Anda di halaman 1dari 48

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGA

CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI SETIAP


PEMILIHAN UMUM TAHUN 20
(diisi berdasarkan Formulir Model DAA1.

DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING


KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. DATA PEMILIH

LK
1. Jumlah Pemilih dalam DPT
PR
(Model A.3-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb
PR
(Model A.4-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK
3. JumLah Pemilih dalam DPK
PR
(Model A.DPK-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) PR 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0
B. PENGGUNA HAK PILIH

LK
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
PR
(Model C7.DPT-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam
DPTb PR
(Model C7.DPTb-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam
DPK PR
(Model C7.DPK-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih
PR 0 0 0 0 0 0
(B.1+B.2+B.3)
JML 0 0 0 0 0 0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

JUMLAH
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20
PINDAHAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. DATA PEMILIH

LK 0
1. Jumlah Pemilih dalam DPT
PR 0
(Model A.3-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb
PR 0
(Model A.4-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0
3. JumLah Pemilih dalam DPK
PR 0
(Model A.DPK-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) PR 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0
B. PENGGUNA HAK PILIH
LK 0
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
PR 0
(Model C7.DPT-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam
DPTb PR 0
(Model C7.DPTb-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam
DPK PR 0
(Model C7.DPK-KPU)
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih
PR 0 0 0 0 0 0
(B.1+B.2+B.3)
JML 0 0 0 0 0 0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

II. DATA PEMILIH DISABILITAS TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

LK
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar
1. PR
dalam DPT, DPTb dan DPK
JML 0 0 0 0 0 0
LK
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang
2. PR
menggunakan hak pilih
JML 0 0 0 0 0 0
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Jumlah surat suara yang diterima termasuk


1.
cadangan 2% dari DPT (2+3+4)

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih


2.
karena rusak/keliru coblos

Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak


3.
terpakai termasuk sisa surat suara cadangan

4. Jumlah surat suara yang digunakan


0 0 0 0 0 0
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

JUMLAH
II. DATA PEMILIH DISABILITAS TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20
PINDAHAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

LK 0
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar
1. PR 0
dalam DPT, DPTb dan DPK
JML 0 0 0 0 0 0
LK 0
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang
2. PR 0
menggunakan hak pilih
JML 0 0 0 0 0 0
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Jumlah surat suara yang diterima termasuk


1.
cadangan 2% dari DPT (2+3+4)
0
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih
2.
karena rusak/keliru coblos
0

Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak


3.
terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
0

4. Jumlah surat suara yang digunakan


0 0 0 0 0 0
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMOR DAN NAMA CALON

21 AA ABDUL ROZAK, M.Ag.

22 AA JAENUDIN

23 AAN PERMANA, S.H., M.H.

24 AA ONI SUWARMAN

25 AA USEP EBIT MULYANA

26 Dr. ABAH RUSKAWAN, M.M.

27 Drs. H. ABDUL HADIE, M.M.

28 Ir. H. ADI GUNAWAN


29 AGIS MUCHYIDIN, S.T.

30 Dr. Ir. AGUS KUSWANTO, M.Si.

31 AHMAD BASHIRUDDIN SYAMSUDDUHA

32 AJI SAPTAJI S.H.I, M.E.Sy.

33 H. ALDWIN RAHADIAN M., S.H., M.AP., CIL.

34 K.H. AMANG SYAFRUDIN, Lc.

35 A MULYANA, S.H., M.Pd., M.H.Kes.

36 ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA

37 Drs. H. ARIFIN H KERTASAPUTRA

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

JUMLAH
IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20
PINDAHAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMOR DAN NAMA CALON

21 AA ABDUL ROZAK, M.Ag.


0

22 AA JAENUDIN
0

23 AAN PERMANA, S.H., M.H.


0

24 AA ONI SUWARMAN
0

25 AA USEP EBIT MULYANA


0

26 Dr. ABAH RUSKAWAN, M.M.


0

27 Drs. H. ABDUL HADIE, M.M.


0

28 Ir. H. ADI GUNAWAN


0
29 AGIS MUCHYIDIN, S.T.
0

30 Dr. Ir. AGUS KUSWANTO, M.Si.


0

31 AHMAD BASHIRUDDIN SYAMSUDDUHA


0

32 AJI SAPTAJI S.H.I, M.E.Sy.


0

33 H. ALDWIN RAHADIAN M., S.H., M.AP., CIL.


0

34 K.H. AMANG SYAFRUDIN, Lc.


0

35 A MULYANA, S.H., M.Pd., M.H.Kes.


0

36 ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA


0

37 Drs. H. ARIFIN H KERTASAPUTRA


0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMOR DAN NAMA CALON

38 H. ASEP HIDAYAT, S.Ag.

39 Ust. ASEP SYARIPUDIN

40 Drs. H. ASEP SYARIPUDIN, M.Si.

41 Ir. H. AYI HAMBALI, M.M.

42 DELFIZAR

43 DENI AHMAD HAEDARI

44 DENI SUHERMAN, S.Pd.I., M.Pd.

45 Ir. ELAN HERYANTO H


46 Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes.

47 Hj. EUIS MULLY MULYATI SUKARYA, S.Pd.

48 Drs. IDRIS EPENDI, M.M.

49 H. IMAN SETIAWAN, S.H.

50 IWAN KUSMAWAN, S.H.

51 MAULIDAN ISBAR

52 MOHAMMAD TEGUH HARDITYA, S.E.

53 H. MUGI SUJANA

54 Ir. MUHAMAD SIDARTA

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

JUMLAH
IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20
PINDAHAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMOR DAN NAMA CALON

38 H. ASEP HIDAYAT, S.Ag.


0

39 Ust. ASEP SYARIPUDIN


0

40 Drs. H. ASEP SYARIPUDIN, M.Si.


0

41 Ir. H. AYI HAMBALI, M.M.


0

42 DELFIZAR
0

43 DENI AHMAD HAEDARI


0

44 DENI SUHERMAN, S.Pd.I., M.Pd.


0

45 Ir. ELAN HERYANTO H


0
46 Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes.
0

47 Hj. EUIS MULLY MULYATI SUKARYA, S.Pd.


0

48 Drs. IDRIS EPENDI, M.M.


0

49 H. IMAN SETIAWAN, S.H.


0

50 IWAN KUSMAWAN, S.H.


0

51 MAULIDAN ISBAR
0

52 MOHAMMAD TEGUH HARDITYA, S.E.


0

53 H. MUGI SUJANA
0

54 Ir. MUHAMAD SIDARTA


0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMOR DAN NAMA CALON

55 Dr. OKTRI MOHAMMAD FIRDAUS, S.T., M.T., IPM.

56 Hj. RINI SUJIYANTI, S.E., M.M.

57 Dr. H. RM. IMAM I. TUNGGARA, M.Pd.

58 ROBBY MAULANA ZULKARNAEN

59 SAPEI, S.T.

60 Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. H. SUHARNO, M.M.

61 Ir. SUWIDI TONO

62 SYIFA HANANTA
63 Dr. H. TATANG FARHANUL HAKIM, M.Pd.

64 Drs. Tb. ANIS ANGKAWIJAYA

65 TIA MUTHIAH UMAR, S.Sos., M.Si.

66 UDI, S.Ag.

67 Drs. K.H. YAYAN HASUNA HUDAYA

68 H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H., M.Si.

69 Dr. H. ZULKARNAEN, S.H., M.H.

70 H. HERI PURNAMA, M.Pd.I

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

JUMLAH
IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20
PINDAHAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMOR DAN NAMA CALON

55 Dr. OKTRI MOHAMMAD FIRDAUS, S.T., M.T., IPM.


0

56 Hj. RINI SUJIYANTI, S.E., M.M.


0

57 Dr. H. RM. IMAM I. TUNGGARA, M.Pd.


0

58 ROBBY MAULANA ZULKARNAEN


0

59 SAPEI, S.T.
0

60 Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. H. SUHARNO, M.M.


0

61 Ir. SUWIDI TONO


0

62 SYIFA HANANTA
0
63 Dr. H. TATANG FARHANUL HAKIM, M.Pd.
0

64 Drs. Tb. ANIS ANGKAWIJAYA


0

65 TIA MUTHIAH UMAR, S.Sos., M.Si.


0

66 UDI, S.Ag.
0

67 Drs. K.H. YAYAN HASUNA HUDAYA


0

68 H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H., M.Si.


0

69 Dr. H. ZULKARNAEN, S.H., M.H.


0

70 H. HERI PURNAMA, M.Pd.I


0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


1 2 3 4 5
KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 21. . . . . . . . . . . .

31. . . . . . . . . . . .

41. . . . . . . . . . . .

51. . . . . . . . . . . .

............ ............ ............ ............ ............ 61. . . . . . . . . . . .


DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.21 + IV.22 + ...)


#VALUE! 0 0 0 0 0

B. Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah


C.
(A + B) 0 0 0 0 0 0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEM


1. KETUA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA

............ ............ ............


Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERS
21. . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . 23. . . . . . . . . . . . . 24. . . . . . . . . . . . . 25. . . . . . . . . . . . . 26. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
31. . . . . . . . . . . . . 32. . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . 34. . . . . . . . . . . . . 35. . . . . . . . . . . . . 36. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

41. . . . . . . . . . . . . 42. . . . . . . . . . . . . 43. . . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . . . . . 45. . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

51. . . . . . . . . . . . . 52. . . . . . . . . . . . . 53. . . . . . . . . . . . . 54. . . . . . . . . . . . . 55. . . . . . . . . . . . . 56. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

61. . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . 63. . . . . . . . . . . . . 64. . . . . . . . . . . . . 65. . . . . . . . . . . . . 66. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
DESA/KELURAHAN*) : TANJUNG KAMUNING
KECAMATAN/DISTRIK *) : TAROGONG KALER

NO. URAIAN

JUMLAH
V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20
PINDAHAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.21 + IV.22 + ...)


0 0 0 0 0 0

B. Jumlah Suara Tidak Sah


0
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah
C.
(A + B) 0 0 0 0 0 0

Ditetapkan di: Tanggal:

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEM


1. KETUA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA

............ ............ ............


Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERS
21. . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . 23. . . . . . . . . . . . . 24. . . . . . . . . . . . . 25. . . . . . . . . . . . . 26. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
31. . . . . . . . . . . . . 32. . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . 34. . . . . . . . . . . . . 35. . . . . . . . . . . . . 36. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

41. . . . . . . . . . . . . 42. . . . . . . . . . . . . 43. . . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . . . . . 45. . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

51. . . . . . . . . . . . . 52. . . . . . . . . . . . . 53. . . . . . . . . . . . . 54. . . . . . . . . . . . . 55. . . . . . . . . . . . . 56. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

61. . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . 63. . . . . . . . . . . . . 64. . . . . . . . . . . . . 65. . . . . . . . . . . . . 66. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DOK. v93 pdpd,daa,27765,32

H DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN MODEL


MUM TAHUN 2019 DAA1-DPD
ulir Model DAA1.Plano-DPD) Lembar 1 Hal 1

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT
DAA1-DPD-1A
PROVINSI : JAWA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

RINCIAN

JUMLAH
TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15
PINDAHAN

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD


22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 1 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 1 Hal 2
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-1B

RINCIAN

TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 JUMLAH AKHIR

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD


22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 2 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 2 Hal 1
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-2A

RINCIAN

JUMLAH
TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15
PINDAHAN
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD
22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 2 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 2 Hal 2
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-2B

RINCIAN

TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 JUMLAH AKHIR

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD
22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 3 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 3 Hal 1 - 1
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-3A

RINCIAN

JUMLAH
TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15
PINDAHAN

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0
0

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD


22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 3 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 3 Hal 1 - 2
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-3B

RINCIAN

TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 JUMLAH AKHIR

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0
0

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD


22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 3 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 3 Hal 2 - 1
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-3C

RINCIAN

JUMLAH
TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15
PINDAHAN

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0
0

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD


22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 3 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 3 Hal 2 - 2
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-3D

RINCIAN

TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 JUMLAH AKHIR

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0
0

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD


22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 3 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 3 Hal 3 - 1
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-3E

RINCIAN

JUMLAH
TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15
PINDAHAN

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0
0

CF1, CF2

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD


22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 3 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 3 Hal 3 - 2
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-3F

RINCIAN

TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 JUMLAH AKHIR

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0
0

CF1, CF2

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD


22. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . .

32. . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . .

42. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . .

52. . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . .

62. . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . .69. . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . .


Lembar 4 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 4 Hal 1
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-4A

RINCIAN

JUMLAH
TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15
PINDAHAN

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


A 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA

.. ............ ............
ap Nama Lengkap Nama Lengkap
SI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD
............ 27. . . . . . . . . . . . . 28. . . . . . . . . . . . . 29. . . . . . . . . . . . . 30. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
............ 37. . . . . . . . . . . . . 38. . . . . . . . . . . . . 39. . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

............ 47. . . . . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . 49. . . . . . . . . . . . . 50. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

............ 57. . . . . . . . . . . . . 58. . . . . . . . . . . . . 59. . . . . . . . . . . . . 60. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

............ 67. . . . . . . . . . . . . 68. . . . . . . . . . . . . 69. . . . . . . . . . . . . 70. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
Lembar 4 H

KABUPATEN/KOTA *) : GARUT MODEL


DAA1-DPD
PROVINSI : JAWA BARAT
Lembar 4 Hal 2
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT

DAA1-DPD-4B

RINCIAN

TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 JUMLAH AKHIR

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Bulan: 0 4 Tahun: 2 0 1 9

N PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


A 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA

.. ............ ............
ap Nama Lengkap Nama Lengkap
SI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD
............ 27. . . . . . . . . . . . . 28. . . . . . . . . . . . . 29. . . . . . . . . . . . . 30. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
............ 37. . . . . . . . . . . . . 38. . . . . . . . . . . . . 39. . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

............ 47. . . . . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . 49. . . . . . . . . . . . . 50. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

............ 57. . . . . . . . . . . . . 58. . . . . . . . . . . . . 59. . . . . . . . . . . . . 60. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

............ 67. . . . . . . . . . . . . 68. . . . . . . . . . . . . 69. . . . . . . . . . . . . 70. . . . . . . . . . . . .

Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap