Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS SWOT KURIKULUM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Mempunyai guru yang berpengalaman. W1 Masih ada guru yang belum menguasai ilmu
S2 Mempunyai sumber tenaga guru muda. KSSR/PBS.
S3 Mempunyai guru pemeriksa kertas UPSR. W2 Kurang kepelbagaian teknik PdPc.
S4 Hubungan yang baik di kalangan warga sekolah. W3 BBM yang tidak menepati perubahan kurikulum.
S5 Sokongan padu dari PIBG. W4 Pengurusan panitia di tahap sederhana.
S6 Pentadbir yang memberi sokongan dan kerjasama. W5 Amalan kelas PAK 21 di tahap sederhana.
S7 40% murid bermotivasi dan bersemangat belajar. W6 Guru yang mengajar bukan osyen.
S8 Kemudahan frasarana untuk PdPc (Bilik ICT). W7 Kekangan masa guru (bebanan tugas pengkeranian).
S9 Pengurusan kewangan sekolah yang baik. W8 Guru stress (pertindihan tugas).
W9 60% murid kurang bermotivasi dan tidak menguasai
kemahiran yang diajar.

PELUANG (O) ANCAMAN (T)

T1 Sikap guru yang tidak peka dengan perubahan.


O1 PIBG yang memberikan sokongan dari segi
T2 Proses PdPc tidak dijalankan secara berkesan.
kewangan dan kepakaran.
T3 Peranan guru sebagai pencetus kreativiti dan inovasi
O2 Hubungan yang baik dengan JPN dan PPD.
O3 masih di tahap sederhana.
Hubungan yang baik dengan NGO dan syarikat
T4 Sikap ibu bapa yang kurang memberi perhatian
korporat.
O4 kepada pelajaran anak.
Hubungan yang baik dengan Ahli Parlimen, ADUN
T5 Pengaruh negatif dari murid yang telah keluar ke
dan kepimpinan masyarakat setempat.
sekolah menengah.
T6 Masyarakat yang tidak prihatin terhadap perubahan
pendidikan semasa.
T7 Sikap ibu bapa yang mengharapkan kepada sekolah
dan guru semata - mata.