 faktor kestabilan ekonomi sebagai daya penarik kedatangan pelabur sindiket terancang jenayah antarabangsa – memperalatkan warga
asing ke sesebuah negara termasuk Malaysia – mencari negara tempatan untuk melakukan jenayah hingga ke beberapa buah negara
yang mempunyai ekonomi yang stabil bagi meluaskan perniagaan lain – bersetuju dengan penyataan tersebut – pelbagai punca dikenal
mereka – tidak menghadapi konflik yang dapat menjejaskan pasti berkaitan dengan permasalahan ini
kepentingan mereka Isi-isi Penting
Penutup 1 sikap materialistik – tawaran kerja mudah bergaji lumayan
jelaslah bahawa pihak pentadbiran kerajaan sesebuah negara memainkan – menarik minat golongan pencari kerja – menawarkan kerja
peranan yang sangat penting untuk menggalakkan pelaburan asing di luar negara – sebaik-baik tiba di sana, mereka dikurung dan
ke negara mereka – pelaburan asing di negara kita akan meningkat jika dipaksa untuk menghantar dadah ke beberapa buah negara lain
Malaysia menyediakan suasana yang kondusif – menjamin keselamatan 2 penyalahgunaan teknologi maklumat – menggunakan e-mel
pelaburan mereka palsu, menyiarkan iklan melalui Internet, dan khidmat pesanan
ringkas – memperdaya orang ramai melalui hubungan baik dengan
Soalan 3 menawarkan pelbagai janji dan manfaat
Rangka Karangan 3 mudah terperdaya – ditawarkan perjalanan percutian ke luar
Pendahuluan negara secara percuma ataupun membawa barang bagi pihak
kerjasama antara negara di dunia dalam bidang pendidikan – dapat ketiga – mengetahui bahan larangan itu disembunyikan oleh
memartabatkan pelbagai cabang ilmu yang berguna untuk kehidupan anggota sindiket setelah ditahan oleh pihak berkuasa
manusia – menyejahterakan kehidupan masyarakat sejagat – kehidupan 4 kurang berhati-hati – tergesa-gesa menerima tawaran kerja
menjadi lebih mudah dan selesa sebelum menentukan status dan memeriksa latar belakang majikan
Isi-isi Penting – langkah berjaga-jaga penting untuk mengelakkan diri daripada
1 pertukaran murid pada peringkat sekolah – mendidik anak terperdaya oleh pelbagai taktik sindiket ini
bangsa untuk mengenali serta memahami budaya dan adat resam 5 kurang kerjasama – tidak melaporkan sesuatu tawaran kerja yang
masyarakat luar – merapatkan hubungan supaya dapat hidup diragui kesahihannya kepada pihak yang berkuasa – menggunakan
dengan sejahtera – mengurangkan sikap prejudis kecanggihan teknologi maklumat dan konsep dunia tanpa
2 pengambilan profesor luar secara kontrak untuk mengajar para sempadan untuk kesejahteraan masyarakat
pelajar di institusi pengajian tinggi – berkongsi ilmu pengetahuan, Penutup
kaedah pembelajaran, dan pengajaran – meningkatkan kualiti keterlibatan dalam sindiket sebegini akan mencemarkan nama dan
pendidikan di negara masing-masing imej sesebuah negara – menyukarkan rakyat lain di negara-negara yang
3 kerjasama antara universiti tempatan dengan universiti di luar negara terbabit yang mahu membuat perjalanan atas pelbagai urusan ke luar
– program berkembar pada peringkat ijazah – mengurangkan kos negara – bak kata pepatah, “kerana nila setitik, rosak susu sebelanga”
pendidikan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat – melahirkan
generasi yang berdaya saing dan berfikiran terbuka 5 Karangan Dimensi Sastera
4 kalendar pembelajaran universiti tempatan selaras dengan kalendar Analisis Soalan
universiti luar negara – memudahkan hubungan dan kerjasama (a) Kata Kunci: Bincangkan
antara penuntut universiti dari pelbagai negara – memudahkan (b) Skop Soalan: Kedudukan bahasa Melayu
proses pengajaran dan pembelajaran (c) Kehendak Soalan: Membincangkan usaha-usaha untuk menjadikan
5 peluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara – dalam bahasa Melayu kembali hebat di persada dunia
bidang kritikal – kursus tersebut tiada di universiti tempatan (d) Jenis Karangan: Perbincangan
– contohnya, kursus dalam bidang teknologi aeroangkasa untuk (e) Dimensi Karangan: Sastera
kepentingan kehidupan di bumi
Penutup Contoh Jawapan
kesimpulannya, bidang pendidikan dapat menyejahterakan kehidupan Pendahuluan
masyarakat sejagat – sains dan teknologi menghasilkan pelbagai produk • Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara kita, Malaysia.
untuk kesejahteraan masyarakat sejagat – memberikan kehidupan yang Lantaran itu, rakyat Malaysia mestilah menggunakan bahasa Melayu
selesa untuk jangka masa panjang dalam majlis rasmi kerajaan.

Soalan 4 Isi Utama 1


Rangka Karangan • Cara untuk menghebatkan bahasa Melayu di persada dunia adalah
Pendahuluan dengan memperhebat bangsa Melayu itu sendiri.
Hari Bumi diisytiharkan pada 22 April setiap tahuan – semua manusia • Jelasnya, bangsa Melayu perlu menjadi hebat supaya bahasa Melayu
akan menghargai kepentingan bumi dalam kehidupan – bumi yang hebat juga.
dikongsi bersama-sama oleh semua manusia – usaha-usaha yang perlu Isi Utama 2
dilakukan oleh negara di dunia untuk menyelamatkan bumi • Bahasa Melayu akan kembali hebat jika pihak berwajib menggunakan
Isi-isi Penting wadah perfileman untuk menyebarkan bahasa tersebut.
1 mengelakkan pembakaran secara terbuka – bumi yang
mengandungi pelbagai sumber makanan untuk semua makhluk Isi Utama 3
di atas muka bumi dapat diselamatkan – habitat flora dan fauna • Selain itu, institusi pengajian tinggi boleh memperhebat bahasa
yang musnah akan mewujudkan krisis makanan Melayu pada peringkat antarabangsa dengan menggalakkan pelajar
2 mewujudkan pembangunan yang terancang dengan memperluas luar negara mempelajari bahasa tersebut.
konsep bandar dalam taman – menjamin keseimbangan alam dan
ekosistem – mengekalkan warisan alam semula jadi – dari satu Isi Utama 4
generasi ke satu generasi yang lain • Seterusnya, Dewan Bahasa dan Pustaka boleh melobi supaya kursus
3 meminimumkan pencemaran dengan mengurangkan jumlah bahasa Melayu dijadikan pilihan pelajar universiti luar negara bagi
kenderaan berenjin dan kilang – mengelakkan berlakunya memperkasakan bahasa Melayu di persada antarabangsa.
pemanasan global – asap kenderaan dan kilang menipiskan lapisan Isi Utama 5
ozon – kesan buruk terhadap semua isi alam • Langkah yang tidak kurang pentingnya untuk menghebatkan bahasa
4 memastikan pembalakan dan penghutanan semula berlaku seiring Melayu pada peringkat antarabangsa ialah pemimpin negara perlu
– dapat mewujudkan keseimbangan antara kadar penebangan menggunakan bahasa tersebut dalam majlis rasmi ketika berucap
hutan dengan kadar pertumbuhan hutan – mengekalkan khazanah di luar negara.
hutan
5 melestarikan alam sekitar melalui penguatkuasaan, program Penutup
kesedaran, dan pendidikan kepada seluruh masyarakat dunia Sebagai kesimpulannya, perancangan strategik jangka panjang
– segala usaha perlu diperkukuh melalui kerjasama yang erat hendaklah dijadikan wahana untuk membolehkan bahasa kita hebat
dan sokongan daripada semua warga dunia seantero dunia.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 10


Praktis SPM 5 ke sekolah – berasa seronok ketika mengikuti proses pengajaran
Soalan 1 dan pembelajaran
Rangka Karangan 5 mengadakan Kempen Sayangi Sekolah Kita – mendorong semua
Pendahuluan murid sayang akan sekolah – semua murid semakin bersemangat
menyatakan maksud pantun peribahasa tersebut – orang yang setaraf untuk menjaga keselamatan sekolah – masalah disiplin semakin
akan bergaul sesama sendiri dan tidak akan bercampur gaul dengan berkurang
golongan lain – perbezaan status dan darjat dalam kalangan mereka Penutup
akan menghalang sesuatu perhubungan bersyukur dan berasa sungguh gembira kerana usaha gigih untuk
Isi-isi Penting menangani permasalahan disiplin dalam kalangan murid telah
1 pantun peribahasa ini dicipta berdasarkan keinginan anak orang membuahkan hasil
kaya atau berpangkat untuk melamar anak orang miskin – tindakan
itu pula mendapat tentangan daripada keluarga – mementingkan Soalan 4
kedudukan dan pangkat Rangka Karangan
2 masyarakat dahulu mementingkan persamaan taraf – ketika Pendahuluan
mencari jodoh atau pasangan untuk anak-anak mereka kemunculan penulis-penulis muda dalam dunia sastera kita pada hari
– mementingkan pandangan masyarakat terhadap keluarga ini – membantu perkembangan dunia sastera tanah air yang suram
– berkawan dengan orang yang berbeza status dianggap memalukan – cara-cara golongan ini untuk mempengaruhi hala tuju kesusasteraan
3 tidak sesuai digunakan pada zaman yang sudah maju ini Melayu negara
– masyarakat kini meningkatkan taraf hidup dengan berusaha Isi-isi Penting
keras – banyak usahawan yang berjaya pada hari ini berasal 1 memeriahkan suasana dalam bidang sastera – semakin banyak
daripada keluarga yang susah atau sederhana penulis muda melibatkan diri – kelahiran mereka menarik minat
4 setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memajukan diri untuk berkarya terutamanya dalam penulisan cerpen dan novel
– paling penting perlu mempunyai ilmu pengetahuan – berusaha – lebih memahami jiwa khalayak pembaca
dengan gigih dan bijaknya untuk mencari peluang – menggunakan 2 menjalankan pelbagai usaha untuk memperkenalkan dunia
peluang dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya sastera kita ke peringkat yang lebih tinggi – idea-idea mereka
5 kekayaan pada hari ini tidak lagi berasaskan status kelahiran yang bernas seiring dengan perkembangan teknologi pada masa
seseorang – jika seseorang itu tidak bijak mengurus wang atau ini
boros berbelanja – orang yang kaya-raya pun boleh menjadi 3 mengadakan pelbagai aktiviti sastera seperti persembahan teater
miskin dan papa kedana dalam sekelip mata dan mendeklamasikan puisi – menggunakan media sosial untuk
Penutup menarik lebih banyak golongan muda untuk turut sama meminati
sesetengah peribahasa yang dicipta pada zaman dahulu sudah tidak bidang sastera – mudah dan efisien
relevan digunakan pada masa ini – sikap masyarakat sekarang tidak 4 mempertingkatkan pengetahuan dalam bidang sastera melalui
sama dengan masyarakat dahulu – sebagai hamba-Nya, setiap manusia pembacaan – golongan muda melakukan pelbagai kajian dan
di muka bumi ini sama sahaja di sisi Tuhan rujukan – menterjemahkannya melalui karya-karya sastera
– menghasilkan karya yang memenuhi kehendak generasi muda
Soalan 2 5 menaikkan imej bidang sastera pada pandangan mata masyarakat
Rangka Karangan – pelibatan golongan profesional dalam bidang ini semakin
Pendahuluan meningkat – tidak sepenuh masa tetapi menjadi permulaan yang
membaca novel merupakan hobi utama – menjadikan novel sebagai baik – mempelbagaikan hasil karya sastera
teman setia – membaca sebuah novel yang sangat menarik dan Penutup
memberikan kesan kesimpulannya, masa hadapan dunia sastera kita banyak bergantung
Isi-isi Penting kepada generasi muda pada masa ini – mereka perlu memainkan
1 kulit novel ini sahaja sudah cukup untuk membuatkan terpanggil peranan yang penting – menentukan hala tuju sastera negara pada
membeli novel ini – ilustrasi yang berlatarbelakangkan sawah pandangan mata masyarakat dunia
padi yang kekuningan amat menarik – mendamaikan jiwa tatkala
menatapnya
2 sangat suka akan penulis novel ini – Sasterawan Negara yang ulung Soalan 5
dan disegani di negara kita – Shahnon Ahmad ialah penulis yang Pendahuluan
sangat teliti ketika berkarya kerjaya sebagai penulis semakin diminati oleh pelbagai lapisan
3 mengisahkan sebuah keluarga yang baru mendapat pendedahan masyarakat – kerjaya dalam bidang penulisan menjanjikan pulangan
hidup di bandar – anak mereka yang bekerja di bandar mengalami yang lumayan – terdapat pelbagai genre yang boleh dipilih oleh sesiapa
transformasi sahaja yang berminat untuk menjadi penulis
4 kisah yang dipaparkan melalui novel ini merupakan sindiran Isi-isi Penting
kepada masyarakat – beransur-ansur mengalami perubahan 1 penulis yang berjaya perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu
apabila anak mereka yang bertugas di bandar menghadiahi mereka – perlu rajin membaca pelbagai jenis bahan bacaan – melalui
sebuah televisyen pembacaan, mereka akan mendapat ilham untuk menulis
5 pengolahan yang dilakukan oleh penulis sangat jelas – mudah – pembacaan mestilah mencakupi pelbagai bidang – meluaskan
difahami dan dihayati oleh pembaca – pembaca seolah-olah pemikiran dan ilmu pengetahuan penulis
sedang menonton drama pentas 2 seorang penulis yang berjaya perlu mempunyai minat yang
Penutup mendalam dalam bidang penulisan – menguasai teknik penulisan
novel ini wajar dimiliki oleh semua peminat novel – penulisnya telah yang baik dan berkualiti – menjadikan kejayaan penulis-penulis
diiktiraf pada peringkat antarabangsa – cerita yang dihidangkan amat yang tersohor dalam genre masing-masing sebagai sumber
sesuai dijadikan renungan bersama inspirasi
3 seseorang penulis mestilah memiliki sifat tabah dan cekal
Soalan 3 – tidak mudah berputus asa apabila menghadapi kesulitan dalam
Rangka Karangan penulisan karya – cekal semasa menghasilkan bahan penulisan
Pendahuluan sehingga karya diiktiraf – ketabahan akan mendatangkan
cogan kata “usaha tangga kejayaan” bermaksud mengerjakan sesuatu kejayaan
dengan bersungguh-sungguh hingga mencapai matlamat yang 4 seseorang penulis yang baik perlu kreatif dan berdaya saing serta
diharapkan – sesuai dengan kisah Hasnul, seorang ketua pengawas mempunyai motivasi yang tinggi – kekreatifan semasa menghasilkan
di sebuah sekolah menengah pelbagai karya dapat memikat hati pembaca – karyanya akan
Isi-isi Penting sentiasa dicari dan dinanti-nantikan oleh khalayak pembaca
1 menerima jawatan sebagai ketua pengawas dalam keadaan – mempunyai peminat setia
berbelah bahagi – masalah disiplin dalam kalangan murid yang 5 prihatin dengan situasi semasa yang berlaku di sekelilingnya
agak serius – bukan suatu tugas yang mudah – harus mendampingi masyarakat – kehidupan masyarakat
2 mengadakan mesyuarat dengan semua pengawas – memberikan menjadi sumber inspirasi dan ilham untuk menghasilkan
kata-kata semangat agar melaksanakan tanggungjawab dengan penulisan – sentiasa mempunyai idea yang baik untuk menulis
baiknya – yakin akan dapat mengatasi permasalahan disiplin – hasil penulisan memberikan manfaat kepada pelbagai pihak
3 mendapat kerjasama daripada guru-guru terutama guru disiplin Penutup
– bekerjasama dengan Kelab Kaunseling untuk mendekati murid jelaslah bahawa pelbagai sifat dan sikap positif perlu ada dalam diri
yang sering terlibat dengan masalah disiplin seseorang yang membina impian untuk menjadi penulis yang berjaya
4 mewujudkan suasana yang ceria, selesa, dan selamat di sekolah – dimiliki secara semula jadi atau dipelajari dari semasa ke semasa
– mendorong semua murid berasa gembira untuk datang melalui pemerhatiannya

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 11


FOKUS KBAT 8. Aktiviti kokurikulum menyuburkan semangat perpaduan
Pendahuluan sesama murid.
hampir separuh daripada penduduk Malaysia terdiri daripada 9. Aktiviti kokurikulum membolehkan mereka mengadaptasi
golongan remaja – detik paling bergelora dalam kehidupan seseorang kefahaman hidup bersama.
– pembentukan peribadi dan jati diri perlu dilakukan – persediaan- 10. Aktiviti kokurikulum menjadi landasan untuk membentuk
persediaan yang perlu dilakukan oleh remaja untuk mengharungi insan yang dinamik.
kehidupan yang sangat mencabar ini
Isi-isi Penting 4 Isi-isi Tersirat
1 remaja perlu menyediakan diri dengan ilmu pengetahuan – ilmu 1. Murid lebih fokus untuk mencapai kecemerlangan dalam
duniawi untuk meneruskan kehidupan secara fizikal – ilmu bidang akademik.
ukhrawi penting untuk spiritual remaja – remaja perlu mempunyai 2. Murid yang cemerlang kokurikulum tidak diiktiraf seperti
ilmu agama – dapat melindungi diri daripada ancaman buruk murid yang cemerlang akademik.
– ilmu pengetahuan terutamanya ilmu agama merupakan asas 3. Ibu bapa kurang memberikan dorongan kepada anak-anak
penting dalam diri remaja untuk mengharungi kehidupan agar bergiat dalam aktiviti kokurikulum.
2 remaja perlu menyediakan diri dengan kemahiran tertentu 4. Pihak sekolah tidak melaksanakan aktiviti kokurikulum
– mempunyai keyakinan diri yang tinggi – tidak berasa gentar secara serius di sekolah.
untuk berhadapan dengan cabaran – menguasai kemahiran 5. Tiada jaminan pekerjaan bagi bekas murid yang cemerlang
teknologi maklumat dan komunikasi – mengharungi kehidupan dalam aktiviti kokurikulum.
yang rencam dan mencabar – perlu melengkapkan diri dengan 6. Sistem pendidikan yang lebih menjurus dalam bidang
kemahiran akademik.
3 remaja perlu menyiapkan diri dengan pengamalan sahsiah yang 5 Kesimpulan
terpuji – kerjasama dan hormat-menghormati – memerlukan Kesimpulannya, setiap murid wajar menyertai aktiviti kokurikulum
sokongan kuat antara satu sama lain – pengamalan nilai-nilai di sekolah agar mereka mendapat pendidikan yang seimbang
murni secara konsisten merupakan contoh sahsiah terpuji – perlu antara akademik dengan aktiviti kokurikulum.
diimplementasikan dalam diri remaja – menjadi lebih baik
4 remaja perlu menyediakan diri dengan nilai-nilai keinsanan
– keupayaan remaja untuk memahami permasalahan orang lain Praktis SPM 2
– nilai keinsanan seperti empati perlu ada dalam diri remaja 1 (a) Penanda tugasan: Buat satu rumusan
– memahami masalah orang lain – lebih memahami orang lain (b) Fokus pertama: Kaedah-kaedah untuk meraih kejayaan dalam
– tidak bersikap mementingkan diri sendiri kerjaya
5 remaja perlu menyediakan diri dengan sumber kewangan yang Fokus kedua: Implikasi-implikasi kegagalan dalam pekerjaan
kukuh – hampir setiap perkara dalam kehidupan pada era ini (c) Kehendak soalan: Menulis rumusan yang panjangnya tidak
memerlukan wang – remaja perlu mempunyai sumber kewangan melebihi 120 patah perkataan tentang kaedah-kaedah untuk
– makan gaji atau bekerja sendiri – pendapatan tetap – aspek meraih kejayaan dalam kerjaya dan implikasi-implikasi
kewangan tidak boleh diabaikan – tanpa wang, kehidupan akan kegagalan dalam pekerjaan
menjadi amat sukar 2 Pendahuluan
Penutup Kaedah 1: Petikan membincangkan langkah-langkah/usaha-usaha
remaja perlu membuat persediaan sejak awal – tidak boleh menunggu untuk meraih kejayaan dalam kerjaya dalam kalangan
sehingga kesuntukan masa – masa umpama emas – konsep “sedikit- pekerja di negara kita.
sedikit lama-lama jadi bukit” perlu dihayati dan diamalkan – memberi Kaedah 2: Rumusan membincangkan langkah-langkah/usaha-
bimbingan kepada remaja – mengharapkan masyarakat tidak hanya usaha untuk meraih kejayaan dalam kerjaya dan
melihat kesalahan mereka – mahu masyarakat melihat kekuatan yang implikasi-implikasi kegagalan dalam pekerjaan.
dimiliki oleh mereka
3 Isi-isi Tersurat
1. Pekerja mempunyai minat yang mendalam terhadap pekerjaan
yang diceburinya.
TOPIK 3 Rumusan dan Pemahaman Petikan Umum 2. Pekerja bermotivasi untuk mencapai tahap yang lebih baik
dalam pekerjaan.
PRAKTIS BERPANDU 3. Pekerja mengenal pasti kebolehan dan kemampuannya dalam
Kertas 2 SPM: Soalan 1 pekerjaan.
Praktis SPM 1 4. Pekerja memilih kerjaya yang paling sesuai dengan
1 (a) Penanda tugasan: Buat satu rumusan kebolehannya.
(b) Fokus pertama: Manfaat-manfaat pelibatan murid dalam 5. Pekerja menumpukan sepenuh usaha untuk mencapai
aktiviti kokurikulum kecemerlangan.
Fokus kedua: Punca-punca murid mengabaikan aktiviti 6. Pekerja melaksanakan sesuatu tugas itu dengan perasaan
kokurikulum gembira dan puas hati.
(c) Kehendak soalan: Menulis rumusan yang panjangnya tidak 7. Pekerja sentiasa berikhtiar untuk menghasilkan kualiti kerja
melebihi 120 patah perkataan tentang manfaat-manfaat yang terbaik.
pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum dan punca- 8. Pekerja tidak mudah mengalah apabila berhadapan dengan
punca murid mengabaikan aktiviti kokurikulum halangan.
2 Pendahuluan 9. Pekerja tidak boleh patah semangat dengan pekerjaannya.
Kaedah 1: Petikan membincangkan kepentingan-kepentingan/ 4 Isi-isi Tersirat
faedah-faedah/kebaikan-kebaikan pelibatan murid 1. Individu itu berasa segan kepada bekas teman sekerjanya.
dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. 2. Individu itu mula murung dan tidak suka bergaul dengan
Kaedah 2: Rumusan membincangkan kepentingan-kepentingan/ kawan-kawannya.
faedah-faedah/kebaikan-kebaikan pelibatan murid 3. Majikan lain keberatan hendak mengambilnya bekerja
dalam aktiviti kokurikulum dan punca-punca murid di syarikat mereka.
mengabaikan aktiviti kokurikulum. 4. Individu itu menghadapi masalah untuk menyara keluarganya.
3 Isi-isi Tersurat 5. Individu itu hilang harga diri dan tidak diyakini oleh orang lain.
1. Aktiviti kokurikulum berupaya untuk menjanakan murid 6. Individu itu bertekad untuk membaiki nasib dan masa
yang pintar dan terpuji sahsiahnya. hadapannya.
2. Aktiviti kokurikulum membantu pihak sekolah mempercepat 5 Kesimpulan
proses penerapan nilai murni. Kesimpulannya, setiap pekerja hendaklah bekerja dengan
3. Pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum ini dapat bersungguh-sungguh agar produktiviti dan prestasinya dalam
memberikan keyakinan diri kepada mereka. pekerjaan sentiasa meningkat.
4. Aktiviti kokurikulum mendedahkan mereka terhadap
keprihatinan kepada ahli pasukan.
5. Murid berpeluang untuk menjadi pemimpin semasa masih Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
berada di bangku sekolah. Cadangan Jawapan
6. Murid terhindar daripada tabiat mementingkan diri sendiri. Cabaran:
7. Aktiviti kokurikulum menyuburkan perkembangan sahsiah 1 Mendapatkan pekerjaan yang benar-benar diidam-idamkan oleh
dan sosial murid. mereka.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 12


2 Sikap majikan yang tidak menghargai sumbangan mereka. 2 TMK mampu bertindak sebagai pemudah cara dalam proses
3 Kebajikan mereka yang tidak dijaga dengan baiknya oleh majikan. pembelajaran.
4 Gaji yang diterima tidak setimpal dengan sumbangan yang 3 Pendekatan ini dapat memperkasakan generasi yang celik TMK
diberikan oleh mereka. sejak di bangku sekolah.
Usaha: 4 Pelbagai maklumat yang terkini dapat diakses oleh guru dan
1 Mengenal pasti cita-cita atau kerjaya yang diminati murid.
2 Memastikan keperluan untuk menjawat sesuatu jawatan 5 TMK menjadi asas pembinaan landasan pembelajaran maya.
3 Berusaha dengan gigihnya agar target yang ditetapkan tercapai 6 KPM dapat menambahkan kandungan dalam talian dari semasa
ke semasa.
7 Portal ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan tidak
PRAKTIS BERFORMAT SPM berpusatkan bilik darjah sahaja.
Kertas 2: Soalan 1 dan Soalan 2(a) 8 Murid-murid dapat memilih bahan daripada Internet yang
Praktis SPM 1 bersesuaian dengan kehendak mereka.
Soalan 1: Rumusan Jawapan Ekstra
Pendahuluan 9 Penggunaan TMK mampu memperkukuh proses pengajaran
Kaedah 1: Petikan membincangkan punca-punca/kepentingan- dan pembelajaran.
kepentingan remaja perlu memiliki harga diri dalam Isi-isi Tersirat [Kekangan-kekangan yang Mesti Ditangani untuk
kehidupan mereka. Mengaplikasikan TMK]
Kaedah 2: Rumusan membincangkan punca-punca/kepentingan- 1 Bukan semua sekolah di negara ini mempunyai liputan Internet.
kepentingan remaja perlu memiliki harga diri dan kesan- 2 Kelemahan murid untuk mengurus jadual dan waktu belajar
kesan yang menimpa remaja jika mereka hilang harga diri. masing-masing.
Isi-isi Tersurat [Faktor-faktor Remaja Perlu Memiliki Harga Diri] 3 Murid yang kurang motivasi tidak mengendahkan kaedah
1 Harga diri menjadikan remaja yakin akan kemampuan dirinya pembelajaran ini.
sendiri. 4 Kos yang tinggi untuk menyediakan perkakasan semasa proses
2 Remaja yang memiliki harga diri dihormati oleh orang lain. pengajaran dan pembelajaran.
3 Remaja itu memiliki prinsip, norma, dan nilai sebagai pegangan 5 Penulis perisian yang tidak menguasai kandungan mata pelajaran
hidup. dengan sepenuhnya.
4 Remaja meletakkan dirinya pada landasan yang betul menuju Jawapan Ekstra
kehidupan dewasa. 6 Bukan semua guru celik teknologi maklumat dan komunikasi.
5 Remaja yang memiliki harga diri tidak menuntut kebebasan yang Kesimpulan
keterlaluan. Kesimpulannya, proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah
6 Mereka mempunyai kemampuan untuk menjelmakan impian menggunakan teknologi dan komunikasi semasa agar pendidikan
menjadi kenyataan. di negara ini bertaraf dunia.
7 Mereka dapat membina watak yang baik.
8 Mereka belajar untuk mengharungi proses perubahan yang berlaku. Soalan 2(a) – Petikan Umum
Jawapan Ekstra (i) ... maksud: kesan yang baik
9 Mereka mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang (ii) ... sebab: TMK dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan kualiti
bertentangan dengan amalan masyarakat. pembelajaran di Malaysia – memudahkan pendidik memuat
Isi-isi Tersirat [Kesan-kesan yang Menimpa Remaja jika Mereka Hilang naik bahan pengajaran untuk dimanfaatkan oleh sesiapa sahaja
Harga Diri] yang memerlukannya – jurang pencapaian antara murid
1 Remaja dipandang rendah oleh anggota masyarakat. di kawasan bandar dengan murid di kawasan luar bandar dapat
2 Remaja sanggup melakukan sesuatu tindakan yang menyimpang dirapatkan
daripada norma masyarakat. (iii) ... faktor: kesukaran untuk menggunakan perkakasan dan perisian
3 Menjejaskan kredibiliti mereka sebagai remaja berwawasan. kerana guru perlu mematuhi pelbagai prosedur untuk
4 Golongan ini mudah terjebak dalam masalah sosial remaja. menggunakan peralatan di dalam makmal komputer di sekolah
5 Semakin berleluasa pegangan kebebasan tanpa batas dalam – penyediaan bahan pengajaran dengan menggunakan TMK
kalangan remaja. memakan masa yang lama – suasana persekitaran pembelajaran
6 Remaja mengabaikan tanggungjawab sebagai pewaris bangsa. yang kerap berubah-ubah menyebabkan kebanyakan guru tidak
berpeluang untuk mendapatkan latihan intensif
Kesimpulan
Kesimpulannya, setiap remaja hendaklah sentiasa menjaga maruah diri Praktis SPM 3
agar kehadiran mereka disenangi oleh masyarakat. Soalan 1: Rumusan
Pendahuluan
Soalan 2(a) – Petikan Umum Kaedah 1: Petikan membincangkan faedah-faedah/kebaikan-kebaikan
(i) ... maksud: mengambil mudah terhadap sesuatu perkara amalan membaca dalam kalangan masyarakat di Malaysia.
(ii) ... implikasi: meruntun remaja untuk melakukan perkara yang sia- Kaedah 2: Rumusan membincangkan faedah-faedah/kebaikan-
sia – remaja berhadapan dengan pertentangan nilai yang kebaikan amalan membaca dan usaha-usaha menggalakkan
memberikan kesan terhadap kehidupan mereka – menjejaskan amalan membaca dalam kalangan masyarakat.
nama baik mereka dan keluarga
(iii) ... tindakan: menyemaikan nilai-nilai murni seperti nilai kasih Isi-isi Tersurat [Manfaat-manfaat Amalan Membaca]
sayang, tanggungjawab, dan hormat-menghormati dalam diri 1 Amalan membaca ialah wahana bagi mencari ilmu pengetahuan.
anak-anak – memberi pendidikan agama yang secukupnya 2 Amalan membaca melahirkan masyarakat berilmu dan tinggi
kepada anak-anak agar mereka dapat menilai antara perbuatan tahap pemikirannya.
yang baik dengan perbuatan yang tidak baik – memberi 3 Tahap ilmu dan kepakaran dapat digembleng sepenuhnya.
perhatian terhadap kehendak dan minat anak-anak – memahami 4 Rakyat dapat memahirkan diri untuk berfikir pada tahap pemikiran
jiwa dan perasaan anak-anak yang sedang meningkat remaja aras tinggi.
5 Seseorang memperoleh pengetahuan baharu tentang pelbagai
Praktis SPM 2 perkara.
Soalan 1: Rumusan 6 Amalan ini mencambahkan nilai mencintai ilmu dalam kalangan
Pendahuluan masyarakat.
Kaedah 1: Petikan membincangkan kelebihan-kelebihan/manfaat- 7 Amalan ini dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang cinta akan
manfaat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) budaya ilmu.
dalam pembelajaran di Malaysia. 8 Amalan membaca meningkatkan pemikiran dan imaginasi
Kaedah 2: Rumusan membincangkan kebaikan-kebaikan/manfaat- seseorang.
manfaat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Jawapan Ekstra
dalam pembelajaran dan kekangan-kekangan yang mesti 9 Fikiran orang yang suka membaca lebih matang dan mereka tidak
ditangani untuk mengaplikasikan TMK. bertindak terburu-buru.

Isi-isi Tersurat [Kepentingan-kepentingan Teknologi Maklumat dan Isi-isi Tersirat [Usaha-usaha Menggalakkan Amalan Membaca dalam
Komunikasi (TMK) dalam Pembelajaran] Kalangan Masyarakat]
1 Aplikasi TMK mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih 1 Ibu bapa mendidik anak-anak supaya mengamalkan budaya
berkesan. membaca sejak mereka kecil.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 13


2 Ibu bapa menyediakan perpustakaan mini di rumah. Praktis SPM 5
3 Penulis menghasilkan karya yang menarik untuk bacaan umum. Soalan 1: Rumusan
4 Kerajaan dan badan bukan kerajaan melancarkan kempen Pendahuluan
membaca secara berterusan. Kaedah 1: Petikan membincangkan kelebihan-kelebihan/manfaat-
5 Jumlah perpustakaan awam ditambah di kawasan bandar dan manfaat/faedah-faedah teknologi hijau dalam sektor
di kawasan luar bandar. pembinaan di negara ini.
6 Penerbit menaja bahan bacaan untuk komuniti secara berkala. Kaedah 2: Rumusan membincangkan kelebihan-kelebihan/manfaat-
manfaat/faedah-faedah teknologi hijau dalam sektor
Kesimpulan pembinaan dan halangan-halangan untuk mengaplikasikan
Kesimpulannya, setiap anggota masyarakat hendaklah membaca pelbagai teknologi hijau dalam kalangan masyarakat.
jenis bahan bacaan agar tahap pemikiran mereka menjadi lebih maju.
Isi-isi Tersurat [Kebaikan-kebaikan Teknologi Hijau dalam Sektor
Soalan 2(a) – Petikan Umum Pembinaan]
(i) ... maksud: bersikap tidak peduli 1 Teknologi hijau menjadikan suasana sesebuah premis mesra alam.
(ii) ... faktor: mereka lebih cenderung untuk mendapatkan maklumat 2 Teknologi hijau mengutamakan pembinaan yang mementingkan
daripada Internet – mereka memandang sepi terhadap bahan alam sekitar.
bacaan – mereka bermalas-malas menatap bahan bacaan 3 Teknologi hijau dapat menghasilkan bangunan dan infrastruktur
(iii) ... punca: kempen membaca yang diadakan secara bermusim yang jimat tenaga.
kurang berjaya membuka hati masyarakat agar menjadikan 4 Lebih banyak sektor terlibat dalam usaha pemeliharaan alam
membaca sebagai amalan – kumpulan sasaran tidak menyeluruh sekitar.
dan lebih tertumpu pada golongan murid – harga bahan bacaan 5 Amalan ini menggariskan kepentingan alam sekitar dalam teras
terutama bahan bacaan ilmiah yang dikatakan agak mahal tidak strategiknya.
memotivasikan orang ramai untuk membeli bahan bacaan 6 Pengaplikasian teknologi hijau merangsang pelaksanaan projek
rendah karbon.
Praktis SPM 4 7 Pihak industri dan pemaju dapat melaksanakan amalan kelestarian
Soalan 1: Rumusan alam sekitar yang lebih efisien.
Pendahuluan 8 Projek yang dilaksanakan dirancang dan direka bentuk dengan
Kaedah 1: Petikan membincangkan strategi-strategi/langkah-langkah/ kaedah yang lestari.
usaha-usaha menyemarakkan semangat patriotik dalam Jawapan Ekstra
kalangan rakyat di negara ini. 9 Teknologi hijau berupaya untuk memberikan anjakan paradigma
Kaedah 2: Rumusan membincangkan strategi-strategi/langkah- terhadap sektor pembangunan di Malaysia.
langkah/usaha-usaha menyemarakkan semangat patriotik
dan punca-punca patriotisme kurang menebal dalam Isi-isi Tersirat [Halangan-halangan untuk Mengaplikasikan Teknologi
kalangan masyarakat. Hijau dalam Kalangan Masyarakat]
1 Rakyat sudah biasa dengan bahan binaan konvensional.
Isi-isi Tersurat [Kaedah-kaedah Menyemarakkan Semangat Patriotik] 2 Pemaju belum bersedia sepenuhnya untuk mengaplikasikan
1 Semangat patriotik wajar disemaikan menerusi proses teknologi hijau.
pemupukannya sejak zaman kanak-kanak. 3 Teknologi mesra alam ini memerlukan kos tambahan kepada
2 Tindakan menyemaikan semangat patriotik perlu dilakukan secara operasi pengeluaran.
berterusan. 4 Tiada dasar khusus yang menggalakkan proses pembangunan
3 Menggunakan kaedah yang menimbulkan perasaan bangga dalam berdasarkan teknologi hijau.
kalangan rakyat terhadap negara. 5 Pengguna masih meragui manfaat daripada kediaman berasaskan
4 Menyuburkan dan memekarkan amalan rakyat dalam menghayati teknologi hijau.
Rukun Negara. 6 Syarikat pembinaan mengamalkan sikap tunggu dan lihat tentang
5 Semangat mencintai negara diterapkan kepada rakyat menerusi aplikasi teknologi hijau.
media massa.
6 Dibangkitkan kesedaran dalam diri setiap rakyat untuk bersyukur Kesimpulan
sebagai rakyat Malaysia. Kesimpulannya, setiap lapisan rakyat wajar menyokong pengaplikasian
7 Rakyat berusaha untuk menyerlahkan semangat hidup bersama- teknologi hijau dalam sektor pembinaan agar kehidupan mereka lebih
sama. selesa pada masa hadapan.
8 Golongan pemimpin berperanan untuk menunjukkan teladan
berkaitan dengan perasaan cinta akan negara. Soalan 2(a) – Petikan Umum
9 Rakyat menyumbangkan pandangan tentang hal yang berkaitan (i) ... maksud: peringkat permulaan
dengan kepentingan negara. (ii) ... perkara: pembinaannya mementingkan keselesaan penghuni
– berusaha untuk mencapai standard yang tertinggi dari segi
Isi-isi Tersirat [Punca-punca Patriotisme Kurang Menebal dalam kualiti, keselamatan, dan amalan baik alam sekitar – memastikan
Kalangan Masyarakat] perkembangan pelepasan rendah karbon
1 Rakyat hidup dalam keadaan yang serba senang. (iii) ... kita akan berhadapan dengan fenomena perubahan cuaca
2 Tumpuan rakyat kini adalah untuk mengejar kemewahan. akibat pemanasan global – kualiti hidup manusia dan alam
3 Sebahagian besar rakyat semakin buta sejarah negara. sekitar akan terjejas – pelbagai bencana alam akan berlaku
4 Cabaran globalisasi membataskan penyemarakan patriotisme seperti kejadian banjir, taufan, kenaikan suhu, dan kenaikan
dalam kalangan rakyat. paras laut – kemusnahan flora dan fauna
5 Fokus rakyat terarah kepada hal-hal yang tiada kaitan dengan
patriotisme. Praktis SPM 6
6 Sesetengah rakyat beranggapan bahawa patriotisme tidak penting Soalan 1: Rumusan
lagi sekarang. Pendahuluan
Kaedah 1: Petikan membincangkan tanggungjawab-tanggungjawab
Kesimpulan generasi pelapis demi kelestarian negara di Malaysia.
Kesimpulannya, setiap rakyat Malaysia perlu mengukuhkan patriotisme Kaedah 2: Rumusan membincangkan tanggungjawab-tanggungjawab
dalam diri mereka agar mereka menjadi bangsa Malaysia yang teguh generasi pelapis demi kelestarian negara dan cabaran-
jati dirinya. cabaran yang perlu diatasi oleh mereka.
Soalan 2(a) – Petikan Umum Isi-isi Tersurat [Peranan-peranan Generasi Pelapis demi Kelestarian
(i) ... maksud: memporak-perandakan ikatan/merosakkan ikatan Negara]
(ii) ... alasan: rakyat dapat hidup dalam suasana yang sejahtera 1 Mereka bertanggungjawab untuk mempertahankan kesejahteraan
– Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai masyarakat negara.
majmuk – membendung salah faham berkaitan dengan hal-hal 2 Mereka menjiwai perasaan taat setia yang tidak berbelah bahagi
yang sensitif kepada negara.
(iii) ... kepentingan: Rukun Negara menjadi wahana untuk menjamin 3 Mereka mestilah bijak mengurus masalah dalam kalangan rakyat.
keharmonian rakyat terus terpelihara – Rukun Negara menjadi 4 Mereka memainkan peranan untuk membentuk komuniti yang
benteng yang dapat melumpuhkan hasrat pihak asing yang kental identiti nasionalnya.
mahu menggugat keamanan negara – Rukun Negara berperanan 5 Mereka menjadi pemangkin kepada pembangunan negara.
untuk mengelakkan rakyat daripada mengamalkan budaya 6 Mereka memikul kewajipan untuk mengukuhkan integrasi
hidup nafsu-nafsi nasional.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 14


7 Mereka berperanan untuk mengikat ketaatan rakyat terhadap Soalan 2(a) – Petikan Umum
watan tercinta ini. (i) ... maksud: menikmati makanan/hidangan/makan
8 Mereka mendukung tugas untuk memesrakan rakyat dengan (ii) ... kesan negatif: murid berada pada tahap kurang cergas dan
prinsip-prinsip Rukun Negara. tidak cergas – murid-murid ini termasuk dalam kategori murid
9 Mereka menjadi nakhoda untuk menyemarakkan perpaduan yang tidak aktif di sekolah – golongan ini membesar sebagai
dalam kalangan rakyat. orang yang gemuk atau gendut
(iii) ... tindakan: mengadakan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan
Isi-isi Tersirat [Cabaran-cabaran yang Perlu Diatasi oleh Mereka] untuk menganjurkan seminar pemakanan seimbang kepada ibu
1 Kurang toleransi dan tipisnya persefahaman dalam kalangan bapa, guru-guru, dan murid supaya golongan ini memahami
rakyat. kepentingan pemakanan sihat dan juadah yang wajar
2 Melenyapkan perasaan curiga dan wasangka antara kaum dihidangkan berdasarkan cadangan pakar pemakanan – ahli
di negara ini. jawatankuasa PIBG hendaklah memantau makanan yang dijual
3 Melunturkan sentimen wilayah yang masih wujud dalam kalangan di kantin sekolah agar makanan itu mematuhi piramid makanan
rakyat. serta memastikan pengusaha kantin menjual makanan yang
4 Mengenal pasti anasir asing yang cuba melaga-lagakan rakyat. berkhasiat kepada murid-murid
5 Memadamkan konflik yang cuba dicetuskan dari semasa
ke semasa.
Jawapan Ekstra Praktis SPM 8
6 Pengasingan kaum yang masih berlaku dalam pelbagai lapangan. Soalan 1: Rumusan
Pendahuluan
Kesimpulan Kaedah 1: Petikan membincangkan kebaikan-kebaikan/faedah-faedah/
Kesimpulannya, setiap pewaris negara ini mestilah mempunyai manfaat-manfaat memelihara bangunan warisan negara
semangat untuk hidup bersama-sama agar kehadiran mereka terus di negara ini.
menyejahterakan negara. Kaedah 2: Rumusan membincangkan kebaikan-kebaikan/faedah-
faedah/manfaat-manfaat memelihara bangunan warisan
Soalan 2(a) – Petikan Umum negara dan kaedah-kaedah untuk memelihara bangunan
(i) ... maksud: memberikan masalah/bencana warisan negara.
(ii) ... faktor: mendatangkan musibah kepada negara – menggugat Isi-isi Tersurat [Kepentingan-kepentingan Memelihara Bangunan
persefahaman rakyat – tugas mereka untuk menyemarakkan Warisan Negara]
persefahaman berhadapan dengan jalan buntu 1 Kewujudannya dapat membuktikan sesuatu era atau peristiwa
(iii) ... kesan: timbul persengketaan dan perbalahan sesama sendiri yang telah berlaku.
– rakyat sentiasa berasa terancam dan tidak selamat – sesuatu 2 Bangunan yang tersergam itu mempunyai nilai budaya dan
pihak menaruh syak wasangka terhadap pihak lain kesenian yang unik.
– semakin menebal perasaan perkauman dalam kalangan 3 Kewujudannya membantu rakyat mendalami dan mempelajari
rakyat sejarah negara.
4 Monumen itu mempunyai identiti kebudayaan yang membentuk
warisan sejarah negara.
Praktis SPM 7 5 Kewujudannya membantu usaha bagi meningkatkan pengetahuan
Soalan 1: Rumusan masyarakat terhadap warisan negara.
Pendahuluan 6 Monumen itu mempunyai nilai ekonomi yang berupaya untuk
Kaedah 1: Petikan membincangkan punca-punca obesiti dalam menarik kehadiran pelancong.
kalangan murid di negara ini. 7 Bangunan bersejarah juga penting kepada industri perfileman.
Kaedah 2: Rumusan membincangkan faktor-faktor obesiti dalam 8 Bangunan warisan itu dijadikan bahan penyelidikan.
kalangan murid dan langkah-langkah menangani masalah Jawapan Ekstra
obesiti dalam kalangan murid. 9 Bangunan warisan menjadi sebahagian daripada tinggalan sejarah
Isi-isi Tersurat [Faktor-faktor Obesiti dalam Kalangan Murid] negara.
1 Masalah ini berpunca daripada budaya makan secara tidak sihat. Isi-isi Tersirat [Kaedah-kaedah untuk Memelihara Bangunan Warisan
2 Mereka tidak mengamalkan pemakanan berdasarkan piramid Negara]
makanan. 1 Rakyat membantu kerajaan untuk mengekalkan kewujudan
3 Gaya hidup ibu bapa yang gemar membawa keluarga makan di bangunan warisan.
luar. 2 Media massa menyediakan dokumen tentang kewujudan
4 Ibu bapa membiarkan anak-anak mengambil makanan secara monumen berkenaan.
berlebihan. 3 Badan bukan kerajaan melindungi bangunan bersejarah daripada
5 Kesibukan ibu bapa hingga tiada masa untuk memantau dirosakkan.
pemakanan anak-anak. 4 Bangunan itu diubah suai sebagai muzium yang mempamerkan
6 Gaya pemakanan yang salah dan tidak menurut panduan pakar sejarah tertentu.
pemakanan. 5 Kawasan sekitarnya tidak dibangunkan untuk apa-apa jua
7 Murid-murid ini tidak mengamalkan aktiviti fizikal dalam kepentingan.
kehidupan harian. 6 Pemerintah melancarkan program khusus untuk memelihara
8 Kegemukan murid berkaitan dengan pengambilan makanan tidak bangunan warisan.
seimbang.
Jawapan Ekstra Kesimpulan
9 Mereka bergerak ke mana-mana pun dengan menggunakan Kesimpulannya, setiap rakyat negara ini wajar menyokong tindakan
kenderaan. untuk mengekalkan bangunan bersejarah agar kewujudannya tidak
diganggu-gugat oleh sesiapa sahaja.
Isi-isi Tersirat [Langkah-langkah Menangani Masalah Obesiti dalam
Kalangan Murid]
1 Murid tidak seharusnya mengamalkan gaya hidup yang terlalu Soalan 2(a) – Petikan Umum
santai. (i) ... maksud: kejadian lampau/kejadian yang telah lama berlaku
2 Ibu bapa mendidik anak-anak tentang cara-cara memilih makanan (ii) ... peranan: pihak berkuasa mengisytiharkan bangunan bersejarah
seimbang. sebagai warisan kebangsaan – pihak kerajaan hendaklah
3 Pihak sekolah memastikan kantin sekolah menjual makanan yang berusaha untuk mendapatkan pengiktiraran antarabangsa
berkhasiat. tentang kewujudan bangunan bersejarah di negara kita – pihak
4 PIBG menganjurkan seminar pemakanan seimbang dalam kerajaan menggubal undang-undang untuk mengekalkan
kalangan ibu bapa dan murid. bangunan warisan di negara kita
5 Pendidikan Kesihatan hendaklah lebih fokus terhadap amalan diet (iii) ... implikasi: lenyapnya bukti yang nyata tentang sesuatu peristiwa
seimbang. bersejarah yang pernah berlaku di sesuatu tempat di negara kita
– negara kehilangan sebahagian daripada khazanah bangsa
Kesimpulan yang amat berharga – negara kita mendapat kecaman daripada
Kesimpulannya, murid-murid sekolah hendaklah mengambil makanan pelbagai pihak sama ada di dalam negara mahupun di luar
yang seimbang agar mereka tidak mengalami pelbagai penyakit sejak negara
usia muda.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 15


FOKUS KBAT 2 Kita hendaklah menjauhi perbuatan berjudi kerana perbuatan
FOKUS KBAT: Rumusan dan Pemahaman Petikan Umum tersebut bertentangan dengan ajaran agama serta mendorong kita
Pendahuluan menghabiskan wang dengan sia-sia.
• Petikan membincangkan faktor-faktor/punca-punca budaya hidup 3 Kita hendaklah mematuhi arahan ketua yang tidak bertentangan
berjiran tidak wajar diabaikan oleh rakyat Malaysia. dengan peraturan dan undang-undang agar kita tidak menghadapi
• Rumusan membincangkan punca-punca/faktor-faktor budaya masalah pada masa hadapan.
hidup berjiran tidak wajar diabaikan dan cara-cara mengukuhkan 4 Kita hendaklah sentiasa menjaga nama baik kita dan keluarga kita
semangat kejiranan. agar kita tidak dipandang rendah oleh orang lain.
Isi-isi Tersurat [Alasan-alasan Budaya Hidup Berjiran Tidak Wajar Watak dan Perwatakan
Diabaikan] Hakim – cucu; berani; keusahawanan
1 Maslahat kejiranan berupaya untuk menentukan keutuhan seluruh Azam – Sahabat; universiti; peguam
ahli komuniti. Kaduk – Hassan; bersabung; raja
2 Mereka dapat membina solidariti yang mengutamakan kesepaduan
masyarakat. Plot
3 Budaya hidup berjiran menjadi wahana untuk mewujudkan Binaan Plot
masyarakat yang prihatin. Permulaan – ayam; menumpang
4 Jiran ialah orang yang paling hampir untuk kita mendapatkan Perkembangan – Hakim; penganiayaan; Azam
bantuan. Perumitan – ayam; harta; perjanjian
5 Mereka sanggup mengharungi saat susah dan senang bersama- Klimaks – pilihan; membayar; tanah pusakanya
sama kita. Peleraian – nasib; datuknya; akur
6 Kejiranan ialah sebahagian daripada prinsip hidup manusia.
7 Para tetangga dapat menyemarakkan semangat kekitaan sesama Teknik Plot
sendiri. 1 Pemerian
8 Kejiranan memberi peluang kepada ahli komuniti untuk 2 Dialog
memahami cara hidup jiran mereka. 3 Imbas muka
Jawapan Ekstra 4 Imbas kembali
9 Ahli komuniti bertindak secara positif dalam hal-hal yang sensitif.
Latar
Isi-isi Tersirat [Cara-cara Mengukuhkan Semangat Kejiranan] Tempat – tanah
1 Kita mengambil peluang untuk mengenali jiran dengan lebih dekatnya. Masa – lampau
2 Kita perlu mengunjungi dan beramah mesra dengan jiran jika Masyarakat – keusahawanan
berkesempatan.
3 Kita hendaklah sentiasa bertegur sapa dengan jiran-jiran. Gaya Bahasa – Perulangan
4 Kita hendaklah melibatkan diri dalam aktiviti kejiranan.
5 Kita hendaklah menghadiri majlis yang diadakan oleh jiran-jiran. Nilai dan Pengajaran
6 Kita hendaklah mengundang jiran-jiran ke rumah pada masa yang 1 Kegigihan; pekerjaan
sesuai. 2 berani
3 Rasional
Kesimpulan 4 menjaga
Kesimpulannya, setiap anggota masyarakat hendaklah menghormati 5 Berdikari
jiran agar keharmonian sesama tetangga terus terpelihara.

Soalan 2(a) – Petikan Umum PRAKTIS BERFORMAT SPM Kertas 2: Soalan 2(b)
(i) ... maksud: tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan Praktis SPM 1
(ii) ... tanggungjawab: memesrakan sikap mengambil peduli sesama (i) ... matlamat: menebus kembali tanah milik datuknya – dapat
jiran – memelihara hubungan yang baik sesama jiran membersihkan nama datuknya – menebus maruah datuknya,
– mengelakkan diri daripada menyakiti jiran-jiran Kaduk yang sudah bertahun-tahun menjadi ejekan bangsa
(iii) ... tindakan: pihak terbabit perlu menyemarakkan semangat (ii) ... sebab: memenuhi keperluan bekalan makanan dalam negara
kejiranan melalui pelbagai kempen yang efektif – ibu bapa perlu – mengelakkan negara daripada mengimport makanan dari
menyemaikan nilai-nilai murni dan mendidik anak-anak sejak luar negara – mengelakkan pengaliran mata wang ke luar
mereka masih kecil tentang kepentingan amalan kejiranan negara untuk mengimport sumber makanan
– institusi pendidikan terutamanya guru-guru perlu mendidik (iii) ... satu persoalan yang terdapat dalam petikan: persoalan tentang
generasi muda tentang kepentingan semangat kejiranan selok-belok bidang keusahawanan, contohnya Hakim
mendapatkan bantuan daripada agensi kerajaan sebelum
menjalankan bidang penternakan ayam yang dirancangnya
... satu persoalan lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak
TOPIK 4 Pemahaman KOMSAS terdapat dalam petikan: persoalan tentang penindasan golongan
NOTA GRAFIK KOMSAS yang berkuasa terhadap golongan yang lemah, contohnya
Antologi “Jaket Kulit Kijang dari Istanbul” Syarikat RAJA mengambil kesempatan dengan menentukan
Pemahaman Prosa Moden (Cerpen dan Drama) harga dedak dan ubat ayam ternakan sehingga menyebabkan
1 Cerpen “Kaduk, Ayam dan Raja” Hakim menanggung beban hutang
Sinopsis
Kaduk; ayam; raja; tanah; peguam; empat ekar; menternak ayam; 2 Cerpen “Munsyi”
pertanian kontrak; Rangkaian Jasa Agrikultur; mencagarkan; pinjaman; Sinopsis
penyaman udara; semiautomatik; setahun; penternak ayam; hutang; Mel; kota; berhijrah; ilmu; bahasa; lemah; Bonda; sosial; menular;
meneruskan; sama; penindasan penjajah; perkauman; permusuhan; ibunda; berpesan; warisan;
bernilai; Munsyi; kitab-kitab; khazanah; pencemaran; perkampungan;
Tema dan Persoalan dirobohkan; mewah; saudagar; Munsyi; buku-buku; mengesan
Tema – pertanian
Tema dan Persoalan
Persoalan
Tema – bangsa; budaya
1 Halangan
2 menuntut Persoalan
3 Ketaatan 1 panduan
4 lemah 2 berhijrah
5 tinggi 3 rakyat
4 Ketaatan
Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB) 5 kehidupan
Cadangan Jawapan
Pengajaran: Watak dan Perwatakan
1 Pemimpin tidak seharusnya menggunakan kuasa yang ada Mel – bonda; taat; berputus asa
di tangan mereka untuk menindas rakyat dengan sewenang- Bonda – rakan; bahasa; tanah air
wenangnya agar kebajikan rakyat sentiasa terbela. Munsyi – sahabat; bahasa; menghormati

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 16


Plot Gaya Bahasa
Binaan Plot 2 Inversi
Permulaan – bonda; budaya; kota 3 Bahasa Inggeris
Perkembangan – bangsa; buku; ilmu; remaja
Perumitan – kampung; Munsyi; mewah; dirobohkan Nilai dan Pengajaran
Klimaks – rumah-rumah; Buku-buku 1 Tanggungjawab
Peleraian – Munsyi; kelibat 2 merancang
3 menyayangi
Latar 4 rajin
Tempat – Kota 5 bersimpati
Masa – 500 tahun 6 Rasional
Masyarakat – bahasa; mempertahankan; kota
Praktis SPM 3
Gaya Bahasa (i) ... alasan: seekor atau lebih daripada seekor kijang perlu
1 Personifikasi dikorbankan untuk menghasilkan sehelai jaket kulit – harganya
2 Metafora yang sangat mahal
(ii) ... faktor: memenuhi kehendak dan kepuasan diri – berasa bangga
Nilai dan Pengajaran apabila dapat menggayakan barangan yang diidam-idamkannya
1 Ketaatan – menarik perhatian rakan-rakan terhadap kehebatan dirinya
2 meningkatkan – membuktikan kehebatan dirinya pada pandangan orang lain
3 Patriotisme (iii) ... satu perwatakan “aku” yang terdapat dalam petikan: tidak
4 menghormati rasional semasa membuat tindakan dan keputusan, contohnya
5 Cinta akan budaya “aku” membeli sehelai jaket kulit yang diperbuat daripada kulit
6 buku-buku kijang walaupun menyedari bahawa jaket tersebut tidak
praktikal untuk digunakan di negaranya
Praktis SPM 2 ... satu perwatakan lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak
(i) ... alasan: ilmu agama Mel masih terlalu cetek dan nipis – bimbang terdapat dalam petikan: seorang yang murah hati,
Mel akan hanyut dibawa arus hedonisme dan modenisme yang contohnya“aku” telah membeli cenderamata untuk diberikan
sedang melanda anak-anak muda kota – bahasa ibunda Mel kepada ahli keluarga dan sahabat handainya di Malaysia
juga masih lemah
(ii) ... sebab: didikan agama yang longgar serta iman yang tidak teguh/ 4 Drama “Berkhidmat untuk Negara”
kuat – kurang kasih sayang serta perhatian daripada keluarga Sinopsis
– pengaruh rakan sebaya – pengaruh media sosial/media remaja; Aiman; Program Latihan Khidmat Negara; kekayaan; malas;
massa/ filem – keluarga yang porak-peranda/bercerai biadab; orang gaji; alasan; Cikgu Dahari; kebaikan; Khir Ghazali;
(iii) ... satu nilai murni yang terdapat dalam petikan: nilai kasih dikecualikan; mengikuti; Internet; perubahan; bersetuju
sayang, contohnya Bonda menyayangi Mel sehingga
mendorongnya memberikan pelbagai alasan supaya Mel terus Pemikiran dan Persoalan
menetap bersama-samanya di kampung Pemikiran – muda
... satu nilai murni lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak Persoalan
terdapat dalam petikan: nilai kerajinan, contohnya Mel 1 Remaja
membaca bab demi bab dalam teks “Sejarah Melayu”, “Hikayat 2 Jati diri
Hang Tuah”, dan kitab-kitab lama bertulisan Jawi walaupun 3 ibu bapa
agak perlahan 4 patriotik
5 ibu bapa

3 Cerpen “Jaket Kulit Kijang dari Istanbul” Watak dan Perwatakan


Sinopsis Aiman – kemewahan; negatif
Mas; Istanbul; USD400; cenderamata; Grand Bazaar; jaket kulit; bengis; Cikgu Dahari – galakan
Egyptian Market; wanita tua; burung; budak lelaki; Shahmeem; pasaran Khir Ghazali – Berpendirian; Berpandangan; kedudukan
gelap; USD100; menjual; pakaian terpakai; gembira; bongkak; kijang-
kijang; mendermakan; zoo Plot
Binaan Plot
Tema dan Persoalan Permulaan – selesa; Posmen
Tema – Pengalaman Perkembangan – Aiman; faedah
Persoalan Perumitan – Cikgu Dahari; ayahnya
1 moden Klimaks – Khir Ghazali; ibunya
2 bertanggungjawab Peleraian – komputer riba; pelatih terbaik; berkhidmat
3 pelancongan
4 manusia Teknik Plot
5 tinggi Pemerian – Posmen
Monolog – Aiman
Watak dan Perwatakan Imbas kembali – baik
Mas – bijak; membaca; prihatin; sederhana Saspens – keputusan
Lelaki Turki – berniaga; memujuk
Latar
Plot Tempat – Khir Ghazali
Binaan Plot Masa – tengah hari; Cuti
Permulaan – Istanbul; wang tunai; membeli Masyarakat – bertanggungjawab
Perkembangan – beli-belah; peniaga
Perumitan – jaket kulit kijang; tidak baik Nilai dan Pengajaran
Klimaks – Shahmeem; terpakai 1 diamanahkan
Peleraian – wang jualan; kandang kijang 2 Patriotik
3 kesilapan
Teknik Plot 4 sabar
1 melancong
2 Dialog Praktis SPM 4
3 teringat (i) ... perkara: dia tidak suka duduk di dalam kem yang panas dan
4 cenderamatanya menyebabkannya berpeluh – dia tidak berselera hendak makan
nasi yang akan menjadi hidangan di dalam kem – dia tidak suka
Latar bangun pada awal pagi
Tempat – Grand Bazaar (ii) ... tindakan: pihak pengurusan PLKN menganjurkan kempen
Masa – kelima; terakhir khas di setiap sekolah dengan kerjasama PIBG – pihak
Masyarakat – membaca; beretika pengurusan PLKN menerbtkan dokumentari atau rencana khas

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 17


berkaitan dengan PLKN – pihak pengurusan PLKN menambah Rangkap 3 – rakyat; kesusahan
baik kemudahan di semua kem latihan bagi meningkatkan Rangkap 4 – Sultan; hamil
keyakinan murid dan ibu bapa Rangkap 5 – aman; meninggalkan
(iii) ... satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan: masyarakat Rangkap 6 – membinasakan
yang mementingkan semangat patriotik dan sentiasa cinta akan Rangkap 7 – burung geroda
negara, contohnya Nora berasa kecewa apabila Aiman tidak Rangkap 8 – pembesar; cemas
mahu ambil tahu tentang nama pelajar yang terpilih untuk
menyertai PLKN Tema dan Persoalan
... satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan drama yang Tema – memerintah
tidak terdapat dalam petikan: masyarakat yang berpendirian Persoalan
tegas, contohnya Datuk Khir Ghazali tetap dengan keputusannya 1 keluarga
untuk meminta Aiman menyertai PLKN walaupun dipujuk 2 Keadilan
oleh Aiman dan Datin Masnah untuk mendapatkan 3 tugas
pengecualian 4 rakyat
5 Ketaatan
Pemahaman Prosa Tradisional
Prosa Tradisional “Kepimpinan Melalui Teladan” Bentuk
Seri Betara Majapahit; penjurit; Patih Gajah Mada; Kertala Sari; Bilangan rangkap – 8
Laksamana; Melaka; perahu; belayar; menyamar; harta benda; saudagar Bilangan baris – 4
kaya; hura-hara; kebenaran; pencuri; penjahat; pasar; Kertala Sari; Bilangan kata – 3
dicuri; menghadiahkan; membahagikan; penduduk; Laksamana; Patih Bilangan suku kata – 9
Gajah Mada; Melaka Rima akhir – aaaa; aaba

Tema dan Persoalan Gaya Bahasa


Tema – Melaka 1 Asonansi
Persoalan 2 Aliterasi
1 digeruni 3 Simile
2 tanggungjawab 4 Repetisi
3 strategi 5 Inversi
4 perintah 6 Hiperbola
5 kematian
Nilai dan Pengajaran
Watak dan Perwatakan 1 Kebijaksanaan
Laksamana – Melaka; Digeruni; Taat 2 Kasih sayang
Kertala Sari – Majapahit; Ayahnya; raja 3 pemimpin
Raja Melaka – keharmonian; jasa 4 bertanggungjawab
5 taat
Plot
Binaan Plot
Permulaan – Patih Gajah Mada; Laksamana; Petala Bumi; Kertala Sari PRAKTIS BERFORMAT SPM Kertas 2: Soalan 2(d)
Perkembangan – Melaka; kampung; Jawa Praktis SPM 1
Perumitan – saudagar-saudagar; Laksamana; raja (i) ... maksud: pada suatu ketika, negeri baginda telah diserang oleh
Klimaks – Kertala Sari; menyamar; bukti burung geroda yang sangat besar dan ganas yang menyebabkan
Peleraian – Raja Melaka; harta; Laksamana negeri tersebut rosak dan binasa
(ii) ... tindakan: rakyat perlu bersatu padu supaya negara dapat
Teknik Plot ditadbir dengan lancarnya – kerajaan memberikan insentif
Pemerian – harta benda kepada usahawan yang berpotensi dalam bidang perniagaan/
Dialog – ibunya pelancongan – kerajaan memanfaatkan segala sumber yang
Monolog – istana terdapat dalam negara untuk memajukan negara – kerajaan
Kejutan – Kertala Sari menggalakkan sektor perindustrian berkembang pesat
– kerajaan meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa dari
Latar segi import dan eksport barangan negara
Masa – Pagi; Malam (iii) ... nilai: nilai kebijaksanaan, contohnya Raja Negeri Kembayat
Masyarakat – feudal; tipu muslihat; ilmu seorang raja yang bijak mentadbir negeri – nilai kasih sayang,
contohnya Raja Negeri Kembayat sangat menyayangi permaisuri
Gaya Bahasa baginda yang sedang hamil – nilai keadilan, contohnya Raja
1 Personifikasi Negeri Kembayat melaksanakan pemerintahan dengan adil dan
2 Repetisi saksama
3 Hiperbola
4 Simile
2 “Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)”
Nilai dan Pengajaran Maksud
1 Kebijaksanaan Rangkap 1 – Mata
2 Ketaatan Rangkap 2 – terpengaruh
3 Kerjasama Rangkap 3 – faedah
Rangkap 4 – Tangan
PRAKTIS BERFORMAT SPM Kertas 2: Soalan 2(c) Rangkap 5 – makan
Praktis SPM Rangkap 6 – bersemangat
(i) ... maksud: perajurit/askar yang handal dan cerdik Rangkap 7 – dijaga
(ii) ... tindakan: singgah di luar kota di kampung segala Jawa
– menyamar sebagai orang Jawa di Melaka – menyamar sebagai Tema dan Persoalan
orang Patih Kerma Wijaya – mengikut Patih Kerma Wijaya Tema – memelihara; berguna
menghadap Ratu Melaka Persoalan
(iii) ... sebab: tidak mahu identiti dirinya terbongkar – dapat bebas 1 memelihara
bergerak di Melaka – mudah mendapatkan bantuan serta 2 percakapan
kerjasama daripada masyarakat setempat – menjamin 5 pendengaran
keselamatan dirinya
Bentuk
Pemahaman Puisi (Puisi Tradisional dan Puisi Moden) Bilangan rangkap – 7
1 “Syair Bidasari” Bilangan baris – 2
Maksud Bilangan kata – 2
Rangkap 1 – fakir; teladan Bilangan suku kata – 8
Rangkap 2 – Negeri Kembayat; rakyat Rima – aa

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 18


Gaya Bahasa Tema dan Persoalan
1 Perulangan frasa Tema – terpinggir
2 Asonansi Persoalan
3 Aliterasi 1 alam semesta
4 Inversi 2 Keindahan
3 rakyat
Nilai dan Pengajaran 4 bahasa Melayu
1 bertanggungjawab 5 kesal
2 Kebijaksanaan 6 Kedaulatan
3 penghinaan
4 Kesederhanaan Bentuk
5 dilarang Bilangan rangkap – 5
Bilangan baris – 4
Praktis SPM 2 Bilangan kata – 6
(i) ... maksud: telinga hendaklah dijaga supaya kita tidak mendengar Bilangan suku kata – 4
atau mudah terpengaruh oleh fitnah, umpatan atau kata-kata Rima akhir – Bebas
nista yang ditujukan kepada seseorang
(ii) ... tindakan: bertanya kepada pihak yang bertanggungjawab atau Gaya Bahasa
menyiasat kebenaran berita tersebut – melaporkan perkara 2 Metafora
tersebut kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya 4 Repetisi
– mengabaikan berita yang disiarkan – menyekat orang tersebut
sebagai rakan di media sosial Nilai dan Pengajaran
(iii) ... pengajaran: kita hendaklah sentiasa menjaga hati dengan 1 tanggungjawab
baiknya supaya tidak menaruh perasaan dengki terhadap orang 2 berani
lain – kita haruslah mengelakkan diri kita daripada mengunjungi 3 memartabatkan
tempat-tempat yang dilarang kerana akan menimbulkan fitnah 4 syukur
terhadap diri kita – kita hendaklah menggunakan telinga
dengan betulnya agar tidak mendengar perkara-perkara yang Praktis SPM 4
tidak berfaedah (i) ... maksud: Penyajak memandang ke langit lalu memerhatikan
keadaan langit. Dengan perasaan penuh kesyukuran, dia
menghayati keindahan alam yang dicipta oleh Tuhan yang
3 Sajak “Sang Gembala Kuda” digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang
Maksud berhembus, dan banjaran gunung.
Rangkap 1 – kuasa; kehidupan (ii) ... faktor: tuntutan ekonomi kapitalisme yang menghanyutkan
Rangkap 2 – kesetiaan; pemimpin perjuangan nasionalisme – bahasa Melayu terpaksa bersaing
Rangkap 3 – berpengaruh; sokongan hebat dengan bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris
Rangkap 4 – terkenal; kesengsaraan – pengguna lebih suka menggunakan bahasa Inggeris
berbanding dengan bahasa Melayu di media sosial
Tema dan Persoalan (iii) ... nilai murni: nilai kesyukuran, contohnya dengan perasaan
Tema – mengeksploitasikan; bawahannya penuh kesyukuran, penyajak menghayati keindahan alam yang
Persoalan dicipta oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang
1 pemimpin bergumpal, angin yang berhembus, dan banjaran gunung
2 kehebatan – nilai cinta akan bahasa, contohnya para pejuang bahasa yang
3 habuan cinta akan bahasa Melayu berasa sedih apabila melihat nasib
4 Kepatuhan bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan
5 pemimpin
6 Keberanian 5 Sajak “www.sibermerdeka.com.my”
Maksud
Bentuk Rangkap 1 – kesulitan
Bilangan rangkap – 4 Rangkap 2 – pemikirannya
Rima akhir – abcab; aabcccadecc Rangkap 3 – cabaran
Rangkap 4 – berwaspada
Nilai dan Pengajaran Rangkap 5 – masalah; bersedia
1 diamanahkan Rangkap 6 – menyerangnya
2 Keberanian Rangkap 7 – masalah; berjanji
3 kejayaan Rangkap 8 – meningkat
4 arahan
5 Kebijaksanaan Tema dan Persoalan
Tema – dugaan
Praktis SPM 3 Persoalan
(i) ... perwatakan: seorang yang perkasa – seorang yang berani 1 Perancangan
– seorang yang angkuh 3 berwaspada
(ii) ... ciri-ciri: jujur dan amanah semasa melaksanakan tanggungjawab 4 mendekatkan
serta tidak menyalahgunakan kuasa – berintegriti dan berkaliber 5 Keinsafan
– penyabar dan bertoleransi ketika berhadapan dengan rakyat 6 tipu muslihat
– bertanggungjawab terhadap rakyat – mempunyai hubungan Bentuk
yang baik dengan pemimpin negara lain Bilangan rangkap – 8
(iii) ... persoalan: kebijaksanaan seorang pemimpin untuk mengekalkan Bilangan baris – 8
kuasanya – kesetiaan orang bawahan terhadap pemimpin Bilangan kata – 3
kerana habuan yang diterima – kekuasaan mampu mengawal Bilangan suku kata – 19
orang bawahan dan mengekalkan kedudukan – keberanian Rima akhir – Bebas
seorang pemimpin semasa menghadapi pelbagai cabaran/
rintangan – penganiayaan pemimpin terhadap orang bawahan Gaya Bahasa
untuk mengekalkan kuasa 2 Personifikasi
5 Metafora
6 Repetisi
4 Sajak “Aku Membaca Lagi” 7 Simile
Maksud
Rangkap 1 – keindahan; langit Nilai dan Pengajaran
Rangkap 2 – burung-burung; Tuhan 1 menyedari
Rangkap 3 – langit; alam sekitar; dipinggirkan 2 Keberanian
Rangkap 4 – bintang; cinta; dimartabatkan 3 taat
Rangkap 5 – melihat; bahasa Melayu 4 dugaan

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 19


Praktis SPM 5 Praktis SPM 6
(i) ... maksud: dalam kehidupan penyajak, dia sering berhadapan (i) ... saranan: memelihara negara dengan sepenuh hati/ikhlas
dengan pelbagai dugaan yang menguji kesabaran dan keimanannya dan bersungguh-sungguh – memelihara kedaulatan negara
(ii) ... faktor: manusia sibuk mencari keseronokan tanpa memikirkan daripada anasir jahat
impak negatifnya – manusia mudah terpengaruh oleh pengaruh (ii) ... kepentingan perpaduan kaum: dapat meningkatkan semangat
persekitaran – tiada bimbingan daripada pihak yang dapat cinta akan negara dalam kalangan masyarakat – dapat menarik
membantu mereka agar tidak mengulangi kesilapan yang kedatangan pelancong asing ke negara kita – dapat mengekalkan
dilakukan – mereka tidak pernah mengambil iktibar atau kemerdekaan dan keharmonian negara – dapat meningkatkan
pengajaran daripada kesilapan lalu ekonomi negara
(iii) ... pengajaran: kita hendaklah membuat perancangan dengan (iii) ... persoalan: persoalan tentang jasa para pejuang terdahulu,
rapinya untuk menghadapi kehidupan pada masa hadapan, contohnya negara ini hasil daripada perjuangan nenek moyang
contohnya penyajak berfikiran rasional apabila menasihati – persoalan tentang tanggungjawab mempertahankan
pembaca agar tidak mensia-siakan hidup, sebaliknya kedaulatan negara, contohnya generasi kini bertanggungjawab
mengingatkan pembaca agar mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan sepenuh
– kita hendaklah berusaha dengan gigihnya untuk mengubah hati – persoalan tentang kepentingan perpaduan dalam
kehidupan agar kita dapat menjalani kehidupan ke arah masyarakat, contohnya keamanan dan kemakmuran negara
kebaikan, contohnya dalam pemikiran penyajak, dia mencuba hasil daripada perpaduan pelbagai kaum
memikirkan cara untuk mengatasi masalahnya agar tidak
mudah dipermainkan orang lain FOKUS KBAT
FOKUS KBAT 1
Aktiviti PAK-21: Hentian Bas (Bus Stop) (i) ... usaha: Hakim beberapa kali turun naik tangga bank untuk
Cadangan Jawapan berbincang tentang pinjaman projek pertanian – Hakim
1 Maksud rangkap kedua “Syair Bidasari”: Negeri Kembayat beberapa kali meminda kertas kerja sehingga akhirnya
diperintah oleh seorang sultan yang bijak. Baginda mempunyai pinjamannya diluluskan – Hakim meminta pertolongan
rupa paras yang elok dan pekerti yang mulia. Baginda sentiasa daripada Yang Berhormat supaya campur tangan dan memujuk
melayani rakyat dan para ulama yang datang mendalami ilmu pihak bank untuk meluluskan pinjamannya
dalam bidang agama dengan adilnya. (ii) ... maslahat: menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk
2 Tema “Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)”: Nasihat kepada – sumber pendapatan negara melalui eksport hasil pertanian
masyarakat supaya memelihara anggota badan agar menjadi orang – pertumbuhan industri hiliran – sumber bahan mentah untuk
yang berguna keperluan industri – dapat mengekalkan kepentingan alam
3 Dua persoalan dalam sajak “Sang Gembala Kuda”: persoalan sekitar melalui pertanian mesra alam – sumber makanan
tentang kebijaksanaan seorang pemimpin untuk mengekalkan penduduk – meningkatkan kemajuan perhubungan dan
kuasanya – persoalan tentang kekuatan untuk menyerlahkan pengangkutan – dapat mewujudkan bandar-bandar baharu
kehebatan seorang pemimpin
4 Tiga gaya bahasa dalam sajak “Aku Membaca Lagi”: personifikasi: FOKUS KBAT 2
dahan dan ranting terkulai – inversi: di bawahnya gumpalan mega (i) ... satu pengajaran yang terdapat dalam petikan drama: kita
– metafora: wajah pelangi hendaklah mengelakkan diri daripada bersikap bangga diri
5 Tiga nilai yang terdapat dalam sajak “www.sibermerdeka.com.my”: akan segala kelebihan yang kita miliki, contohnya Aiman berasa
keinsafan – keberanian – ketaatan sombong dan angkuh kerana keluarganya mempunyai harta
6 Empat pengajaran dalam sajak “Gelanggang”: Kita mestilah dan pengaruh
bekerjasama untuk membangunkan negara agar mencapai kemajuan ... satu pengajaran lain daripada keseluruhan drama yang tidak
yang diimpikan. – Kita hendaklah mempunyai semangat patriotisme terdapat dalam petikan: kita hendaklah mempunyai semangat
untuk mempertahankan negara daripada anasir luar. – Setiap bermasyarakat, contohnya rakan Aiman seperti Nora,
pemimpin hendaklah menjalankan tugas dengan amanahnya supaya Sundarani, dan Ah Tiau mempunyai sikap hidup bermasyarakat
negara terus maju. – Setiap rakyat hendaklah bertanggungjawab dengan orang lain – kita hendaklah melaksanakan
menjaga kedaulatan negara daripada ancaman musuh. tanggungjawab terhadap keluarga, contohnya Khir Ghazali
tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga
6 Sajak “Gelanggang” walaupun beliau sangat sibuk
Maksud (ii) ... faedah: remaja berasa bangga akan negara sendiri/menghargai
Rangkap 1 – pemimpin-pemimpin; perpduan negara – memupuk jati diri yang kental/identiti negara dalam
Rangkap 2 – kemakmuran; kaum jiwa pelatih – melahirkan remaja yang berdisiplin/bersahsiah
Rangkap 3 – berani; hasutan terpuji – melahirkan generasi muda yang sanggup berjuang
Rangkap 4 – cinta; perbalahan untuk mempertahankan negara – memupuk perpaduan kaum
Rangkap 5 – bertanggungjawab; Malaysia; mencintai antara pelatih yang berlainan bangsa

Tema dan Persoalan FOKUS KBAT 3


Tema – mempertahankan (i) ... sebab Laksamana membunuh Kertala Sari: membuktikan
kesetiaannya kepada raja/sultan – membuktikan kekuatan/
Persoalan kegagahan/kehandalan Laksamana – menjamin keamanan negeri
1 Perjuangan (ii) ... tindakan: melakukan gencatan senjata – akur akan keputusan
2 Patriotisme PBB untuk mengelakkan peperangan – mengadakan
3 negara perbincangan di meja bulat untuk mencari penyelesaian terbaik
4 kedaulatan apabila timbul sesuatu konflik – menjalinkan kerjasama dalam
5 perpaduan pelbagai bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan perindustrian
– pemimpin negara yang tidak terlibat dengan konflik perang
Bentuk
berusaha untuk mengadakan rundingan dengan kedua-dua
Bilangan rangkap – 5
belah pihak yang bersengketa
Bilangan baris – 8
Bilangan kata – 9
Bilangan suku kata – 3 FOKUS KBAT 4
Rima akhir – Bebas (i) ... tema: cabaran yang dihadapi oleh seorang raja ketika mentadbir
sesebuah negara, contohnya Raja Negeri Kembayat amat
Gaya Bahasa bijaksana dan cekap semasa mentadbir negara
Metafora – gelanggang keramat (rangkap 3, baris 2) (ii) ... dua rangkap pantun:
Hiperbola – maruah gelanggang keramat suci ini (rangkap 3, baris 2) Demi cinta akan negara,
Anafora – kita pelihara gelanggang ini dengan kejap sepenuh hati, kita Jalur Gemilang tidak ditukar ganti;
mempertahankan kedaulatan watan dari anasir jahat (rangkap 2, baris 5 & 6) Lambang kesetiaan rakyat kepada negara,
Kekal merdeka Malaysia dihormati.
Nilai dan Pengajaran
1 kejasama Rajin sungguh si anak dara,
2 patriotik Tangan bekerja sungguhlah tangkas;
3 tugas Rahsia menjadi masyarakat bitara,
4 rakyat Rukun Negara menjadi teras.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 20


FOKUS KBAT 5 (vi) [compang-camping: koyak-koyak (berkenaan kain, baju, dan lain-
(i) ... pengajaran: kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab lain); cobak-cabik] Pakaiannya yang compang-camping itu sudah
untuk mengangkat maruah bangsa dengan memartabatkan dapat menggambarkan kemelaratan hidup yang dilalui oleh
bahasa Melayu – kita mestilah bersyukur kepada Tuhan atas gelandangan itu.
segala ciptaan-Nya yang melengkapi kehidupan manusia – kita
harus tabah menghadapi setiap cabaran dalam usaha untuk Praktis SPM 4
mempertahankan maruah bangsa dan bahasa Melayu (i) – intip [intip: mengintai] Gerak-geri kumpulan pemuda yang
(ii) ... prakarsa memartabatkan bahasa Melayu: kerajaan hendaklah mencurigakan itu kami intip kerana hendak menjaga
memperbanyak kursus pengajian Melayu di universiti-universiti keselamatan penduduk di kawasan kediaman kami.
di dalam dan di luar negara supaya semakin banyak pelajar yang – intipan [intipan: usaha mengintip] Sarang penyeludup
menguasai bahasa Melayu, dan seterusnya mengembangkan di kawasan itu berjaya dibongkar oleh pihak kastam setelah
bahasa tersebut – kerajaan perlu mengadakan kempen kesedaran melakukan intipan selama sebulan.
untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang pentingnya bahasa (ii) – sesak [sesak: susah (kehidupan); sempit] Kehidupannya sekeluarga
Melayu – Kementerian Pendidikan mengadakan pertandingan semakin sesak apabila dia diberhentikan kerja oleh majikannya.
pidato dan mengarang dalam bahasa Melayu pada peringkat – kesesakan [kesesakan: perihal sangat sesak] Kesabaran para
antarabangsa – pihak media massa menggunakan bahasa Melayu pemandu ketika memandu di jalan raya akan teruji apabila
sebagai bahasa perantaraan dalam kebanyakan program yang mereka terpaksa berhadapan dengan kesesakan lalu lintas yang
disiarkan untuk memantapkan penguasaan bahasa Melayu teruk.
(iii) – sasaran [sasaran: tujuan (serangan politik, marah, kritik, dan
lain-lain)] Golongan kaya semakin bimbang kerana mereka
TOPIK 5 Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa menjadi sasaran sindiket penculikan belakangan ini.
PRAKTIS BERFORMAT SPM 1 Kertas 2: Soalan 3(a) – menyasarkan [menyasarkan: menetapkan sasaran (hasil,
Praktis SPM 1 perolehan, dan sebagainya yang ingin dicapai)] Pada tahun ini,
(i) [kencang: kelat angin yang keras tiupannya] Bumbung beberapa pihak syarikat menyasarkan keuntungan tiga puluh peratus
buah rumah penduduk di kampung kami diterbangkan angin melebihi laba pada tahun lepas.
kencang pada petang semalam.
(ii) [tegang: genting (perselisihan dan lain-lain)] Hubungan antara Praktis SPM 5
kedua-dua buah negara itu semakin tegang kerana tiada pihak yang (i) – pasang [pasang: selengkap; satu set] Kami membelikan Syifa
mahu bertolak ansur berkaitan dengan pertikaian kawasan sempadan. tiga pasang pakaian sebagai oleh-oleh semasa bercuti
(iii) [belah: bahagian] Kakak membeliakkan kedua-dua belah matanya ke Bandung pada bulan lepas.
tetapi kanak-kanak yang nakal itu tidak mengendahkannya. – pasang [pasang: naik atau menjadi bertambah (air laut, sungai);
(iv) [pecah: tersebar (khabar, rahsia, dan lain-lain)] Rahsia pelibatannya lawan surut] Abang Imran akan meneliti jadual air laut ketika
dengan pihak musuh tiba-tiba pecah apabila ada pihak yang pasang dan surut di laman web Jabatan Ukur dan Pemetaan
membongkarkan perbuatannya. Malaysia (JUPEM) sebelum turun memancing di laut.
(v) [tumpang: naik dan berpergian (dengan kereta, kapal, dan lain- (ii) – pedas [pedas: rasa seperti rasa lada (cili dan lain-lain)] Encik
lain)] Kereta Pak Jamal kami tumpang dari rumah ke sekolah pada Johnson suka akan masakan Melayu yang pedas walaupun dia
setiap hari. berasal dari Barat.
(vi) [tempang: cacat yang tetap pada kaki (kaki pendek sebelah dan lain- – pedas [pedas: tajam atau keras (teguran, komen, dan lain-lain);
lain); capik; pincang] Budak lelaki itu berjalan tempang selepas menyakiti hati (kata-kata dan lain-lain)] Selaku pemimpin, ada
terlibat dalam kemalangan jalan raya beberapa tahun yang lalu. masanya beliau terpaksa menerima kritikan pedas daripada
rakyat yang tidak berpuas hati terhadap kepemimpinannya.
Praktis SPM 2 (iii) – kaki [kaki: penjodoh bilangan bagi beberapa benda] Puan
(i) [tahan: dapat menguasai dirinya; betah] Sesuatu perkara yang Najihah menyusun beberapa kaki payung yang diletakkan oleh
dianggap sulit hendaklah dikatakan kepada orang yang tahan murid-murid di dalam almari di luar bilik pusat sumber.
menyimpan rahsia. – kaki [kaki: bahagian tubuh manusia atau haiwan yang bermula
(ii) [bertahan: tidak berganjak (dari tempat atau kedudukannya); tidak dari paha ke bawah dan digunakan untuk berjalan, berdiri, dan
undur] Sekalipun tinggal beberapa orang anggota sahaja lagi, lain-lain] Ibu memberitahu saya bahawa kaki Abang Najman
anggota pasukan keselamatan tetap bertahan di kubu mereka terseliuh ketika bermain bola sepak semalam sehingga
hingga titisan darah terakhir. menyebabkannya terpaksa berjalan dengan menggunakan tongkat.
(iii) [mempertahankan: menjaga supaya tidak terancam (dikuasai
orang dan lain-lain); melindungi; membela] Setiap warganegara Praktis SPM 6
Malaysia perlu memikul tanggungjawab untuk mempertahankan (i) [seni bina: seni mengenai bangunan (penyediaan reka bentuk
kemerdekaan tanah air yang tercinta. dan penyediaan pembinaan bangunan)] Seni bina pada bangunan
(iv) [resah: tidak tenang hati, rusuh hati, gelisah, gugup] Kak Nadia bersejarah sangat unik dan menarik sehingga menjadi tarikan
kelihatan begitu resah semasa berhadapan dengan panel penemu kedatangan pelancong terutamanya pelancong asing ke negara
duga sebentar tadi. kita.
(v) [keresahan: perihal (keadaan) resah] Perasaannya sukar (ii) [budi bicara: kebebasan membuat pertimbangan yang sewajarnya
digambarkan tetapi dia melangkah masuk ke ruang perbicaraan daripada seseorang yang dianggap berkuasa (berwibawa) dalam
mahkamah seolah-olah tiada sebarang keresahan di hatinya. sesuatu hal)] Sebagai pengerusi syarikat, Encik Hamzah
(vi) [meresahkan: menyebabkan resah] Berita tentang pendaratan mempunyai budi bicara untuk menaikkan pangkat seseorang
tentera asing di kawasan perairan telah meresahkan penduduk pekerja yang berkhidmat dengan cemerlangnya.
yang tinggal berhampiran dengan pantai. (iii) [tingkah laku: gerak-geri; kelakuan; perbuatan] Seseorang yang
mempunyai tingkah laku yang terpuji dan halus budi bahasanya
Praktis SPM 3 pasti akan disenangi oleh semua orang.
(i) [keluh-kesah: tidak tenteram perasaan kerana kesedihan, (iv) [prestasi kerja: pencapaian dalam pekerjaan] Kenaikan gaji
kebimbangan, dan sebagainya] Dia tidak dapat menyembunyikan tahunan kakitangan di syarikat itu seharusnya berdasarkan
perasaannya yang keluh-kesah setelah mendengar berita yang prestasi kerja kakitangan tersebut, bukannya mengikut tempoh
disampaikan oleh sahabatnya semalam. masa berkhidmat seperti yang dijadikan amalan selama ini.
(ii) [hingar-bingar: sangat bising; riuh-rendah] Suasana yang hingar- (v) [garis sempadan: had; batas; ketentuan] Adat dan budaya kita
bingar sebentar tadi tiba-tiba bertukar menjadi sunyi sepi sebaik- menetapkan garis sempadan pergaulan antara lelaki dengan
baik sahaja Tuan Pengetua melangkah masuk ke dalam dewan wanita dan ketetapan ini mestilah kita patuhi pada setiap masa.
sekolah. (vi) [mengubah haluan: menukar arah atau cara hidup] Encik Hassan
(iii) [hiruk-pikuk: keadaan riuh-rendah, sibuk, dan bising] Hilai mengubah haluan daripada seorang penjaja kepada pemborong
ketawa tetamu menambahkan suasana hiruk-pikuk majlis itu keluaran industri kecil dan sederhana untuk menjadi usahawan
apabila bertingkah dengan laungan tuan rumah melalui pembesar yang berjaya.
suara yang mempersilakan tetamu menjamu selera.
(iv) [huyung-hayang: bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan] Zamarul PRAKTIS BERFORMAT SPM 2 Kertas 2: Soalan 3(b)
berjalan terhuyung-hayang apabila kepalanya terhantuk pada Praktis SPM 1
tiang lampu di hadapan rumahnya. (i) Saya pernah bertandang ke kediaman beliau pada bulan lepas.
(v) [lintang-pukang: tidak menentu arahnya] Pekerja asing tanpa izin (ii) Syafikah sedang mengulang kaji pelajaran ketika kami sampai
di kawasan pembinaan itu lari lintang-pukang apabila menyedari di rumahnya.
kehadiran sekumpulan kakitangan Jabatan Imigresen untuk (iii) Kenderaan yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas semakin
melakukan pemeriksaan di situ. berderet-deret.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 21


Praktis SPM 2 Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
Omar menyatakan bahawa rakyat Malaysia bersikap rasional dan Cadangan Jawapan
mementingkan kebaikan apabila membuat sesuatu pilihan. Azlan Lima kesalahan ejaan dan pembetulannya:
menyetujuinya dengan menyatakan bahawa pilihan yang dibuat itu 1 jalanraya – jalan raya
demi kestabilan dan kemakmuran yang berkekalan. Pada pandangan 2 kedai alatulis – kedai alat tulis
Omar, rakyat Malaysia bersikap matang ketika membuat apa-apa jua 3 mee goreng – mi goreng
pilihan yang melibatkan pemerintahan dan pendidikan. Menurut 4 selekoh merbahaya – selekoh berbahaya
Azlan, kebanyakan rakyat tidak menyukai peranan golongan yang 5 pusat tiusyen – pusat tuisyen
merosakkan perpaduan. Omar berpendapat bahawa rakyat mahu hidup
dalam suasana yang damai tanpa unsur-unsur perpecahan sesama Langkah-langkah untuk mengelakkan kesalahan ejaan pada papan
sendiri. Azlan menyetujuinya dan menegaskan bahawa rakyat tidak tanda di tempat awam:
mudah termakan hasutan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 1 Pihak terbabit perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar
bahasa sebelum mempamerkan papan tanda tersebut di tempat
Praktis SPM 3 awam.
(i) (a) Rakyat perlu mengurus sumber kekayaan negara. 2 Pihak terbabit melantik jawatankuasa khas yang bertindak sebagai
(b) Sumber kekayaan itu dapat meningkatkan kemajuan negara. penasihat atau pemantau berkaitan dengan bahasa pada papan tanda.
(ii) (a) Abang Shamil akan berlepas ke Australia pada malam ini.
(b) Dia akan melanjutkan pelajaran di sana dalam bidang Praktis SPM 2
pengurusan perniagaan. (i) Kesalahan ejaan: peremis – premis
(iii) (a) Strategi keselamatan negara harus menghasilkan satu pelan Kesalahan dari segi imbuhan: melakukan – dilakukan
tindakan. (ii) Kesalahan ejaan: Instituisi – Institusi
(b) Pelan tindakan itu sistematik. Kesalahan dari segi imbuhan: mengukuh – mengukuhkan
(iii) Kesalahan ejaan: peroses – proses
Praktis SPM 4 Kesalahan dari segi imbuhan: berfokus – memfokuskan
(i) Penghuni kota balik ke kampung pada hari perayaan kerana
mereka hendak menziarahi saudara-mara mereka. Praktis SPM 3
(ii) Pengerusi syarikat itu sedang mempengerusikan mesyuarat yang (i) Kesalahan ejaan: resminya – rasminya
diadakan pada minggu pertama setiap bulan. Kesalahan dari segi imbuhan: Perlantikan – Pelantikan
(iii) Semua guru sanggup mengorbankan masa cuti mereka kerana (ii) Kesalahan ejaan: memupok – memupuk
mereka sentiasa mementingkan kejayaan murid-murid. Kesalahan dari segi imbuhan: memain – memainkan
(iii) Kesalahan ejaan: jenerasi – generasi
Praktis SPM 5 Kesalahan dari segi imbuhan: perulangan – mengulangi
(i) Kita tidak harus memandang rendah terhadap sesuatu pekerjaan
dan menggolongkan sesuatu pekerjaan itu berstatus rendah. Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
(ii) Sikap kita itu menyerlahkan prasangka buruk terhadap pekerjaan Cadangan Jawapan
seseorang serta menggambarkan kita mementingkan darjat dan
Kesalahan Ejaan Kesalahan Ejaan
pangkat dalam kehidupan.
dan Pembetulan dan Pembetulan
(iii) Kita wajar menghormati pekerjaan orang lain agar kita tahu
peranan dan tanggungjawab mereka. mee goreng mi goreng kueh-mueh kuih-muih
mee hoon sop mihun sup reset resit
Praktis SPM 6
(i) Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) komidi komedi television televisyen
(ii) Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) otomatik automatik teknoloji teknologi
(iii) Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS)
(iv) Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) profesyen profesion sektur sektor
(v) Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) alatulis alat tulis alegi alergi
(vi) Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK)
Praktis SPM 4
Praktis SPM 7
(i) Kesalahan ejaan: istillah – istilah
(i) Subjek: Hartanah
Kesalahan dari segi imbuhan: pembina – membina
Predikat: boleh diwakafkan untuk kepentingan awam
(ii) Kesalahan ejaan: petriotik – patriotik
(ii) Subjek: Ilmu pengetahuan
Kesalahan dari segi imbuhan: dijajahkan – dijajah
Predikat: sangat penting dalam era digital ini
(iii) Kesalahan ejaan: risko – risiko
(iii) Subjek: Beberapa jenis produk kami hasilkan
Kesalahan dari segi imbuhan: berhadap – berhadapan
Predikat: menerusi jenama halal
(iv) Subjek: Sebuah negara maju
Praktis SPM 5
Predikat: sangat memerlukan pelibatan dan peranan pengguna
(i) Kesalahan ejaan: jarengan – jaringan
(v) Subjek: Peningkatan kadar faedah
Kesalahan dari segi imbuhan: pelibatan – melibatkan
Predikat: melonjakkan kedudukan hutang dalam kalangan isi rumah
(ii) Kesalahan ejaan: tamaddun – tamadun
(vi) Subjek: Pelanggan
Kesalahan dari segi imbuhan: mengesankan – berkesan
Predikat: hendaklah memanfaatkan sistem perbankan Internet
(iii) Kesalahan ejaan: vaksine – vaksin
secara selamatnya
Kesalahan dari segi imbuhan: pertularan – penularan
Praktis SPM 8
(i) Kemerdekaan jiwa bermaksud seseorang itu bebas daripada Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
belenggu yang mengongkong pemikiran dan merosakkan 1 Sikap segelintir pemandu yang memandu secara berbahaya akan
peradaban bangsa. membahayakan keselamatan pengguna jalan raya.
(ii) Golongan yang buta sejarah boleh mengundang malapetaka 2 Ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang kepentingan menjaga
kepada negara kerana mereka mudah kehilangan jati diri dan kebersihan kawasan rekreasi untuk mengekalkan kesejahteraan
luntur semangat patriotik. alam sekitar.
(iii) Malaysia sentiasa mengorak langkah untuk memajukan industri 3 Ahli jawatankuasa persatuan penduduk di kampung kami akan
pelancongan kerana negara kita mempunyai keunikan dan mengadakan sesi dialog dengan pihak pemaju perumahan pada
kepelbagaian sumber yang sesuai untuk dimajukan sebagai tarikan masa yang terdekat.
pelancong. 4 Para pengawas yang menjalankan tanggungjawab mereka dengan
berdedikasi akan meningkatkan disiplin murid-murid.
PRAKTIS BERFORMAT SPM 3 Kertas 2: Soalan 3(c)
Praktis SPM 1 Praktis SPM 6
(i) Kesalahan ejaan: porpular – popular (i) Kesalahan ejaan: tiusyen – tuisyen
Kesalahan dari segi imbuhan: mencarikan – mencari Kesalahan dari segi imbuhan: peningkatan – meningkatkan
(ii) Kesalahan ejaan: gudaan – godaan (ii) Kesalahan ejaan: silaturrahim – silaturahim
Kesalahan dari segi imbuhan: membentengkan – membentengi Kesalahan dari segi imbuhan: pengerat – mengeratkan/mempererat
(iii) Kesalahan ejaan: tingkahlaku – tingkah laku (iii) Kesalahan ejaan: lojik – logik
Kesalahan dari segi imbuhan: mencorak – mencorakkan Kesalahan dari segi imbuhan: mengemuka – mengemukakan

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 22


Praktis SPM 7 Praktis SPM 2
Kesalahan ejaan: (i) Mengikut sahaja kehendak orang lain
(i) missi – misi (ii) Kalau tidak ada yang baik sekali, yang kurang baik pun berguna
(ii) sakhsiah – sahsiah juga
(iii) pregmatik – pragmatik (iii) Sesuatu itu berubah mengikut masa atau keadaan
Kesalahan dari segi imbuhan:
(i) mempancarkan – memancarkan Praktis SPM 3
(ii) diperkukuhkan – diperkukuh/dikukuhkan (i) Orang yang tidak mengenang budi
(iii) meneladani – diteladani (ii) Setiap pekerjaan yang dilakukan biarlah sempurna, bukan separuh
jalan sahaja
Praktis SPM 8 (iii) Keuntungan yang diharapkan tidak diperoleh, sedangkan yang
Kesalahan ejaan: telah ada hilang pula
(i) riadhah – riadah
(ii) kolestrol – kolesterol Praktis SPM 4
(iii) diabeties – diabetes (i) Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat
Kesalahan dari segi imbuhan: (ii) Bagai melepaskan batuk di tangga
(i) menitikberatkan – dititikberatkan (iii) Sudah terhantuk baru tengadah
(ii) perbezaan – berbeza
(iii) persediaan – penyediaan Praktis SPM 5
(i) seperti harimau menyembunyikan kukunya
(ii) berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul.
PRAKTIS BERFORMAT SPM 4 Kertas 2: Soalan 3(d) (iii) bukit sama didaki, lurah sama dituruni
Praktis SPM 1
(i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: genting – serius Praktis SPM 6
Kesalahan tatabahasa: di mana – kerana (i) Berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak
(ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: tulen – sahih (ii) Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa
Kesalahan tatabahasa: adalah – ialah (iii) Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing
(iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: kebestarian – kelestarian
Kesalahan tatabahasa: di dalam – dalam

Praktis SPM 2 PRAKTIS SUMATIF SPM Kertas 2: Soalan 3(a), 3(b), 3(c), 3(d),
(i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: inovasi perbankan – & 3(e)
operasi perbankan Praktis SPM 1
Kesalahan tatabahasa: mengatasi tentang isu – mengatasi isu (a) (i) [baik: memuaskan hati dari segi rupa (mutu, kegunaan, dan
(ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: dihajati – dikehendaki lain-lain); elok] Setiap ibu bapa akan memberikan pendidikan
Kesalahan tatabahasa: bahkan – dan yang paling baik kepada anak-anak agar mereka menjadi
(iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: kedudukan – kewangan insan yang berguna kepada agama, bangsa, dan negara.
Kesalahan tatabahasa: tersangat rapat sekali – sangat rapat/rapat (ii) [baik-baik: menjaga atau memelihara sesuatu dengan rapi]
sekali Mak Cik Semah menyimpan barang kemas yang diwarisi
daripada nenek moyangnya baik-baik agar tidak hilang.
Praktis SPM 3 (iii) [diam: tidak bercakap] Kami berasa hairan kerana Nadhirah
(i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: lepas laku – berputus asa diam sahaja sejak dia masuk ke dalam kelas satu jam yang lalu
Kesalahan tatabahasa: berbagai – berbagai-bagai/pelbagai sedangkan kebiasaannya dialah yang paling banyak bercakap.
(ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: kemerosotan – kemuflisan (iv) [diam-diam: dengan tidak memberitahu orang; secara senyap-
Kesalahan tatabahasa: bila – apabila senyap] Hanafi dan rakan-rakannya menjalankan projek itu
(iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: wacana nasional – agenda dengan diam-diam agar penduduk kampung tidak
nasional memperlekehkan usaha mereka itu.
Kesalahan tatabahasa: sekalipun – yang (v) [rapat: erat; karib; kuat (persahabatan, pertalian, dan lain-
lain)] Mereka berdua saling membantu dan memahami
Praktis SPM 4 kerana hubungan mereka sangat rapat sejak mereka berkawan
(i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: termampu – teruji sepuluh tahun yang lalu.
Kesalahan tatabahasa: pelbagai dugaan-dugaan – pelbagai dugaan (vi) [rapat-rapat: dengan seberapa rapat yang boleh; dengan betul-
(ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: jatuh – runtuh betul rapat] “Tutup pagar rumah rapat-rapat dan kunci
Kesalahan tatabahasa: kecuali – malahan sebelum kamu meninggalkan rumah,” pesan Puan Nadia
(iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: mengorek – mengaut kepada anaknya.
Kesalahan tatabahasa: para peniaga-peniaga – para peniaga/ (b) (i) Ayat seruan
peniaga-peniaga (ii) Ayat perintah
(iii) Ayat tanya
Praktis SPM 5 (iv) Ayat perintah
Kesalahan penggunaan kata atau istilah: (v) Ayat penyata
(i) kukuhnya – tenangnya (vi) Ayat penyata
(ii) meneroka – menghadapi (c) (i) Kesalahan ejaan: kriatif – kreatif
(iii) memegang – mencapai Kesalahan dari segi imbuhan: mengabaikan – diabaikan
Kesalahan tatabahasa: (ii) Kesalahan ejaan: penyalah gunaan – penyalahgunaan
(i) dihadapi oleh kita – kita hadapi Kesalahan dari segi imbuhan: berhentikan – menghentikan
(ii) setiap cabaran-cabaran – setiap cabaran (iii) Kesalahan ejaan: issu – isu
(iii) di dalam – dalam Kesalahan dari segi imbuhan: perhubungan – hubungan
(d) (i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: Bahana – Bencana
Praktis SPM 6
Kesalahan tatabahasa: terpaling dahsyat – paling dahsyat
Kesalahan penggunaan kata atau istilah:
(ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: cerdas – aktif
(i) duit setem – duti setem
Kesalahan tatabahasa: di dalam – dalam
(ii) kadar hutang – kadar faedah
(iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: melestarikan –
(iii) membesar – meningkat
merancang
Kesalahan tatabahasa:
Kesalahan tatabahasa: pada – kepada
(i) apabila – tetapi
(e) (i) Pak Daud tidak berasa terbeban dengan tanggungjawab yang
(ii) pinjaman yuran pemprosesan – yuran pemprosesan pinjaman
perlu dipikulnya semenjak isterinya meninggal dunia kerana
(iii) dari – daripada
alah bisa tegal biasa.
(ii) Menasihati seseorang yang degil itu seperti hujan jatuh
PRAKTIS BERFORMAT SPM 5 Kertas 2: Soalan 3(e) ke pasir kerana nasihat yang diberikan itu tidak akan
Praktis SPM 1 diendahkannya.
(i) seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mahu (iii) Setiap anggota masyarakat wajar sentiasa menghadapi susah
(ii) rezeki secupak takkan jadi segantang dan senang bersama-sama bak kata peribahasa, berat sama
(iii) usaha tangga kejayaan dipikul, ringan sama dijinjing.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 23


Praktis SPM 2 (iii) Kesalahan ejaan: emel – e-mel
(a) (i) [uji: percubaan untuk menentukan betul tidaknya] “Barang Kesalahan dari segi imbuhan: tawaran – menawarkan
kemas ini perlu saya uji terlebih dahulu untuk menentukan (d) (i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: insentif – inisiatif
ketulenanya,” kata tukang emas itu kepada Puan Fatimah. Kesalahan tatabahasa: berbagai – berbagai-bagai/pelbagai
(ii) [puji: penghargaan kepada kebaikan, kelebihan, dan lain-lain) (ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: meningkatkan –
“Saya puji kesungguhan kamu semasa menjalankan setiap memajukan
tanggungjawab yang diamanahkan kepada kamu,” kata Encik Kesalahan tatabahasa: di masa hadapan – pada masa hadapan
Lukman kepada Faizal. (iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: terpisah – terpinggir
(iii) [keji: hina] “Orang miskin tidak sewajarnya kita keji kerana Kesalahan tatabahasa: pada – kepada
mereka juga mempunyai perasaan seperti insan yang lain,” (e) (i) bagai tikus membaiki labu
pesan Puan Bahiyah kepada anak-anaknya. (ii) biar putih tulang jangan putih mata
(iv) [balas: tanda terima kasih terhadap kebaikan yang telah (iii) tajam pisau kerana diasah/belakang parang jikalau diasah
diterima] “Budi baik puan amat kami hargai dan akan kami nescaya tajam
balas pada suatu hari nanti,” ujar Mak Cik Semah kepada
Datin Mariam yang banyak membantu keluarganya. Praktis SPM 4
(v) [bilas: membasuh atau mencuci pakaian untuk kali kedua dan (a) (i) [bolak-balik: tidak tetap atau berubah-ubah yang berkaitan
seterusnya sehingga bersih] “Ibu mahu kamu bilas pakaian dengan percakapan atau perbuatan seseorang] “Cakap kamu
di dalam baldi itu sehingga benar-benar bersih,” kata ibu yang sentiasa bolak-balik itu menyebabkan rakan-rakan
kepada adik. kamu sukar untuk mempercayai kebenaran kata-kata kamu,”
(vi) [bidas: kecam] Hujahnya yang tidak berasas dalam kata Cikgu Farhana kepada murid perempuan itu.
pertandingan bahas itu sudah pasti akan kena bidas oleh (ii) [membolak-balikkan: memutarbelitkan] Sikap lelaki itu yang
pasukan pembangkang. membolak-balikkan ceritanya tentang tujuan kehadirannya
(b) (i) Industri perikanan komersial dapat melahirkan golongan di tempat kejadian menyebabkan pihak polis menahannya.
usahawan muda. (iii) [gembar-gembur: bersorak-sorai; berseru-seru] Jika sesuatu
(ii) Sesetengah pihak menyebarkan berita palsu dengan kerja yang dilakukan tidak seberapa, tidak perlu kita gembar-
menggunakan media sosial. gembur kerana akhirnya perlakuan itu akan diketahui orang
(iii) Pihak berkuasa perlu meningkatkan kawalan keselamatan lain juga.
di sempadan negara untuk membendung sindiket (iv) [menggembar-gemburkan: melaung-laungkan] Kita tidak
pemerdagangan manusia. seharusnya menggembar-gemburkan keburukan orang lain
(c) (i) Kesalahan ejaan: lumaian – lumayan kerana perbuatan itu akan memberikan kesan terhadap diri
Kesalahan dari segi imbuhan: kerancakan – merancakkan kita sendiri.
(ii) Kesalahan ejaan: matawang – mata wang (v) [kucar-kacir: keadaan tidak teratur atau tidak berketentuan]
Kesalahan dari segi imbuhan: mengecualikan – terkecuali Majlis yang sedang berlangsung itu menjadi kucar-kacir
(iii) Kesalahan ejaan: kukoh – kukoh apabila hujan turun dengan lebatnya disertai angin kencang
Kesalahan dari segi imbuhan: keadaban – peradaban sehingga menyebabkan banjir kilat.
(d) (i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: faktor – sektor (vi) [mengucar-ngacirkan: menjadikan kucar-kacir] Masalah
Kesalahan tatabahasa: sejak dari – sejak/dari sosial dalam kalangan remaja akan mengucar-ngacirkan
(ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: ruang sempit – ruang kesejahteraan masyarakat dan negara jika tidak ditangani
lingkup dengan berkesan.
Kesalahan tatabahasa: dengan – dan (b) (i) Encik Ahmad bukan pensyarah tetapi pegawai tadbir.
(iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: diperkenankan – (ii) Encik Samad dan Puan Rita pegawai imigresen.
diperkenalkan (iii) Amalina masuk ke dalam bilik lalu menutup pintu biliknya
Kesalahan tatabahasa: demi untuk – demi/untuk rapat-rapat.
(e) (i) kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau (iv) Peniaga itu membungkus pisang goreng yang dibeli oleh
(ii) ditumbuk dikisar baharulah lumat pelanggannya.
(iii) besar periuk besar keraknya (v) Abang Shahrul berlepas ke Turki pada malam tadi kerana
melanjutkan pelajarannya di sana.
Praktis SPM 3 (vi) Ibu bapa sanggup bekerja keras kerana hendak melihat
(a) (i) [tangguh: pengunduran waktu untuk mengerjakan sesuatu, kejayaan anak-anak dalam kehidupan.
membayar hutang, dan lain-lain] “Jangan kamu tangguh (c) (i) Kesalahan ejaan: pelangan – pelanggan
membayar hutang kamu dengan pihak bank agar kamu tidak Kesalahan dari segi imbuhan: menjinak-jinak – berjinak-jinak
menghadapi masalah pada masa hadapan,” kata Encik Zaquan (ii) Kesalahan ejaan: cyber – siber
kepada anak lelakinya. Kesalahan dari segi imbuhan: dibandingkan – berbanding
(ii) [bertangguh: berlengah-lengah] Kamarul menyiapkan kerja (iii) Kesalahan ejaan: Tanggung jawab – Tanggungjawab
sekolahnya dengan tidak bertangguh lagi setelah selesai Kesalahan dari segi imbuhan: mengajarkan – mengajar
membantu ayahnya membersihkan kebun di belakang rumah (d) (i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: miskin – muflis
mereka. Kesalahan tatabahasa: bukan – tidak
(iii) [penangguhan: perihal menangguhkan waktu dan lain-lain] (ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: rahsia – maklumat
Penangguhan jadual penerbangan ke Singapura itu terpaksa Kesalahan tatabahasa: di – pada
dilakukan oleh syarikat penerbangan itu demi keselamatan (iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: komplikasi – implikasi
para penumpang. Kesalahan tatabahasa: di masa – pada masa
(iv) [pinggir: tepi] Abang Izman memberhentikan kereta yang (e) (i) Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan
dipandunya di pinggir jalan untuk menjawab panggilan (ii) Adat yang tidak berubah
telefon daripada rakannya. (iii) Seorang yang berketurunan baik akan tetap baik walau
(v) [meminggir: pergi ke tepi; menepi] Kenderaan kecil kerap di mana-mana sahaja dia berada
meminggir untuk memberikan laluan kepada kenderaan
berat yang bermaharajalela di jalan raya. Praktis SPM 5
(vi) [peminggiran: perbuatan mengesampingkan atau (a) (i) [merebus: memasak sesuatu dalam air] Oleh sebab kehabisan
mengetepikan] Peminggiran bahasa kebangsaan dalam beras, keluarga itu sekadar mampu merebus ubi kayu untuk
kalangan masyarakat amat dikesali oleh para pencinta bahasa. mengalas perut.
(b) (i) “Naskhah lama yang bertulisan tangan disimpan dengan (ii) [mencelur: memasukkan (mencelupkan) sesuatu (seperti
baiknya untuk kajian para penyelidik,” kata Ketua Pengarah sayur dan sebagainya) untuk beberapa ketika ke dalam air
Arkib Negara Malaysia. panas (supaya lembut)] Ibu meminta kakak mencelur
(ii) “Adakah penyaman udara yang dipasang di pejabat sekolah kangkung, kubis, kacang bendi, dan terung untuk dijadikan
berfungsi atau tidak?” tanya juruteknik itu kepada kerani ulam.
sekolah. (iii) [mengukus: memasak atau memanaskan sesuatu dengan
(iii) “Saya berasa kecewa apabila penggunaan bahasa rojak menggunakan wap air mendidih] Puan Latifah mengukus
semakin menular dalam kalangan pengguna bahasa Melayu,” pulut untuk dijadikan hidangan tetamu pada majlis kenduri
tegas tokoh bahasa itu. kesyukuran di rumahnya pada malam tadi.
(c) (i) Kesalahan ejaan: suratkhabar – surat khabar (iv) [menakik: melukai sesuatu dengan parang dan lain-lain;
Kesalahan dari segi imbuhan: pengembangan – perkembangan membuat takik (dengan memarang dan lain-lain); menakuk]
(ii) Kesalahan ejaan: televisen – televisyen Budak-budak nakal itu melakukan perbuatan khianat dengan
Kesalahan dari segi imbuhan: disiar – disiarkan menakik pokok buah-buahan di dusun Pak Cik Mustafa.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 24


(v) [merincih: menghiris (memotong, mengerat, dan lain-lain) 4 kasih sayang
kecil-kecil; meracik] Pembantu tukang masak di restoran itu 5 memanfaatkan
sedang merincih rebung yang akan dimasak bersama-sama 6 menyiasat
ramuan yang lain. 7 menghargai
(vi) [memangkas: memotong hujung (rumput, pokok, dan lain- 8 gaya hidup
lain); mencantas] Pak Ali memangkas dahan dan ranting
pokok rambutan yang telah memasuki kawasan pagar 2 Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa”
di sebelah rumah jirannya. Sinopsis
(b) (i) Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) Leftenan Adnan; Mak Milah; Inggeris; kem tentera; askar Melayu;
(ii) Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) Jepun; Bukit Candu; peluru; Bukit Candu; Jepun; Nagasaki; guru; Ustaz
(iii) Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS) Ridwan; meninggal dunia
(iv) Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN)
(v) Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS) Tema dan Persoalan
(vi) Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) Tema – Keberanian; berjuang; mempertahankan
(c) (i) Kesalahan ejaan: ajenda – agenda
Kesalahan dari segi imbuhan: Permantapan – Kemantapan Persoalan:
(ii) Kesalahan ejaan: peroduk – produk 1 keluarga
Kesalahan dari segi imbuhan: meningkat – meningkatkan 2 anak-anak
(iii) Kesalahan ejaan: kompititif – kompetitif 3 anak muda
Kesalahan dari segi imbuhan: berasas – berasaskan 4 Kebijaksanaan
(d) (i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: kemakmuran – 5 Perasaan
kemajuan 6 memusnahkan
Kesalahan tatabahasa: oleh kerana – kerana
(ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: mengetatkan – Watak dan Perwatakan
mengeratkan Leftenan Adnan; Pak Saidi; Sophia; Jeneral Tomoyuku Yamashita
Kesalahan tatabahasa: di antara masyarakat – antara
masyarakat Plot
(iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: terdedah – terbuka Permulaan/Eksposisi – kecil; Port Dickson; berkahwin
Kesalahan tatabahasa: membincangkan tentang langkah- Perkembangan – Jepun; menyekat; peluru; Jepun
langkah – membincangkan langkah-langkah Perumitan/Konflik – diserang; kehabisan; askar; Bukit Candu; Leftenan
(e) (i) Bertangguh itu pencuri masa Adnan
(ii) Alah membeli menang memakai Peleraian – menyerah kalah; Sophia; leukemia
(iii) Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis
Teknik Plot
TOPIK 6 Novel Dialog; Imbas Kembali; Kejutan; Saspens; Monolog; Imbas Muka
NOTA GRAFIK KOMSAS Latar
1 Novel ‘Jendela Menghadap Jalan” Tempat – Bukit Candu; Pasir Panjang; Kota Bharu
Sinopsis Masyarakat – anak muda; mempertahankan; berkorban; keberanian
17 tahun; Hajah Aisyah Tan Abdullah; Terengganu; kampung; kedai
runcit; datuk; Danel; kubah; masjid; Lili; Rafiq; disembunyikan; Gaya Bahasa
menyelamatkan; penolong pegawai; Kak Mimah; saksi; Che Jah; Metafora; Hiperbola
Seman; pusat pemulihan akidah; Nenek; menghadap; mengintai; Kuala
Lumpur; Kampung Sentosa Pengajaran
1 kekeluargaan
Tema dan Persoalan 2 cinta akan tanah air
Tema – dugaan 3 meringankan
Persoalan: 4 bertoleransi
1 keluarga 5 perintah
2 ibu bapa 6 berani
3 Kepincangan 7 setia
4 moden 8 ibu bapa
5 masalah

Watak dan Perwatakan Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)


Lili; Datuk (Haji Abdul Rahman); Nenek (Hajah Aisyah Tan Abdullah); Cadangan Jawapan
Danel 1 Generasi muda perlulah banyak membaca bahan bacaan tentang
sejarah negara agar mereka menghargai pengorbanan pejuang
Plot negara untuk mendapatkan kemerdekaan negara.
Permulaan/Eksposisi – Dungun; menghabiskan 2 Ibu bapa perlulah membawa anak-anak menyaksikan sambutan
Perkembangan – Geetha; Datuk; kayu; rumah; Lili Hari Kebangsaan pada setiap tahun.
Perumitan/Konflik – Danel; muda; masjid; Sugi; Che Jah 3 Pihak sekolah mengadakan sambutan Hari Kebangsaan pada
Klimaks – Lili; Haziq; Datuk; tanah peringkat sekolah pada setiap tahun.
Peleraian – Sugi; laporan polis; Seman; masjid; rumah 4 Pihak media massa perlulah menayangkan filem yang berkaitan
dengan semangat patriotik.
Teknik Plot
Imbas Kembali – ibu; keagamaan Aktiviti PAK-21: Peta i-THINK
Imbas Muka – Lili; melarikan diri Cadangan Jawapan
Pemerian – keganasan rumah tangga Novel “Jendela Menghadap Jalan”
Monolog Dalaman – perubatan tradisional 1 Kita mestilah menyayangi ibu bapa kita untuk membalas jasa
Dialog – penyakit; moden dan pengorbanan mereka.
Saspens – jendela 2 Kita hendaklah berani untuk mempertahankan maruah diri agar
kita tidak dipandang rendah oleh orang lain.
Latar 3 Kita hendaklah insaf akan kesalahan yang telah kita lakukan agar
Latar Masa; Latar Tempat; Latar Masyarakat kita tidak berterusan melakukan kesalahan.
4 Kita perlulah mendidik anak-anak dengan kasih sayang agar
Gaya Bahasa mereka tidak terlibat dalam masalah sosial.
Personifikasi; Simile; Hiperbola; Metafora; Peribahasa
Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa”
Pengajaran 1 Kita mestilah cinta akan tanah air dan sanggup berkorban demi
1 menyayangi negara agar kita menjadi wargananegara yang bertanggungjawab
2 mempertahankan 2 Kita hendaklah menyayangi anggota keluarga kita agar hubungan
3 kesalahan kekeluargaan sentiasa terjalin dengan eratnya.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 25


3 Kita hendaklah berani menyahut cabaran agar kita memperoleh (ii) Tiga watak yang terdapat dalam novel ini: Lili – datuk (Haji Abdul
kejayaan yang dapat mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih Rahman) – nenek (Hajah Aisyah Tan Abdullah) – Danel
baik. (iii) Dua persoalan: kasih sayang dalam keluarga – ketaatan seorang
4 Kita mestilah menjadi rakyat yang setia, bukannya menjadi anak terhadap perintah ibu bapa
pengkhianat kepada bangsa dan negara. (iv) Dua pengajaran: kita mestilah menyayangi ibu bapa kita untuk
membalas jasa dan pengorbanan mereka – kita hendaklah berani
Novel “Di Sebalik Dinara” untuk mempertahankan maruah diri
1 Kita mestilah menghormati dan menyayangi ibu bapa agar kita
menjadi anak yang baik dan mengenang jasa ibu bapa. Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa”
2 Kita hendaklah bersikap bijak dengan berfikir sebelum membuat (i) Dua latar masyarakat: masyarakat yang sanggup berkorban untuk
keputusan agar kita tidak berhadapan dengan masalah. mempertahankan negara – masyarakat yang bertanggungjawab
3 Kita hendaklah gigih berusaha untuk memperoleh kejayaan terhadap keluarga
walaupun menghadapi cabaran demi kehidupan yang lebih baik (ii) Tiga watak yang terdapat dalam novel ini: Leftenan Adnan – Pak
pada masa hadapan. Saidi – Jeneral Tomoyuku Yamashita
4 Kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan (iii) Dua persoalan: semangat patriotik dalam jiwa anak muda
kepada kita agar kita sentiasa dipercayai oleh orang lain. – kebijaksanaan menyusun strategi
(iv) Dua pengajaran: kita hendaklah cinta akan tanah air dan sanggup
Novel “Pantai Kasih” berkorban demi negara – kita hendaklah menyayangi anggota
1 Kita mestilah menyayangi anak-anak tanpa mengira anak kita keluarga agar hubungan kekeluargaan sentiasa terjalin dengan eratnya
sempurna atau tidak sihat.
2 Kita hendaklah belajar dengan tekunnya demi masa hadapan yang Novel “Di Sebalik Dinara”
lebih baik. (i) Dua latar masyarakat: masyarakat yang berwaspada semasa
3 Kita hendaklah tabah menghadapi kesukaran dan cabaran hidup membuat keputusan – masyarakat saintis yang taasub akan teknologi
agar kita dapat menghadapi kehidupan dengan tenangnya. (ii) Tiga watak yang terdapat dalam novel ini: Farisha – Aqram
4 Kita hendaklah bekerjasama agar setiap tugas yang diamanahkan – Azraai
kepada kita dapat dilaksanakan dengan baiknya. (iii) Dua persoalan: kebijaksanaan dalam bidang sains – kasih sayang
ibu terhadap anak
3 Novel “Di Sebalik Dinara” (iv) Dua pengajaran: kita mestilah menghormati dan menyayangi ibu
Sinopsis bapa kita – kita mestilah gigih berusaha untuk memperoleh
Farisha; Kuala Lumpur; Aqram; menggodam; Soft Lab; Dr. Maxi; cip kejayaan walaupun berhadapan dengan cabaran
telepati; Shida; Azraai; pengsan; Shida; pengganti; Alia; ibu kandung;
Karl; memusnahkan; diculik; Marilyn; menghembuskan; Selat Melaka Novel “Pantai Kasih”
(i) Dua latar masyarakat: masyarakat yang berdedikasi semasa
Tema dan Persoalan menjalankan tugas – masyarakat yang tabah semasa menghadapi
Tema – teknologi dugaan hidup
(ii) Tiga watak yang terdapat dalam novel ini: Doktor Raiha – Doktor
Persoalan Uwang – Felicia Landosi
1 Kebijaksanaan (iii) Dua persoalan: kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya
2 Kasih sayang – keredaan terhadap ketentuan Tuhan
3 Penghargaan (iv) Dua pengajaran: kita hendaklah bertanggungjawab untuk
4 persahabatan melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita dengan
5 kehancuran baiknya – kita hendaklah tabah menghadapi kesukaran dan
6 Kecanggihan cabaran hidup

Watak dan Perwatakan Pengajaran


Farisha; Aqram; Azraai; Rosman; Karl; Dr. Maxi 1 menghormati
2 bijak
Plot 3 berusaha
Binaan Plot 4 kebajikan
Permulaan/Eksposisi – Lapangan Terbang Senai; Soft Lab 5 diamanahkan
Perkembangan – RM1.5. juta; Karl 6 baik hati
Perumitan/Konflik – Dinara; anak angkat 7 amanah
Klimaks – Marilyn/Medina; Shida 8 tugasan
Peleraian – ayah; menyesal
4 Novel “Pantai Kasih”
Teknik Plot Sinopsis
Saspens – Farisha Raiha; Doktor Uwang; komplikasi; Unong Siron; keenam; curiga;
Imbas Kembali – barah tulang kematian; ibu; kereta mewah; merempuh; pembedahan; Rohayu;
Pemerian – kapal terbang Felicia; saksi; memaafkan

Latar Tema dan Persoalan


Tempat – Hotel Renaissance; Farisha; Azraai Tema – wanita; tekanan
Masyarakat – penyayang; teknologi; ketua
Persoalan
Gaya Bahasa 1 Kasih sayang
Sinkope; Simile; Personifikasi; Hiperbola; Metafora; Repetisi 2 Keredaan
3 Pengalaman
Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB) 4 tugas
Cadangan Jawapan 5 kesalahan
1 Meringankan beban manusia untuk menjalankan tugasan dan 6 membinasakan
dapat menjimatkan masa
2 Menjadikan proses pembelajaran di sekolah semakin menarik Aktiviti PAK-21: Kerusi Panas (Hot Seat)
dan efisien Cadangan Jawapan
3 Meningkatkan produktiviti dalam sektor pertanian dan Novel “Jendela Menghadap Jalan”
perindustrian Tema dan Persoalan
4 Membantu manusia mencapai kemajuan dalam bidang perubatan Tema: Kecekalan seorang gadis semasa menghadapi pelbagai dugaan
dan rintangan kehidupan
Aktiviti PAK-21: Alas Meja (Table Cloth) Persoalan
Cadangan Jawapan 1 Kasih sayang dalam keluarga
Novel “Jendela Menghadap Jalan” 2 Kepincangan institusi kekeluargaan
(i) Dua latar masyarakat: masyarakat yang mengamalkan perubatan 3 Ketaatan seorang anak terhadap perintah ibu bapa
tradisional – masyarakat yang prihatin akan kesusahan orang lain 4 Persaingan antara perubatan tradisional dengan perubatan moden

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 26


Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa” Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa”
Tema dan Persoalan • Leftenan Adnan rajin menuntut ilmu. – Contohnya, pada waktu
Tema: Keberanian dan keperwiraan askar Melayu yang sanggup siang, Adnan belajar di sekolah Inggeris manakala pada waktu
berjuang hingga titisan darah yang terakhir untuk mempertahankan malam, Adnan belajar mengaji untuk mendapatkan ilmu akademik
tanah air. dan ilmu agama yang seimbang.
Persoalan • Leftenan Adnan mempunyai semangat patriotik yang tinggi.
1 Pandangan jauh seorang ketua keluarga – Contohnya, Leftenan Adnan tidak mahu menerima cadangan
2 Kepatuhan anak-anak terhadap perintah ibu bapa Sarjan Arshad untuk menyerah kalah kepada Jepun lalu mengarahkan
3 Semangat patriotik dalam jiwa anak muda pasukannya berjuang hingga titisan darah yang terakhir.
4 Kebijaksanaan semasa mengatur strategi
Novel “Di Sebalik Dinara”
• Farisha seorang manusia yang istimewa. – Contohnya, pelbagai
Novel “Di Sebalik Dinara” mikrocip dan implan yang tertanam dalam tubuh Farisha telah
Tema dan Persoalan menjadikannya seorang yang genius dan mempunyai perisai untuk
Tema: Ketaasuban manusia terhadap teknologi hingga menghilangkan menahan pencerobohan minda.
sifat kemanusiaan. • Farisha tidak bersikap pendendam. – Contohnya, Farisha mengakui
Persoalan Karl sebagai ayahnya dan menerima Medina sebagai ibunya walaupun
1 Kebijaksanaan dalam bidang sains mereka tidak pernah memberikan kasih sayang kepadanya.
2 Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya
3 Penghargaan terhadap daya inovasi seseorang Novel “Pantai Kasih”
4 Semangat setia kawan dalam menjalin persahabatan • Raiha seorang yang berpendirian tegas. – Contohnya, Raiha berkeras
untuk meneruskan kandungannya walaupun didesak oleh suaminya,
iaitu Doktor Sadiz untuk menggugurkan janin dalam kandungannya
Novel “Pantai Kasih”
yang tidak normal itu.
Tema dan Persoalan
• Raiha berfikiran matang dan rasional. – Contohnya, Raiha
Tema: Ketabahan seorang wanita ketika menghadapi cabaran dan
memaafkan kesalahan Felicia yang menyembunyikan rahsia sebenar
tekanan sebagai seorang pakar bedah.
kematian Rohayu kerana mereka berdua ialah mangsa keadaan.
Persoalan
1 Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya
Pengajaran
2 Keredaan terhadap ketentuan Tuhan
1 menyayangi
3 Pengalaman pahit mampu mengubah seseorang
2 belajar
4 Keinsafan terhadap kesalahan yang dilakukan
3 kesilapan
4 diamanahkan
Watak dan Perwatakan
5 kesukaran
Doktor Raiha; Doktor Uwang; Felicia Landosi; Doktor Sadiz
6 tugas
7 kesusahan
Plot
8 Tuhan
Binaan Plot
Permulaan/Eksposisi –Unong Siron; Rohayu
Praktis SPM 1
Perkembangan – Felicia; ubat batuk; Pusat Rawatan Pantai Kasih
Novel “Jendela Menghadap Jalan”
Perumitan/Konflik – Raiha; panggilan palsu
(a) Dua persoalan:
Klimaks – pemuda; Unong Siron; hospital sakit jiwa; tembok
... Persoalan tentang kegigihan mencari rezeki. Contohnya, datuk
Peleraian – Felicia; memaafkan
Lili gigih mencari tumbuhan seperti akar-akar kayu di dalam
hutan untuk dijadikan herba perubatan tradisional.
Teknik Plot
... Persoalan tentang kepincangan rumah tangga dalam
Dialog – pakar bedah
masyarakat. Contohnya, Che Jah dan anak-anaknya menjadi
Imbas Kembali – tidak bersetuju
mangsa keganasan suaminya, Seman yang ketagih alkohol
Imbas Muka – keselamatan
dan judi. Seman mendera isteri dan anak-anaknya apabila
Monolog – sendi tulang pinggul
mabuk dan kalah berjudi.
Saspens – Felicia
(b) Dua peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati kepada
Kejutan – Doktor Sadiz
pembaca:
Pemerian – Pusat Rawatan Pantai Kasih
... Peristiwa Lili diculik oleh Rafiq dan Haziq. Lili telah diculik
oleh Raziq semasa dia dalam perjalanan balik dari pekan
Latar
disebabkan Raziq dalam keadaan tersepit untuk menyelamatkan
Tempat – Raiha; Farmasi
dirinya ketika dikejar oleh beberapa orang lelaki. Lili telah
Masyarakat – tugas; keuntungan
disembunyikan di dalam sebuah rumah usang. Peristiwa
ini menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca kerana
Gaya Bahasa
Lili yang tidak berdosa menjadi mangsa keadaan hingga
Personifikasi; Repitisi; Simile; Hiperbola; Metafora; Sinkope
membahayakan keselamatannya.
... Peristiwa kekecohan yang berlaku di rumah Che Jah. Che Jah
Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB) menderita fizikal dan perasaan akibat didera oleh suaminya,
Cadangan Jawapan Seman sehingga Che Jah menjerit-jerit meminta diceraikan oleh
• Dapat membuka minda anak-anak terhadap sesuatu isu yang Seman. Peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati kepada
dipaparkan dalam novel yang dibaca pembaca kerana bersimpati dengan nasib malang yang dialami
• Dapat mengisi masa lapang anak-anak dengan melakukan aktiviti oleh Che Jah.
yang berfaedah
• Menanamkan sikap cinta akan karya sastera Melayu dalam diri Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa”
anak-anak (a) Dua persoalan:
• Menambahkan kosa kata anak-anak ... Persoalan tentang tanggungjawab ibu bapa kepada anak.
• Menambahkan ilmu pengetahuan anak-anak menerusi jalan cerita Contohnya, Pak Saidi bercadang untuk menghantar Adnan
yang terdapat dalam novel Melayu tersebut melanjutkan pelajaran ke sekolah Inggeris.
... Persoalan tentang tanggungjawab rakyat kepada negara Jepun.
Contohnya, Leftenan Adnan dan pasukan askar Melayu
Aktiviti PAK-21: Bulatan Masa (Time Circle) berjuang bermati-matian ketika menentang tentera Jepun
Cadangan Jawapan sehingga titisan darah yang terakhir.
Novel “Jendela Menghadap Jalan” (b) Dua peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca:
• Lili sentiasa patuh akan permintaan ibunya. – Contohnya, Lili ... Peristiwa Adnan terpaksa menghantar anak-anak dan isterinya
sentiasa berusaha untuk menjadi anak yang baik dan mendengar pulang ke kampung kerana ura-ura mengatakan bahawa Jepun
kata apabila menurut apa-apa sahaja permintaan ibunya. akan menyerang Tanah Melayu dan Singapura. Peristiwa ini
• Lili prihatin akan masalah Che Jah. – Contohnya, Lili meminta menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca kerana Adnan
bantuan daripada Kak Mimah yang bekerja di Jabatan Kebajikan terpaksa berpisah dan berjauhan dengan keluarganya demi
Masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keselamatan mereka walaupun hatinya tidak mahu berjauhan
keluarga Che Jah. dengan keluarganya.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 27


... Peristiwa Leftenan Adnan yang dikepung dan ditangkap lalu terhadap permasalahan yang berlaku dalam keluarga Che Jah
diseret di dalam guni sebelum digantung pada pokok ceri. yang menjadi mangsa keganasan Seman dan berusaha untuk
Selepas itu, Leftenan Renya Mutuguchi menyeksa Leftenan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
Adnan sehingga pengsan dan apabila sedar, Leftenan Adnan
diseksa semula sehinggalah Leftenan Adnan meninggal Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa”
dunia kerana perutnya ditikam dengan bayonet. Peristiwa (a) Dua latar tempat berserta contoh peristiwa:
ini menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca kerana ... Kampung Sungai Ramal, Kajang. Contohnya, Leftenan Adnan
askar Jepun terus menikam mayat Leftenan Adnan walaupun dilahirkan, dibesarkan, dan mendapat pendidikan di sini.
Leftenan Adnan telah meninggal dunia. ... Kem Latihan Haiq Lines, Port Dickson. Contohnya, Adnan
menyertai skuad pertama menjalani latihan ketenteraan di sini
Novel “Di Sebalik Dinara” bersama-sama Mamat. Selama setahun, mereka dilatih dengan
(a) Dua persoalan: pelbagai ilmu ketenteraan seperti menggunakan senjata api,
... Persoalan tentang semangat setia kawan semasa menjalinkan gerak gempur, dan teknik mempertahankan diri.
hubungan persahabatan. Contohnya, Shida sanggup (b) Dua pengajaran:
menggantikan rakan baiknya, Farisha sebagai penghubung ... Sebagai seorang suami, kita hendaklah memastikan keselamatan
dengan Karl meskipun dia mengalami kesakitan. anggota keluarga sentiasa terjamin. Contohnya, Leftenan Adnan
... Persoalan tentang kecanggihan teknologi yang disalahgunakan menghantar isteri dan anak-anaknya ke rumah mentuanya
membawa kehancuran. Contohnya, Sistem Dinara yang dicipta apabila memikirkan keselamatan keluarganya sekiranya tentera
oleh Karl dan Medina menyebabkan konflik keluarga sehingga Jepun menyerang Tanah Melayu.
menyebabkan perceraian keluarga. ... Kita haruslah mempunyai semangat cinta akan negara yang
(b) Dua peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati kepada kuat supaya kedaulatan negara kita terjamin. Contohnya,
pembaca: Leftenan Adnan dan pasukannya berjuang habis-habisan ketika
... Peristiwa Farisha mengetahui bahawa dia sebenarnya hanya menentang tentera Jepun di Bukit Candu demi perasaan cinta
anak angkat. Selepas 26 tahun menjadi anggota keluarganya, akan negara yang ada dalam diri mereka.
barulah Azraai memberitahu Farisha tentang perkara sebenar
bahawa dia ialah anak angkat keluarganya. Azraai menyerahkan Novel “Di Sebalik Dinara”
fail plastik yang mengandungi dokumen tentang peribadi (a) Dua latar tempat berserta contoh peristiwa:
Farisha. Peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati kepada ... Hotel Renaissance, Kuala Lumpur. Contohnya, Farisha
pembaca kerana amat sukar bagi Farisha untuk menerima menghadiri satu simposium bersama-sama Rosman di sini.
hakikat sebenar bahawa dia hanyalah anak angkat kerana Aqram turut serta dalam simposium ini dan mereka bertukar-
hubungannya yang sangat erat dengan abangnya, Azraai. tukar maklumat. Di sini juga Farisha diperangkap oleh Aqram
... Peristiwa Farisha menangis teresak-esak selepas mendapat tahu untuk mendapatkan maklumat menggunakan pen yang
bahawa abanganya, Azraai disahkan oleh doktor mempunyai mempunyai penetrator.
masalah jantung. Pada malam itu, dia tidak dapat melelapkan ... Apartmen Farisha. Contohnya, apartmen Farisha dilengkapi
matanya kerana menangis apabila memikirkan hal tersebut. retinal scanner dan Azraai menyambung interkom di rumah
Peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca Farisha dengan rumahnya untuk meningkatkan tahap
kerana Farisha sangat bimbang dan mengambil berat akan keselamatan Farisha.
kesihatan abangnya. (b) Dua pengajaran:
... Kita hendaklah gigih berusaha untuk memperoleh kejayaan
Novel “Pantai Kasih” walaupun menghadapi dugaan hidup. Contohnya, Farisha gigih
(a) Dua persoalan: melaksanakan tugasnya menggodam sistem Dinara daripada
... Persoalan tentang dendam kesumat yang membawa kebinasaan dimasuki virus bom jangka.
dalam keluarga. Contohnya, Doktor Sadiz sanggup membakar ... Kita haruslah menghormati dan menyayangi ibu bapa kita.
kereta mewahnya walaupun menyebabkan kematian anaknya, Contohnya, Farisha tetap menghormati dan menyayangi ibu
Rohayu kerana perasaan dendam terhadap isterinya yang bapanya meskipun dijadikan bahan uji kaji untuk kepentingan
enggan menghantar Rohayu ke Pusat Rawatan Khas. Soft Lab.
... Persoalan tentang keredaan terhadap ketentuan Tuhan.
Contohnya, Doktor Raiha reda dan memaafkan pihak yang Novel “Pantai Kasih”
terlibat dengan kes kematian anaknya, Rohayu. (a) Dua latar tempat berserta contoh peristiwa:
(b) Dua peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati kepada ... Pusat Rawatan Pantai Kasih. Contohnya, Doktor Raiha
pembaca: bertugas sebagai pakar bedah di pusat rawatan mewah milik
... Peristiwa Doktor Raiha tidak mahu menggugurkan keluarga Doktor Uwang dengan penuh tanggungjawab
kandungannya. Doktor Sadiz memaksa Doktor Raiha supaya dan dedikasi.
menggugurkan kandungannya setelah mengetahui janin dalam ... Bilik bedah Pusat Rawatan Pantai Kasih. Contohnya, seorang
kandungannya cacat. Peristiwa ini menimbulkan perasaan pemuda yang kurang siuman telah menyamar sebagai doktor
simpati kepada pembaca kerana bersimpati dengan nasib yang dan menahan Felicia di dalam bilik bedah.
menimpa Doktor Raiha yang dipaksa oleh suaminya supaya (b) Dua pengajaran:
menggugurkan kandungannya. ... Kita mestilah bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas
... Peristiwa kematian Rohayu yang tragis. Rohayu terkorban dalam yang diamanahkan kepada kita. Contohnya, Doktor Raiha
kebakaran yang melibatkan kereta Porsche milik Doktor Sadiz. bertanggungjawab merawat pesakitnya, iaitu Unong Siron yang
Doktor Sadiz telah membakar kereta itu kerana marah akan telah lima kali menjalani pembedahan oleh Doktor Uwang.
Doktor Raiha yang melarikan anaknya dengan menggunakan ... Kita mestilah berani menegur kesilapan orang lain agar
keretanya. Peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati kerana kesilapan tersebut dapat dibaiki. Contohnya, Doktor Raiha
pembaca berasa simpati dengan kematian Rohayu dan musibah berani menegur sikap Felicia yang kasar terhadap ibu Unong
yang menimpa Doktor Raiha Siron.

Praktis SPM 2 Praktis SPM 3


Novel “Jendela Menghadap Jalan” Novel “Jendela Menghadap Jalan”
(a) Dua latar tempat berserta contoh peristiwa: (a) Tema dan contoh peristiwa:
... Kampung Sentosa. Contohnya, Lili menghabiskan cuti ... Tema: Kecekalan seorang gadis semasa menempuh berbagai-
persekolahannya di Kampung Sentosa. Semasa berada bagai ujian dan rintangan.
di Kampung Sentosa, Lili dapat mengenali Geetha dan Danel ... Contoh peristiwa yang menggambarkan tema ini ialah sepanjang
William. berada di Kampung Sentosa, Lili tidak menghubungi ibunya
... Pondok usang di tepi belukar. Contohnya, Lili yang telah diculik di Kuala Lumpur untuk mengadu nasib atau berkongsi masalah
oleh Haziq dan Rafiq disembunyikan di pondok usang ini. yang dihadapinya. Sebaliknya, Lili berusaha dengan sedaya
Di sini juga Danel bertindak berani dengan menyelamatkan Lili. upayanya untuk menempuh semua ujian tersebut dengan
(b) Dua pengajaran: semangat yang kental.
... Kita mestilah berani mengambil tindakan untuk menyelamatkan (b) Dua keistimewaan perwatakan utama:
nyawa seseorang. Contohnya, Danel bertindak berani apabila ... Lili menghormati dan mematuhi arahan ibu bapanya.
menyelamatkan Lili yang diculik serta disembunyikan oleh Contohnya, Lili melupakan hasratnya untuk bercuti bersama-
Rafiq dan Haziq di sebuah pondok usang. sama rakannya kerana menghormati permintaan ibunya yang
... Kita hendaklah prihatin terhadap kesusahan yang dialami oleh mahukannya bercuti di Kampung Sentosa dengan datuk
masyarakat di sekeliling kita. Contohnya, Lili sangat prihatin dan neneknya.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 28


... Lili seorang yang berhati lembut dan bersimpati terhadap Praktis SPM 4
kesusahan orang lain. Contohnya, Lili berasa simpati akan Novel “Jendela Menghadap Jalan”
nasib malang yang menimpa Che Jah dan anak-anaknya (a) Latar masyarakat:
akibat perbuatan suaminya, Seman yang panas baran serta ... Masyarakat yang mengalami masalah rumah tangga. Contohnya,
tidak berdendam terhadap Rafiq dan Haziq yang telah Che Jah dan anak-anaknya sering dipukul oleh Seman yang
menculiknya. panas baran dan kaki pukul.
... Masyarakat yang prihatin akan kesusahan orang lain.
Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa” Contohnya, Lili berusaha untuk membantu Che Jah yang
(a) Tema dan contoh peristiwa: berhadapan dengan masalah keganasan suaminya, Seman yang
... Tema: Keberanian dan keperwiraan askar Melayu yang sanggup panas baran dengan menceritakan masalah tersebut kepada
berjuang hingga titisan darah yang terakhir. Puan Hamimah yang merupakan Penolong Pegawai Jabatan
... Contoh peristiwa yang menggambarkan tema ini ialah Leftenan Kebajikan Masyarakat.
Adnan dan pasukannya berjuang bermati-matian hingga titisan (b) Dua peristiwa yang menimbulkan perasaan gembira kepada
darah yang terakhir untuk mempertahankan tanah air yang pembaca:
tercinta daripada dikuasai oleh tentera Jepun. Keberanian ... Peristiwa Haziq dan Rafiq akhirnya insaf akan perbuatan mereka
Leftenan Adnan mendapat penghormatan dan pujian daripada menculik Lili, mencuri harta orang kampung, dan menagih
banyak pihak. dadah. Pembaca berasa gembira apabila melihat perubahan
(b) Dua keistimewaan perwatakan utama: positif keluarga Seman khususnya Haziq dan Rafiq.
... Leftenan Adnan mempunyai semangat cinta akan negara yang ... Peristiwa keluarga Che Jah yang porak-peranda akibat tindakan
tinggi. Contohnya, Leftenan Adnan sanggup meninggalkan suaminya, Seman yang tidak bertanggungjawab akhirnya dapat
bidang perguruan untuk menyertai latihan ketenteraan di Port diselesaikan. Peristiwa tersebut menimbulkan perasaan gembira
Dickson. kepada pembaca yang mahu melihat keluarga Che Jah hidup
... Leftenan Adnan seorang yang tenang dan bijaksana semasa dengan bahagianya.
menghadapi keadaan yang sangat genting. Contohnya, Leftenan
Adnan bijak membaca muslihat tentera Jepun meskipun tentera Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa”
Jepun menyamar sebagai askar India dengan turban ketika (a) Latar masyarakat:
menyerang askar Melayu. ... Masyarakat yang sanggup berkorban nyawa untuk
mempertahankan negara. Contohnya, Leftenan Adnan dan
pasukannya sanggup mempertahankan negara daripada ancaman
Novel “Di Sebalik Dinara”
tentera Jepun di Bukit Candu hingga titisan darah yang terakhir.
(a) Tema dan contoh peristiwa:
... Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap keluarga.
... Tema: Ketaasuban manusia terhadap teknologi hingga
Contohnya, Leftenan Adnan bertanggungjawab menghantar
menghilangkan sifat kemanusiaan.
isteri dan anak-anaknya ke rumah mentuanya supaya
... Contoh peristiwa yang menggambarkan tema ini ialah Karl,
keselamatan mereka terjamin apabila terdengar ura-ura tentera
seorang saintis berjaya membangunkan sistem Dinara yang
Jepun akan menyerang Tanah Melayu dan Singapura.
digunakan untuk menyimpan maklumat penyelidikan. Karl
menjalankan pelbagai uji kaji terhadap manusia termasuk
(b) Dua peristiwa yang menimbulkan perasaan gembira kepada
keluarganya sendiri. Karl juga telah mencipta manusia cyborg
pembaca:
dan mikrocip yang berfungsi untuk memindahkan maklumat
... Peristiwa Adnan menjuarai pertandingan syarahan dalam
daripada seorang manusia kepada manusia yang lain. Walaupun
bahasa Inggeris walaupun dia belum fasih berbahasa Inggeris.
Karl sedang sedang sakit tenat, namun dia masih mampu
Peristiwa tersebut menimbulkan perasaan gembira kepada
berhubung dengan Farisha melalui mikrocip yang disimpannya
pembaca kerana melihat kejayaan seorang anak Melayu seperti
di dalam tubuh Farisha.
Adnan yang tidak mudah berputus asa walaupun terpaksa
(b) Dua keistimewaan perwatakan utama:
bersaing dengan peserta yang lain.
... Farisha seorang yang penyayang terhadap anggota keluarganya.
... Peristiwa Leftenan Adnan dinaikkan pangkat sebagai sarjan
Contohnya, Farisha sangat menyayangi abangnya, Azraai
dan kemudian leftenan sebagai bukti bahawa Leftenan Adnan
dan keluarganya. Lantaran itu, Farisha berasa sedih apabila
sangat bertanggungjawab terhadap tugasnya. Pembaca berasa
mengetahui abangnya, Azraai menghidap sakit jantung.
gembira apabila melihat pencapaian Leftenan Adnan sebagai
... Farisha sentiasa berhati-hati semasa membuat sesuatu
tentera yang amat membanggakan.
keputusan. Contohnya, Farisha sentiasa berhati-hati sebelum
membuat sesuatu keputusan serta membuat pertimbangan Novel “Di Sebalik Dinara”
sebelum menerima tawaran yang lumayan daripada Aqram. (a) Latar masyarakat:
Selain itu, Farisha juga meminta pendapat dan pandangan ... Masyarakat yang celik teknologi maklumat. Contohnya, Karl
daripada abangnya, Azraai. menguasai teknologi maklumat dan membina sistem Dinara
yang digunakan untuk menyimpan hasil penyelidikannya.
Novel “Pantai Kasih” Farisha melaksanakan tugasnya untuk membersihkan sistem
(a) Tema dan contoh peristiwa: Dinara daripada serangan virus.
... Tema: Ketabahan seorang wanita ketika menghadapi cabaran ... Masyarakat yang penyayang. Contohnya, Azraai sangat
sebagai seorang pakar bedah. menyayangi adik angkatnya, Farisha dan mengambil berat
... Contoh peristiwa yang menggambarkan tema ini ialah akan keselamatan Farisha dengan memasang retinal scanner
Doktor Raiha, iaitu seorang pakar bedah tabah menghadapi dan interkom di rumah Farisha.
konflik dan tekanan setelah kematian anak tunggalnya, (b) Dua peristiwa yang menimbulkan perasaan gembira kepada
Rohayu dalam suatu kebakaran kereta. Doktor Raiha juga pembaca:
tabah menghadapi penolakan ayah kandungnya terhadap lelaki ... Peristiwa Farisha bertemu semula dengan ibu kandungnya,
pilihannya, keretakan rumah tangganya, dan pelbagai masalah Medina setelah sekian lama terpisah dengan bantuan abang
yang timbul di tempat kerjanya, iaitu Pusat Rawatan Pantai angkatnya, Azraai. Pembaca berasa gembira kerana usaha
Kasih (PRPK). Medina mencari anak kandungnya, Farisha akhirnya berjaya
(b) Dua keistimewaan perwatakan utama: setelah terpisah sekian lamanya.
... Doktor Raiha bersikap profesional terhadap tugas yang ... Peristiwa Farisha dan rakan kongsinya, Rosman ditawarkan
diamanahkan kepadanya. Contohnya, sebagai doktor pakar, projek bernilai RM1.5 juta daripada Soft Lab untuk menggodam
Doktor Raiha sanggup melakukan pembedahan terhadap pesakit sistem Dinara oleh Dr. Maxi. Peristiwa tersebut menimbulkan
Unong Siron yang telah menjalani pembedahan penggantian perasaan gembira kepada pembaca atas kejayaan Farisha
sendi tulang pinggul sebanyak lima kali di bawah pengawasan dan Rosman.
Doktor Uwang tetapi tidak berjaya. Doktor Raiha berusaha
untuk melaksanakan tugas tersebut dengan cemerlangnya Novel “Pantai Kasih”
walaupun menghadapi masalah peribadi. (a) Latar masyarakat:
... Doktor Raiha seorang yang penyabar dan tabah semasa ... Masyarakat yang saling bekerjasama semasa melaksanakan
menghadapi dugaan hidup. Contohnya, Doktor Raiha sentiasa tugas. Contohnya, Doktor Raiha bekerjasama dengan
bersabar semasa melayan kerenah anak tunggalnya, Rohayu Doktor Alex Ng dan Doktor Mohammad semasa melakukan
yang menghidap sindrom Down serta bersabar dengan sikap pembedahan terhadap pesakit yang bernama Unong Siron.
suaminya, Doktor Sadiz yang tidak menerima kehadiran ... Masyarakat yang tabah menghadapi dugaan hidup. Contohnya,
Rohayu. Doktor Raiha juga tabah menghadapi kematian anak Doktor Raiha tabah menghadapi dugaan hidup akibat kematian
tunggalnya itu dalam suatu peristiwa yang tragis. anak tunggalnya, Rohayu dalam suatu kebakaran kereta.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 29


(b) Dua peristiwa yang menimbulkan perasaan gembira kepada FOKUS KBAT
pembaca: Novel “Jendela Menghadap Jalan”
... Peristiwa Doktor Raiha berusaha untuk membantu menjalankan (a) Dua kritikan sosial:
pembedahan terhadap Unong Siron yang gagal dilaksanakan ... Pengarang mengkritik sikap masyarakat yang sentiasa bersikap
oleh Doktor Uwang sebanyak lima kali. Pembaca berasa gembira buruk sangka terhadap orang lain. Contohnya, penduduk
akan sikap profesional Doktor Raiha yang memberikan harapan kampung menuduh Haziq dan Rafiq mencuri kubah surau
kepada Unong Siron. sedangkan ayah mereka, Seman yang melakukannya.
... Peristiwa Raiha rajin dan tekun belajar untuk mencapai cita- ... Pengarang mengkritik sikap masyarakat yang tidak
citanya menjadi doktor pakar bedah walaupun tidak direstui bertanggungjawab terhadap keluarga. Contohnya, Seman tidak
oleh ayahnya. Peristiwa ini menimbulkan kegembiraan bertanggungjawab terhadap keluarganya kerana terlibat dengan
kepada pembaca kerana kesungguhan dan usaha Raiha yang perjudian dan alkohol serta sanggup mendera isteri dan anak-
bersungguh-sungguh akhirnya membuahkan hasil. anaknya apabila mabuk.
(b) Dua peristiwa menarik, alasan, dan pengajaran daripada peristiwa:
... Peristiwa penduduk kampung akhirnya bersetuju untuk
Praktis SPM 5 pembinaan masjid baharu di kampung mereka. Alasannya,
Novel “Jendela Menghadap Jalan” peristiwa ini menggambarkan wujudnya persefahaman antara
(a) Dua latar masa: penduduk kampung yang pada mulanya saling berbalah
... Waktu pagi. Contohnya, ibu membangunkan Lili daripada dan berbeza pendapat. Pengajarannya, kita hendaklah
tidur dan meminta Lili bersiap-siap ke stesen bas supaya tidak bekerjasama untuk membina dan memastikan pembinaan
ketinggalan bas untuk balik ke kampung datuknya di Kampung masjid baharu itu siap dengan sepenuhnya.
Sentosa di Dungun, Terengganu. ... Peristiwa Geetha mendapat tawaran melanjutkan pelajaran
... Waktu malam. Contohnya, Abang Rashid membawa Lili makan ke Universiti Malaya dalam bidang kejuruteraan awam.
malam di pasar malam. Alasannya, peristiwa ini menggambarkan kegigihan dan
(b) Dua nilai kemanusiaan: kesungguhan Geetha yang berusaha dengan bersungguh-
... Nilai kasih sayang. Contohnya, Hajah Aisyah sangat menyayangi sungguh untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dan
cucunya, Lili. Lantaran kasih sayangnya terhadap cucunya itu, mencapai impiannya ke menara gading. Pengajarannya, kita
Hajah Aisyah tidak membenarkan Lili ke pekan bersendirian, hendaklah memastikan generasi muda memperoleh pendidikan
kecuali ditemani oleh Abang Rashid demi keselamatan cucunya yang secukupnya supaya mereka dapat menempuh cabaran.
itu.
... Nilai kegigihan. Contohnya, datuk Lili gigih ke hutan untuk Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa”
mencari akar-akar kayu dan tumbuhan eksotik untuk tujuan (a) Dua kritikan sosial:
perubatan tradisional. ... Pengarang mengkritik masyarakat yang tidak mempunyai sikap
patriotik dan bersikap individualistik. Contohnya, sikap Samad
Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa” yang sanggup menjadi tali barut Jepun dan mengintip bagi pihak
(a) Dua latar masa: Jepun untuk mendapatkan maklumat pertahanan pasukan askar
... 1 Mac 1933. Contohnya, Adnan memulakan hari pertamanya Melayu sebelum tentera Jepun melancarkan serangan.
menjalani latihan ketenteraan di Kem Latihan Haiq Lines ... Pengarang mengkritik sikap masyarakat yang berfikiran sempit
di Port Dickson. terhadap kepentingan pendidikan. Contohnya, segelintir
... 15 Ogos 1945. Contohnya, penduduk Tanah Melayu dikejutkan masyarakat kampung mempertikaikan keputusan Pak Saidi
dengan berita pengguguran bom atom oleh Amerika Syarikat menghantar anaknya, Adnan ke sekolah Inggeris. Hal ini
di Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya, Jepun menyerah kalah dikatakan demikian kerana mereka beranggapan bahawa
dan British memerintah Tanah Melayu semula. Adnan akan terpengaruh dan murtad sekiranya melanjutkan
(b) Dua nilai kemanusiaan: pelajaran di sekolah tersebut.
... Nilai tanggungjawab. Contohnya, Adnan membantu ayahnya (b) Dua peristiwa menarik, alasan, dan pengajaran daripada peristiwa:
menoreh getah di kebun getah pada waktu pagi dan membanting ... Peristiwa Pak Saidi menghantar anaknya, Adnan melanjutkan
tulang di sawah pada waktu petang. pelajaran di sekolah Inggeris kerana mahu anaknya menjadi
... Nilai kesyukuran. Contohnya, Pak Saidi mengadakan majlis doa insan yang mempunyai ilmu pengetahuan. Pak Saidi sanggup
selamat bersempena dengan pemergian Adnan ke Port Dickson menghantar dan mengambil anaknya ke sekolah dengan basikal
untuk menjalani latihan ketenteraan. pada setiap hari. Alasannya, peristiwa ini menggambarkan
kesungguhan dan cita-cita Pak Saidi yang mahu melihat
anaknya berjaya menjadi manusia yang berguna dan menjadi
Novel “Di Sebalik Dinara”
pemimpin negara pada masa akan datang. Pengajarannya, kita
(a) Dua latar masa:
mestilah melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu bapa dengan
... Waktu pagi. Contohnya, Farisha menunggu Rosman yang
sepenuh hati agar anak-anak mendapat manfaat untuk kebaikan
berjanji untuk menjemputnya ke Hotel Renaissance bagi
dan masa hadapan mereka.
menghadiri simposium pada pukul 9.00 pagi.
... Peristiwa Adnan dan Mamat mengikuti latihan fizikal dan
... Waktu malam. Contohnya, Karl menghembuskan nafasnya
mental sebagai persediaan menjadi seorang tentera. Alasannya,
pada jam 7.00 malam di rumah agamnya.
peristiwa ini memperlihatkan kesungguhan Adnan dan Mamat
(b) Dua nilai kemanusiaan:
menjalani latihan supaya dapat dipilih menjadi tentera dan
... Nilai baik hati. Contohnya, keluarga Azraai telah menjaga dan
dapat berjuang untuk mempertahankan negara daripada pihak
membesarkan Farisha sejak Farisha berumur dua tahun.
musuh. Pengajarannya, kita hendaklah bersikap positif terhadap
... Nilai tanggungjawab. Contohnya, Farisha bertanggungjawab
tugas yang diamanahkan kepada kita agar kita dapat mencapai
untuk membantu mengukuhkan Soft Lab dan menggodam
kecemerlangan dalam tugasan tersebut.
sistem Dinara yang diserang virus bom jangka.
Novel “Di Sebalik Dinara”
Novel “Pantai Kasih” (a) Dua kritikan sosial:
(a) Dua latar masa: ... Pengarang mengkritik sikap masyarakat yang terlalu taasub
... Waktu petang. Contohnya, pembedahan sendi tulang pinggul terhadap sains dan teknologi untuk kepentingan diri.
kali keenam terhadap Unong Siron dijalankan oleh Doktor Contohnya, Karl dan Medina/Marilyn sanggup menggunakan
Raiha pada waktu senja. anak mereka, Farisha sebagai bahan uji dengan memasang
... Waktu malam. Contohnya, Doktor Uwang ke pusat hiburan mikrocip pada tubuh Farisha. Karl juga sanggup menjadikan
eksklusif pada waktu malam untuk menenangkan fikirannya isterinya, Medina gila.
selepas dia melihat gambaran wajah kanak-kanak perempuan ... Pengarang mengkritik sikap masyarakat yang tamak haloba.
yang mirip dengan wajah anak Doktor Raiha di kaca Contohnya, Karl bersikap tamak dengan mencipta pelbagai
televisyen. ciptaan sains seperti manusia cyborg untuk kepentingan dirinya
(b) Dua nilai kemanusiaan: sendiri.
... Nilai ketabahan. Contohnya, Doktor Raiha tabah menghadapi (b) Dua peristiwa menarik, alasan, dan pengajaran daripada peristiwa:
konflik dan tekanan setelah kematian anak tunggalnya, Rohayu ... Peristiwa tentang rahsia ibu bapa sebenar Farisha terbongkar.
dalam suatu kebakaran kereta. Medina merupakan ibu Farisha manakala Karl pula ayahnya
... Nilai kegigihan. Contohnya, Doktor Uwang gigih berusaha yang bertanggungjawab mengeksploitasi Farisha untuk
untuk memajukan Pusat Rawatan Pantai Kasih daripada sebuah kepentingan kajiannya di Soft Lab. Alasannya, peristiwa ini
pusat rawatan kecil sehingga menjadi pusat rawatan yang membuktikan Karl dan Medina/Marylin akhirnya mengaku
mewah dan terkenal. Farisha sebagai anak mereka. Pengajarannya, setiap pasangan

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 30


suami isteri hendaklah bersikap jujur dan tidak menyimpan masyarakat – kad ini mula popular sejak tahun 80-an – bermula dengan
dendam antara satu sama lain supaya rumah tangga yang dibina penggunaan kad kredit diikuti oleh kad Touch'nGo – kini, penggunaan
kekal bahagia. kad elektronik merangkumi pengurusan penginapan dan hubungan
... Peristiwa Shida menggantikan Farisha untuk berhubung dengan dengan pihak lain
Karl apabila Farisha jatuh pengsan di Soft Lab. Alasannya,
peristiwa ini memberikan peluang kepada Shida untuk Isi-isi Penting
merasai pengalaman berhubung dengan Karl dan membantu 1. kad elektronik merupakan inovasi yang berjaya mengubah cara
menyelesaikan masalah sistem Dinara. Pengajarannya, kita saya berfikir – suatu masa dahulu, saya berpendapat bahawa
hendaklah menyiasat sesuatu perkara sebelum menerimanya kehidupan saya akan setara sahaja – tiada kemajuan sains yang
supaya tidak menyesal pada kemudian hari. akan mempengaruhi kehidupan saya – telahan saya silap – kini
saya tidak perlu lagi membawa wang tunai untuk meneruskan
Novel “Pantai Kasih” kehidupan
(a) Dua kritikan sosial: 2. kad elektronik memudahkan pergerakan saya – dalam bidang
... Pengarang mengkritik sikap masyarakat korporat yang pengurusan kewangan, saya hanya perlu menggunakan kad
mementingkan keuntungan semata-mata. Contohnya, elektronik untuk urusan jual beli – saya tidak berasa bimbang akan
Doktor Uwang, pemilik Pusat Rawatan Pantai Kasih tidak kehilangan wang kerana kad elektronik saya tidak boleh dimiliki
mempedulikan penderitaan pesakitnya asalkan mereka mampu oleh orang lain
membayar kos rawatan yang mahal. Doktor Uwang juga lebih 3. kad elektronik mempercepat perjalanan saya – ketika saya
mementingkan pesakit yang mempunyai status yang tinggi. dan keluarga menggunakan lebuh raya bertol, kami hanya
... Pengarang mengkritik sikap masyarakat yang kejam dan menggunakan kad Touch'nGo – saya dan keluarga tidak perlu
mementingkan diri sendiri. Contohnya, Felicia Landosi sanggup beratur panjang – menjimatkan masa perjalanan – rebat juga
terlibat dengan komplot kematian Rohayu, anak Doktor Raiha diberikan kepada saya setelah menggunakan kad elektronik untuk
supaya jawatannya sebagai ketua jururawat di Pusat Rawatan tempoh tertentu
Pantai Kasih terjamin. 4. kad elektronik menjamin keselamatan saya – kad elektronik
(b) Dua peristiwa menarik, alasan, dan pengajaran daripada peristiwa: digunakan ketika saya menginap di hotel – hanya saya yang dapat
... Peristiwa ibu Unong Siron yang berjaya memujuk lelaki mengakses masuk ke bilik tersebut – saya berasa selamat dan selesa
yang menyamar sebagai doktor dan telah menjadikan Ketua – barangan peribadi yang tersimpan di dalam peti berkunci juga
Jururawat Pusat Rawatan Pantai Kasih (PRPK), Felicia Landosi selamat
sebagai tebusan. Ibu Unong Siron mengenali lelaki tersebut dan 5. kad elektronik memberi saya bonus yang banyak – pengendali
meminta pertolongannya untuk merawat anaknya yang sedang kad elektronik sentiasa menawarkan pelbagai bonus – contohnya
sakit. Alasannya, peristiwa ini menjelaskan bahawa tindakan pembelian makanan segera dengan harga yang lebih rendah
pantas ibu Unong Siron telah dapat menyelamatkan Felicia – mata ganjaran juga diperkenalkan oleh pengendali kad ini –
Landosi daripada menjadi mangsa keganasan penceroboh boleh digunakan ketika membeli-belah
tersebut. Pengajarannya, kita hendaklah bersikap rasional dan Penutup:
bijak mengawal emosi ketika sesuatu menyelesaikan masalah. jelaslah bahawa penggunaan kad elektronik merupakan gaya hidup
... Peristiwa Doktor Raiha melarikan anaknya, Rohayu kerana yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat termasuk diri saya
tidak bersetuju dengan tindakan suaminya menghantar Rohayu sendiri – kehidupan semakin canggih dari semasa ke semasa – harapan
ke pusat rawatan pemulihan untuk anak-anak sindrom Down. agar kemudahan kad elektronik tidak disalahgunakan oleh mana-mana
Alasannya, peristiwa ini membuktikan bahawa kasih sayang pihak – baik buruk sesuatu perkara bergantung pada cara penggunaan
Doktor Raiha terhadap anaknya tidak berbelah bahagi walaupun dan niat pengguna itu sendiri
anaknya cacat. Pengajarannya, setiap ibu bapa hendaklah berani
menghadapi masalah yang melibatkan anak serta sentiasa
Soalan 2
menerima kekurangan dan kelebihan anak.
Rangka Karangan
Pendahuluan
PENILAIAN AKHIR TAHUN remaja ialah seseorang yang berusia antara 12 hingga 21 tahun – pada
KERTAS 1 peringkat umur ini, biasanya remaja masih berada di bangku sekolah
Bahagian A – pakar kaunseling keluarga merumuskan bahawa pada usia ini,
Rangka Karangan anak-anak memerlukan perhatian yang luar biasa – kemahiran yang
Pendahuluan perlu dimiliki oleh ibu bapa ketika mendidik golongan remaja
Malaysia dijangka mencapai tahap negara maju pada tahun 2025
– kemajuan negara bukan hanya merujuk aspek pembangunan fizikal Isi-isi Penting
– kemajuan pemikiran bagi mencapai minda kelas pertama dalam 1. ibu bapa perlu memiliki kemahiran mendengar – remaja berasa
kalangan rakyat perlu diberi keutamaan selesa untuk meluahkan pandangan dan permasalahan – kemahiran
mendengar seiring dengan sifat sabar – sifat sabar membolehkan
Isi-isi Penting ibu bapa dapat mencungkil segala isu berbangkit berkaitan dengan
1. pada masa hadapan, masyarakat lebih bersifat terbuka untuk remaja
menghayati silang budaya – budaya sesuatu kaum dapat diamalkan 2. ibu bapa perlu memiliki kemahiran memujuk – remaja tidak
oleh kaum lain dengan baiknya – perkara yang tidak berkaitan mahu diberi arahan yang berpanjangan – remaja mahu dipujuk
dengan agama dapat diamalkan secara bersama-sama dan secara lembut supaya mereka melakukan sesuatu kebaikan – ibu
bertoleransi – rakyat lebih bangga mengamalkan pelbagai budaya bapa perlu menggunakan laras bahasa memujuk dan sentiasa
2. pada masa hadapan, rakyat sanggup berjuang untuk negara memberikan motivasi
– rakyat sanggup berkorban kesenangan demi negara – rakyat 3. ibu bapa perlu mempunyai kemahiran teknologi – remaja dan
sanggup mempertahankan negara ketika menghadapi masalah teknologi tidak dapat dipisahkan – untuk memudahkan ibu
– rakyat berasa amat rugi jika tidak memerah keringat demi bapa mendekati remaja, mereka perlu mengetahui sedikit banyak
negara – mempertahankan negara bagaikan mempertahankan berkaitan dengan teknologi – lebih dihormati oleh remaja
nyawa sendiri – kemahiran teknologi juga boleh digunakan untuk mengesan
3. pada masa hadapan, perpaduan semakin kukuh – rakyat Malaysia aktiviti remaja melalui gajet
lebih menghayati kepentingan perpaduan – perpaduan semakin 4. ibu bapa perlu mempunyai kemahiran kaunseling – kemahiran ini
kukuh – rakyat lebih memikirkan sumbangan mereka yang penting untuk memahami tingkah laku remaja – ibu bapa perlu
berbilang bangsa kepada negara – rakyat bersatu padu untuk merancang sesuatu dengan konsep mencegah adalah lebih baik
menyumbang bakti kepada negara daripada mengubati – ibu bapa tidak boleh menunggu sehingga
timbul masalah barulah hendak bertindak
Penutup 5. ibu bapa perlu mempunyai kemahiran telahan – mereka mesti
rakyat perlu memiliki minda kelas pertama supaya negara akan lebih dapat mengagak perubahan tingkah laku remaja – mereka juga
maju dan makmur – menjadi sebahagian daripada pembina negara mesti dapat menelah masalah yang sedang disembunyikan oleh
– kesimpulannya, kemajuan negara kini dan pada masa hadapan anak-anak – langkah bagi menyelesaikan kemelut perlu bermula
bergantung pada kesanggupan rakyat untuk berkorban dengan telahan yang bijaksana
Bahagian B Penutup
Soalan 1 peranan ibu bapa sangat penting ketika mendidik anak-anak pada usia
Rangka Karangan remaja – kelalaian ibu bapa pada momen ini boleh menyebabkan kesan
Pendahuluan buruk yang berpanjangan – ibu bapa wajib mempersiapkan diri dengan
penggunaan kad elektronik bukanlah perkara baharu dalam kehidupan kemahiran berkenaan demi masa hadapan anak-anak

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 31


Soalan 3 Penutup
Rangka Karangan jelaslah bahawa Malaysia perlu bersiap sedia untuk membantu negara
Pendahuluan jiran yang ditimpa musibah – tanggungjawab kemanusiaan perlu dihayati
anak-anak muda sering diperkatakan sejak belakangan ini – anak-anak oleh pelbagai lapisan masyarakat – amalan bantu-membantu perlu
muda merujuk golongan masyarakat yang berusia antara 21 hingga disemaikan dalam jiwa setiap rakyat Malaysia sejak mereka masih kecil
39 tahun – golongan inilah yang paling banyak di negara ini – sering
mendapat tempat dalam pelbagai bidang di negara ini sekarang Soalan 5
Rangka Karangan
Isi-isi Penting Pendahuluan
1. anak-anak muda perlu menggayakan peranan sebagai pemimpin di Malaysia terdapat banyak pengkarya sastera – buku-buku sastera
setempat – contohnya, jika mereka pelajar di universiti, mereka nukilan penulis tersohor terdapat di mana-mana sahaja kedai buku
perlu mencari peluang untuk memimpin walaupun hanya – masyarakat hanya membelek-belek buku sastera tersebut dan berlalu
memimpin satu kelompok yang kecil – apabila anak muda begitu sahaja – minat untuk membaca karya sastera semakin kurang
memimpin orang lain, mereka akan berusaha untuk memimpin dalam jiwa masyarakat
diri mereka sendiri terlebih dahulu
2. anak-anak muda perlu menggayakan peranan sebagai orang yang Isi-isi Penting
berakhlak mulia – sebagai contohnya, mereka perlu mentaati perintah 1. kemunculan media sosial menyebabkan masa banyak digunakan
agama – orang yang beragama sangat mudah diurus – apabila anak oleh masyarakat untuk perkara itu – masyarakat lebih suka
muda menghayati agama, mereka tidak akan terjebak dalam situasi bersantai dengan gajet berbanding dengan membaca buku-buku
yang tidak senonoh seperti melepak dan membuang masa sastera – saiz gajet yang kecil dan mudah dibawa ke mana-mana
3. anak-anak muda perlu menggayakan peranan sebagai cendekiawan sahaja menyebabkan buku bukan lagi menjadi pilihan masyarakat
– sebagai contohnya, mereka akan bersungguh-sungguh ketika 2. kehidupan masyarakat yang rencam menyebabkan mereka sudah
menuntut ilmu – anak-anak muda yang suka mencari ilmu akan tiada masa untuk membaca buku sastera – buku sastera tidak
mempunyai minda yang sangat terbuka dan baik – mereka akan terus boleh dibaca secara imbasan kerana pembaca perlu menghayati
mengkaji, dan seterusnya menghebahkan kajian kepada khalayak plot sebenar – masyarakat tiada masa lagi untuk menghayati
4. anak-anak muda perlu menggayakan peranan sebagai orang yang sastera – kekangan kerja dan tugas
sihat – sebagai contohnya, anak-anak muda akan bersenam secara 3. buku sastera sudah tidak mempunyai nilai ekonomi – membeli
berkala dan konsisten – anak-anak muda yang sihat akan dapat buku sastera sudah dianggap membazir oleh kebanyakan
menyumbang tenaga yang lebih kepada masyarakat – anak-anak masyarakat – hanya sekali dibaca, buku ini akan ditinggalkan
muda yang sedemikian akan menjadi teladan kepada generasi akan begitu sahaja – masyarakat juga boleh membaca buku sastera
datang secara dalam talian jika mereka mahu
5. anak-anak muda perlu menggayakan peranan sebagai ahli 4. keadaan rumah yang semakin sempit – masyarakat sudah tidak
atau ketua keluarga yang baik – ketua atau ahli keluarga yang suka membeli buku – jika mereka mahu membaca, mereka lebih
baik ialah seseorang yang bertanggungjawab – seseorang yang rela meminjam buku daripada perpustakaan atau meminjam
bertanggungjawab sangat penting dalam sesebuah negara daripada rakan – apabila buku tiada di depan mata, mereka tidak
– kehebatan anak-anak muda dalam keluarga akan melambangkan lagi membaca buku sastera tersebut
dirinya jika diberi peluang memimpin pada peringkat yang lebih 5. kualiti penulisan karya sastera juga menjadi punca masyarakat
tinggi sudah tidak berminat untuk membaca – penulis sekarang
tidak kritis seperti Shahnon Ahmad atau Dato’ A. Samad Said
Penutup – pengamatan mereka sudah tidak setajam penulis senior – perkara
jelaslah bahawa anak-anak muda perlu bijak membawa diri dalam ini menyebabkan masyarakat tidak berminat untuk membaca
masyarakat – anak-anak muda perlu meningkatkan kewibawaan karya mereka
diri – jatuh bangunnya negara pada masa hadapan bergantung
pada kewibawaan dan akhlak generasi muda kini – anak muda Penutup
harus memahami bahawa kehadiran mereka sangat penting kepada jelaslah bahawa lambakan buku sastera melambangkan sastera
masyarakat dan negara di negara ini semakin suram – apabila buku tidak laris,
penulis juga tidak berminat lagi untuk menulis – akan tiba
Soalan 4 suatu masa nanti, pembaca sastera tiada dan penulis pun tiada
Rangka Karangan – akhirnya sastera di negara ini mati dengan sendirinya
Pendahuluan
Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang suka membantu negara KERTAS 2
lain – dalam usaha untuk membantu negara lain, Malaysia tidak pernah Soalan 1: Rumusan
mengenal bangsa atau agama – bagi Malaysia, nilai kemanusiaan Pendahuluan
lebih penting daripada perkara lain ketika memberi bantuan – untuk Kaedah 1: Petikan membincangkan faedah-faedah/kebaikan-kebaikan/
membantu negara lain, persediaan awal perlu dilakukan terlebih dahulu manfaat-manfaat mengamalkan integriti dalam kalangan masyarakat
di negara kita.
Isi-isi Penting Kaedah 2: Rumusan membincangkan faedah-faedah/kebaikan-
1. Malaysia perlu menyediakan rakyat yang bersiap siaga pada bila- kebaikan/manfaat-manfaat mengamalkan integriti dan usaha-usaha
bila masa sahaja untuk membantu negara lain – rakyat Malaysia untuk meningkatkan integriti dalam kalangan masyarakat.
dalam pelbagai bidang seperti bidang kedoktoran perlu disediakan
Isi-isi Tersurat [Kepentingan-kepentingan Mengamalkan Integriti]
dengan persediaan dari segi mental dan fizikal – membantu
1. Seseorang yang teguh prinsip integritinya akan menjauhkan diri
masyarakat yang ditimpa musibah pada bila-bila masa sahaja
daripada sikap tercela.
2. Malaysia perlu mengadakan latihan fizikal secara sistematik
2. Integriti memantapkan profesionalisme dalam kalangan kakitangan
kepada semua kakitangan awam – mereka yang dipilih untuk
institusi atau agensi.
membantu mangsa mempunyai fizikal dan mental yang kuat
3. Integriti memastikan penghayatan nilai murni dalam pengurusan
– kesihatan kakitangan kerajaan perlu dipantau pada sepanjang
sikap pekerja.
masa – kecergasan mereka juga perlu sentiasa diuji – perlu sentiasa
4. Integriti meningkatkan kecekapan sistem penyampaian awam.
bersedia untuk memberikan khidmat
5. Integriti dapat memantapkan urus tadbir dengan berkesannya.
3. Malaysia perlu memantapkan pasukan khas untuk menghadapi
6. Kita dapat membentuk anggota masyarakat yang kukuh moral
bencana – pasukan seperti penyelamat darat, laut, dan udara perlu
dan etika.
diperbanyak – ketika negara jiran menghadapi bencana, pasukan
7. Integriti menghalang seseorang daripada menyalahgunakan kuasa
yang terdekat dengan kawasan bencana perlu pergi ke negara
dan melakukan jenayah.
terbabit dengan segeranya untuk menghulurkan bantuan
8. Integriti menjadi pemangkin terhadap proses pembangunan
4. Malaysia perlu menerapkan nilai murni bantu-membantu kepada
negara.
semua rakyat sejak di bangku sekolah lagi – rakyat perlu dilatih
9. Menerusi penjiwaan integriti, kita dapat mengubah mentaliti
supaya tidak bersikap mementingkan diri sendiri dan mengamalkan
dan sikap rakyat.
sikap ikram dengan masyarakat di negara lain – rakyat negara ini
perlu membantu dengan tenaga dan bantuan harta benda Isi-isi Tersirat [Usaha-usaha untuk Meningkatkan Integriti dalam
5. Malaysia perlu membentuk rakyat yang pemurah – rakyat perlu Kalangan Masyarakat]
dilatih supaya sanggup bersedia untuk berkorban untuk membantu 1. Setiap individu memupuk budaya yang baik dan etika yang positif
orang lain – tidak seharusnya kedekut untuk menyumbangkan dalam segala bidang.
wang ringgit kepada negara jiran demi maslahah sesama manusia 2. Setiap orang menghormati sistem dan tatacara yang diwujudkan
– peribahasa “cubit paha kanan, paha kiri sakit juga” mesti diamalkan oleh institusi.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 32


3. Sesiapa sahaja mengamalkan etika yang positif kegiatan harian. – kita hendaklah berjuang mempertahankan kedaulatan negara
4. Menggalakkan masyarakat menjadikan integriti sebagai budaya daripada diancam oleh pihak musuk agar kesejahteraan kita tidak
hidup mereka. tergugat
5. Pelaksanaan agenda integriti dijalankan pada sepanjang tahun.
6. Mewujudkan secara jelasnya persekitaran yang menyokong Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
penghayatan integriti. (a) (i) [elit: golongan yang dianggap berpengaruh, intelek, dan
sebagainya] Pembangunan sesebuah negara bukan sahaja
Penutup/Kesimpulan terletak dalam tangan golongan elit tetapi juga sumbangan
Kesimpulannya, setiap anggota masyarakat perlu memikul daripada seluruh rakyat.
tanggungjawab untuk mengamalkan integriti dalam kehidupan agar (ii) [etika: prinsip moral atau nilai-nilai akhlak (adat sopan
nilai-nilai negatif dapat dijauhi oleh mereka. santun dan sebagainya) yang menjadi pegangan seseorang
individu atau sesuatu kumpulan manusia] Setiap pegawai
Soalan 2: Pemahaman dalam bidang perubatan dikehendaki mematuhi etika
Soalan 2(a) – Petikan Umum perubatan apabila melaksanakan tugas masing-masing.
(i) ... maksud: proses penggantian nilai sedia ada dengan nilai baharu (iii) [drastik: keterlaluan, terlalu keras (berkenaan sesuatu
(ii) ... faktor: nilai mulia ini menjadi wawasan hidup agar mereka tindakan dan lain-lain)] Bagi sebuah negara yang berbilang
terus memartabatkan kecemerlangan bangsa Malaysia – mereka kaum, adalah tidak wajar jika ada segelintir pihak yang
akan menceburkan diri dalam pelbagai perkhidmatan – integriti bertindak drastik ketika menuntut sesuatu hak.
menampilkan kaedah membaiki perwatakan, minda, serta budi (iv) [strategi: rancangan yang teratur (yang memperhitungkan
pekerti rakyat negara ini pelbagai faktor) untuk mencapai matlamat atau kejayaan]
(iii) ... halangan: sukar untuk mengubah sikap masyarakat yang biasa Pasukan keselamatan telah mengatur pelbagai strategi untuk
mengamalkan budaya tidak mementingkan integriti – sistem memerangkap kumpulan pengganas yang mengancam
nilai masyarakat yang semakin berubah fokus ke arah keamanan negara dan kesejahteraan rakyat.
mementingkan diri sendiri – masyarakat semakin tidak (v) [prestasi: hasil dan mutu yang diperoleh (dicapai) semasa
mengendahkan manfaat integriti dalam kehidupan mereka menjalankan sesuatu tugas; pencapaian] Pengurangan
– wujudnya pihak yang cuba menghalang penghayatan integriti kakitangan tidak wajar diizinkan jika hal tersebut akan
dalam kalangan masyarakat menjejaskan prestasi sesebuah jabatan.
(vi) [persepsi: gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran
Soalan 2(b) – Petikan Drama (tentang sesuatu); pandangan (menerusi pancaindera);
(i) ... faktor yang menyebabkan Nek Sinah berasa kesal terhadap tanggapan] Kita tidak seharusnya mengambil sesuatu
Aiman: sikap Aiman yang tidak menghormatinya dan tidak tindakan berdasarkan persepsi semata-mata tetapi setiap
menghargai pengorbanannya – Aiman memanggilnya dengan tindakan yang kita ambil hendaklah berpaksikan bukti yang
panggilan orang gaji – anggota keluarga Aiman terlalu sibuk nyata.
dengan urusan masing-masing (b) (i) Ayat perintah
(ii) ... punca: kurang jati diri dan kurang didikan agama yang kukuh (ii) Ayat seruan
– generasi muda terpengaruh oleh media sosial seperti Facebook, (iii) Ayat tanya
Instagram, WhatsApp, dan sebagainya – pengaruh media (iv) Ayat tanya
elektronik yang memaparkan budaya barat yang bertentangan (v) Ayat penyata
dengan budaya timur (vi) Ayat penyata
(iii) ... satu pengajaran yang terdapat dalam petikan: kita tidak (c) (i) Kesalahan ejaan: otomotif – automotif
seharusnya bersikap kurang ajar dan menuturkan kata-kata Kesalahan dari segi imbuhan: menjadikan – menjadi
yang kasar apabila bercakap dengan orang yang lebih tua (ii) Kesalahan ejaan: deminsi – dimensi
daripada kita, contohnya Aiman seharusnya menghormati Kesalahan dari segi imbuhan: berdasar – berdasarkan
dan menghargai pengorbanan Nek Sinah yang menyediakan (iii) Kesalahan ejaan: strateji – strategi
makan minumnya Kesalahan dari segi imbuhan: mengikutkan – mengikut
... satu pengajaran lain daripada keseluruhan drama yang tidak (d) (i) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: persekitaran –
terdapat dalam petikan: kita hendaklah mempunyai semangat kedudukan
patriotik agar menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, Kesalahan tatabahasa: Setengah orang – Sesetengah orang
contohnya Aiman akhirnya menyahut seruan kerajaan untuk (ii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: purata – kos
mengikuti PLKN – kita mestilah bertanggungjawab terhadap Kesalahan tatabahasa: daripada – oleh
tugas yang diamanahkan agar kita menjadi insan yang amanah, (iii) Kesalahan penggunaan kata atau istilah: kesan hiliran – kesan
contohnya Cikgu Dahari bertanggungjawab menjelaskan sampingan
manfaat PLKN kepada murid-muridnya Kesalahan tatabahasa: dengan – seperti
(e) (i) alah bisa tegal biasa
Soalan 2(c) – Prosa Tradisional (ii) alang-alang berdakwat biar hitam
(i) ... maksud: terpijak mayat (iii) belakang parang jikalau diasah nescaya tajam
(ii) ... perkara yang telah berlaku kepada mayat Kertala Sari:
syahwatnya telah dihiris oleh Laksamana – telinganya dikerat Soalan 4: Novel
– kepalanya dikerat – kaki tangannya dikerat juga Novel “Jendela Menghadap Jalan”
(iii) ... sebab: mahu mendapatkan perhatian daripada raja – mahu (a) Dua teguran penulis kepada masyarakat:
mendapatkan ganjaran/hadiah/wang daripada raja – mahu ... Penulis menegur sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab
dilantik sebagai penggawa/penghulu/hulubalang terhadap tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka.
Contohnya, Seman ialah ketua keluarga yang tidak
Soalan 2(d) – Puisi Tradisional bertanggungjawab terhadap keluarganya. Seman gemar berjudi,
(i) sifat raja Negeri Kembayat: raja yang bijaksana – raja yang adil minum arak, serta sanggup memukul isteri dan anak-anaknya.
– raja yang gagah perkasa Pengajarannya, setiap ibu bapa hendaklah melaksanakan
(ii) faktor-faktor yang mendorong seseorang itu berhijrah ke tempat tanggungjawab terhadap keluarga dengan bijaksananya.
baharu: mencari peluang pekerjaan yang lebih baik dan terjamin ... Penulis menegur sikap masyarakat yang terlibat dengan gejala
– ingin menikmati kehidupan yang lebih baik di tempat baharu penyalahgunaan dadah dan mencuri. Contohnya, anak-anak
– meningkatkan ilmu pengetahuan/kursus/pendidikan di tempat Seman dan Che Jah, iaitu Rafiq dan Haziq terlibat dengan gejala
baharu – ditawarkan gaji yang lebih lumayan di tempat baharu penyalahgunaan dadah dan mencuri. Pengajarannya, kita
– memulakan hidup berkeluarga di tempat baharu hendaklah menjauhkan diri daripada terlibat dengan
(iii) dua pengajaran yang terdapat dalam syair: pemimpin hendaklah penyalahgunaan dadah yang boleh menghancurkan hidup kita.
bersikap adil semasa menjalankan pemerintahan agar kebajikan (b) Bahagian klimaks dan peleraian novel:
rakyat sentiasa terjaga – pemimpin haruslah bijak semasa membuat ... Klimaks: Kesabaran Che Jah berakhir dan dia menyesali
keputusan apabila menghadapi cabaran agar mereka tidak tersilap kebodohannya selama ini kerana membiarkan dirinya dianiayai
ketika membuat keputusan oleh suaminya, Seman. Che Jah akur supaya suaminya
Jawapan Ekstra dihadapkan ke muka pengadilan terhadap perbuatan suaminya
– setiap rakyat mestilah taat akan pemerintah supaya kesejahteraan mencuri kubah masjid sehingga menyebabkan anak-anak
hidup rakyat terjamin mereka menjadi mangsa keganasan rumah tangga.
– kita hendaklah menjalankan tanggungjawab yang diberikan ... Peleraian: Kejayaan Lili melepasi semua ujian dan masalah
oleh rakyat dengan amanahnya agar kita menjadi insan yang masyarakat di Kampung Sentosa diselesaikan amat
bertanggungjawab menggembirakan Lili. Lili juga berasa gembira kerana penduduk

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 33


kampung bersetuju untuk membina masjid. Lili berhasrat isterinya, Doktor Raiha supaya menggugurkan anak dalam
untuk balik ke kampung datuk dan neneknya semula walaupun kandungannya apabila mengetahui janin dalam kandungan
rahsia jendela menghadap jalan sudah diketahuinya. isterinya cacat. Pengajarannya, kita hendaklah reda dengan
ketentuan Tuhan dan tabah apabila menghadapi dugaan hidup.
Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa” (b) Bahagian klimaks dan peleraian novel:
(a) Dua teguran penulis kepada masyarakat: ... Klimaks: Doktor Uwang terlibat dalam kemalangan jalan raya
... Penulis menegur sikap masyarakat yang suka membuang masa apabila keretanya terbabas lalu melanggar tembok garaj Pusat
tanpa melakukan aktiviti yang berfaedah. Contohnya, Nordin Rawatan Pantai Kasih. Doktor Uwang mengalami kecederaan
dan kawan-kawannya lebih suka melepak dan berbual kosong dan perlu menjalani pembedahan penggantian sendi tulang
di warung Pak Samad daripada bekerja. Pengajarannya, kita pinggul.
hendaklah menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dengan ... Peleraian: Felicia memohon maaf daripada Doktor Raiha
aktiviti yang bermanfaat. kerana kesilapannya terlibat dalam kemalangan yang menimpa
... Penulis menegur sikap masyarakat yang bersikap pembelot Rohayu, anak Doktor Raiha. Doktor Raiha menerima setiap
hingga sanggup menggadaikan maruah dan harga diri serta peristiwa yang berlaku dalam hidupnya sebagai ujian daripada
mengancam kesejahteraan masyarakat dan negara. Contohnya, Tuhan.
Samad sanggup menjadi pembelot kepada negaranya sendiri
dengan memberikan maklumat kepada tentera Jepun supaya Novel “Di Sebalik Dinara”
mudah menyerang tanah air. Pengajarannya, sebagai rakyat (a) Dua teguran penulis kepada masyarakat:
yang bertanggungjawab, kita haruslah mempertahankan negara ... Penulis menegur sikap masyarakat yang kejam sehingga
daripada ancaman pihak musuh. mengabaikan nilai kemanusiaan. Contohnya, Karl mendera
(b) Bahagian klimaks dan peleraian novel: Rusmina kerana enggan meninggalkan agama Islam.
... Klimaks: Pertempuran sengit antara tentera British yang Pengajarannya, kita hendaklah menghormati agama yang
dibantu oleh pasukan tentera Melayu dengan tentera Jepun. dianuti oleh orang lain agar kehidupan kita menjadi lebih
Dalam pertempuran itu, banyak askar Jepun telah dibunuh oleh harmoni.
askar Melayu walaupun menggunakan senjata ringan. Leftenan ... Penulis menegur sikap masyarakat yang tidak mempercayai
Adnan ditangkap oleh tentera Jepun dan diseksa dengan Tuhan. Contohnya, Karl mengambil keputusan untuk murtad
kejamnya sehingga meninggal dunia. dan menjadi ateis. Pengajarannya, kita mestilah mengamalkan
... Peleraian: Jepun menyerah kalah apabila Amerika Syarikat ajaran sesuatu agama yang kita anuti agar kehidupan lebih
menggugurkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Sofia dirahmati oleh Tuhan.
bekerja semula sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Sungai (b) Bahagian klimaks dan peleraian novel:
Ramal apabila Tanah Melayu diperintah semula oleh British. ... Klimaks: Medina muncul di Soft Lab bersama-sama Farisha
Sofia berkahwin dengan Ustaz Ridwan tetapi meninggal selepas dan dua orang suruhannya ketika Karl menguasai Shida. Medina
empat tahun berkahwin akibat penyakit leukemia. bertengkar dengan Karl apabila Karl mendedahkan perkara
sebenar bahawa Farisha ialah anak kandungnya yang dijadikan
Novel “Pantai Kasih” bahan uji kaji. Karl menanam pelbagai jenis impalan dan
(a) Dua teguran penulis kepada masyarakat: mikrocip pada tubuh Farisha sewaktu kecil untuk menjadikan
... Penulis menegur sikap masyarakat yang suka berfoya-foya. Farisha seorang anak yang genius.
Contohnya, Doktor Uwang gemar berfoya-foya dan bertukar- ... Peleraian: Farisha sempat bercakap dengan Karl sebelum Karl
tukar teman wanita walaupun sudah berkahwin. Pengajarannya, meninggal dunia tepat pada pukul 7.00 malam. Dr Maxi, Khairul
sikap suka berfoya-foya perlu dijauhi dalam kehidupan kita Anwar, Medina, dan Farisha menziarahi Karl dan menerima
kerana menyalahi ajaran agama. kematian Karl dengan reda. Karl meninggalkan wasiat agar
... Penulis menegur sikap masyarakat yang kejam dan tidak mayatnya dibakar dan abunya ditabur di Selat Melaka. Upacara
berperikemanusiaan. Contohnya, Doktor Sadiz mengugut itu dilakukan oleh Aqram di Port Dickson.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 34