Anda di halaman 1dari 1

Rest In Peace

TELAH KEMBALI KE RUMAH BAPA DI SURGA


PADA HARI .................... TGL................. JAM:..........WIB
DI ...............................................................

...............................................................

DALAM USIA ............... TAHUN


DISEMAYAMKAN DI :
.....................................................................................
.....................................................................................
JENAZAH DIMAKAMKAN:
DI.......................................................................................
...........................HARI ....................... TGL ........................
BERANGKAT DARI RUMAH DUKA PADA PKL ..............WIB
ACARA KEBAKTIAN
......................HARI .............TGL ..............PKL ..........WIB
......................HARI .............TGL ..............PKL ..........WIB
......................HARI .............TGL ..............PKL ..........WIB

"Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang
datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."( Yohanes 14:6)

PELAYANAN OLEH GPPS SINAM PEMANGKAT