Anda di halaman 1dari 20

NAMA-NAMA KADER

1 KOTARAYA TIMUR 1)      Wayan Widani 10 KOTARAYA INDUK 1)      Sigit


2)      Wayan Sudiart 2)      Siswant

2 MARANTI 1)      Nuryani 11 KOTARAYA BARAT 1)      Sarminah


2)      Jamanar 2)      Santy

3 KOTARAYA TENGGAR 1)      Wayan sukarni 12 OGOTION 1)      Ratni


2)      Suciasih
4 OGOBAYAS 1)      Nur Intan 3)      Nurlaila
2)      Satria
13 MENSUNG 1)      Hasnawat
5 MALALAN 1)      Nirwina 2)      Nurma
2)      Nart 3)      Risna

6 MEPANGA 1)      Fitri 14 Sumber agung 1.      Ida hayatul fuadah


2)      Irmawat 2.      Eka sulastri
3)      Selvi
15 Bugis 1.      Nurmala
7 KOTARAYA SELATAN 1)      Sularsih 2.      Nazmi
2)      Erni
16 Bugis Utara 1.      Sadra
8 OGOMOLOS 1)      Yane 2.      Elsa
2)      Shanty
9 GURINDA 1)      Sudarni 17 Kayu agung 1.      Yuliani
2)      Yunita 2.      Syamsiah
3)      Viana 3.      Rohmah

18 Moubang 1.      Ima
2.      Nurva
3.      Lusiana
PLANING OF ACTION (POA) PIN POLI0 8 MARET 2016 PUSKEMAS MEPANGA

KEBUTUHAN PETUGAS KADER


No. DESA BALITA POS PIN TEMPAT POS PIN PETUGAS KESEHATAN
VAKSIN POLIO KESEHATAN
1. MADRASAH DINIYAH AL-KHAERAT MEPANGA 1. MOH.ANWAR,A.Md.Kep 1. FITRI
1 MEPANGA 114 139 8 3 2. BALAI DESA MEPANGA 2. HADIIJAH 2. IRMAWATI

3. PAUD DUSUN 3/DI PANTAI 3. NURHALIMA,A.Md.Keb 3. SELVI

1. BALAI DESA MENSUNG 1. LISA MAYASARI,A.Md.Kep 1. HASNA


2 MENSUNG 135 106 6 3 2. PAUD DUSUN TIRTASASRI 2. IKA 2. NORMA

3. PAUD DUSUN NANASI 3. HARIYANI, A.Md.Kep 3. AGUSTIN


170 1. RUMAHNYA IBU SISIWANTI 1. DESTIN ANUGRAH S, A.Md.Kep 1. SIGIT
3 KOTARAYA 167 10 2
2. RUMAHNYA BPK H.WITO 2. HASGAM 3. SISWANTI

1. BALAI DESA KAYU AGUNG 1. DEWI SARTIKA, S.Kep 1. SYAMSIAH


4 KAYU AGUNG 265 267 16 3 2. RUMAHNYA BAPAK MARDI PONOROGO 2. IMROATIN, A.Md.Kep 2. YULIANI

3. PAUD MUNAWAROH PASUNDAN 3. SITI MUNAWAROH 3. ROHMAH


92 1. POSKESDES DESA BUGIS 1. MUZNI,A.Md.Keb 1. NURMALA
5 BUGIS 75 5 2
2. RUMAHNYA BPK HASRAM (BPD) 2. IRA NOVIANTI,A.Md.Kep 2. NAZMI

1. RUMAHNYA IBU SUCIASIH 1. NOVITASARI,A.Md.Keb 1. SUCIASIH


6 OGOTION 211 185 11 3 2. RUMAHNYA BPK KEPALA DSN 5 2. SRI WEDARI, A.Md.Keb 2. NURLAELA

3. RUMAHNYA IBU RATNI 3. ANDRI BONAJI, A.Md.Kep 3. RATNI

1. RUMAHNYA IBU MARYUNI 1. NI NYOMAN SUSTINIS,A.Md.Keb 1. MARYUNI


7 SUMBER AGUNG 276 274 16 3
2. RUMAHNYA IBU KEPALA DESA 2. WIJI LESTARI,A.Md.Keb 2. EKA SULASTRI

1. RUMAHNYA IBU NURVA 1. NUR AZIZAH,A.Md.Kep + POSYANDU RUTIN 1. NURVA


8 MOUBANG 204 227 29 3 2. RUMAHNYA H. GALIBU 2. NILUH ROSIANI,A.Md.Keb 2. IMA

3. RUMAHNYA BAPAK AGUS 3. SISKA DEWI, A.Md.Kep 3. RUNCIANA

1. RUMAHNYA BAPAK KEPALA DSN 3 1. KASMINI MUSLIM, A.Md.Keb 1. NUR INTAN


9 OGOBAYAS 140 130 20 2
9 OGOBAYAS 140 130 20 2
2. PAUD DESA OGOBAYAS 2. JAENURI + POSYANDU RUTIN 2. MARLINA

1. BALAI DESA KOTARAYA TIMUR 1. JAENURI + POSYANDU RUTIN 1. WAYAN WIKINI


10 KOTARAYA TIMUR 98 99 6 2
* KOTARAYA TIMUR PIN BERSAMAAN POSYANDU RUTIN TGL 11 MARET 2015 2. WAYAN SUDIARTI

1. KANTOR DESA MALALAN 1. SUSILAWATI 1. NIRWANA


11 MALALAN 67 63 4 2
2. POSKESDES DESA MALALAN 2. DEWI, A.Md.Keb 2. NARTI

1. RUMAHNYA PAK YAHMUN 1. ROSITA 1. TULARSIH


12 KOTARAYA SELATAN 181 201 12 2
2. PAUD DESA KOTARAYA SELATAN 2. HELDAWATI, A.Md.Kep 2. ERNI

1. RUMAHNYA IBU JAMNAR 1. TRILIA SUKMA DEWI,S.Kep 1. JAMNAR


13 MARANTI 65 55 3 2
2. PAUD AL HIDAYAH 2. HASMA, A.Md.Keb 2. SURYANI

1. RUMAHNYA BAPAK TUMIJO 1. DESY INDRIA, A.Md.Kep 1. SARMINAH


14 KOTARAYA BARAT 161 186 11 2
2. POSKESDES KOTARAYA BARAT 2. KUSNUL KHOTIMAH, A.Md.Keb 2. NOVIA

1. RUMAHNYA BAPAK DAUD AHMAD 1. NADRA 1. YANE


15 OGOMOLOS 82 87 5 2
2 POS TERMINAL 2. JUMARNI, A.Md.Kep 2. SHANTI

1. BALAI DESA KOTARAYA TENGGARA 1. SRI WEDARI, A.Md.Keb 1. WAYAN SUKARMI


16 KOTARAYA TENGGARA 33 34 2 1
* KOTARAYA TENGGARA PIN DILAKSANKAN PADA TGL 11 MARET 2015
1. RUMAHNYA IBU SUDARNI 1. MIMIN PURWATI, A.Md.Keb 1. SUDARNI
17 GURINDA 106 106 6 3 2. PAUD DESA GURINDA 2. MOH SADIM,A.Md.Kep 2. YUNITA

3. KEPALA DUSUN 3 GURINDA 3. ANI MASLIANI, A.Md.Kep 3. VIANA

1. RUMAHNYA KEPALA DUSUN 3 1. I WAYAN JHOYS F, A.Md.Kep 1. SADRA


18 BUGIS UTARA 115 94 16 2
2. PAUD USWATUN HASANAH 2. MUHSON RIANTORI, A.Md.Kep 2. ELSA
#REF! 100.8016032064 2495 2515 2495 2032
483 Mengetahui 0 Sumber Agung, 26 Februari 2016
49 Kepala Puskesmas Mepanga Pengelola Imunisasi Puskesmas Mepanga
29

Made Parnita,A.Md.Kep Jaenuri


Nip. 19691113 199102 1 001 Nip. 197706082011011005
NB :
◊ PENGELOLAAN LOGISTIK PIN PADA MASING MASING DESA DI KOOORDINIR OLEH BIDAN DESA SETEMPAT
◊ BESAR HARAPAN KAMI BAGI YANG SUDAH TERJADWAL DENGAN HOMAT UNTUK DILAKSANAKAN KECUALI BERHALANGAN MOHON CARI PENGGANTI. ..............TERIMA KASIH
HASIL KEGIATAAN PIN POLI0 8 s/d 15 MARET 2016 PUSKEMAS MEPANGA
BALITA PENGGUNAAN VAKSIN PETUGAS KADER Tanggal
No. DESA POS PIN TEMPAT POS PIN PETUGAS KESEHATAN
SASARAN CAPAIAN % POLIO 20 DOSIS KESEHATAN Pelaksanaan
1. MADRASAH DINIYAH AL-KHAERAT MEPANGA 1. MOH.ANWAR,A.Md.Kep 1. FITRI
1 MEPANGA 141 139 98.6 8 3 2. BALAI DESA MEPANGA 2. HADIIJAH 2. IRMAWATI
3. PAUD DUSUN 3/DI PANTAI 3. NURHALIMA,A.Md.Keb 3. SELVI
1. BALAI DESA MENSUNG 1. LISA MAYASARI,A.Md.Kep 1. HASNA
2 MENSUNG 186 171 91.9 10 3 2. PAUD DUSUN TIRTASASRI 2. IKA 2. NORMA
3. PAUD DUSUN NANASI 3. HARIYANI, A.Md.Kep 3. AGUSTIN
1. RUMAHNYA IBU SISIWANTI 1. DESTIN ANUGRAH S, A.Md.Kep 1. SIGIT
3 KOTARAYA 264 245 92.8 14 2 2. RUMAHNYA BPK H.WITO 2. HASGAM 3. SISWANTI
1. BALAI DESA KAYU AGUNG 1. DEWI SARTIKA, S.Kep 1. SYAMSIAH
4 KAYU AGUNG 271 270 99.6 16 3 2. RUMAHNYA BAPAK MARDI PONOROGO 2. IMROATIN, A.Md.Kep 2. YULIANI
3. PAUD MUNAWAROH PASUNDAN 3. SITI MUNAWAROH 3. ROHMAH
1. POSKESDES DESA BUGIS 1. MUZNI,A.Md.Keb 1. NURMALA
5 BUGIS 77 76 98.7 4 2 2. RUMAHNYA BPK HASRAM (BPD) 2. IRA NOVIANTI,A.Md.Kep 2. NAZMI
1. RUMAHNYA IBU SUCIASIH 1. NOVITASARI,A.Md.Keb 1. SUCIASIH
6 OGOTION 193 188 97.4 11 3 2. RUMAHNYA BPK KEPALA DSN 5 2. SRI WEDARI, A.Md.Keb 2. NURLAELA
3. RUMAHNYA IBU RATNI 3. ANDRI BONAJI, A.Md.Kep 3. RATNI
1. RUMAHNYA IBU MARYUNI 1. NI NYOMAN SUSTINIS,A.Md.Keb 1. MARYUNI PELAKSANAAN PIN
7 SUMBER AGUNG 317 284 89.6 17 3 2. RUMAHNYA IBU KEPALA DESA 2. WIJI LESTARI,A.Md.Keb 2. EKA SULASTRI POLIO DI PUSKESMAS
1. RUMAHNYA IBU NURVA 1. NUR AZIZAH,A.Md.Kep + POSYAN 1. NURVA MEPANGA DI
FOKUSKAN PADA
8 MOUBANG 269 250 92.9 38 3 2. RUMAHNYA H. GALIBU 2. NILUH ROSIANI,A.Md.Keb 2. IMA
TANGGAL 8 MARET
3. RUMAHNYA BAPAK AGUS 3. SISKA DEWI, A.Md.Kep 3. RUNCIANA
KECUALI DESA
1. RUMAHNYA BAPAK KEPALA DSN 3 1. KASMINI MUSLIM, A.Md.Keb 1. NUR INTAN
9 OGOBAYAS 111 130 117.1 16 2 2. PAUD DESA OGOBAYAS 2. JAENURI + POSYANDU RUTIN 2. MARLINA
KOTARAYA TIMUR DAN
KOTARAYA TENGGARA
1. BALAI DESA KOTARAYA TIMUR 1. JAENURI + POSYANDU RUTIN 1. WAYAN WIKINI
10 KOTARAYA TIMUR 150 123 82.0 7 2 * KOTARAYA TIMUR PIN BERSAMAAN POSYANDU RUTIN TGL 11 MARET 2015 2. WAYAN SUDIARTI
DILAKSANAKAN PADA
TANGGAL 11 MARET
1. KANTOR DESA MALALAN 1. SUSILAWATI 1. NIRWANA
11 MALALAN 77 69 89.6 4 2 2. POSKESDES DESA MALALAN 2. DEWI, A.Md.Keb 2. NARTI
2016
1. RUMAHNYA PAK YAHMUN 1. ROSITA 1. TULARSIH
12 KOTARAYA SELATAN 193 194 100.5 11 2 2. PAUD DESA KOTARAYA SELATAN 2. HELDAWATI, A.Md.Kep 2. ERNI
1. RUMAHNYA IBU JAMNAR 1. TRILIA SUKMA DEWI,S.Kep 1. JAMNAR
13 MARANTI 63 59 93.7 3 2 2. PAUD AL HIDAYAH 2. HASMA, A.Md.Keb 2. SURYANI
1. RUMAHNYA BAPAK TUMIJO 1. DESY INDRIA, A.Md.Kep 1. SARMINAH
14 KOTARAYA BARAT 191 189 99.0 11 2 2. POSKESDES KOTARAYA BARAT 2. KUSNUL KHOTIMAH, A.Md.Keb 2. NOVIA
1. RUMAHNYA BAPAK DAUD AHMAD 1. NADRA 1. YANE
15 OGOMOLOS 85 87 102.4 5 2 2 POS TERMINAL 2. JUMARNI, A.Md.Kep 2. SHANTI
1. BALAI DESA KOTARAYA TENGGARA 1. SRI WEDARI, A.Md.Keb 1. WAYAN SUKARMI
16 KOTARAYA TENGGARA 33 34 103.0 2 1 * KOTARAYA TENGGARA PIN DILAKSANKAN PADA TGL 11 MARET 2015
1. RUMAHNYA IBU SUDARNI 1. MIMIN PURWATI, A.Md.Keb 1. SUDARNI
17 GURINDA 106 106 100.0 6 3 2. PAUD DESA GURINDA 2. MOH SADIM,A.Md.Kep 2. YUNITA
3. KEPALA DUSUN 3 GURINDA 3. ANI MASLIANI, A.Md.Kep 3. VIANA
1. RUMAHNYA KEPALA DUSUN 3 1. I WAYAN JHOYS F, A.Md.Kep 1. SADRA
18 BUGIS UTARA 112 110 98.2 16 2 2. PAUD USWATUN HASANAH 2. MUHSON RIANTORI, A.Md.Kep 2. ELSA
PKM MEPANGA 2839 2724 95.9 202 42
#REF!
Mengetahui Sumber Agung, 15 Maret 2016
Kepala Puskesmas Mepanga Pengelola Imunisasi Puskesmas Mepanga

Made Parnita,A.Md.Kep Jaenuri


Nip. 19691113 199102 1 001 Nip. 197706082011011005
HASIL KEGIATAAN PIN POLI0 8 s/d 15 MARET 2016 PUSKEMAS MEPANGA
Tanggal BALITA Jumlah POS
No. DESA TEMPAT POS PIN PETUGAS KESEHATAN
Pelaksanaan SASARAN CAPAIAN % Vaksin PIN
1. MOH.ANWAR,A.Md.Kep
1 MEPANGA 141 139 98.6 8 1 BALAI DESA MEPANGA
2. Cindra, A.Md.Kep
1. Ika Pratwi. SKM
2 MENSUNG 186 171 91.9 10 3 BALAI DESA MENSUNG
2. Hariyani,A.Md.Kep
1. Hasgam
3 KOTARAYA 264 245 92.8 14 2 Balai Desa Kotaraya
2. Wayan Novi,A.Md.Kep
1. DEWI SARTIKA, S.Kep
4 KAYU AGUNG 271 270 99.6 16 3 Pendopo Desa Kayu Agung
2. IMROATIN, A.Md.Kep
1. Susi Susant,A.Md.Kep
5 BUGIS 77 76 98.7 4 2 Poskesdes Desa Bugis
2. IRA NOVIANTI,A.Md.Kep
1. BONAJI, A.Md.Kep
6 OGOTION 193 188 97.4 11 3 BaLai Desa Ogoton
2. Mimin Purwat.A.Md>Keb
1. NI NYOMAN SUSTINIS,A.Md.Keb
7 SUMBER AGUNG 317 284 89.6 17 3 Paud Desa Sumber Agung
2. Lilik,A.Md.Keb
1. NUR AZIZAH,A.Md.Kep
PELAKSANAAN PIN POLIO
8 Moubang Dsn Bolagan RUMAHNYA IBU NURVA
2. SISKA DEWI, A.Md.Kep
DI PUSKESMAS MEPANGA 269 250 92.9 38 3 1. Heny W.N.SST.Keb
DI FOKUSKAN PADA 9 Moubang RUMAHNYA H. GALIBU
2. Fadlia,A.Md.Keb
TANGGAL 8 MARET 1. Jaenuri
KECUALI DESA KOTARAYA 10 OGOBAYAS 111 130 117.1 16 2 PAUD DESA OGOBAYAS
2. Abdul Gafur
TIMUR DAN KOTARAYA 1. Nurbayt.SKM
TENGGARA 11 KOTARAYA TIMUR 150 123 82.0 7 2 BALAI DESA KOTARAYA TIMUR
2. Nyoman witni. A.Md.Kep
DILAKSANAKAN PADA KANTOR DESA MALALAN 1. Sri Intan, A.Md.Kep
TANGGAL 11 MARET 2016 12 MALALAN 77 69 89.6 4 2 2.
1. RUMAHNYA PAK YAHMUN 1. ROSITA
13 KOTARAYA SELATAN 193 194 100.5 11 2 2. PAUD DESA KOTARAYA SELATAN 2. HELDAWATI, A.Md.Kep
1. RUMAHNYA IBU JAMNAR 1. TRILIA SUKMA DEWI,S.Kep
14 MARANTI 63 59 93.7 3 2 2. PAUD AL HIDAYAH 2. HASMA, A.Md.Keb
1. RUMAHNYA BAPAK TUMIJO 1. DESY INDRIA, A.Md.Kep
15 KOTARAYA BARAT 191 189 99.0 11 2 2. POSKESDES KOTARAYA BARAT 2. KUSNUL KHOTIMAH, A.Md.Keb
1. RUMAHNYA BAPAK DAUD AHMAD 1. NADRA
16 OGOMOLOS 85 87 102.4 5 2 2 POS TERMINAL 2. JUMARNI, A.Md.Kep
1. BALAI DESA KOTARAYA TENGGARA 1. SRI WEDARI, A.Md.Keb
17 KOTARAYA TENGGARA 33 34 103.0 2 1 * KOTARAYA TENGGARA PIN DILAKSANKAN PADA TGL 11 MARET 2015
1. RUMAHNYA IBU SUDARNI 1. MIMIN PURWATI, A.Md.Keb
18 GURINDA 106 106 100.0 6 3 2. PAUD DESA GURINDA 2. MOH SADIM,A.Md.Kep
3. KEPALA DUSUN 3 GURINDA 3. ANI MASLIANI, A.Md.Kep
1. RUMAHNYA KEPALA DUSUN 3 1. I WAYAN JHOYS F, A.Md.Kep
19 BUGIS UTARA 112 110 98.2 16 2 2. PAUD USWATUN HASANAH 2. MUHSON RIANTORI, A.Md.Kep
PKM MEPANGA 2839 2724 95.9 202 40
#REF!
Mengetahui Sumber Agung, 15 Maret 2016
Kepala Puskesmas Mepanga Pengelola Imunisasi Puskesmas Mepanga

Made Parnita,A.Md.Kep Jaenuri


Nip. 19691113 199102 1 001 Nip. 197706082011011005
2.11 1510 31.861

###
126,921,864 125,202,594 252,124,458 5290234Data Puskesmas Mepanga
1 Lahir Hidup - 2,470,130 2,339,174 4,809,304
2 Bayi 0 Tahun 4.6 2,396,024 2,269,001 4,665,025 KAYU AGUNG 2,878 1,491
3 Batta 0 – 2 Tahu 7,313,483 6,915,434 14,228,917 SUMBER AGUNG 3370 1723
4 Anak Balita 1 – 4 9,973,365 9,415,426 19,388,791 MARANTI 718 388
5 Balita 0 – 4 Tahu 12,369,408 11,684,408 24,053,816 KOTARAYA 2804 1489
6 Pra Sekolah 5 – 6 4,983,345 4,696,136 9,679,481 KOTARAYA TIMUR 1511 784
7 Anak Usia Kelas 1 2,541,878 2,394,269 4,936,147 KOTARAYA TENGGARA 315 161
8 Anak Usia SD/Set 15,186,763 14,309,627 29,496,390 KOTARAYA SELATAN 2056 1039
9 Penduduk Usia Mu37,439,660 35,337,708 72,777,368 KOTARAYA BARAT 2028 1026
10 Penduduk Usia P 83,775,296 82,831,529 166,606,825 MOUBANG 2860 1475
11 Penduduk Usia L 8,795,184 10,347,677 19,142,861 MENSUNG 1992 1020
12 Penduduk Usia La 3,329,069 4,406,341 7,735,410 OGOMOLOS 903 462
13 Wanita Usia Subur 15 – 49 Ta 69,148,825 69,148,825 OGOTION 2049 1005
14 Wanita Usia Subur Imunisasi 53,017,364 53,017,364 MALALAN 817 449
15 Ibu Hamil 1,1 X lahir hidup - 5,290,235 5,290,235 MEPANGA 1510 778
16 Ibu Bersalin/Nifas 1,05 X lah 5,049,771 5,049,771 OGOBAYAS 1475 749
GURINDA 837 436
BUGIS 1209 606
BUGIS UTARA 799 412
30,194 15,494
5.66 163
1.95 1.87 1.888 1.81 5.76 5.52 7.858 7.52 9.746 9.332 3.93 3.75
Puskesmas Mepanga Lahir Hidup bayi Batta Balita 1 s/d 4 Balita 0 s/d 4 pra sekolah 5 s/d
L P total L P total L P total L P total L P total L P
1,387 29 26 55 28 25 53 86 77 163 117 104 221 145 129 275 59 52
1647 34 31 64 33 30 62 99 91 190 135 124 259 168 154 322 68 62
330 8 6 14 7 6 13 22 18 41 30 25 55 38 31 69 15 12
1315 29 25 54 28 24 52 86 73 158 117 99 216 145 123 268 58 49
727 15 14 29 15 13 28 45 40 85 62 55 116 76 68 144 31 27
154 3 3 6 3 3 6 9 9 18 13 12 24 16 14 30 6 6
1017 20 19 39 20 18 38 60 56 116 82 77 158 101 95 196 41 38
1002 20 19 39 19 18 38 59 55 114 81 75 156 100 93 194 40 38
1385 29 26 55 28 25 53 85 76 161 116 104 220 144 129 273 58 52
972 20 18 38 19 18 37 59 54 112 80 73 153 99 91 190 40 36
441 9 8 17 9 8 17 27 24 51 36 33 69 45 41 86 18 17
1044 20 19 39 19 19 38 58 58 116 79 78 157 98 97 195 39 39
431 9 8 17 8 8 16 26 24 50 35 32 68 44 40 84 18 16
732 15 14 29 15 13 28 45 40 85 61 55 116 76 68 144 31 27
726 15 14 28 14 13 27 43 40 83 59 55 113 73 68 141 29 27
401 8 7 16 8 7 15 25 22 47 34 30 64 42 37 80 17 15
603 12 11 23 11 11 22 35 33 68 48 45 93 59 56 115 24 23
387 8 7 15 8 7 15 24 21 45 32 29 61 40 36 76 16 15
14,700 302 275 576 292 266 559 893 812 1705 1218 1105 2323 1510 1372 2882 608 551
2 1.91 11.965 11.429 29.5 28.22 66.01 66.16 6.93 8.265 2.623
pra sekolah 5 s/d anak sd kelas 1 sd/setngkat 7 s/d 12 T Usia Muda < 15 TahuUsia Produktf 15 – Usia Lanjut ≥ 60 Usia Lanjut Risiko T
total L P total L P total L P total L P total L P total L
111 30 27 56 178 159 337 440 392 831 984 918 1902 103 115 218 39
129 35 31 66 206 188 394 508 465 973 1138 1089 2227 119 136 256 45
28 8 6 14 46 38 84 114 93 208 256 219 474 27 27 54 10
108 30 25 55 178 150 328 439 371 810 983 870 1853 103 109 212 39
58 16 14 30 94 83 177 231 205 436 517 481 998 54 60 114 21
12 3 3 6 19 18 37 47 43 91 106 102 208 11 13 24 4
79 21 19 40 124 116 241 306 287 594 685 673 1359 72 84 156 27
78 21 19 40 123 115 237 303 283 585 677 663 1340 71 83 154 27
110 30 26 56 177 158 335 435 391 826 974 916 1890 102 114 217 39
77 20 19 39 122 111 233 301 274 575 673 643 1316 71 80 151 27
35 9 8 18 55 50 106 136 125 261 305 292 597 32 36 68 12
79 20 20 40 120 119 240 297 295 591 664 690 1354 70 86 156 26
34 9 8 17 54 49 103 132 122 254 296 285 582 31 36 67 12
58 16 14 30 93 84 177 230 207 436 514 484 998 54 60 114 20
57 15 14 29 90 83 173 221 205 426 495 480 975 52 60 112 20
32 9 8 16 52 46 98 129 113 242 288 265 553 30 33 63 11
46 12 12 24 73 69 141 179 170 349 400 399 799 42 50 92 16
31 8 7 16 49 44 94 122 109 231 272 256 528 29 32 61 11
1160 310 281 591 1854 1680 3534 4570 4149 8719 10227 9725 19952 1074 1215 2289 406
3.519 55.23 42.345 4.2253 4.0333
Usia Lanjut Risiko Ti Wanita Usia SubIbu HamiIbu Bersalin/Nifas 1,05 X lahir hidup
P total
49 88 823 587 59 56
58 103 952 697 70 66
12 22 214 140 14 13
46 85 822 557 56 53
26 46 433 308 31 29
5 10 89 65 7 6
36 63 574 431 43 41
35 62 567 424 42 40
49 87 815 586 59 56
34 61 564 411 41 39
16 28 255 187 19 18
37 63 555 442 44 42
15 27 248 183 18 17
26 46 430 310 31 30
26 45 414 307 31 29
14 26 241 170 17 16
21 37 335 255 25 24
14 24 228 164 16 16
517 924 8557 6225 621 593
KO

Pu
KO
TA

sk
KO

KO
SU

RA

TA

es
TA

TA
YA
M

RA

m
BU
KA

RA

OG
BE

as
RA
YA
TE

M
YU

OG GA
M

GI
M
KO

M
YA

OG
M
R

GU
YA

M
OM
OU T
N

SE

EN

S
EP
AL

OB
AG

AG

AR

TA

GG

ep
TI

U
OT
BA

RI
LA

BU
AN
SU
BA

AL
OL

TA
M
RA
AN

AY

an
UN

UN

ND
AR

TA

IO
RA

GI
NG

NG

AN
UR

OS

RA
AS
YA

ga
TI

N
G

S
L 29 34 8 29 17 3 20 20 29 20 9 20 9 15 15 8 12 8 303
P 26 31 6 25 14 3 19 19 26 18 8 19 8 14 14 7 11 7 275
Lahir Hidup total 55 64 14 54 31 6 39 39 55 38 17 39 17 29 28 16 23 15 578
L 28 33 7 28 16 3 20 19 28 19 9 19 8 15 14 8 11 8 294
P 25 30 6 24 14 3 18 18 25 18 8 19 8 13 13 7 11 7 267
bayi total 53 62 13 52 30 6 38 38 53 37 17 38 16 28 27 15 22 15 561
L 86 99 22 86 50 9 60 59 85 59 27 58 26 45 43 25 35 24 897
P 77 91 18 73 42 9 56 55 76 54 24 58 24 40 40 22 33 21 814
Batta total 163 190 40 158 92 18 116 114 161 112 51 116 50 85 83 47 68 45 1712
L 117 135 30 117 68 13 82 81 116 80 36 79 35 61 59 34 48 32 1224
P 104 124 25 99 58 12 77 75 104 73 33 78 32 55 55 30 45 29 1108
Balita 1 s/d 4 total 221 259 55 216 126 24 158 156 220 153 69 157 68 116 113 64 93 61 2332
L 145 168 38 145 84 16 101 100 144 99 45 98 44 76 73 42 59 40 1518
P 129 154 31 123 71 14 95 93 129 91 41 97 40 68 68 37 56 36 1375
Balita 0 s/d 4 total 275 322 68 268 156 30 196 194 273 190 86 195 84 144 141 80 115 76 2893
L 59 68 15 58 34 6 41 40 58 40 18 39 18 31 29 17 24 16 612
s P 52 62 12 49 29 6 38 38 52 36 17 39 16 27 27 15 23 15 553
pra sekolah 5 s/d 6 tahun total 111 129 28 108 63 12 79 78 110 77 35 79 34 58 57 32 46 31 1164
a
L 30 35 8 30 17 3 21 21 30 20 9 20 9 16 15 9 12 8 312
s
P 27 31 6 25 15 3 19 19 26 19 8 20 8 14 14 8 12 7 282
a anak sd kelas 1/& tahun total 56 66 14 55 32 6 40 40 56 39 18 40 17 30 29 16 24 16 594
r L 178 206 46 178 104 19 124 123 177 122 55 120 54 93 90 52 73 49 1864
a
sd/setngkat 7 s/d 12 P 159 188 38 150 87 18 116 115 158 111 50 119 49 84 83 46 69 44 1684
n Tahun total 337 394 84 328 191 37 241 237 335 233 106 240 103 177 173 98 141 94 3548
L 440 508 114 439 256 47 306 303 435 301 136 297 132 230 221 129 179 122 4594
P 392 465 93 371 216 43 287 283 391 274 125 295 122 207 205 113 170 109 4160
Usia Muda < 15 Tahun
n

Usia Muda < 15 Tahun total 831 973 207 810 472 91 594 585 826 575 261 591 254 436 426 242 349 231 8754
L 984 1138 255 983 572 106 685 677 974 673 305 664 296 514 495 288 400 272 10281
Usia Produktf 15 – 64 P 918 1089 218 870 506 102 673 663 916 643 292 690 285 484 480 265 399 256 9750
Tahun total 1902 2227 473 1853 1078 208 1359 1340 1890 1316 597 1354 582 998 975 553 799 528 20031
L 103 119 27 103 60 11 72 71 102 71 32 70 31 54 52 30 42 29 1079
P 115 136 27 109 63 13 84 83 114 80 36 86 36 60 60 33 50 32 1218
Usia Lanjut ≥ 60 total 218 256 54 212 123 24 156 154 217 151 68 156 67 114 112 63 92 61 2297
L 39 45 10 39 23 4 27 27 39 27 12 26 12 20 20 11 16 11 409
Usia Lanjut Risiko Tinggi ≥ P 49 58 12 46 27 5 36 35 49 34 16 37 15 26 26 14 21 14 519
70 Tahun total 88 103 22 85 50 10 63 62 87 61 28 63 27 46 45 26 37 24 927
Wanita Usia Subur 15 – 49 Tahun 823 952 213 822 479 89 574 567 815 564 255 555 248 430 414 241 335 228 8602
Usia Subur Imunisasi 15 – 39 Tahun 587 697 140 557 324 65 431 424 586 411 187 442 183 310 307 170 255 164 6241
Ibu Hamil 1,1 X lahir hidup 59 70 14 56 32 7 43 42 59 41 19 44 18 31 31 17 25 16 623
Ibu Bersalin/Nifas 1,05 X lahir hidup 56 66 13 53 31 6 41 40 56 39 18 42 17 30 29 16 24 16 594
1,491 1723 386 1489 866 161 1039 1026 1475 1020 462 1005 449 778 749 436 606 412 15,575
1,387 1647 330 1315 766 154 1017 1002 1385 972 441 1044 431 732 726 401 603 387 14,738
2,878 3370 716 2804 1632 315 2056 2028 2860 1992 903 2049 817 1510 1475 837 1209 799 30,313
KO

Pu
KO
TA

sk
KO

KO
SU

RA

TA

es
TA

TA
YA
M

RA

m
BU
KA

RA

OG
BE

as
RA
YA
TE

M
YU

OG GA
M

GI
M
KO

M
YA

OG
M
R

GU
YA

M
OM
OU T
N

SE

EN

S
EP
AL

OB
AG

AG

AR

TA

GG

ep
TI

U
OT
BA

RI
LA

BU
AN
SU
BA

AL
OL

TA
M
RA
AN

AY

an
UN

UN

ND
AR

TA

IO
RA

GI
NG

NG

AN
UR

OS

RA
AS
YA

ga
TI

N
G

S
L 29 34 8 29 17 3 20 20 29 20 9 20 9 15 15 8 12 8 303
P 26 31 6 25 14 3 19 19 26 18 8 19 8 14 14 7 11 7 275
Lahir Hidup total 55 64 14 54 31 6 39 39 55 38 17 39 17 29 28 16 23 15 578
L 28 33 7 28 16 3 20 19 28 19 9 19 8 15 14 8 11 8 294
P 25 30 6 24 14 3 18 18 25 18 8 19 8 13 13 7 11 7 267
bayi total 53 62 13 52 30 6 38 38 53 37 17 38 16 28 27 15 22 15 561
L 86 99 22 86 50 9 60 59 85 59 27 58 26 45 43 25 35 24 897
P 77 91 18 73 42 9 56 55 76 54 24 58 24 40 40 22 33 21 814
Batta total 163 190 40 158 92 18 116 114 161 112 51 116 50 85 83 47 68 45 1712
L 117 135 30 117 68 13 82 81 116 80 36 79 35 61 59 34 48 32 1224
P 104 124 25 99 58 12 77 75 104 73 33 78 32 55 55 30 45 29 1108
Balita 1 s/d 4 total 221 259 55 216 126 24 158 156 220 153 69 157 68 116 113 64 93 61 2332
L 145 168 38 145 84 16 101 100 144 99 45 98 44 76 73 42 59 40 1518
P 129 154 31 123 71 14 95 93 129 91 41 97 40 68 68 37 56 36 1375
Balita 0 s/d 4 total 275 322 68 268 156 30 196 194 273 190 86 195 84 144 141 80 115 76 2893
L 59 68 15 58 34 6 41 40 58 40 18 39 18 31 29 17 24 16 612
s P 52 62 12 49 29 6 38 38 52 36 17 39 16 27 27 15 23 15 553
pra sekolah 5 s/d 6 tahun total 111 129 28 108 63 12 79 78 110 77 35 79 34 58 57 32 46 31 1164
a
L 30 35 8 30 17 3 21 21 30 20 9 20 9 16 15 9 12 8 312
s
P 27 31 6 25 15 3 19 19 26 19 8 20 8 14 14 8 12 7 282
a anak sd kelas 1/& tahun total 56 66 14 55 32 6 40 40 56 39 18 40 17 30 29 16 24 16 594
r L 178 206 46 178 104 19 124 123 177 122 55 120 54 93 90 52 73 49 1864
a
sd/setngkat 7 s/d 12 P 159 188 38 150 87 18 116 115 158 111 50 119 49 84 83 46 69 44 1684
n Tahun total 337 394 84 328 191 37 241 237 335 233 106 240 103 177 173 98 141 94 3548
L 440 508 114 439 256 47 306 303 435 301 136 297 132 230 221 129 179 122 4594
P 392 465 93 371 216 43 287 283 391 274 125 295 122 207 205 113 170 109 4160
Usia Muda < 15 Tahun
n

Usia Muda < 15 Tahun total 831 973 207 810 472 91 594 585 826 575 261 591 254 436 426 242 349 231 8754
L 984 1138 255 983 572 106 685 677 974 673 305 664 296 514 495 288 400 272 10281
Usia Produktf 15 – 64 P 918 1089 218 870 506 102 673 663 916 643 292 690 285 484 480 265 399 256 9750
Tahun total 1902 2227 473 1853 1078 208 1359 1340 1890 1316 597 1354 582 998 975 553 799 528 20031
L 103 119 27 103 60 11 72 71 102 71 32 70 31 54 52 30 42 29 1079
P 115 136 27 109 63 13 84 83 114 80 36 86 36 60 60 33 50 32 1218
Usia Lanjut ≥ 60 total 218 256 54 212 123 24 156 154 217 151 68 156 67 114 112 63 92 61 2297
L 39 45 10 39 23 4 27 27 39 27 12 26 12 20 20 11 16 11 409
Usia Lanjut Risiko Tinggi ≥ P 49 58 12 46 27 5 36 35 49 34 16 37 15 26 26 14 21 14 519
70 Tahun total 88 103 22 85 50 10 63 62 87 61 28 63 27 46 45 26 37 24 927
Wanita Usia Subur 15 – 49 Tahun 823 952 213 822 479 89 574 567 815 564 255 555 248 430 414 241 335 228 8602
Usia Subur Imunisasi 15 – 39 Tahun 587 697 140 557 324 65 431 424 586 411 187 442 183 310 307 170 255 164 6241
Ibu Hamil 1,1 X lahir hidup 59 70 14 56 32 7 43 42 59 41 19 44 18 31 31 17 25 16 623
Ibu Bersalin/Nifas 1,05 X lahir hidup 56 66 13 53 31 6 41 40 56 39 18 42 17 30 29 16 24 16 594
1,491 1723 386 1489 866 161 1039 1026 1475 1020 462 1005 449 778 749 436 606 412 15,575
1,387 1647 330 1315 766 154 1017 1002 1385 972 441 1044 431 732 726 401 603 387 14,738
2,878 3370 716 2804 1632 315 2056 2028 2860 1992 903 2049 817 1510 1475 837 1209 799 30,313
Jumlah T
DESA o
t
a
L P l
KAYU AGUNG 1,491 1,387 2,878
SUMBER AGUNG 1723 1647 3370
MARANTI 386 330 716
KOTARAYA 1489 1315 2804
KOTARAYA TIMUR 866 766 1632
KOTARAYA TENGGARA 161 154 315
KOTARAYA SELATAN 1039 1017 2056
KOTARAYA BARAT 1026 1002 2028
MOUBANG 1475 1385 2860
MENSUNG 1020 972 1992
OGOMOLOS 462 441 903
OGOTION 1005 1044 2049
MALALAN 449 431 817
MEPANGA 778 732 1510
OGOBAYAS 749 726 1475
GURINDA 436 401 837
BUGIS 606 603 1209
BUGIS UTARA 412 387 799
Puskesmas Mepanga 15,575 14,738 30,313
SASARAN BAYI, BATITA,BALITA, BUMIL DAN WUS KEGIATAN IMUNISASI RUTIN
TAHUN 2016 DAN PERSIAPAN PIN POLIO MARET 2016 PUSKESMAS MEPANGA

Jmlh Penduduk SASARAN KEBUTUHAN


DESA Pusdatin JUMLAH KK POS PIN VAKSIN CARIER
VAKSIN POLIO
No. L P Total BAYI BATITA BALITA WUS BUMIL
1 MEPANGA 773 761 1,534 328 28 51 114 197 31 16 3 MEPANGA
2 MENSUNG 1,045 979 2,024 531 37 78 135 526 41 19 3 MENSUNG
3 KOTARAYA 1,434 1,415 2,849 604 23 87 167 538 25 24 2 KOTARAYA
4 KAYU AGUNG 1,489 1,434 2,924 824 49 116 223 771 54 32 3 KAYU AGU
5 BUGIS 541 562 1,102 286 21 40 71 296 23 10 2 BUGIS
6 OGOTION 1,043 1,038 2,081 499 40 79 211 531 44 30 3 OGOTION
7 SUMBER AGUNG 1,724 1,702 3,426 883 49 125 276 738 54 39 3 SUMBER A
8 MOUBANG 1,523 1,382 2,905 649 53 98 204 456 58 29 3 MOUBANG
9 OGOBAYAS 754 754 1,509 305 20 49 140 220 22 20 2 Vaksin Carier OGOBAYAS
Puskesmas Mepanga
10 KOTARAYA TIMUR 849 792 1,641 358 21 60 98 454 23 14 2 = 5 box kecil & 3 box KOTARAYA
11 MALALAN 424 406 830 218 10 33 66 225 11 9 2 besar MALALAN
12 KOTARAYA SELATAN 1,057 1,033 2,089 586 17 82 518 449 19 74 2 KOTARAYA
13 MARANTI 365 308 674 186 11 29 58 187 12 8 2 MARANTI
14 KOTARAYA BARAT 1,037 1,024 2,061 554 37 78 188 401 41 27 2 KOTARAYA
15 OGOMOLOS 476 441 917 199 7 32 87 191 8 12 2 OGOMOLO
16 KOTARAYA TENGGARA 171 166 337 95 8 13 25 73 9 4 1
17 GURINDA 430 410 840 207 26 31 99 227 29 14 3
18 BUGIS UTARA 493 445 938 258 32 38 115 194 35 16 2
Puskesmas Mepanga 7570 489 1118 2795 6674 538 399 42
3.99
Sumber Agung, 26 Februari 2016
Kepala Puskesmas Mepanga
Made Parnita,A.Md.Kep
Nip. 19691113 199102 1 001
773 761 1,534
1,045 979 2,024
1,434 1,415 2,849
1,489 1,434 2,924
1,034 1,007 2,040
1,043 1,038 2,081
1,724 1,702 3,426
1,523 1,382 2,905
1,184 1,164 2,349
1,020 958 1,978
424 406 830
1,057 1,033 2,089
365 308 674
1,037 1,024 2,061
476 441 917
15,629 15,052 30,681
S
A
S Usia
A sd/s Usia Lanj
pra anak Usia Usia ut
R sekol sd etng Mud Prod Lanj Risik
Lahir Balit Balit kat 7 uktf
A Hidu bayi Batt a1 a0 ah 5 kelas s/d a< 15 – ut ≥ o
a s/d 6 1/& 15 60 Ting
N p s/d 4 s/d 4 tahu tahu 12 Tahu 64 Tahu gi ≥
Tahu Tahu
n n n n 70
L P total L P total L P total L P total L P total L P total L P total L P ntotal L P total L P ntotal L P total L P Tahu
total
n
34 32 66 28 25 53 86 77 163 117 104 221 145 129 275 59 52 111 30 27 56 178 159 337 440 392 831 984 918 1902 103 115 218 39 49 88
34 31 64 33 30 62 99 91 190 135 124 259 168 154 322 68 62 129 35 31 66 206 188 394 508 465 973 1138 1089 2227 119 136 256 45 58 103
8 6 14 7 6 13 22 18 40 30 25 55 38 31 68 15 12 28 8 6 14 46 38 84 114 93 207 255 218 473 27 27 54 10 12 22
29 25 54 28 24 52 86 73 158 117 99 216 145 123 268 58 49 108 30 25 55 178 150 328 439 371 810 983 870 1853 103 109 212 39 46 85
17 14 31 16 14 30 50 42 92 68 58 126 84 71 156 34 29 63 17 15 32 104 87 191 256 216 472 572 506 1078 60 63 123 23 27 50
3 3 6 3 3 6 9 9 18 13 12 24 16 14 30 6 6 12 3 3 6 19 18 37 47 43 91 106 102 208 11 13 24 4 5 10
20 19 39 20 18 38 60 56 116 82 77 158 101 95 196 41 38 79 21 19 40 124 116 241 306 287 594 685 673 1359 72 84 156 27 36 63
20 19 39 19 18 38 59 55 114 81 75 156 100 93 194 40 38 78 21 19 40 123 115 237 303 283 585 677 663 1340 71 83 154 27 35 62
29 26 55 28 25 53 85 76 161 116 104 220 144 129 273 58 52 110 30 26 56 177 158 335 435 391 826 974 916 1890 102 114 217 39 49 87
20 18 38 19 18 37 59 54 112 80 73 153 99 91 190 40 36 77 20 19 39 122 111 233 301 274 575 673 643 1316 71 80 151 27 34 61
9 8 17 9 8 17 27 24 51 36 33 69 45 41 86 18 17 35 9 8 18 55 50 106 136 125 261 305 292 597 32 36 68 12 16 28
20 19 39 19 19 38 58 58 116 79 78 157 98 97 195 39 39 79 20 20 40 120 119 240 297 295 591 664 690 1354 70 86 156 26 37 63
9 8 17 8 8 16 26 24 50 35 32 68 44 40 84 18 16 34 9 8 17 54 49 103 132 122 254 296 285 582 31 36 67 12 15 27
15 14 29 15 13 28 45 40 85 61 55 116 76 68 144 31 27 58 16 14 30 93 84 177 230 207 436 514 484 998 54 60 114 20 26 46
15 14 28 14 13 27 43 40 83 59 55 113 73 68 141 29 27 57 15 14 29 90 83 173 221 205 426 495 480 975 52 60 112 20 26 45
8 7 16 8 7 15 25 22 47 34 30 64 42 37 80 17 15 32 9 8 16 52 46 98 129 113 242 288 265 553 30 33 63 11 14 26
12 11 23 11 11 22 35 33 68 48 45 93 59 56 115 24 23 46 12 12 24 73 69 141 179 170 349 400 399 799 42 50 92 16 21 37
8 7 15 8 7 15 24 21 45 32 29 61 40 36 76 16 15 31 8 7 16 49 44 94 122 109 231 272 256 528 29 32 61 11 14 24
303 275 578 294 267 561 897 814 1712 1224 1108 2332 1518 1375 2893 612 553 1164 312 282 594 1864 1684 3548 4594 4160 8754 10281 9750 20031 1079 1218 2297 409 519 927
Ibu
Wanita Wanita Bersalin/ Jumlah T
Usia Usia Nifas o
Subur Ibu 1,05 X
Subur Imunisasi Hamil 1,1 lahir t
15 – 49 15 – 39 X lahir hidup a
Tahun Tahun hidup L P l
823 587 73 56 1,491 1,387 2,878
952 697 71 66 1723 1647 3370
213 140 15 13 386 330 716
822 557 59 53 1489 1315 2804
479 324 34 31 866 766 1632
89 65 7 6 161 154 315
574 431 43 41 1039 1017 2056
567 424 43 40 1026 1002 2028
815 586 60 56 1475 1385 2860
564 411 42 39 1020 972 1992
255 187 19 18 462 441 903
555 442 43 42 1005 1044 2049
248 183 18 17 449 431 817
430 310 32 30 778 732 1510
414 307 31 29 749 726 1475
241 170 18 16 436 401 837
335 255 25 24 606 603 1209
228 164 17 16 412 387 799
8602 6241 649 594 15,575 14,738 30,313
Jmlh Penduduk Pusdatn
No. DESA
L P Total
1 MEPANGA 773 761 1,534
2 MENSUNG 1,045 979 2,024
3 KOTARAYA 1,434 1,415 2,849
4 KAYU AGUNG 1,489 1,434 2,924
5 BUGIS 541 562 1,102
6 OGOTION 1,043 1,038 2,081
7 SUMBER AGUNG 1,724 1,702 3,426
8 MOUBANG 1,523 1,382 2,905
9 OGOBAYAS 754 754 1,509
10 KOTARAYA TIMUR 849 792 1,641
11 MALALAN 424 406 830
12 KOTARAYA SELATAN 1,057 1,033 2,089
13 MARANTI 365 308 674
14 KOTARAYA BARAT 1,037 1,024 2,061
15 OGOMOLOS 476 441 917
16 KOTARAYA TENGGARA 171 166 337
17 GURINDA 430 410 840
18 BUGIS UTARA 493 445 938
Puskesmas Mepanga 15,629 15,052 30,681