Anda di halaman 1dari 3

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ:Grupul Şcolar de Industrie Uşoară, Botoşani


Disciplina: Tehnologii Asistate de Calculator
Clasa: a XI-a J – an de completare
Data: 3.11.2008
Profesor: Iordache Mariana
Unitatea de învatare: Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru realizarea unui proiect
specific profilului
Tema: Aplicaţii practice – Realizarea unei prezentări
Tipul lecţiei: Lecţie pentru formare şi consolidare de deprinderi si priceperi
Locul de desfaşurare: - laboratorul de informatică
Durata lectiei: 50 min.
SCOPUL LECTIEI:
 INFORMATIV
-fixarea si consolidarea noţiunilor teoretice prin aplicaţii concrete;
 FORMATIV
-formarea deprinderilor de utilizare corectă a aplicaţiei PowerPoint;
 EDUCATIV
-dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de utilizarea calculatorului în toate domeniile de
activitate;
-dezvoltarea motivaţiei învăţării, a intereselor de cunoaştere şi a trăirilor intelectuale;
-exprimarea unui mod de gândire creativ în structura şi rezolvarea problemelor;
NIVELUL INIŢIAL AL CLASEI
- elevii şi-au însuşit toate noţiunile teoretice legate de utilizarea programului de
aplicaţie Microsoft PowerPoint;
COMPETENTE SPECIFICE:
1.4. Aplicarea modalităţilor de formatare, şablonizare a documentelor electronice ce
compun modulele unui proiect.
1.5. Utilizarea elementelor grafice în documente.
COMPETENTE DERIVATE:
1. Utilizarea opţiunilor pentru stabilirea formatului şi designului de diapozitiv pentru documente
PPT.
2. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări - copiere, mutare,
ştergere
3. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări.
4. Utilizarea elementelor grafice în prezentare.
5. Utilizarea diagramelor.
6. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare.
7. Realizarea animaţiei într-o prezentare.
8. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării.
9. Realizarea unor aplicaţii practice.

1
STRATEGII DIDACTICE:
 principii didactice
-principiul participării şi învăţării active;
-principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
-principiul accesibiliăţii;
-principiul conexiunii inverse(feedback-ului).
 metode de invăţământ
-metode de comunicare orală: conversaţia, explicaţia;
-metode de acţiune: exerciţiul, problematizarea;
 procedee de instruire
-conversaţia de consolidare;
-exerciţii de consolidare;
 forme de organizare a activitatii instructive
-frontală;
-individuală;
 forme de dirijare a activitatii
-dirijata de profesor sau prin materiale didactice;
-independentă;
 resurse materiale
-un calculator (sistem de operare Windows, pentru utilizare: Microsoft Office)
-caiet de notiţe;
-proiect didactic;
-fişe de lucru.
-exemple de prezentări prezentate de profesor;
 material bibliografic de specialitate
Manual clasa a X-a , Tehnologia informatiei si a comunicatiilor autori : Mioara Gheorghe,
Monica Tătarâm, Manuela Floarea
Manual clasa a X-a Utilaje în industria textilă, autor Ghe. Cintea
Metodica predării informaticii şi tehnologiei informaţiei, autori: C. Petre, D. Popa
 metode de evaluare
-evaluare continuă (cu ajutorul calculatorului);
-evaluare sumativă;

DESFASURAREA ACTIVITATII

1. Momentul organizatoric(2 min)


 organizarea şi pregătirea clasei
- verificarea frecvenţei elevilor;
- verificarea existenţei resurselor materiale;

2. Captarea atentiei clasei (3 min)


 anunţarea subiectului pentru tema respective;
 anunţarea obiectivelor urmărite ;
 explicarea modului de desfăşurare a activitatii
Elevii sunt rugati de profesor sa pornească calculatoarele .

2
3. Reactualizarea cunostintelor(5 min)
Profesorul are la dispoziţie un set de întrebări prin care va verifica oral nivelul de cunoştiinte.

ÎNTREBARE RĂSPUNS AŞTEPTAT


1. Ce este aplicaţia PowerPoint? PowerPoint este aplicaţie din pachetul Microsoft Office,
destinată realizării prezentărilor.
2. Din ce este formată o O prezentare este formată din mai multe diapozitive
prezentare? (slide-uri) sau pagini, în care se prezintă informaţiile dorite
sub diverse forme ( texte, tabele, liste,obiecte grafice,
desene...)
3. Cum se lansează în execuţie ? Se lansează în execuţie ca orice altă aplicaţie sub
Windows, prin clic pe pictograma asociată sau selectând
Start All Programs Microsoft Office Microsoft
PowerPoint
4. Care sunt etapele realizării Etapele realizării unei prezentări electronice sunt: analiza,
unei prezentări electronice? proiectarea diapozitivelor, configurarea derulării, salvarea
prezentării şi prezentarea ei.

5. Cum adăugaţi diapozitive Adăugarea unui diapozitiv se realizează astfel: se


într-o prezentare ? selectează diapozitivul precedent, apoi utilizăm una din
variante:
1. Inserare Diapozitiv nou;
2. prin utilizarea combinaţiei de taste CTRL+M
3. clic dreapta Diapozitiv nou
6. Cum modificaţi ordinea 1. Se selectează diapozitivele care vor fi mutate
diapozitivelor ? 2. Se mută diapozitivele prin tragere.

7. Cum modificaţi aspectul unei Format Aspect diapozitiv


prezentări ?

4. Fixarea cunostintelor (35 min)


Pentru consolidarea cunoştinţelor acestui capitol, elevii primesc o fişa de aplicatii .
5. Evaluarea (5min)
Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra activităţii desfăşurate.