Anda di halaman 1dari 1

A big black bug bit a big black bear but a big

black bear bit a big black bug back


I saw susie sitting in shoesshine shop, where
she shine she sit, where she sit she shine.
I scream, you scream, we all scream, for ice
cream