Anda di halaman 1dari 1

Centrul/Serviciul/Biroul/ Comp.

______________ ANEXA 4
APROBAT

VASS Mária
Director General
Numele şi prenumele angajatului:______________
Funcţia:___________________________________
Perioada evaluată: de la __.__._____ la __.__.____

FIŞĂ DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale

Nr. Criterii de evaluare ( Referent, Muncitor calificat, necalificat, Note


crt. Administrator, Şofer, Paznic, Îngrijitor curăţ, Spălătoreasă )
1 Cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate
2 Eficienţa lucrărilor şi sarcinilor realizate
3 Evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină (repetitive)
4 Intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor
5 Evaluarea nivelului riscului decizional
6 Capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea relaţiilor
ierarhice
7 Adaptabilitatea la situaţii neprevăzute
8 Capacitate de a lucra în echipă
9 Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
10 Competența în gestionarea resurselor alocate
Suma notelor acordate

Media aritmetică a notelor acordate: _________


Calificativul : ______________________

Funcţia, numele, prenumele şi semnătura şefului ierarhic care a întocmit fişa de


evaluare: _______________________________________________________________
Data:_____________

Semnătura angajatului: __________________________


Data:_____________

Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro