Anda di halaman 1dari 1

Cara menghargai nikmat kemerdekaan yang dikecapi sekarang.

Negara kita merdeka sejak 31 Ogos 1957. ____________ yang kita kecapi kini diperjuangkan
oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Hasilnya, kini kita dapat hidup dalam keadaan______, ________
dan __________ walaupun rakyat di negara kita berbilang kaum.
Antara cara untuk menikmati kemerdekaan ini termasuklah kita mesti kekal ___________
tanpa mengira bangsa dan agama. Tanpa perpaduan, pasti kita akan _________ antara satu sama lain.
Suasana harmoni yang kita nikmati sekarang pasti akan terjejas.
Selain itu, kita hendaklah sentiasa _____________________________________. Dengan
adanya ilmu, kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Rakyat negara kita juga dapat
___________________________________ dengan bangsa lain di dunia. Dengan ilmu itu, kita dapat
mengekalkan kemerdekaan negara kita.
Bukan itu sahaja, kita sewajarnya berusaha keras untuk __________ dan __________ negara
kita. Slogan “ Negara Kita Tanggungjawab Kita “ wajar menjadi pegangan untuk memastikan kita
_______________ dan ____________ kita terhadap negara.
Akhir sekali, kita hendaklah menjauhi segala ________________ yang dapat ___________
nama baik Negara. Para pemimpin Negara berusaha meletakkan nama negara kita di
_________________.
Kesimpulannya, kita hendaklah menghargai nikmat kemerdekaan Negara kita dengan sebaik-
baiknya agar dapat diwariskan kepada generasi akan datang.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara menghargai nikmat kemerdekaan yang dikecapi sekarang.
Negara kita merdeka sejak 31 Ogos 1957. ____________ yang kita kecapi kini diperjuangkan
oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Hasilnya, kini kita dapat hidup dalam keadaan______, ________
dan __________ walaupun rakyat di negara kita berbilang kaum.
Antara cara untuk menikmati kemerdekaan ini termasuklah kita mesti kekal ___________
tanpa mengira bangsa dan agama. Tanpa perpaduan, pasti kita akan _________ antara satu sama lain.
Suasana harmoni yang kita nikmati sekarang pasti akan terjejas.
Selain itu, kita hendaklah sentiasa _____________________________________. Dengan
adanya ilmu, kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Rakyat negara kita juga dapat
___________________________________ dengan bangsa lain di dunia. Dengan ilmu itu, kita dapat
mengekalkan kemerdekaan negara kita.
Bukan itu sahaja, kita sewajarnya berusaha keras untuk __________ dan __________ negara
kita. Slogan “ Negara Kita Tanggungjawab Kita “ wajar menjadi pegangan untuk memastikan kita
_______________ dan ____________ kita terhadap negara.
Akhir sekali, kita hendaklah menjauhi segala ________________ yang dapat ___________
nama baik Negara. Para pemimpin Negara berusaha meletakkan nama negara kita di
_________________.
Kesimpulannya, kita hendaklah menghargai nikmat kemerdekaan Negara kita dengan sebaik-
baiknya agar dapat diwariskan kepada generasi akan datang.

Anda mungkin juga menyukai