Anda di halaman 1dari 1

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/2
STATUS PELAKSANAAN PROGRAM

KEMPEN MEMBASUH TANGAN SERENTAK MURID TAHUN 1


DENGAN HAND SANITIZER ANJURAN MALAYSIA BOOK OF RECORD (MBOR)
...................................................................................................................................................................................

1. Tajuk Program : Kempen Membasuh Tangan Serentak Murid Tahun 1 dengan Hand Sanitizer
anjuran Malaysia Book of Record (MBOR)

2. Tarikh Pelaksanaan : 30 April 2019 (Selasa)

3. Aktiviti yang dijalankan :

1. Makluman program oleh pihak pentadbir.


2. Penerangan program kepada semua guru dan tindakan untuk guru Tahun 1.
3. Pelaksanaan program mengikut perancangan.
4. Membuat post-mortem aktiviti yang dilaksanakan.
5. Membuat laporan dan dokumentasi.

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( √ ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

.....................................................................................................................................................
Tidak Berkenaan
.....................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Program ini dapat memberi pendedahan kepada murid cara memberus gigi dengan betul.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

……………………… ……………………
(Hawati Binti Hasan)
Penyelaras Kesihatan Sekolah 2019
SK Sultan Abu Bakar 2

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Johor


01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00