Anda di halaman 1dari 3

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PROFESOR,

MITOCU DRAGOMIRNEI ŞTEFURĂ ANNA

PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE


DESFĂŞURATE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

(PROGRAM EDUCATIV)

NR. ACTIVITATEA MODALITĂŢI DE OBIECTIVE DATA LOCUL EVALUAREA


CRT. DESFĂŞURARE

„TOAMNA ÎN OCHI - compuneri,poezii,


DE COPIL” colaje : fructe şi legume de Dezvoltarea şi expoziţie de
toamnă haioase; cultivarea IX sala de lucrări literare,
- natura în anotimpul de creativităţii literar- clasă plastice
toamnă oglindită în opere artistice
literare,cântece şi picturi

„POLIŢISTUL , prelucrarea normelor de


PRIETENUL MEU” Prezentarea şi IX cabinetul desene
circulaţie rutieră discutarea normelor de
de circulaţie rutieră. informatică
Dezvoltarea
deprinderilor de
circulaţie rutieră şi a
comportamentului
preventiv
Redarea printr-un
desen schematic a
drumului parcurs de
ei până la şcoală

„ZIUA MONDIALĂ activităţi de curăţare a


A CURĂŢENIEI” Stimularea dragostei fotografii
împrejurimilor şcolii
şi a respectului faţă 23.IX. parcul
de muncă, a gustului şcolii
şi simtului estetic;
Dezvoltarea
spiritului în echipă

„PAŞAPORT Ziua internaţională a


PENTRU O VIAŢĂ Stimularea şi 15.X. cabinetul expoziţie de
alimentaţiei: -prezentări
SĂNĂTOASĂ” promovarea unei (16.X.) de desene, postere,
Power-Point despre
alimentaţii sănătoase informatică afişe
alimentaţia sănătoasă a
pentru o viaţă
copilului şi influenţa ei
sănătoasă
asupra învăţării;
- Discuţii cu un cadru
sanitar
„O CARTE CITITĂ, realizarea de portofolii ; Stimularea şi IX-VI sala de portofoliu
O COMOARĂ informarea elevilor privind promovarea clasă
DESCOPERITĂ” viaţa şi activitatea unor creaţiilor literare
mari scriitori români; proprii ale elevilor cabinetul
expoziţii de carte; Dezvoltarea şi de
cultivarea informatică
creativităţii literar-
artistice bibliotecă

„PRINŢESA IARNA Carnavalul poveştilor Stimularea lecturii în XI. sala de fotografii


VINE LA COPII şcolarii interpretează rândul elevilor grupă
PENTRU A CITI ŞI A pentru prichindei rolul
POVESTI” unor personaje îndrăgite,
iar aceştia trebuie să le
recunoască

„PE –AL NOSTRU Activitate festivă Cultivarea şi XII cabinet de realizarea unei
STEAG E SCRIS: Medalion de poezii si dezvoltarea informatică mini expoziţii
UNIRE!” cântece patriotice patriotismului de desene,
Explicarea semnificaţiei şi a respectului faţă ecusoane,
acestei zile pentru români de înaintaşi diplome
(material power-point)

- activitate literar-
„ ÎN AŞTEPTAREA artistică prilejuită de Păstrarea datinilor şi XII sala de desene, colaje,
LUI MOŞ apropierea sărbătorilor de obiceiurilor clasă podoabe pentru
CRĂCIUN” iarnă (colinde de Crăciun , strămoşeşti pom, jurnal de
împreună cu partenerii Intonarea unor parteneriat,
noştri ) cântece specifice album foto
sărbătorilor specifice
acestui anotimp;
Interpretarea unor
roluri primite;

„LUCEAFĂRUL” - prezentare PP despre Cunoaşterea unor I cabinetul şezătoare


viaţa şi activitatea lui aspecte din viaţa şi de literară: Mihai
Mihai Eminescu opera lui Mihai informatică Eminescu
- activitate de tip concurs Eminescu
(întrecere între elevi)

„LA SĂNIUŞ” prezentarea şi instruirea Manifestarea II pârtia de premierea


echipelor de către spiritului de echipă săniuş echipei
profesorul de sport, câştigătoare
-întreceri între clase;

„MAMA” expoziţie de mărţişoare şi Dezvoltarea III holul şcolii fotografii


felicitări dragostei faţa de lucrări ale
fiinţa iubită , mama; elevilor
Pregătirea şi
desfăşurarea unei
expoziţii
„ŞI NOI SUNTEM desene ,,Europa în culori’’ Cunoaşterea poziţiei V cabinetul desene
COPII AI EUROPEI” -informaţii despre Europa Romaniei în Europa; de parada
Definirea informatică steguleţelor
conceptului de fotografii
cetăţean european diplome
Cunoaşterea
importanţei aderării
României la U.E.;

„UN MEDIU
CURAT, activitate de igienizare Implicarea elevilor IV
O VIAŢĂ MAI în activităţi de spaţiile diplome
BUNĂ” protejare a mediului verzi din fotografii
înconjurător ; comună expoziţie
Formarea de
comportamente
ecologice, prin
colectarea şi
reciclarea deşeurilor
Aplicarea normelor
de protecţie şi
îngrijire a mediului
înconjurător ;

„1 IUNIE, ZI DE desene pe asfalt


VIS” activitate de caritate Identificarea VI în comună realizare
drepturilor copiilor ; sala de postere
Cunoaşterea clasă expoziţie de
diferitelor aspecte desene realizate
din viaţa unor copii; de elevi ;
Asigurarea bunei concurs cu
înţelegeri între copii premii
Fotografii

„GALA
PREMINAŢILOR” diplome
- serbarea de sfârşit de an VI Curtea
şcolii