Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2019
GRED
NAMA PYD IRFAN IZZUDDIN BIN MOHD JAWALI DG41
JAWATAN
NO.K.P. 940328-11-5347
TEMPAT
JANTINA LELAKI BERTUGAS
SK SERI ALAM 2
JAWATAN GURU PENDIDIKAN ISLAM

PENILAIAN MELEBIHI
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA PENILAIAN AKHIR CATATAN
PERTAMA SASARAN

Menyediakan Sukatan Pendidikan Islam tahun 3 dan 5


1 80
dan Sukatan Bahasa Melayu tahun 2.
Menyediakan Huraian Pendidikan Islam tahun 3 dan 5
2 80
dan Bahasa Melayu tahun 2.
Mengendalikan urusan perjalanan P&P kelas
a. Merancang dan menyediakan Rancangan
Pengajaran Tahunan
b. Merancang dan menulis RPH Pendidikan Islam
3 66
tahun 3 dan 5 dan Bahasa Melayu tahun 2
c. Melaksanakan Isi Kandungan Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa
Melayu
1. KURIKULUM Pengurusan, Penilaian dan Peperiksaan
a) Menyemak dan menanda buku latihan pelajar
b) Merancang dan menyediakan soalan penilaian
c) Merancang dan menyediakan soalan sumatif
d) Menyemak dan menanda skrip jawapan
e) Menyerahkan markah ujian / peperiksaan
4 kepada guru kelas 50
f) Menyediakan analisan pencapaian mengikut
mata pelajaran dan kelas
g) Menulis markah dalam buku rekod
h) Menghadiri Mesyuarat ‘Post Mortem’ Panitia
Pendidikan Islam
i) Mengemas kini fail Panitia Pendidikan Islam
Guru Pengawas
a. Melantik pengawas
5 60
2. PENGURUSAN HEM b. Menyediakan jadual bertugas pengawas
c. Menyelia hal ehwal dan salah laku pengawas
AJK Unit Disiplin Sekolah
6 50
a. Menghadiri mensyuarat disiplin sekolah
Guru Penasihat Persatuan Pendidikan Islam
a. Menasihat, membimbing dan memantau
7 aktiviti persatuan 40
b. Menasihat, membimbing dan memantau
mesyuarat agung persatuan
Guru Penasihat PBSM
3. PENGURUSAN KOKURIKULUM a. Menasihat, membimbing dan memantau
aktiviti PBSM
9 55
b. Mengendalikan mesyuarat agung persatuan
c. Membuat laporan mingguan aktiviti
persatuan
Guru Penasihat Rumah Sukan Merah
13 a. Menasihat, membimbing dan memantau 70
aktiviti rumah sukan
Guru Bertugas Mingguan
14 a. Membuat rondaan, pemantauan dan 90
pengawasan blok dan kawasan sekolah
b. Memantau, menilai dan melaporkan
15 80
kebersihan bilik darjah dan kawasan sekolah
c. Mengurus dan mengelola perhimpunan rasmi
16 80
sekolah
4. PENGURUSAN AM
d. Menjalankan tugas mengawal murid semasa
17 90
perhimpunan pagi, rehat dan pulang murid
Penyelarasan Dakwah Sekolah
a. Melaksanakan segala program berkaitan
dengan dakwah Islamiyyah di peringkat
18 70
sekolah
b. Memastikan pelajar mendapat pengetahuan
berkaitan Islam
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 18
JUMLAH MARKAH 961
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR

PP1

PP2

PYD