Anda di halaman 1dari 1

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
(MAPERWA KEMA F.Kep-UH)
Sekretariat: Jl. Perintis Kemerdekaan 10 Fak. Keperawatan Unhas Makassar

Makassar, 30 Mei 2018


Nomor :001/B/Maperwa KEMA F.Kep-UH/V/2018
Lampiran :-
Hal :Permohonan Peminjaman Alat

Yth.
Ketua Siaga Ners HIMIKA Kema F.Kep-UH
di-
Tempat

AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarokatuh
Dengan hormat,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik,
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah
SAW, yang senantiasa menjadi tauladan bagi kita sepanjang masa.

Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan Pelantikan DPO HIMIKA Kema


F.Kep-UH yang insya Allah akan dilaksanakan pada;

Hari/tanggal : Rabu, 30 Mei 2018

Waktu : 13.00-14.00 Wita

Tempat : Lantai 4 Fakultas Kedokteran

maka kami selaku pelaksana memohon izin untuk peminjaman alat berupa LCD satu buah
untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, besar harapan kami atas terwujudnya permohonan
kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Mengetahui,
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Kema F.Kep-UH
Periode 2018-2019

Ilham Trinandi Nurul Aini


Ketua Maperwa F.Kep-UH Sekretaris Maperwa F.Kep-UH

Sekretariat: email:maperwakemafkepunhas@gmail.com
Jl. Perintis Kemerdekaan 10 Telepon: 085394262370
Tamalanrea Makassar, 90234
Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin