Anda di halaman 1dari 1

SAINS TAHUN 6: BURUJ

1. Buruj ialah _________________ bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada ____________________
2. Kegunaan buruj ialah:
a) __________________________________________________
b) __________________________________________________
c) __________________________________________________
3. Kesatuan Astronomi Antarabangsa (IUA) telah menetapkan terdapat ______ buruj di langit pada waktu malam.
4. 4 buruj yang paling terang antara buruj-buruj lain ialah ___________________________,
___________________________, _______________________ dan _________________________.
5. Kesemua buruj tidakboleh dilihat pada masa yang sama kerana kedudukan buruj-buruj ini sentiasa berubah
mengikut putaran ______________ yang sentiasa berputar pada paksinya.

 Nama buruj ialah ____________________________  Nama buruj ialah ____________________________


 Menyerupai bentuk __________________________  Menyerupai bentuk __________________________
 Gugusan ____________ bintang  Gugusan ____________ bintang
 Masa kemunculan antara bulan ___________ hingga  Masa kemunculan antara bulan ___________ hingga
____________ pada pukul _________ hingga ____________ pada pukul _________ hingga
________ malam. ________ malam.
 Menunjuk arah ______________  Menunjuk arah ______________
 Petunjuk bagi musim ____________________  Muncul di hemisfera _________________
 Muncul di hemisfera _________________  Buruj yang bersaiz paling __________________

 Nama buruj ialah ____________________________  Nama buruj ialah ____________________________


 Menyerupai bentuk __________________________  Menyerupai bentuk __________________________
 Gugusan ____________ bintang  Gugusan ____________ bintang
 Masa kemunculan antara bulan ___________ hingga  Masa kemunculan antara bulan ___________ hingga
____________ pada pukul _________ hingga ____________ pada pukul _________ hingga
________ malam. ________ malam.
 Menunjuk arah ______________  Menunjuk arah ______________
 Muncul di hemisfera _________________  Petunjuk bagi musim ____________________
 Buruj yang bersaiz paling ___________________  Muncul di hemisfera _________________
 Buruj ____________ sebenarnya merupakan
sebahagian daripada buruj yang lebih besar iaitu
Ursa Major yang bercorak seperti seekor
_____________________ besar.