Anda di halaman 1dari 1

BORANG SEMAKAN FOLIO PERSEDIAAN MENGAJAR TAHUN 2019

1. Nama Guru : RISMAWATI ROBIN


2. No. Fail Peribadi : P.54320
3. Jantina : Perempuan
4. Kategori Guru : Siswazah
5. Opsyen : Berospyen
6. Mata Pelajaran Yang Diajar Mengikut Tingkatan:

(i) MATEMATIK TIGKATAN 1

(ii) MATEMATIK TINGKATAN 3

(iii) MATEMATIK TINGKATAN 5

(iv) PSK TINGKATAN 4

7. Persediaan

Item Utama Yang Diperhatikan Tandakan( √ ) Jika Ada Ulasan


(a) Guru menyediakan RPT berdasarkan sukatan
pelajaran/huraian sukatan pelajaran.
(b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran
Harian (RPH) berdasarkan RPT dengan mengambil
kira tahap kebolehan murid.
(c) Guru menyediakan RPH dengan mematuhi SPI
Bil . 3/1999

Item sokongan Yang Diperhatikan Tandakan( √ ) Jika Ada Ulasan


(a) Butiran Diri
(b) Maklumat Diri
(c) Falsafah Pendidikan/Falsafah
Sekolah/Visi/Misi dan Objektif Sekolah
(d) Nilai-nilai Sekolah
(e) Carta Aliran PdPc
(f) Jadual Waktu Persendirian
(g) Maklumat Mata Pelajaran dan Kelas
(h) Rekod Prestasi Akademik Pelajar

Ulasan Keseluruhan:

Tandatangan Pengetua/PK1/KB Tarikh:

______________________________ _________________