Anda di halaman 1dari 1

Aku Sebuah Basikal

1) – sebuah basikal –
2) – diperbuat – besi
3) – dibuat – sebuah kilang basikal
4) – roda dan bakul
5) – tuan – Jing Kai
6) – menunggang aku – sekolah
7) – berhati-hati
8) – mencuci aku –
1) m 9) – gembira – tuan yang baik dan penyayang

Lengkapkan ayat dengan kata kerja. Pilih imbuhan apitan yang bersesuaian.

1. Ibu _____________ nasi di dapur. 1. Kita meluangkan masa Bersama


[menumpang/menanak] keluarga untuk mengeratkan
2. Saya ____________ baju di ampaian _____________ kekeluargaan.
sebelum pergi ke sekolah. 2. ____________ itu membuat
[menggantung/menyidai] persembahan di atas pentas.
3. Mereka bersalaman sambil 3. Murid-murid bertanggungjawab
____________ selamat Tahun Baharu menjaga ____________ di sekolah.
Cina. [mengata/mengucapkan] 4. Mereka berbasikal di taman
4. Jiran saya sibuk ___________ ________________.
[memunggah/membonceng] barang- 5. Pokok cili yang ditanam oleh Raul telah
barang. _____________.
5. Saya memegang pinggang ayah semasa 6. Semua ____________ kampung
___________[menolak/membonceng] bergotong-royong untuk membersihkan
motosikal ayah. kampung.
6. Keluarga Farah _______ [menghargai / 7. Abang Ming Wei menyertai
mengadakan] rumah terbuka. ____________ ke Kuala Lumpur.
7. Kita mesti ___________ [mengitar/ 8. Susu baik untuk ____________ kita.
mengayuh] semula surat khabar.
8.
Sambungkan ayat. lawatan penyanyi
1. Murid-murid perlulah membaca buku…
2. Kita haruslah membersihkan longkang… berbuah kesihatan
3. Murid-murid perlu menumpukan perhatian dalam kelas…
4. Kita patutlah menanam bunga di sekolah…
permainan penduduk
5. Murid-murid menghias kelas…

hubungan kebersihan
n