Anda di halaman 1dari 11

MINGGU : 24 HARI : ISNIN TARIKH : 10/7/2017

KELAS /
MASA / KANDUNGAN IMPAK / CATATAN
MATA PELAJARAN
TEMA : KESELAMATAN PA 21 Mahir Berkomunikasi

1 TEKUN TAJUK : Beringat Sentiasa KBAT Mengaplikasi


KEMAHIRAN BAHASA : Tatabahasa EMK Nilai Murni –
SP : 5.1.4 (vi) Berwaspada

7.40
8.10 - OBJEKTIF : Murid dapat :
8.40
9.10 1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas
mengikut konteks; vi) kata tanya

AKTIVITI : IMPAK
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran ___ : Semua murid
kuasai SP yang diajar.
MORAL
BM dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. ___ / ___ murid kuasai
SP yang diajar.
___ murid diberi
2. Murid membina ayat dengan menggunakan kata tanya bimbingan lanjut.
dengan betul. PdP ditunda
kerana……………………………
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi ………
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
MINGGU : 24 HARI : SELASA TARIKH : 11/7/2017

KELAS /
MASA / KANDUNGAN IMPAK / CATATAN
MATA PELAJARAN
TEMA : Seni Menceritakan Sesuatu BBM : Peta -ithink
BIDANG : Membentuk dan membuat binaan
1 TEKUN Media : kertas lukisan
TAJUK : Tanglung Kotak kotak
SK : 3.1 Penghasilan Karya, 4.1 Apresiasi Seni lidi
7.40 - OBJEKTIF : Murid dapat : gam/gunting
8.40 1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik lukisan. .
IMPAK
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya ___ : Semua murid
kuasai SP yang diajar.
AKTIVITI : ___ / ___ murid kuasai
1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya (EK1, EK2) SP yang diajar.
DSV ___ murid diberi
2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam bimbingan lanjut.
menghasilkan karya. (EK3,EK 4) PdP ditunda
kerana……………………………
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan ………
berpandukan bahasa seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

TEMA : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL EMK : Kreatif & Inovatif

4 TEKUN TAJUK : Pengurusan Mental Dan Emosi BBM : Buku Teks


SP : 2.1.1
OBJEKTIF : Murid dapat :
9.40 - 1. Menyatakan contoh makanan dan minuman yang
10.10 mengandungi alkohol berdasarkan label. IMPAK
___ : Semua murid
AKTIVITI : kuasai SP yang diajar.
___ / ___ murid kuasai
1. Menyatakan maksud konflik dan stress. SP yang diajar.
2. Murid berbincang dan bersoal jawab mengenai kad situasi ___ murid diberi
PK berkaitan dengan situasi konflik dan stres. bimbingan lanjut.
PdP ditunda
kerana……………………………
3.Setiap kumpulan akan diberi kad bergambar iaitu situasi ………
tanda-tanda konflik dan stres.
4. Pembentangan dan perbincangan.
TEMA : KESELAMATAN PA 21 Mahir Berkomunikasi
TAJUK : Kata Perintah KB Mengaplikasi

11 TEKUN
TEKUN KEMAHIRAN BAHASA : Tatabahasa EMK Nilai Murni –
SP : 5.1.4 (vi) Menjaga Keselamtan Diri
OBJEKTIF : Murid dapat :
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas
mengikut konteks; ii) kata perintah
10.30 -
8.10 12.00
- AKTIVITI :
9.10 IMPAK
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran ___ : Semua murid
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. kuasai SP yang diajar.
___ / ___ murid kuasai
BM 2. Murid membina ayat dengan menggunakan kata perintah SP yang diajar.
___ murid diberi
dengan betul. bimbingan lanjut.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi PdP ditunda
pelajaran. kerana……………………….

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.


MINGGU : 24 HARI : RABU TARIKH : 12/7/2017

KELAS /
MASA / KANDUNGAN IMPAK / CATATAN
MATA PELAJARAN
TEMA : Rekreasi dan Kesenggangan Alatan : Congkak
1 TEKUN TAJUK : Congkak guli
SP : 1.10.1
IMPAK
OBJEKTIF : Murid dapat : ___ : Semua murid
kuasai SP yang diajar.
7.40 - 1. Menggunakan kemahiran lokomotor dan manipulasi semasa ___ / ___ murid kuasai
8.10 bermain congkak. SP yang diajar.
___ murid diberi
AKTIVITI : bimbingan lanjut.
PdP ditunda
1. Murid mendengar arahan guru cara dan peraturan permainan kerana……………………………
………
congkak.
PJ 2. Guru membimbing murid cara bermain permainan congkak.
3. Murid bermain congkak secara berpasangan.
TEMA : Rekreasi dan Kesenggangan BBM : Gambar Khemah
4 TEKUN TAJUK : Khemah
SP : 1.14.2, 2.14.2,5.4.3
IMPAK
OBJEKTIF : Murid dapat : ___ : Semua murid
8.10 - 1. Mengenal jenis-jenis khemah dan kegunaannya. kuasai SP yang diajar.
8.40 ___ / ___ murid kuasai
SP yang diajar.
AKTIVITI :
1. Guru menerangkan jenis-jenis khemah yang biasa digunakan ___ murid diberi
serta kegunaannya. bimbingan lanjut.
PJ 2. Mengenal pasti cara memasang khemah dan penjagaan PdP ditunda
kerana……………………………
khemah. ………

3. Murid melukis jenis-jenis khemah yang telah dipelajari.


TEMA : Rekreasi dan Kesenggangan Alatan : Congkak
TAJUK : Congkak guli
2 TEKUN
SP : 1.10.1
OBJEKTIF : Murid dapat :
8.40 - 1. Menggunakan kemahiran lokomotor dan manipulasi semasa
IMPAK
___ : Semua murid
9.10 bermain congkak. kuasai SP yang diajar.
___ / ___ murid kuasai
AKTIVITI : SP yang diajar.
___ murid diberi
bimbingan lanjut.
PJ 1. Murid mendengar arahan guru cara dan peraturan permainan PdP ditunda
congkak. kerana……………………………
2. Guru membimbing murid cara bermain permainan congkak. ………

3. Murid bermain congkak secara berpasangan.


TAJUK : PENGALAMAN MUZIKAL EMK : Kreatif & Inovatif
FOKUS : Melodi BBB : Speaker
3 TEKUN
SP : 1.1
OBJEKTIF : Murid dapat :
IMPAK
12.30 - 1. Mendemontrasi warna ton bunyi alam semula jadi, haiwan, ___ : Semua murid
aktiviti harian dan kenderaan. kuasai SP yang diajar.
1.00 ___ / ___ murid kuasai
AKTIVITI : SP yang diajar.
___ murid diberi
1. Guru memberi penerangan tentang warna ton bunyi alam bimbingan lanjut.
semula jadi, haiwan, aktiviti harian dan kenderaan. PdP ditunda
kerana……………………………
MZ ………
2. Murid mendemontrasi warna ton bunyi alam semula jadi,
haiwan, aktiviti harian dan kenderaan.
3. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan
TEMA : KESELAMATAN PA 21 Mahir Berkomunikasi
TAJUK : Selamat di Jalan Raya KB Mengaplikasi
1 TEKUN KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar dan Bertutur EMK Nilai Murni –
SP : 1.2.1 Menjaga Keselamtan Diri
11.30
8.10 - - OBJEKTIF : Murid dapat :
12.30
9.10 1. Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara
IMPAK
bertatasusila. ___ : Semua murid
kuasai SP yang diajar.
AKTIVITI : ___ / ___ murid kuasai
SP yang diajar.
BM
MORAL 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan ___ murid diberi
kaitannya dengan tajuk pelajaran. bimbingan lanjut.
PdP ditunda
2. Murid bertutur berdasarkan gambar dan frasa. kerana……………………….
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
MINGGU : 24 HARI : KHAMIS TARIKH : 13/7/2017

KELAS /
MASA / KANDUNGAN IMPAK / CATATAN
MATA PELAJARAN
TAJUK : Penghasilan Muzik EMK : Kreatif & Inovatif
4 TEKUN FOKUS : Menghasilkan idea muzikal kreatif. BBB : Rekoder
SP : 1.1
OBJEKTIF : Murid dapat :
1. Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul. IMPAK
9.40 - ___ : Semua murid
10.10 AKTIVITI : kuasai SP yang diajar.
___ / ___ murid kuasai
1. Murid melakukan latihan pernafasan. SP yang diajar.
___ murid diberi
2. Murid Penjarian not dan meniup rekoder berdasarkan skor bimbingan lanjut.
melodi lagu Lightly Row. PdP ditunda
MZ 3. Murid Memainkan lagu Lightly Row mengikut kumpulan
kerana…………………………
…………
masing-masing.

TEMA : Objek Buatan Manusia BBM : karya cetakan


BIDANG : Menggambar (cetakan) Media : warna poster
5 TEKUN
TAJUK : Kapal Layar palet
SK : 3.1 Penghasilan Karya, 4.1 Apresiasi Seni berus lukisan
OBJEKTIF : Murid dapat :
10.30 -
11.30 1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik cetakan.
IMPAK
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya. ___ : Semua murid
kuasai SP yang diajar.
AKTIVITI : ___ / ___ murid kuasai
1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya (EK1, EK2) SP yang diajar.
PSV ___ murid diberi
2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam bimbingan lanjut.
menghasilkan karya. (EK3,EK 4) PdP ditunda
kerana……………………………
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan ………
berpandukan bahasa seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

TEMA : KESELAMATAN PA 21 Mahir Berkomunikasi


TAJUK : Lampu Isyarat KB Mengaplikasi
1 TEKUN KEMAHIRAN BAHASA : Membaca EMK Nilai Murni –
SP : 1.2.1 Menjaga Keselamtan Diri
OBJEKTIF : Murid dapat :
12.00
7.40 - -
8.10 1. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan
1.00
8.10
9.10 sastera dan bukan sastera; iii) lagu kanak-kanak

AKTIVITI : IMPAK
BM ___ : Semua murid
MORAL
PJ 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran kuasai SP yang diajar.
___ / ___ murid kuasai
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. SP yang diajar.
___ murid diberi
2. Murid mengenal pasti dan menyatakan kandungan seni kata bimbingan lanjut.
lagu dengan betulnya. PdP ditunda
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi kerana……………………………
………
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
MINGGU : 24 HARI : JUMAAT TARIKH : 14/7/2017

KELAS /
MASA / KANDUNGAN IMPAK / CATATAN
MATA PELAJARAN
21 JUMAAT 17/6/2017
MINGGU : HARI : TARIKH :

KELAS /
MASA / KANDUNGAN IMPAK / CATATAN
MATA PELAJARAN
TEMA : Rekreasi dan Kesenggangan Alatan : Congkak dan guli
1 TEKUN TAJUK : Congkak
SP : 1.10.1 IMPAK
___ : Semua murid
OBJEKTIF : Murid dapat : kuasai SP yang diajar.
10.00- -
7.40 1. Menggunakan kemahiran lokomotor dan manipulasi semasa ___ / ___ murid kuasai
SP yang diajar.
11.00
8.10 bermain congkak. ___ murid diberi
bimbingan lanjut.
AKTIVITI : PdP ditunda
kerana……………………………
1. Murid mendengar arahan guru cara dan peraturan ………
permainan congkak.
PJ
PJ 2. Guru membimbing murid cara bermain permainan congkak.

3. Murid bermain congkak secara berpasangan.


TEMA : Rekreasi dan Kesenggangan Alatan : Khemah
4 TEKUN TAJUK : Khemah
SP : 1.14.2, 2.14.2,5.4.3
8.10 - OBJEKTIF : Murid dapat :
8.10 8.40
- 1. Mengenal jenis-jenis khemah dan kegunaannya. IMPAK
8.40 ___ : Semua murid
AKTIVITI : kuasai SP yang diajar.
___ / ___ murid kuasai
1. Guru menerangkan jenis-jenis khemah yang biasa SP yang diajar.
___ murid diberi
PJ
PJ digunakan serta kegunaannya. bimbingan lanjut.
3. Mengenal pasti cara memasang khemah dan penjagaan PdP ditunda
khemah. kerana……………………………
………

3. Murid melukis jenis-jenis khemah yang telah dipelajari.


TEMA : Rekreasi dan Kesenggangan Alatan : Congkak dan guli
TAJUK : Congkak
2 TEKUN SP : 1.10.1 IMPAK
___ : Semua murid
OBJEKTIF : Murid dapat :
8.40 - kuasai SP yang diajar.
___ / ___ murid kuasai
1. Menggunakan kemahiran lokomotor dan manipulasi semasa
9.10 bermain congkak.
SP yang diajar.
___ murid diberi
bimbingan lanjut.
AKTIVITI : PdP ditunda
PJ kerana……………………………
PJ 1. Murid mendengar arahan guru cara dan peraturan ………
permainan congkak.
2. Guru membimbing murid cara bermain permainan congkak.
3. Murid bermain congkak secara berpasangan.
TAJUK : Rumah Kita Selamat KBAT Mengaplikasi

1 TEKUN SP : 3.2.4 (i) EMK Nilai Murni –


OBJEKTIF : Murid dapat : Prihatin
1. Menulis perkataan secara imlak dengan ejaan yang betul.
10.30 - AKTIVITI :
12.00 1. Murid membaca dan memahami maklumat untuk menulis IMPAK
perkataan secara imlak. ___ : Semua murid
kuasai SP yang diajar.
___ / ___ murid kuasai
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran SP yang diajar.
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. ___ murid diberi
BM bimbingan lanjut.
4. Murid menyatakan kandungan cerita dengan betul. PdP ditunda
kerana……………………….
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.