Anda di halaman 1dari 1

Bahagian C: Ulasan

Lihat gambar tentang punca kejadian masalah sosial di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat
yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah
perkataan.

pengaruh rakan sebaya

Punca - punca masalah


sosial dalam kalangan masalah kekeluargaan
remaja

pengaruh media massa

15 markah

Bahagian C: Ulasan

Lihat gambar tentang punca kejadian masalah sosial di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat
yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah
perkataan.

pengaruh rakan sebaya

Punca - punca masalah


sosial dalam kalangan masalah kekeluargaan
remaja

pengaruh media massa

15 markah