Anda di halaman 1dari 3

Gejala Buli Dan Langkah Untuk Mengatasinya

Gejala buli boleh didefenisikan sebagai masalah yang meliputi kegiatan seperti
memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang
dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Memang tidak boleh dinafikan
bahawa dewasa ini, kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan
menjadi-jadi. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan
membimbangkan pelbagai pihak seperti pihak sekolah, ibu bapa, kerajaan,
masyarakat dan lain-lain lagi. Menurut kajian, kes buli ini menjadi semakin
meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar terutamanya pelajar sekolah
dan institut pengajian tinggi awam semakin . “Banyak fektor mendorong kepada
berlakunya gejala buli ini bah kata pepatah melayu Jika tidak kerana angin masakan
pokok bergoyang”.

Faktor kegagalan ibu bapa melakanakan tanggungjawab terhadap anak merupakan


akar tunjang kepada berlaku gejala negatif seperi ini.Pada masa moden ini,ibu bapa
hanya mementingkan bidang profession dan kerjaya mereka yang bermotifkan hanya
untuk mencari pendapatan sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka
terhadap anak.Inimenyebabkan ,seseorang anak itu kurang mendapat perhataian
dan belaian kasih sayang daripada ibu bapa mereka.Anak juga tidak mengetahui
perkara yang dilakukan oleh mereka adalah betul atau salah,baik atau buruk akibat
tiada bimbingan ibu bapa sehingga menjejak kaki ke alam gejala sosial seperti gejala
membuli.Tambahan pula belaian kasih sayang yang tidak cukup yang diterima
daripada ibu bapa juga melahirkan anak yang bersikap agresif dan tidak
perikemanusiaan sehingga mereka melakukan perkara yang tidak sepatutnya
terhadap orang lain tanpa mempunyai rasa bertimbang rasa dan belas kasihan.
Selain itu, kekurangan pengawasan dan disiplin yang longgar di sekolah juga
mendorong berlakunya gejala membuli ini.Pihak sekolah yang kurang peka dan tidak
mengambil peduli tentang disiplin sekolah serta kelonggaran disiplin member
peluan emas kepada para pelajar untuk mengambil kesempatan dalam melakukan
gejala sosial seperti gejala membuli. Kelonggaran disiplin juga menyebabkan pelajar
terutamanya pelajar lelaki menunjukkan keberanian mereka dan mengambil peluang
untuk melakukan apa saja perkara secara bebas dan ini adalah disebabkan tiada
pihak yang mengambil peduli sehingga membawa masalah –masalah yang tidak
bermoral. Contohnya,dalam akhbar harian 22 FEBRUARI 2010,Sekolah Menengah
Kebangsaan Bukit Bintang menunjukkan kes buli yang terbanyak mengikut kajian
dan faktor kelonggaran disiplin di sekolah tersebut merupakan pemangkin utama
gejala ini berlaku.
Kekurangan penghayatan nilai –nilai moral dan agama juga menyebabkan para
remaja terlibat dalam gejala negatif seperti membuli ini.Ini adalah
disebabkan,seseorang pelajar yang mempunyai nilai moral dan agama yang tinggi
tidak mudah pengaruh untuk melibatkan diri dalam gejala negatif. Tambahan
pula,kekurangan penghayatan nilai moral dan agama juga membentuk remaja yang
kurang berakhlak dan mereka tidak mengetahui perkara yang mereka lakukan
adalah baik atau buruk sehingga terjebak ke alam yang kurang baik kerana
mengikutu pengaruh rakan sebaya.remaja yang kurang penghayatan nilai agama dan
moral juga mudah mempengaruhi gerak geri rakan sebaya ,iklan dan sebagainya
yang mencetuskan diri mereka untuk mencuba apa saja aktiviti .
Bak kata pepatah ‘tiada penyakit yang tiada penyembuhnya’.Terdapat banyak
langkah yang efektif boleh dijalankan bagi membendung gejala ini.Antaranya ialah
ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung
kemelut ini. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak
mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada
tanggapan anak mereka, perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti.
Janganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja, sedangkan mereka
juga sering mengejek, menghina orang dan sebagainya. Bak kata pepatah ‘bapa
borek, anak rintih’, ‘ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya
berjalan senget’. Tambahan pula, di samping mengejarkan kebendaan dalam
kehidupan dan sibuk bekerja, ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian
tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih
sayang yang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan
diabaikan. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti
melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan
masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasinya bersama-sama.

Di samping itu, para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah
dalam usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes buli itu
berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan
kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat
mungkin demi kesejahteraan sekolah.Manakala, pihak sekolah yang telah menerima
laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan
bersungguh- sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka
hati sahaja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin
bertambah dan berleluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang
disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan
masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya.
Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut
agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar
kepada pelajar yang lain. Disiplin dan perturan sekolah juga perlu diketatkan dan
ditekankan kepada para pelajar supaya para pelajar mengikuti etika peraturan
sekolah dan tidak membuat kesalahn seperti penglibatan dalam gejala sosial seperti
membuli.

Tambahan pula,pihak kerajaan juga harus memainkan peranan dalam membendung


gejala ini. Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitikberatkan isu
kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu
seperti Pendidikan Moral, Pendidikan Islam, Pendidikan Sivik dan
sebagainya.Melalui pendidikan ini,para pelajar dapat kesedaran dan menpelajari
kebaikan serta menjauhi gejala kurang baik. Kerajaan juga perlu bergabung dengan
pagensi- agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah
kesedaran tentang gejala membuli.Melalui cara ini,remaja dapat mempelajari kesan
sampingan yang diperolehi daripada melakukan gejala membuli dan berupaya untuk
tidak melakukan perbuatan ini terhadap orang lain.Contohya kempen ANTI BULI
tyang dijalankan di pekan Marang telah mendapat sambutan mengalakkan dan lebih
kurang 70% kes membuli dapat dikurangkan sekitar kawasan tersebut setelah
kempen tersebut dijalankan.

Natijahnya, selagi masalah ini masih berleluasa, impian negara kita yang ingin
melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal
sebagai khayalan sahaja. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020
juga akan tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. Hal ini kerana
para pelajar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini
pada masa depan. Bak kata peribhasa Melayu ‘pemuda harapan bangsa, pemudi
tiang negara’. Oleh itu, semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa
dalam usaha menangani masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi
liku-liku yang penuh dengan onak duri ini. Semoga berkat daya usaha yang gigih,
kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan
mengangkat martabat bangsa di persada dunia.

Isi 1 - mereka perlu memasang mata dan telinga terhadap gelagat anak-anak muda kita - perlu
lebih proaktif dan prihatin akan hal-hal yang berlaku di sekeliling mereka - sebagai contoh,
anak muda kita pada awalnya akan menghisap rokok, kemudian akan terlibat dalam gejala
menagih dadah - jika terlihat remaja berkumpul dengan rakan sebaya dalam keadaan
mencurigakan, segera laporkan kepada pihak polis ataupun paling tidak kepada ibu bapa
mereka.- menjadi masyarakat prihatin, proaktif dan penyayang

Isi 2 - aktiviti yang dapat merapatkan hubungan kemasyarakatan hendaklah diadakan


- contoh, diadakan hari keluarga ataupun gotong-royong - apabila aktiviti berfaedah seperti
itu dapat dijalankan, hubungan silaturahim semakin padu menyebabkan anak-anak muda
berasa bersalah untuk melakukan perkara negatif seperti mencuri di dalam taman perumahan
mereka

Isi 3 - orang dewasa dalam kelompok masyarakat perlu menjadi model untuk dicontohi oleh
anak-anak muda - andainya orang dewasa mahu melakukan perbuatan yang tidak senonoh,
janganlah di depan anak-anak muda, kelak dituduh seperti ketam menyuruh anaknya berjalan
betul - sebagai contoh, orang dewasa tidak boleh menegur anak muda yang menghisap rokok
sekiranya diri sendiri menghisap rokok.

Isi 4 - menegur atau membantu remaja yang sedang menghadapi cabaran dalam kehidupan
mereka - berani untuk menegur kelakuan sumbang remaja - menjalankan tanggung jawab
mereka untuk memberikan nasihat kepada remaja kita supaya remaja tidak tersesat jalan –
tidak terbabit dalam pelbagai fenomena sosial yang menjejaskan imej rakyat negara ini juga
- sama-sama membantu remaja dengan memberi teguran dan sokongan kepada remaja dalam
menyelesaikan pelbagai cabaran kehidupan yang melanda jiwa muda mereka itu.

Anda mungkin juga menyukai