Anda di halaman 1dari 5

A) BULATKAN KATA KERJA YANG TERDAPAT DALAM GAMBAR DAN SENARAIKANNYA.

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________
B) ISI TEMPAT KOSONG DENGAN KATA KERJA YANG SESUAI

1. Abu __________________ dinding sekolah.

2. Amin __________________ pokok bunga .

3. Siti _________________ lantai kantin.

4. Ali dan Balu ____________ meja yang berat.

5. Akmal ______________ baja untuk tanaman.


C) LENGKAPKAN AYAT DI BAWAH DENGAN BETUL

1. Abu mengecat __________________________________ .

2. Amin menyiram _________________________________ .

3. Siti menyapu ____________________________________ .

4. Ali dan Balu mengangkat ____________________________ .

5. Akmal membubuh _________________________________ .


D) BINA LIMAT AYAT BERDASARKAN GAMBAR.

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________