Anda di halaman 1dari 69

MUZIK (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TINGKATAN : 1 TEMA : 2. Seni Di Sekelilingku


KELAS : 1B TAJUK : 7. Detektif Jalinan Menyiasat
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG : Nyanyian - Sebutan yang betul
MODUL : 2. Kemahiran Seni
STANDARD
KANDUNGAN 2.2 Kemahiran Seni Muzik
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo
PEMBELAJARAN
2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec1 1. Aku Dan Se1. Seni Bermula Di Sini Pic-Tinggi da
2 MC1 1. Aku Dan Se1. Seni Bermula Di Sini Tempo- Cepat
3 CR1 1. Aku Dan Se2. Jari Menari, Warna Berseri Sebutan - Bet
4 Pro1 1. Aku Dan Se2. Jari Menari, Warna Berseri Pic-Tinggi da
5 Kur1 1. Aku Dan Se3. La la La Bonekakku Bernyanyi Dinamik - Kua
6 Mes1 1. Aku Dan Se3. La la La Bonekakku Bernyanyi Permainan De
7 Kuc1 1. Aku Dan Se3. La la La Bonekakku Bernyanyi Nyanyian - Di
8 1 1. Aku Dan Se3. La la La Bonekakku Bernyanyi Permainan Su
9 1 1. Aku Dan Se4. Cantik Batik Warna Ton Su
10 1 1. Aku Dan Se4. Cantik Batik Bunyi - Pelba
11 1 1. Aku Dan Se4. Cantik Batik Permainan De
12 1 1. Aku Dan Se5. Tik Tok Tik, Lukis Di Udara Bermain Alat
13 1 1. Aku Dan Se5. Tik Tok Tik, Lukis Di Udara Bermain Alat
14 1 1. Aku Dan Se5. Tik Tok Tik, Lukis Di Udara Gerakan
15 1 1. Aku Dan Se6. Satu, Dua, Tiga Dayung! Bermain Alat P
16 1 1. Aku Dan Se6. Satu, Dua, Tiga Dayung! Gerakan - Ikut
17 1 1. Aku Dan SePersembahan Tema : Aku Da
18 1 2. Seni Di Sek7. Detektif Jalinan Menyiasat Nyanyian - Se
19 1 2. Seni Di Sek7. Detektif Jalinan Menyiasat Nyayian - Pic
20 1 2. Seni Di Sek8. Lari Sang Tikus, Lari Nyanyian - Ik
21 1 2. Seni Di Sek8. Lari Sang Tikus, Lari Gerakan - Iku
22 1 2. Seni Di Sek9. Serupa Tapi Tidak Sama Menghasilkan
23 1 2. Seni Di Sek9. Serupa Tapi Tidak Sama Memainkan Ala
24 1 2. Seni Di Sek10. Renjis, Percik, Ikut Irama Memainkan Ala
25 1 2. Seni Di Sek10. Renjis, Percik, Ikut Irama Mencipta Cora
26 1 2. Seni Di Sek11. Hias Diri, Ikut Menari Muzik Tradisi
27 1 2. Seni Di Sek11. Hias Diri, Ikut Menari Muzik Tradisi
28 1 2. Seni Di SekPersembahan Tema : Seni Di
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
5 6 7 2 3 4 5 6
1 2 3 PRESTASI TAFSIRAN
1. Bahasa Seni 1.2 Elemen Seni Muzi1.2.1 Mengenal, memahami, dan membeza 1. Aku7. DeNyany2.2 K2.2.3 Bernyan
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo 1. Aku7. DetNyayia2.2 Ke2.2.1 Bernyanyi
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang be1. Aku8. Lari Sang2.2 Ke2.2.2 Bernyanyi
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. 1. Aku8. Lari Sang2.2 Ke2.2.4 Memainkan
1. Bahasa Seni 1.2 Elemen Seni Muzi1.2.2 Mengenal, memahami, dan membez 1. Aku9. Serupa T 2.2 Ke2.2.7 Memainkan
1. Bahasa Seni 1.2 Elemen Seni Muzi1.2.2 Mengenal, memahami, dan membez 1. Aku9. Serupa T 2.2 Ke2.2.8 Membuat p
1. Bahasa Seni 1.2 Elemen Seni Muzi1.2.2 Mengenal, memahami, dan membez 1. Aku10. Renjis, P2.2 Ke2.2.5 Memainkan
1. Bahasa Seni 1.2 Elemen Seni Muzi1.2.2 Mengenal, memahami, dan membez 1. Aku10. Renjis, P2.2 Ke2.2.9 Membuat p
1. Bahasa Seni 1.2 Elemen Seni Muzi1.2.3 Mengenal, memahami, dan membeza 1. Aku11. Hias Diri2.2 Ke2.2.1 Bernyanyi
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Muzik 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi. 1. Aku11. Hias Diri2.2 Ke2.2.2 Bernyanyi
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Muzik 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi. 1. AkuPersembaha2.2 Ke2.2.3 Bernyanyi
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.4 Memainkan alat perkusi mengikut 1. Aku Dan Seni 2.2 Ke2.2.10 Membuat
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarka1. Aku Dan Seni 2.2 Ke2.2.6 Memainkan
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan 1. li Aku Dan Seni 2.2 Ke2.2.6 Memainkan
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut de 1. Aku Dan Seni 2.2 Ke2.2.7 Memainkan
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan 1. d Aku Dan Seni 2.2 Ke2.2.9 Membuat p
3. Kereativiti Dan Ino 3.3 Projek Kesenian 3.3.2 Membuat persembahan kumpulan.1. Aku Dan Seni
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang be2. Seni Di Sekelilingku
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. 2. Seni Di Sekelilingku
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo 2. Seni Di Sekelilingku
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.10 Membuat pergerakan mengikut t 2. Seni Di Sekelilingku
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut c2. Seni Di Sekelilingku
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut c2. Seni Di Sekelilingku
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarka2. Seni Di Sekelilingku
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Muzik 3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengu 2. Seni Di Sekelilingku
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan 2. d Seni Di Sekelilingku
4. Apresiasi Seni 4.2 Menghayati muzik4.2.1 Mengenalpasti muzik Tradisional Ma
2. Seni Di Sekelilingku
3. Kereativiti Dan Ino 3.3 Projek Kesenian 3.3.2 Membuat persembahan kumpulan.2. Seni Di Sekelilingku
7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL
2.2.3 BernyanRally Table 1A SATU Pendekatan Indu
Talaqqi MusyObjek s NILAI-NIL Adil Circle MAdil
2.2.1 BernyanyiSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah Bubble Amanah
2.2.2 BernyanyiTimed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NIL Baik Hati Double Baik Hat
2.2.4 MemainkanTalking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NIL Bekerjas Tree MaBekerja
2.2.7 MemainkanTeam Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NIL Berani Brace MBerani
2.2.8 Membuat pFan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NIL Berazam /Flow Map Berazam
2.2.5 MemainkanRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari Multi-fl Berdikar
2.2.9 Membuat pRound Robin 2D Pembelajaran PTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisipli Bridge MBerdisip
2.2.1 BernyanyiMix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati Berhati-
2.2.2 BernyanyiGallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi Berhema
2.2.3 BernyanyiLyrical Lessons Soal Jawab Projekt NILAI-NIL Berjimat Cermat Berjima
2.2.10 MembuatWho Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu Bersatu
2.2.6 MemainkanThink-Pair-Share Sumbangsar Bahan b NILAI-NIL Bersimpati Bersimpa
2.2.6 MemainkanSpin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun Bersopa
2.2.7 MemainkanTraveling File PertandinganPerakam NILAI-NIL Bersyukur Bersyuk
2.2.9 Membuat pTeam Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL BertanggungjawaBertang
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih Berterima Kasih
Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi Bertoleransi
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas Ikhlas
Montaj Lembara NILAI-NIL Jujur Jujur
Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang Kasih Sayang
Stensilan NILAI-NIL Kebebasan Kebebasan
Poster NILAI-NIL Kesederhanaan Kesederhanaan
Tiupan NILAI-NIL Mematuhi UndangMematuhi Undang-u
Ikatan dan CelupNILAI-NIL Mencintai alam seMencintai alam seki
Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa Menepati Masa
Asemblaj NILAI-NIL Menghargai MasaMenghargai Masa
Stabail NILAI-NIL Menghormati Menghormati
Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersihMenjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / H
Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NIL Pemurah Pemurah
Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NIL Rasional Rasional
Main Peranan NILAI-NIL Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh Taat / Patuh
Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Buih Berga
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan CelupKEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ at
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berasaska
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berat seb
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan menyataka
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan meramal p
Alat Pertahanan DKEMAHIRA Membuat inferens atau kesimpulanan
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi atau hipotesis
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRA Mengenal pasti idea utama, idea soko
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRA Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA Menyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
MembanLogik Mate Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi
MengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Mengenal
Kinestetik
MengenaInterpersonal
Mengenal
Intrapersonal
MengenaNaturalistik
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
Berterima Kasih
Bertoleransi

Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional

Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong

eta Bulatan)

e Map (Peta Buih Berganda)

p (Peta Pelbagai Alir)

dan membeza

sti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’


sti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
sti pernyataan berat sebelah
sti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
sti akibat dan meramal pelbagai akibat
rens atau kesimpulanan awal
eralisasi atau hipotesis

sti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


u meringkas
TI PERSEKOLAHAN.
ah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
MUZIK (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 2 TEMA : 1. Aku Sihat
KELAS : 1B TAJUK : 1. Kami Suka Sayur
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG : Permainan Arnab dan kura-kura
MODUL : 2. Kemahiran Seni
STANDARD
KANDUNGAN 2.2 Kemahiran Seni Muzik
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.2.1 Mengenal dan membezakan tempo cepat dan lambat.
PEMBELAJARAN
1.2.2 Mengenal dan membezakan pergerakan melodi bertangga dan melodi mendatar.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 1.2.1 Mengenal dan membezakan tempo cepat dan lambat.

1.2.2 Mengenal dan membezakan pergerakan melodi


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
bertangga dan melodi mendatar.

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec2 1. Aku Sihat 1. Kami Suka Sayur Ikut Tempo
2 MC2 1. Aku Sihat 1. Kami Suka Sayur Permainan Arn
3 CR2 1. Aku Sihat 1. Kami Suka Sayur Bunyi di Sekel
4 Pro2 1. Aku Sihat 2. Bersih Pasti Cantik Postur Bernya
5 Kur2 1. Aku Sihat 2. Bersih Pasti Cantik Ta Ti-ti Sa
6 Mes2 1. Aku Sihat 2. Bersih Pasti Cantik Permainan Te
7 Kuc2 1. Aku Sihat 3. Saya Juara Sukan Sekola
8 2 1. Aku Sihat 3. Saya Juara Irama Ciptaan
9 2 1. Aku Sihat 3. Saya Juara Jenis Melodi
10 2 1. Aku Sihat 3. Saya Juara Permainan Ta
11 2 1. Aku Sihat 4. Pusing Gasing Pusing Bunyi Sekelili
12 2 1. Aku Sihat 4. Pusing Gasing Pusing Main Gasing
13 2 1. Aku Sihat 5. Bersukan Badan Sihat Bersenam Jag
14 2 1. Aku Sihat 5. Bersukan Badan Sihat Permainan Ge
15 2 1. Aku Sihat 5. Bersukan Badan Sihat Pak Pak Bung
16 2 1. Aku Sihat Pameran Seni Persembahan
17 2 2. Mari Melan6. Cantik Menawan Gerak Melodi
18 2 2. Mari Melan6. Cantik Menawan Melodi Berbun
19 2 2. Mari Melan6. Cantik Menawan Dengar, Susun
20 2 2. Mari Melan6. Cantik Menawan Inilah Melodik
21 2 2. Mari Melan7. Burung Kenek-Kenek Situasi dan Kesan Bunyi
22 2 2. Mari Melan7. Burung Kenek-Kenek Skor Ensembel Burng Kenek-Kenek
23 2 2. Mari Melan7. Burung Kenek-Kenek Tembikar Cantik
24 2 2. Mari Melan7. Burung Kenek-Kenek Ketuk-ketuk Detik
25 2 2. Mari Melan8. Uli-Uli Tembikar Bunyi Menarik
26 2 2. Mari Melan8. Uli-Uli Tembikar Konduktor Muda
27 2 2. Mari Melan9. Jalan Ke Taman Rama-Rama Taman Mini
28 2 2. Mari Melan9. Jalan Ke Taman Rama-Rama Singa Menari
29 2 2. Mari Melan9. Jalan Ke Taman Rama-Rama Persembahan Tarian Singa
30 2 2. Mari Melan10. Segarnya Air terjun Rentak Muzik, Gerak tari
31 2 2. Mari Melan10. Segarnya Air terjun Permainan Tempo
32 2 2. Mari Melan10. Segarnya Air terjun Pemuzik Cilik
33 2 2. Mari Melan10. Segarnya Air terjun Ikut Iramanku
34 2 2. Mari Melan10. Segarnya Air terjun Susun dan Cipta
35 2 2. Mari Melan10. Segarnya Air terjun Sompoton
36 2 2. Mari Melan10. Segarnya Air terjun Tarian Sumazau
37 2 2. Mari MelanPameran Seni Persembahan
38
39
40
41
42
43
44
45
46
5 6 7 2 3 4 5 6
1 2 3 PRESTASI TAFSIRAN
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.1 Mengenal dan membezakan tempo1. Aku1. KaIkut 2.2 K2.2.1 Bernyan
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.2 Mengenal dan membezakan pergera 1. Aku1. KamPermai2.2 Ke2.2.2 Bernyanyi
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman berkai1. Aku1. KamBunyi 2.2 Ke2.2.3 Bernyanyi
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.4 Mengaplikasikan pemahaman berkai1. Aku2. Bersih Pa2.2 Ke2.2.4 Bernyany
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.1 Bernyanyi dengan postur yang betu1. Aku2. Bersih Pa2.2 Ke2.2.5 Memainkan
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. 1. Aku2. Bersih Pa2.2 Ke2.2.6 Memainkan
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo. 1. Aku3. Saya Jua 2.2 Ke2.2.7 Memainkan
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.4 Bernyanyi dengan perubahan temp1. Aku3. Saya Jua 2.2 Ke2.2.8 Membuat p
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut 1. Aku3. Saya Jua 2.2 Ke2.2.9 Membuat
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut d1. Aku3. Saya Juara
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.7 Memainkan alat perkusi mengikut c1. Aku4. Pusing Gasing Pusing
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan 1. m Aku4. Pusing Gasing Pusing
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan 1. Aku5. Bersukan Badan Sihat
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Menghasilkan idea3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi meng1. Aku5. Bersukan Badan Sihat
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Menghasilkan idea3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengun
1. Aku5. Bersukan Badan Sihat
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Menghasilkan idea3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri 1. AkuPameran Seni
3. Kereativiti Dan Ino 3.3 Projek Persemba 3.3.1 Merancang pameran dan persemba2. Mari Melancong
3. Kereativiti Dan Ino 3.3 Projek Persemba 3.3.2 Membuat pameran dan persembaha 2. Mari Melancong
4. Apresiasi Seni 4.2 Penghayatan Kary4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik ma 2. Mari Melancong
4. Apresiasi Seni 4.2 Penghayatan Kary4.2.2 Membuat ulasan terhadap persembaha
2. Mari Melancong
tuasi dan Kesan Bunyi 2. Mari Melancong
kor Ensembel Burng Kenek-Kenek 2. Mari Melancong
embikar Cantik 2. Mari Melancong
etuk-ketuk Detik 2. Mari Melancong
unyi Menarik 2. Mari Melancong
onduktor Muda 2. Mari Melancong
2. Mari Melancong
2. Mari Melancong
ersembahan Tarian Singa 2. Mari Melancong
entak Muzik, Gerak tari 2. Mari Melancong
ermainan Tempo 2. Mari Melancong
emuzik Cilik 2. Mari Melancong
ut Iramanku 2. Mari Melancong
usun dan Cipta 2. Mari Melancong
2. Mari Melancong
arian Sumazau 2. Mari Melancong
ersembahan 2. Mari Melancong
7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL
2.2.1 BernyanRally Table 1A SATU Pendekatan Indu
Talaqqi MusyObjek s NILAI-NIL Adil Circle MAdil
2.2.2 BernyanyiSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah Bubble Amanah
2.2.3 BernyanyiTimed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NIL Baik Hati Double Baik Hat
2.2.4 Bernyany Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NIL Bekerjas Tree MaBekerja
2.2.5 MemainkanTeam Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NIL Berani Brace MBerani
2.2.6 MemainkanFan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NIL Berazam /Flow Map Berazam
2.2.7 MemainkanRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari Multi-fl Berdikar
2.2.8 Membuat pRound Robin 2D Pembelajaran PTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisipli Bridge MBerdisip
2.2.9 Membuat Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati Berhati-
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi Berhema
asing Pusing Lyrical Lessons Soal Jawab Projekt NILAI-NIL Berjimat Cermat Berjima
asing Pusing Who Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu Bersatu
Badan Sihat Think-Pair-Share Sumbangsar Bahan b NILAI-NIL Bersimpati Bersimpa
Badan Sihat Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun Bersopa
Badan Sihat Traveling File PertandinganPerakam NILAI-NIL Bersyukur Bersyuk
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL BertanggungjawaBertang
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih Berterima Kasih
Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi Bertoleransi
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas Ikhlas
Montaj Lembara NILAI-NIL Jujur Jujur
Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang Kasih Sayang
Stensilan NILAI-NIL Kebebasan Kebebasan
Poster NILAI-NIL Kesederhanaan Kesederhanaan
Tiupan NILAI-NIL Mematuhi UndangMematuhi Undang-u
Ikatan dan CelupNILAI-NIL Mencintai alam seMencintai alam seki
Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa Menepati Masa
Asemblaj NILAI-NIL Menghargai MasaMenghargai Masa
Stabail NILAI-NIL Menghormati Menghormati
Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersihMenjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / H
Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NIL Pemurah Pemurah
Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NIL Rasional Rasional
Main Peranan NILAI-NIL Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh Taat / Patuh
Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Buih Berga
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan CelupKEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ at
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berasaska
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berat seb
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan menyataka
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan meramal p
Alat Pertahanan DKEMAHIRA Membuat inferens atau kesimpulanan
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi atau hipotesis
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRA Mengenal pasti idea utama, idea soko
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRA Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA Menyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
MembanLogik Mate Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi
MengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Mengenal
Kinestetik
MengenaInterpersonal
Mengenal
Intrapersonal
MengenaNaturalistik
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
Berterima Kasih
Bertoleransi

Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional

Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong

eta Bulatan)

e Map (Peta Buih Berganda)

p (Peta Pelbagai Alir)

dan membeza

sti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’


sti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
sti pernyataan berat sebelah
sti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
sti akibat dan meramal pelbagai akibat
rens atau kesimpulanan awal
eralisasi atau hipotesis

sti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


u meringkas
TI PERSEKOLAHAN.
ah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
MUZIK (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 2 TEMA : TIADA
KELAS : 1B TAJUK : TIADA
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG : TIADA
MODUL : 1. Bahasa Seni
STANDARD
KANDUNGAN 1.2 Bahasa Muzik
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.2.2 Membaca not pada baluk: (i) not G, A dan B.
PEMBELAJARAN
1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman tekstur tebal dan nipis dalam aktiviti muzik.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 1.2.2 Membaca not pada baluk: (i) not G, A dan B.

1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman tekstur tebal dan nipis


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
dalam aktiviti muzik.

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec3 TIADA TIADA TIADA
2 MC2 TIADA TIADA TIADA
3 CR2 TIADA TIADA TIADA
4 Pro2 TIADA TIADA TIADA
5 Kur2 TIADA TIADA TIADA
6 Mes2 TIADA TIADA TIADA
7 Kuc2 TIADA TIADA TIADA
8 2 TIADA TIADA TIADA
9 2 TIADA TIADA TIADA
10 2 TIADA TIADA TIADA
11 2 TIADA TIADA TIADA
12 2 TIADA TIADA TIADA
13 2 TIADA TIADA TIADA
14 2 TIADA TIADA TIADA
15 2 TIADA TIADA TIADA
16 2 TIADA TIADA TIADA
17 2 TIADA TIADA TIADA
18 2 TIADA TIADA TIADA
19 2 TIADA TIADA TIADA
20 2 TIADA TIADA TIADA
21 2 TIADA TIADA TIADA
22 2 TIADA TIADA TIADA
23 2 TIADA TIADA TIADA
24 2
25 2
26 2
27 2
28 2
29 2
30 2
31 2
32 2
33 2
34 2
35 2
36 2
37 2
38
39
40
41
42
43
44
45
46
5 6 7 2 3 4 5 6
1 2 3 PRESTASI TAFSIRAN
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.1 Mengenal dan membezakan teksturTIADATIADATIADA1.2 B1.2.1 Mengena
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.2 Membaca not pada baluk: (i) not G,TIADATIADATIADA1.2 Ba1.2.2 Membaca n
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.2 Membaca not pada baluk: (ii) mengTIADATIADATIADA1.2 Ba1.2.2 Membaca n
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman tekstur TIADATIADATIADA1.2 Ba1.2.3 Mengaplik
1. Bahasa Seni 1.2 Bahasa Muzik 1.2.4 Mengaplikasikan pengetahuan notas TIADATIADATIADA1.2 Ba1.2.4 Mengaplik
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.1 Bernyanyi dengan teknik pernafasaTIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. TIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo. TIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.4 Memainkan alat perkusi mengikut TIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut co TIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.6 Membuat pergerakan berdasarkan TIADA c TIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.7 Membuat pergerakan berdasarkan TIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.8 Merancang pergerakan berdasarkan TIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.9 Mengenal dan memahami: (i) bahagia TIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.10 Memainkan rekoder mengikut tempo TIADATIADATIADA
2. Kemahiran Seni 2.2 Kemahiran Seni M2.2.11 Memainkan rekoder dengan mengTIADATIADATIADA
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Menghasilkan idea3.2.1 Menghasilkan kesan bunyi untuk mTIADATIADATIADA
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Menghasilkan idea3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengun TIADATIADATIADA
3. Kereativiti Dan Ino 3.2 Menghasilkan idea3.2.3 Mempersembahkan hasil ciptaan. TIADATIADATIADA
3. Kereativiti Dan Ino 3.3 Projek Persemba 3.3.6 Merancang persembahan muzik. TIADATIADATIADA
3. Kereativiti Dan Ino 3.3 Projek Persemba 3.3.7 Membuat persembahan muzik. TIADATIADATIADA
4. Apresiasi Seni 4.2 Penghayatan Kary4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik pop TIADATIADATIADA
4. Apresiasi Seni 4.2 Penghayatan Kary4.2.2 Membuat ulasan terhadap persembaha
7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL
1.2.1 MengenaRally Table 1A SATU Pendekatan Indu
Talaqqi MusyObjek s NILAI-NIL Adil Circle MAdil
1.2.2 Membaca Same
n Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah Bubble Amanah
1.2.2 Membaca Timed
n Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NIL Baik Hati Double Baik Hat
1.2.3 MengaplikTalking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NIL Bekerjas Tree MaBekerja
1.2.4 MengaplikTeam Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NIL Berani Brace MBerani
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NIL Berazam /Flow Map Berazam
Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari Multi-fl Berdikar
Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisipli Bridge MBerdisip
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati Berhati-
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi Berhema
Lyrical Lessons Soal Jawab Projekt NILAI-NIL Berjimat Cermat Berjima
Who Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu Bersatu
Think-Pair-Share Sumbangsar Bahan b NILAI-NIL Bersimpati Bersimpa
Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun Bersopa
Traveling File PertandinganPerakam NILAI-NIL Bersyukur Bersyuk
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL BertanggungjawaBertang
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih Berterima Kasih
Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi Bertoleransi
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas Ikhlas
Montaj Lembara NILAI-NIL Jujur Jujur
Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang Kasih Sayang
Stensilan NILAI-NIL Kebebasan Kebebasan
Poster NILAI-NIL Kesederhanaan Kesederhanaan
Tiupan NILAI-NIL Mematuhi UndangMematuhi Undang-u
Ikatan dan CelupNILAI-NIL Mencintai alam seMencintai alam seki
Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa Menepati Masa
Asemblaj NILAI-NIL Menghargai MasaMenghargai Masa
Stabail NILAI-NIL Menghormati Menghormati
Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersihMenjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / H
Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NIL Pemurah Pemurah
Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NIL Rasional Rasional
Main Peranan NILAI-NIL Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh Taat / Patuh
Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Buih Berga
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan CelupKEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ at
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berasaska
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berat seb
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan menyataka
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan meramal p
Alat Pertahanan DKEMAHIRA Membuat inferens atau kesimpulanan
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi atau hipotesis
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRA Mengenal pasti idea utama, idea soko
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRA Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA Menyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
MembanLogik Mate Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi
MengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Mengenal
Kinestetik
MengenaInterpersonal
Mengenal
Intrapersonal
MengenaNaturalistik
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
Berterima Kasih
Bertoleransi

Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional

Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong

eta Bulatan)

e Map (Peta Buih Berganda)

p (Peta Pelbagai Alir)

dan membeza

sti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’


sti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
sti pernyataan berat sebelah
sti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
sti akibat dan meramal pelbagai akibat
rens atau kesimpulanan awal
eralisasi atau hipotesis

sti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


u meringkas
TI PERSEKOLAHAN.
ah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
MUZIK (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 4 UNIT : 1. Terokai Muzik
KELAS : 1B KOMPONEN : Corak Irama
MASA : 8.45 TO 8.15 MODUL : 1. Pengalaman Muzikal
STANDARD
KANDUNGAN 1.2 Memainkan alat perkusi
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/4 4/4
PEMBELAJARAN
1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/4 4/4
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
3/4 4/4

1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
3/4 4/4

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec4 1. Terokai MuzApakah Pic? 1. Pengalama
2 MC4 1. Terokai MuzApakah Pic? 1. Pengalama
3 CR4 1. Terokai MuzTinggi, Rendah Bunyi Pic 1. Pengalama
4 Pro4 1. Terokai MuzTinggi, Rendah Bunyi Pic 1. Pengalama
5 Kur4 1. Terokai MuzCorak Irama 1. Pengalama
6 Mes4 1. Terokai MuzCorak Irama 1. Pengalama
7 Kuc4 1. Terokai MuzBergerak Mengikut Melodi 1. Pengalama
8 4 1. Terokai MuzBergerak Mengikut Melodi 1. Pengalama
9 4 1. Terokai MuzDu, Du Bunyi Rekoder 1. Pengalama
10 4 1. Terokai MuzDu, Du Bunyi Rekoder 1. Pengalama
11 4 1. Terokai MuzMenulis Simbol 4. Membaca da
12 4 1. Terokai MuzBaluk dan Not 4. Membaca da
13 4 2. Perkusi CerLagu Pusingan 1. Pengalama
14 4 2. Perkusi CerLagu Pusingan 1. Pengalama
15 4 2. Perkusi CerMenepuk Irama Meter 1. Pengalama
16 4 2. Perkusi CerMenepuk Irama Meter 1. Pengalama
17 4 2. Perkusi CerBermain Alat Perkusi 1. Pengalama
18 4 2. Perkusi CerBermain Alat Perkusi 1. Pengalama
19 4 2. Perkusi CerMelodi Kaunter 1. Pengalama
20 4 2. Perkusi CerMelodi Kaunter 1. Pengalama
21 4 2. Perkusi CerPermainan Cap Kali Cap 2. Penghasila
22 4 2. Perkusi CerSituasi, perkusi dan Kesan Bunyi 2. Penghasila
23 4 2. Perkusi CerNilai Not dan Tanda Rehat 4. Membaca da
24 4 2. Perkusi CerRahsia Not 4. Membaca da
25 4 2. Perkusi CerMeter 2/4 dan 4/4 4. Membaca da
26 4 3. Do Re Mi FNyanyian Solfa 1. Pengalama
27 4 3. Do Re Mi FNyanyian Solfa 1. Pengalama
28 4 3. Do Re Mi FSuara Merdu 1. Pengalama
29 4 3. Do Re Mi FSuara Merdu 1. Pengalama
30 4 3. Do Re Mi FCorak Irama Meter 3/4 1. Pengalama
31 4 3. Do Re Mi FCorak Irama Meter 3/5 1. Pengalama
32 4 3. Do Re Mi FPerkusi dan Tempo 1. Pengalama
33 4 3. Do Re Mi FPerkusi dan Tempo 1. Pengalama
34 4 3. Do Re Mi FEkspresi Dalam pergerakan - Ekspre1. Pengalama
35 4 3. Do Re Mi FEkspresi Dalam pergerakan - Ekspre1. Pengalama
36 4 3. Do Re Mi FBermain Rekoder 1. Pengalama
37 4 3. Do Re Mi FBermain Rekoder 1. Pengalama
38 4 3. Do Re Mi FBermain Rekoder 1. Pengalama
39 4 3. Do Re Mi FBermain Rekoder 1. Pengalama
40 4 3. Do Re Mi FTempo Cepat, Tempo Lambat 1. Pengalama
41 4 3. Do Re Mi FTempo Cepat, Tempo Lambat 1. Pengalama
42 4 3. Do Re Mi FMuzik Kita 3. Apresiasi M
43 4 3. Do Re Mi FAlat Muzik Popular 3. Apresiasi M
44 4 3. Do Re Mi FAlat Muzik Tradisional Malaysia 3. Apresiasi M
45 4 4. Apakah BunLegato dan Staccato 1. Pengalama
46 4 4. Apakah BunLegato dan Staccato 1. Pengalama
4 4. Apakah BunBunyi Not 1. Pengalama
4 4. Apakah BunBunyi Not 1. Pengalama
4 4. Apakah BunFrasa lagu Rekoder 1. Pengalama
4 4. Apakah BunFrasa lagu Rekoder 1. Pengalama
4 4. Apakah BunCorak Irama Ciptaan Saya 2. Penghasila
4 4. Apakah BunMengajuk Melodi Mudah 2. Penghasila
4 5. Nyanyian DBijak Rekoder 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DBijak Rekoder 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DDinamik dalam Nyanyian 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DDinamik dalam Nyanyian 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DBunyi Perkusi 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DBunyi Perkusi 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DJari Menari 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DJari Menari 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DKemahiran Dinamik 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DKemahiran Dinamik 1. Pengalama
4 5. Nyanyian DApakah Jawapannya? 2. Penghasila
4 6. Bakat Seni Kami Hayati Muzik 1. Pengalama
4 6. Bakat Seni Kami Hayati Muzik 1. Pengalama
4 6. Bakat Seni Melodi Indah 1. Pengalama
4 6. Bakat Seni Melodi Indah 1. Pengalama
4 6. Bakat Seni Cak Dung Ting 2. Penghasila
4 6. Bakat Seni Menghasilkan Kesan Bunyi 2. Penghasila
4 6. Bakat Seni Hayati Muzik 3. Apresiasi M
4 7. Pemuzik BeCipta Corak Irama 2. Penghasila
4 7. Pemuzik BeKomposer cilik 2. Penghasila
4 7. Pemuzik BeMuzik Serantau 3. Apresiasi M
5 6 7 2 3 4 5 6
SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
1.1 Menyanyikan lagu1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. -kawalan not pendek. 1. Ter Apaka1. Pe1.2 M1.2.1
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nila 1. Ter Apaka1. Pen1.5 Menghayati nilai m
1.1 Menyanyikan lagu1.1.1 Bernyanyi denga 1. Ter Tinggi, Rendah Bunyi Pic
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 1. Ter Tinggi, Rendah Bunyi Pic
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/41. Ter Corak Irama
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 1. Ter Corak Irama
1.3 Bergerak mengiku1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. 1. -eTer Bergerak Mengikut Melodi
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 1. Ter Bergerak Mengikut Melodi
1.4 Memainkan rekod1.4.1 Memainkan not G, A, B, D' dan C' dengan ton yang baik. 1. Ter Du, Du Bunyi Rekoder
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 1. Ter Du, Du Bunyi Rekoder
4.1 Membaca dan menu 4.1.1 Menulis simbol muzik. -baluk, -garis bar, -klef trebel, -ga 1. Ter Menulis Simbol
4.1 Membaca dan menu 4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C' dan D' pada baluk. -s 1. Ter Baluk dan Not
1.1 Menyanyikan lagu1.1.2 Bernyanyi lagu pusingan 2. Perkusi Ceria
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 2. Perkusi Ceria
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2 3 4, 2. Perkusi Ceria
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 2. Perkusi Ceria
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2 3 4, 2. Perkusi Ceria
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 2. Perkusi Ceria
1.4 Memainkan rekor1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 2. Perkusi Ceria
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 2. Perkusi Ceria
2.1 Menghasilkan idea2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi. 2. Perkusi Ceria
2.1 Menghasilkan idea2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi. 2. Perkusi Ceria
4.1 Membaca dan menu 4.1.3 Menulis nilai not dan tanda rehat. -semibrif, -minim, -kro 2. Perkusi Ceria
4.1 Membaca dan menu 4.1.3 Menulis nilai not dan tanda rehat. -semibrif, -minim, -kro 2. Perkusi Ceria
4.1 Membaca dan menu 4.1.4 Menulis meter. -menulis angka atas dan angka bawah bag 2. Perkusi Ceria
1.1 Menyanyikan lagu1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so. -menyanyi solfa dalam 3. Do Re Mi Fa So
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 3. Do Re Mi Fa So
1.1 Menyanyikan lagu1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so. -menyanyi solfa dalam 3. Do Re Mi Fa So
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 3. Do Re Mi Fa So
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2 3 4, 3. Do Re Mi Fa So
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 3. Do Re Mi Fa So
1.2 Memainkan alat p1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo 3. Do Re Mi Fa So
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 3. Do Re Mi Fa So
1.3 Bergerak mengiku1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. 3. -eDo Re Mi Fa So
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 3. Do Re Mi Fa So
1.4 Memainkan rekod1.4.1 Memainkan not G, A, B, D' dan C' dengan ton yang baik. 3. Do Re Mi Fa So
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 3. Do Re Mi Fa So
1.4 Memainkan rekor1.4.3 Memainkan rekoder mengikut tempo. -cepat -lambat 3. Do Re Mi Fa So
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 3. Do Re Mi Fa So
1.4 Memainkan rekod1.4.3 Memainkan rekoder mengikut tempo. -cepat -lambat 3. Do Re Mi Fa So
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 3. Do Re Mi Fa So
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar. Ciri muzik : -alat mu3. Do Re Mi Fa So
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar. Ciri muzik : -alat mu3. Do Re Mi Fa So
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar. Ciri muzik : -alat mu3. Do Re Mi Fa So
1.1 Menyanyikan lagu1.1.4 Mengaplikasi legato dan staccato dalam nyanyian. 4. Apakah Bunyi Itu?
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 4. Apakah Bunyi Itu?
1.4 Memainkan rekor1.4.1 Memainkan not G, A, B, D' dan C' dengan ton yang baik. 4. Apakah Bunyi Itu?
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 4. Apakah Bunyi Itu?
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekorder berdasarkan skor. -memainkan fra 4. Apakah Bunyi Itu?
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 4. Apakah Bunyi Itu?
2.1 Menghasilkan idea2.1.2 Mencipta corak irama mudah. 4. Apakah Bunyi Itu?
2.1 Menghasilkan idea2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. -mengajuk melo 4. Apakah Bunyi Itu?
1.1 Menyanyikan lagu1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. -kawalan not pendek. 5. Nyanyian Dinamik
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 5. Nyanyian Dinamik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik. -lembut (p), -kuat (f), -sederh5. Nyanyian Dinamik
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 5. Nyanyian Dinamik
1.2 Memainkan alat p1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik berdasarkan skor. 5. Nyanyian Dinamik
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 5. Nyanyian Dinamik
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekorder berdasarkan skor. -memainkan fra 5. Nyanyian Dinamik
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 5. Nyanyian Dinamik
1.4 Memainkan rekod1.4.4 Mengaplikasikan dinamik dalam permainan rekoder. -lembu 5. Nyanyian Dinamik
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 5. Nyanyian Dinamik
2.1 Menghasilkan idea2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. -mengajuk melo 5. Nyanyian Dinamik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan yang betul 6. Bakat Seni
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 6. Bakat Seni
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 6. Bakat Seni
1.5 Menghayati nilai m
1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. 6. Bakat Seni
2.1 Menghasilkan idea2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi. 6. Bakat Seni
2.1 Menghasilkan idea2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi. 6. Bakat Seni
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar. Ciri muzik : -alat mu6. Bakat Seni
2.1 Menghasilkan idea2.1.2 Mencipta corak irama mudah. 7. Pemuzik Berbakat
2.1 Menghasilkan idea2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. -mengajuk melo 7. Pemuzik Berbakat
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar. Ciri muzik : -alat mu7. Pemuzik Berbakat
7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL
#N/A Rally Table 1A SATU Pendekatan Indu
Talaqqi MusyObjek s NILAI-NIL Adil Circle MAdil
1.5 Menghayati nilai mSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah Bubble Amanah
ah Bunyi Pic Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NIL Baik Hati Double Baik Hat
ah Bunyi Pic Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NIL Bekerjas Tree MaBekerja
Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NIL Berani Brace MBerani
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NIL Berazam /Flow Map Berazam
engikut Melodi Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari Multi-fl Berdikar
engikut Melodi Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisipli Bridge MBerdisip
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati Berhati-
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi Berhema
Lyrical Lessons Soal Jawab Projekt NILAI-NIL Berjimat Cermat Berjima
Who Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu Bersatu
Think-Pair-Share Sumbangsar Bahan b NILAI-NIL Bersimpati Bersimpa
Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun Bersopa
Traveling File PertandinganPerakam NILAI-NIL Bersyukur Bersyuk
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL BertanggungjawaBertang
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih Berterima Kasih
Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi Bertoleransi
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas Ikhlas
Montaj Lembara NILAI-NIL Jujur Jujur
Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang Kasih Sayang
Stensilan NILAI-NIL Kebebasan Kebebasan
Poster NILAI-NIL Kesederhanaan Kesederhanaan
Tiupan NILAI-NIL Mematuhi UndangMematuhi Undang-u
Ikatan dan CelupNILAI-NIL Mencintai alam seMencintai alam seki
Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa Menepati Masa
Asemblaj NILAI-NIL Menghargai MasaMenghargai Masa
Stabail NILAI-NIL Menghormati Menghormati
Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersihMenjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / H
Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NIL Pemurah Pemurah
Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NIL Rasional Rasional
Main Peranan NILAI-NIL Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh Taat / Patuh
Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Buih Berga
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan CelupKEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ at
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berasaska
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berat seb
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan menyataka
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan meramal p
Alat Pertahanan DKEMAHIRA Membuat inferens atau kesimpulanan
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi atau hipotesis
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRA Mengenal pasti idea utama, idea soko
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRA Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA Menyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
MembanLogik Mate Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi
MengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Mengenal
Kinestetik
MengenaInterpersonal
Mengenal
Intrapersonal
MengenaNaturalistik
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
Berterima Kasih
Bertoleransi

Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional

Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong

eta Bulatan)

e Map (Peta Buih Berganda)

p (Peta Pelbagai Alir)

dan membeza

sti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’


sti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
sti pernyataan berat sebelah
sti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
sti akibat dan meramal pelbagai akibat
rens atau kesimpulanan awal
eralisasi atau hipotesis

sti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


u meringkas
TI PERSEKOLAHAN.
ah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
MUZIK (SK) MINGGU : 40 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 5 UNIT : 1. Kasih Ibu, Kasih Ayah
KELAS : 1B KOMPONEN : Irama - Perkusi
MASA : 8.45 TO 8.15 MODUL : 1. Pengalaman Muzikal
STANDARD
KANDUNGAN 1.2 Memainkan alat perkusi
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/4 4/4
PEMBELAJARAN
1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat perkusi.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
3/4 4/4

1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
alat perkusi.

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec5 1. Kasih Ibu, Pic - Nyanyian 1. Pengalama
2 MC5 1. Kasih Ibu, Pic - Nyanyian 1. Pengalama
3 CR5 1. Kasih Ibu, Irama - Perkusi 1. Pengalama
4 Pro5 1. Kasih Ibu, Irama - Perkusi 1. Pengalama
5 Kur5 1. Kasih Ibu, Warna Ton dan Irama - Pergerakan1. Pengalama
6 Mes5 1. Kasih Ibu, Warna Ton dan Irama - Pergerakan1. Pengalama
7 Kuc5 1. Kasih Ibu, Pic Not G, A, B, C' dan D' - Rekode1. Pengalama
8 5 1. Kasih Ibu, Simbol dan Istilah Muzik 4. Membaca da
9 5 1. Kasih Ibu, Nama not E dan F 4. Membaca da
10 5 2. Bunyi AlamPic - Nyanyian 1. Pengalama
11 5 2. Bunyi AlamPic - Nyanyian 1. Pengalama
12 5 2. Bunyi AlamIrama - Perkusi 1. Pengalama
13 5 2. Bunyi AlamIrama - Perkusi 1. Pengalama
14 5 2. Bunyi AlamNot E dan F - Rekoder 1. Pengalama
15 5 2. Bunyi AlamEkspresi - Kesan bunyi 2. Penghasila
16 5 2. Bunyi AlamJenis Not dan Tanda Rehat - Minim4. Membaca da
17 5 2. Bunyi AlamMeter 3 / 4 4. Membaca da
18 5 3. Bazar MuziLagu Berkembar - Nyanyian 1. Pengalama
19 5 3. Bazar MuziLagu Berkembar - Nyanyian 1. Pengalama
20 5 3. Bazar MuziSolfa Do, Re, Mi, So dan La - Nyan1. Pengalama
21 5 3. Bazar MuziSolfa Do, Re, Mi, So dan La - Nyan1. Pengalama
22 5 3. Bazar MuziPelbagai Tempo - Perkusi 1. Pengalama
23 5 3. Bazar MuziPelbagai Tempo - Perkusi 1. Pengalama
24 5 3. Bazar MuziWarna Ton - Pergerakan 1. Pengalama
25 5 3. Bazar MuziWarna Ton - Pergerakan 1. Pengalama
26 5 3. Bazar MuziMelodi, Melodi Kaunter, dan Frasa 1. Pengalama
27 5 3. Bazar MuziPelbagai Tempo - Rekoder 1. Pengalama
28 5 3. Bazar MuziMelodi, Melodi Kaunter, dan Frasa 1. Pengalama
29 5 3. Bazar MuziMuzik Tradisional Malaysia - Cakl 3. Apresiasi M
30 5 4. Minda MuziTempo - Nyanyian 1. Pengalama
31 5 4. Minda MuziTempo - Nyanyian 1. Pengalama
32 5 4. Minda MuziTeknik Permainan - Rekoder 1. Pengalama
33 5 4. Minda MuziIrama - Ciptaan 2. Penghasila
34 5 4. Minda MuziMelodi - Mengajuk Melodi 2. Penghasila
35 5 5. Dinamik Dinamik - Nyanyian 1. Pengalama
36 5 5. Dinamik Dinamik - Nyanyian 1. Pengalama
37 5 5. Dinamik Dinamik - Perkusi 1. Pengalama
38 5 5. Dinamik Dinamik - Perkusi 1. Pengalama
39 5 5. Dinamik Melodi - Rekoder 1. Pengalama
40 5 5. Dinamik Dinamik - Rekoder 1. Pengalama
41 5 5. Dinamik Irama - Ciptaan 2. Penghasila
42 5 6. Cinta NegaArtikulasi - Frasa 1. Pengalama
43 5 6. Cinta NegaArtikulasi - Frasa 1. Pengalama
44 5 6. Cinta NegaMelodi Kaunter - Rekoder 1. Pengalama
45 5 6. Cinta NegaMelodi - Ciptaan 2. Penghasila
46 5 6. Cinta NegaMuzik Tradisional Malaysia - Dond 3. Apresiasi M
5 6. Cinta NegaMuzik Tradisional Asia - Pi Pat 3. Apresiasi M
5 7. Ensembel MFrasa - Nyanyian 1. Pengalama
5 7. Ensembel MFrasa - Nyanyian 1. Pengalama
5 7. Ensembel MEnsembel 1. Pengalama
5 7. Ensembel MEnsembel 1. Pengalama
5 7. Ensembel MMelodi Kaunter - Rekoder 1. Pengalama
5 7. Ensembel MMelodi - Penciptaan 2. Penghasila
5 7. Ensembel MTatasusila persembahan 3. Apresiasi M
5 6 7 2 3 4 5 6
SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
1.1 Menyanyikan lagu1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. 1. KasPic -1. Pe1.2 M1.2.1
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nil 1. KasPic - 1. Pen1.2 Me1.2.4 Mengamalk
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak 1. KasIrama - Perkusi
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat1. KasIrama - Perkusi
1.3 Bergerak mengiku1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. 1. - KasWarna Ton dan Irama - Pergeraka
1.3 Bergerak mengiku1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bergerak mengi1. KasWarna Ton dan Irama - Pergeraka
1.4 Memainkan rekod1.4.1 Memainkan not E, F, G, A, B, C' dan D' dengan ton yang 1b. KasPic Not G, A, B, C' dan D' - Rekod
4.1 Membaca dan menu4.1.1 Menulis simbol dan istilah. -piano (p), -mezzo piono (mp),1. KasSimbol dan Istilah Muzik
4.1 Membaca dan menu4.1.2 Menama dan menulis not E, F, G, A, B, C' dan D' pada baluk 1. KasNama not E dan F
1.1 Menyanyikan lagu1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. 2. Bunyi Alam dan Sekitar
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 2. Bunyi Alam dan Sekitar
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/42. Bunyi Alam dan Sekitar
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat2. Bunyi Alam dan Sekitar
1.4 Memainkan rekor1.4.1 Memainkan not E, F, G, A, B, C' dan D' dengan ton yang 2b. Bunyi Alam dan Sekitar
2.1 Menghasilkan idea
2.1.1 Menghasilkan pelbagai kesan bunyi untuk mengiringi p 2. Bunyi Alam dan Sekitar
4.1 Membaca dan menu4.1.3 Menulis nilai not dan tanda rehat. -semibrif, -minim bertiti2. Bunyi Alam dan Sekitar
4.1 Membaca dan menu4.1.4 Menulis meter. -menulis angka atas dan angka bawah bag 2. Bunyi Alam dan Sekitar
1.1 Menyanyikan lagu1.1.2 Bernyanyi lagu berkembar. 3. Bazar Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 3. Bazar Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so. -menyanyi solfa dalam 3. Bazar Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 3. Bazar Muzik
1.2 Memainkan alat p1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo 3. Bazar Muzik
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat3. Bazar Muzik
1.3 Bergerak mengiku1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. 3. - Bazar Muzik
1.3 Bergerak mengiku1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bergerak mengi3. Bazar Muzik
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 3. Bazar Muzik
1.4 Memainkan rekod1.4.3 Memainkan rekoder dalam pelbagai tempo. 3. Bazar Muzik
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek3. Bazar Muzik
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang didengar atau diton 3. Bazar Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.4 Mengaplikasi accelerando dan ritardando dalam nyanyia4. Minda Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 4. Minda Muzik
1.4 Memainkan rekod1.4.1 Memainkan not E, F, G, A, B, C' dan D' dengan ton yang 4b. Minda Muzik
2.1 Menghasilkan idea
2.1.2 Mencipta corak irama mudah. -meter 2/4 3/4 4. Minda Muzik
2.1 Menghasilkan idea
2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. -mengajuk melo 4. Minda Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik. -lembut (p), -sederhana lembut 5. Dinamik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 5. Dinamik
1.2 Memainkan alat p1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik berdasarkan skor. 5. Dinamik
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat5. Dinamik
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 5. Dinamik
1.4 Memainkan rekor1.4.4 Mengaplikasikan dinamik dalam permainan rekorder. -lem 5. Dinamik
2.1 Menghasilkan idea
2.1.2 Mencipta corak irama mudah. -meter 2/4 3/5 5. Dinamik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan yang betul 6. Cinta Negara Kasih Budaya
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 6. Cinta Negara Kasih Budaya
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 6. Cinta Negara Kasih Budaya
2.1 Menghasilkan idea
2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. -mengajuk melo 6. Cinta Negara Kasih Budaya
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang didengar atau diton
6. Cinta Negara Kasih Budaya
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang didengar atau diton
6. Cinta Negara Kasih Budaya
1.1 Menyanyikan lagu1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan yang betul 7. Ensembel Muzik Sekolah
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 7. Ensembel Muzik Sekolah
1.2 Memainkan alat p1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik berdasarkan skor.
7. Ensembel Muzik Sekolah
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat7. Ensembel Muzik Sekolah
1.4 Memainkan rekor1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 7. Ensembel Muzik Sekolah
2.1 Menghasilkan idea
2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. -mengajuk melo 7. Ensembel Muzik Sekolah
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang didengar atau diton
7. Ensembel Muzik Sekolah
7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL
#N/A Rally Table 1A SATU Pendekatan Indu
Talaqqi MusyObjek s NILAI-NIL Adil Circle MAdil
1.2.4 MengamalkSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah Bubble Amanah
Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NIL Baik Hati Double Baik Hat
Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NIL Bekerjas Tree MaBekerja
an Irama - PergerakaTeam Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NIL Berani Brace MBerani
an Irama - PergerakaFan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NIL Berazam /Flow Map Berazam
, B, C' dan D' - RekodRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari Multi-fl Berdikar
stilah Muzik Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisipli Bridge MBerdisip
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati Berhati-
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi Berhema
Lyrical Lessons Soal Jawab Projekt NILAI-NIL Berjimat Cermat Berjima
Who Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu Bersatu
Think-Pair-Share Sumbangsar Bahan b NILAI-NIL Bersimpati Bersimpa
Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun Bersopa
Traveling File PertandinganPerakam NILAI-NIL Bersyukur Bersyuk
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL BertanggungjawaBertang
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih Berterima Kasih
Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi Bertoleransi
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas Ikhlas
Montaj Lembara NILAI-NIL Jujur Jujur
Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang Kasih Sayang
Stensilan NILAI-NIL Kebebasan Kebebasan
Poster NILAI-NIL Kesederhanaan Kesederhanaan
Tiupan NILAI-NIL Mematuhi UndangMematuhi Undang-u
Ikatan dan CelupNILAI-NIL Mencintai alam seMencintai alam seki
Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa Menepati Masa
Asemblaj NILAI-NIL Menghargai MasaMenghargai Masa
Stabail NILAI-NIL Menghormati Menghormati
Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersihMenjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / H
Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NIL Pemurah Pemurah
Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NIL Rasional Rasional
Main Peranan NILAI-NIL Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh Taat / Patuh
Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
asih Budaya Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
asih Budaya Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Buih Berga
asih Budaya Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
asih Budaya Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
asih Budaya Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
asih Budaya Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan CelupKEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ at
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berasaska
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berat seb
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan menyataka
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan meramal p
Alat Pertahanan DKEMAHIRA Membuat inferens atau kesimpulanan
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi atau hipotesis
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRA Mengenal pasti idea utama, idea soko
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRA Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA Menyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
MembanLogik Mate Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi
MengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Mengenal
Kinestetik
MengenaInterpersonal
Mengenal
Intrapersonal
MengenaNaturalistik
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
Berterima Kasih
Bertoleransi

Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional

Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong

eta Bulatan)

e Map (Peta Buih Berganda)

p (Peta Pelbagai Alir)

dan membeza

sti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’


sti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
sti pernyataan berat sebelah
sti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
sti akibat dan meramal pelbagai akibat
rens atau kesimpulanan awal
eralisasi atau hipotesis

sti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


u meringkas
TI PERSEKOLAHAN.
ah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
MUZIK (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 6 UNIT : 1. Alat Muzik Improvisasi
KELAS : 1B KOMPONEN : Corak Irama
MASA : 8.45 TO 8.15 MODUL : 1. Pengalaman Muzikal
STANDARD
KANDUNGAN 1.2 Memainkan alat perkusi
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/4 4/3
PEMBELAJARAN
1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat perkusi.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
3/4 4/3

1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
alat perkusi.

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec6 1. Alat Muzik Skor Ensembel 1. Pengalama
2 MC6 1. Alat Muzik Skor Ensembel 1. Pengalama
3 CR6 1. Alat Muzik Nyanyian - Pic 1. Pengalama
4 Pro6 1. Alat Muzik Nyanyian - Pic 1. Pengalama
5 Kur6 1. Alat Muzik Nyanyian - Pic 1. Pengalama
6 Mes6 1. Alat Muzik Nyanyian - Pic 1. Pengalama
7 Kuc6 1. Alat Muzik Corak Irama 1. Pengalama
8 6 1. Alat Muzik Corak Irama 1. Pengalama
9 6 1. Alat Muzik Corak Irama 1. Pengalama
10 6 1. Alat Muzik Corak Irama 1. Pengalama
11 6 1. Alat Muzik Muzik dengan Pergerakan -Bentuk1. Pengalama
12 6 1. Alat Muzik Muzik dengan Pergerakan -Bentuk1. Pengalama
13 6 1. Alat Muzik Rekoder - Melodi Kaunter 1. Pengalama
14 6 1. Alat Muzik Rekoder - Melodi Kaunter 1. Pengalama
15 6 1. Alat Muzik Apakah Simbol Muzik Itu? 1. Pengalama
16 6 1. Alat Muzik Apakah Simbol Muzik Itu? 1. Pengalama
17 6 1. Alat Muzik Rekoder - Melodi Kaunter 1. Pengalama
18 6 1. Alat Muzik Rekoder - Melodi Kaunter 1. Pengalama
19 6 1. Alat Muzik Apakah Simbol Muzik Itu? 4. Membaca da
20 6 1. Alat Muzik Not C Tengah dan Not D 4. Membaca da
21 6 2. Peta Bunyi Skor Ensembel 1. Pengalama
22 6 2. Peta Bunyi Skor Ensembel 1. Pengalama
23 6 2. Peta Bunyi Nyanyian Lagu dua Suara -Suara 1. Pengalama
24 6 2. Peta Bunyi Nyanyian Lagu dua Suara -Suara 1. Pengalama
25 6 2. Peta Bunyi Alat Perkusi - Corak Irama 1. Pengalama
26 6 2. Peta Bunyi Alat Perkusi - Corak Irama 1. Pengalama
27 6 2. Peta Bunyi Alat Perkusi - Corak Irama 1. Pengalama
28 6 2. Peta Bunyi Alat Perkusi - Corak Irama 1. Pengalama
29 6 2. Peta Bunyi Rekoder - Not C Tengah dan D 1. Pengalama
30 6 2. Peta Bunyi Rekoder - Not C Tengah dan D 1. Pengalama
31 6 2. Peta Bunyi Menghasilkan Idea Muzikal Kreatif 2. Penghasila
32 6 2. Peta Bunyi Nilai Not dan Tanda Rehat 4. Membaca da
33 6 2. Peta Bunyi Meter 4. Membaca da
34 6 3. Alat Muzik Nyanyian Lagu dua Suara -Suara 1. Pengalama
35 6 3. Alat Muzik Nyanyian Lagu dua Suara -Suara 1. Pengalama
36 6 3. Alat Muzik Nyanyian - Dua Suara 1. Pengalama
37 6 3. Alat Muzik Nyanyian - Dua Suara 1. Pengalama
38 6 3. Alat Muzik Nyanyian - Solfa ti dan do' 1. Pengalama
39 6 3. Alat Muzik Nyanyian - Solfa ti dan do' 1. Pengalama
40 6 3. Alat Muzik Skor Ensembel 1. Pengalama
41 6 3. Alat Muzik Skor Ensembel 1. Pengalama
42 6 3. Alat Muzik Memainkan Alat Perkusi Dalam Pe1. Pengalama
43 6 3. Alat Muzik Memainkan Alat Perkusi Dalam Pe1. Pengalama
44 6 3. Alat Muzik Bergerak Mengikut Muzik - Tekstur1. Pengalama
45 6 3. Alat Muzik Bergerak Mengikut Muzik - Tekstur1. Pengalama
46 6 3. Alat Muzik Rekoder - Frasa 1. Pengalama
6 3. Alat Muzik Rekoder - Frasa 1. Pengalama
6 3. Alat Muzik Rekoder - Pelbagai Tempo Not C, D,
1. Pengalama
6 3. Alat Muzik Rekoder - Pelbagai Tempo Not C, D,
1. Pengalama
6 3. Alat Muzik Rekoder - Pelbagai Tempo Not C, D,
1. Pengalama
6 3. Alat Muzik Menghayati Muzik - Nobat dan Ga 3. Apresiasi M
6 4. Rentak danNyanyian - crescendo dan decresc1. Pengalama
6 4. Rentak danNyanyian - crescendo dan decresc1. Pengalama
6 4. Rentak danRekoder - Kaedah Undur 1. Pengalama
6 4. Rentak danRekoder - Kaedah Undur 1. Pengalama
6 4. Rentak danRekoder - Melodi Kaunter 1 dan 2 1. Pengalama
6 4. Rentak danRekoder - Melodi Kaunter 1 dan 2 1. Pengalama
6 4. Rentak danRekoder - Pelbagai Tempo. 1. Pengalama
6 4. Rentak danRekoder - Pelbagai Tempo. 1. Pengalama
6 4. Rentak danMenghasilkan Idea Muzikal Kreatif 2. Penghasila
6 4. Rentak danMengajuk Melodi 2. Penghasila
6 5. Media MuziSkor Ensembel 1. Pengalama
6 5. Media MuziSkor Ensembel 1. Pengalama
6 5. Media MuziNyanyian - Dinamik 1. Pengalama
6 5. Media MuziNyanyian - Dinamik 1. Pengalama
6 5. Media MuziBermain Alat Perkusi - Dinamik p, m
1. Pengalama
6 5. Media MuziBermain Alat Perkusi - Dinamik p, m
1. Pengalama
6 5. Media MuziRekoder - Melodi Kaunter dan Din 1. Pengalama
6 5. Media MuziRekoder - Melodi Kaunter dan Din 1. Pengalama
6 5. Media MuziRekoder - Melodi Kaunter dan Din 1. Pengalama
6 5. Media MuziRekoder - Melodi Kaunter dan Din 1. Pengalama
6 5. Media MuziCipta Corak Irama 2. Penghasila
6 6. Komposer M Nyanyian - Staccato, Legato 1. Pengalama
6 6. Komposer M Nyanyian - Staccato, Legato 1. Pengalama
6 6. Komposer M Bergerak Mengikut Muzik - Harmon1. Pengalama
6 6. Komposer M Bergerak Mengikut Muzik - Harmon1. Pengalama
6 6. Komposer M Bermain Rekoder - Melodi Kaunter1. Pengalama
6 6. Komposer M Bermain Rekoder - Melodi Kaunter1. Pengalama
6 6. Komposer M Mencipta Melodi 2. Penghasila
6 6. Komposer M Menghayati Muzik - Koir 3. Apresiasi M
6 6. Komposer M Lagu Rakyat 3. Apresiasi M
5 6 7 2 3 4 5 6
SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
1.1 Menyanyikan lagu1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. 1. Ala Skor 1. Pe1.2 M1.2.1
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nil 1. Ala Skor 1. Pen1.2 Me1.2.4 Mengamalk
1.1 Menyanyikan lagu1.1.1 Bernyanyi denga 1. Ala Nyanyi1. Pen1.2 Me1.2.2 Memainkan
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 1. Ala Nyanyi1. Pen1.2 Me1.2.4 Mengamalk
1.1 Menyanyikan lagu1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. 1. Ala Nyanyian - Pic
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 1. Ala Nyanyian - Pic
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/41. Ala Corak Irama
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat1. Ala Corak Irama
1.2 Memainkan alat p1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo 1. Ala Corak Irama
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat1. Ala Corak Irama
1.3 Bergerak mengiku1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. 1. -bAla Muzik dengan Pergerakan -Bentu
1.3 Bergerak mengiku1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bergerak mengi1. Ala Muzik dengan Pergerakan -Bentu
1.4 Memainkan rekod1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B, C' dan D' dengan ton 1. Ala Rekoder - Melodi Kaunter
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek1. Ala Rekoder - Melodi Kaunter
1.4 Memainkan rekod1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B, C' dan D' dengan ton 1. Ala Apakah Simbol Muzik Itu?
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek1. Ala Apakah Simbol Muzik Itu?
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 1. Ala Rekoder - Melodi Kaunter
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek1. Ala Rekoder - Melodi Kaunter
4.1 Membaca dan menu4.1.1 Menulis simbol dan istilah. -tie, -slur, -fermata, -common 1. Ala Apakah Simbol Muzik Itu?
4.1 Membaca dan menu4.1.2 Menama dan menulis not C, D, E, F, G, A, B, C' dan D' pad 1. Ala Not C Tengah dan Not D
1.1 Menyanyikan lagu1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. 2. Peta Bunyi
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 2. Peta Bunyi
1.1 Menyanyikan lagu1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. 2. Peta Bunyi
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 2. Peta Bunyi
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/42. Peta Bunyi
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat2. Peta Bunyi
1.2 Memainkan alat p1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -meter 2/4 3/42. Peta Bunyi
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat2. Peta Bunyi
1.4 Memainkan rekod1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B, C' dan D' dengan ton 2. Peta Bunyi
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek2. Peta Bunyi
2.1 Menghasilkan idea
2.1.1 Menghasilkan pelbagai kesan bunyi untuk mengiringi p 2. Peta Bunyi
4.1 Membaca dan menu4.1.3 Menulis nilai not dan tanda rehat. -semibrif, -minim bertitik2. Peta Bunyi
4.1 Membaca dan menu4.1.4 Menulis meter. -menulis angka atas dan angka bawah bag 2. Peta Bunyi
1.1 Menyanyikan lagu1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. 3. Alat Muzik Dunia
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 3. Alat Muzik Dunia
1.1 Menyanyikan lagu1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. 3. Alat Muzik Dunia
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 3. Alat Muzik Dunia
1.1 Menyanyikan lagu1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so, la, ti, do'. -menyanyik 3. Alat Muzik Dunia
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 3. Alat Muzik Dunia
1.2 Memainkan alat p1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo 3. Alat Muzik Dunia
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat3. Alat Muzik Dunia
1.2 Memainkan alat p1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo 3. Alat Muzik Dunia
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat3. Alat Muzik Dunia
1.3 Bergerak mengiku1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. 3. -bAlat Muzik Dunia
1.3 Bergerak mengiku1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bergerak mengi3. Alat Muzik Dunia
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 3. Alat Muzik Dunia
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek3. Alat Muzik Dunia
1.4 Memainkan rekod1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B, C' dan D' dengan ton 3. Alat Muzik Dunia
1.4 Memainkan rekod1.4.3 Memainkan rekoder dalam pelbagai tempo. 3. Alat Muzik Dunia
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek3. Alat Muzik Dunia
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang didengar atau diton 3. Alat Muzik Dunia
1.1 Menyanyikan lagu1.1.4 Mengaplikasi cresendo dan decresendo dalam nyanyian.4. Rentak dan Irama
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 4. Rentak dan Irama
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 4. Rentak dan Irama
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek4. Rentak dan Irama
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 4. Rentak dan Irama
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek4. Rentak dan Irama
1.4 Memainkan rekod1.4.3 Memainkan rekoder dalam pelbagai tempo. 4. Rentak dan Irama
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek4. Rentak dan Irama
2.1 Menghasilkan idea
2.1.2 Mencipta corak irama mudah. -meter 2/4 3/4 4/4 4. Rentak dan Irama
2.1 Menghasilkan idea
2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. -mengajuk melo 4. Rentak dan Irama
1.1 Menyanyikan lagu1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik. -lembut (p), -sederhana lembut 5. Media Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 5. Media Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik. -lembut (p), -sederhana lembut 5. Media Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 5. Media Muzik
1.2 Memainkan alat p1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik berdasarkan skor. 5. Media Muzik
1.2 Memainkan alat p1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan alat5. Media Muzik
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 5. Media Muzik
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek5. Media Muzik
1.4 Memainkan rekod1.4.4 Mengaplikasikan dinamik dalam permainan rekoder. -lemb 5. Media Muzik
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek5. Media Muzik
2.1 Menghasilkan idea
2.1.2 Mencipta corak irama mudah. -meter 2/4 3/4 4/5 5. Media Muzik
1.1 Menyanyikan lagu1.1.6 Bernyanyi dengan artikulasi yang betul. -staccato, -legato6. Komposer Malaysia
1.1 Menyanyikan lagu1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi. 6. Komposer Malaysia
1.3 Bergerak mengiku1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. 6. -bKomposer Malaysia
1.3 Bergerak mengiku1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bergerak mengi6. Komposer Malaysia
1.4 Memainkan rekod1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. -memainkan fras 6. Komposer Malaysia
1.4 Memainkan rekod1.4.5 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti memainkan rek6. Komposer Malaysia
2.1 Menghasilkan idea
2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. -mengajuk melo 6. Komposer Malaysia
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang didengar atau diton 6. Komposer Malaysia
3.1 Menghayati muzik3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang didengar atau diton 6. Komposer Malaysia
7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL
#N/A Rally Table 1A SATU Pendekatan Indu
Talaqqi MusyObjek s NILAI-NIL Adil Circle MAdil
1.2.4 Mengamalk
Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah Bubble Amanah
1.2.2 Memainkan
Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NIL Baik Hati Double Baik Hat
1.2.4 Mengamalk
Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NIL Bekerjas Tree MaBekerja
Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NIL Berani Brace MBerani
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NIL Berazam /Flow Map Berazam
Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari Multi-fl Berdikar
Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisipli Bridge MBerdisip
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati Berhati-
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi Berhema
an Pergerakan -Bentu Lyrical Lessons Soal Jawab Projekt NILAI-NIL Berjimat Cermat Berjima
an Pergerakan -Bentu Who Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu Bersatu
elodi Kaunter Think-Pair-Share Sumbangsar Bahan b NILAI-NIL Bersimpati Bersimpa
elodi Kaunter Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun Bersopa
bol Muzik Itu? Traveling File PertandinganPerakam NILAI-NIL Bersyukur Bersyuk
bol Muzik Itu? Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL BertanggungjawaBertang
elodi Kaunter Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih Berterima Kasih
elodi Kaunter Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi Bertoleransi
bol Muzik Itu? The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas Ikhlas
h dan Not D Montaj Lembara NILAI-NIL Jujur Jujur
Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang Kasih Sayang
Stensilan NILAI-NIL Kebebasan Kebebasan
Poster NILAI-NIL Kesederhanaan Kesederhanaan
Tiupan NILAI-NIL Mematuhi UndangMematuhi Undang-u
Ikatan dan CelupNILAI-NIL Mencintai alam seMencintai alam seki
Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa Menepati Masa
Asemblaj NILAI-NIL Menghargai MasaMenghargai Masa
Stabail NILAI-NIL Menghormati Menghormati
Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersihMenjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / H
Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NIL Pemurah Pemurah
Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NIL Rasional Rasional
Main Peranan NILAI-NIL Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh Taat / Patuh
Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Buih Berga
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan CelupKEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ at
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berasaska
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataan berat seb
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan menyataka
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan meramal p
Alat Pertahanan DKEMAHIRA Membuat inferens atau kesimpulanan
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi atau hipotesis
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRA Mengenal pasti idea utama, idea soko
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRA Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA Menyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
MembanLogik Mate Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi
MengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Mengenal
Kinestetik
MengenaInterpersonal
Mengenal
Intrapersonal
MengenaNaturalistik
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
Berterima Kasih
Bertoleransi

Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional

Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong

eta Bulatan)

e Map (Peta Buih Berganda)

p (Peta Pelbagai Alir)

dan membeza

sti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’


sti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
sti pernyataan berat sebelah
sti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
sti akibat dan meramal pelbagai akibat
rens atau kesimpulanan awal
eralisasi atau hipotesis

sti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


u meringkas
TI PERSEKOLAHAN.
ah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.