Anda di halaman 1dari 2

Latihan UKK

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa


Kelas : I (Satu)
Nama Peserta : ..................................
Sekolah : ............................................

I. Wenehana tandha ping ( x ) aksara a,b, utawa c sangarepe wangsulane kang mathuk!

Menthok – menthok
Menthog – menthog dak kandani
Mung rupane angisin – isini
Mbok ya aja ngetok ana kandang wae
Nak – enak ngorok ora nyambut gawe
Menthok – menthok mung lakumu megal – megol gawe guyu

1. Menthok iku sikile ana … . a. 2 b. 3 c. 4


2. Anak menthok arane yaiku … . a. pithik b. piyik c. meri
3. Swarane menthok yaiku … . a. kukuruyuk b. kwek-kwek c. mbek- mbek
4. Menthok yen turu ana ing … . a. kandang b. omah c. bekupon
5. Blimbing wuluh iku rasane … . a. asin b. kecut c. legi
6. Yen diparingi kudu matur … . a. ngapuro b. pamitan c. suwun
7. Bapak sampun … . a. mangan b. dhahar c. nedha
8. Piranti kanggo nyapu jogan yaiku … . a. Sapu jogan b. sulak c. sapu korek
9. Mripat kanggo … . a. Mangan b. ningali c. mlaku
10. Bocah sing sregep sinau bakal … . a. wareg b. pinter c. bodho

Sikatan
Saben dina Tanti kulina sikatan
Sawise mangan Tanti sikatan
Arep turu Tanti mesthi sikatan
Untune Tanti katon resik

11. Tanti kulina apa saben dina … . a. mangan b. turu c. sikatan


12. Apa irah – irahan wacana ing dhuwur a. Mangan b. Turu c. Sikatan
13. Sapa sing sikatan … a. Tanti b. Ratih c. Ratna
14. Wayah apa wae olehe Tanti sikatan … .
a. Sawise mangan lan arep turu b. Arep turu c. Sawise mangan
15. Untune Tanti katon apa … . a. reged b. resik c. bolong
16. Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane aksara kapitale yaiku … .
a. budi lan ari lagi sinau b. Budi lan ari lagi sinau c. Budi lan Ari lagi sinau
17. “ Pakdhe lagi siram “ Basa ngoko “ siram “ yaiku a. turu b. mangan c. adus
18. Rodane sepeda ana … . a.setunggal b. kaleh c. tiga
19. Supaya resik yen isah – isah kudu nganggo … .
a. Sabun b. lenga c. odol
20. Yen lara iku kudu ditambakne ing … .
a. Sekolah b. Bandara c. Pukesmas

1|LBB Genius
II. Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !

21. Dadi murid iku kudu sregep … .


22. Yen nampa lan ngelungake barang, becike nganggo tangan… .
23. Ing dongeng, kancil iku kewan sing … .
24. Kepriye menawa latare ora disaponi … .
25. Hawane wayah bengi adem, yen wayah awan hawane … .
26.
gambar sapu
Piranti iki kanggo … .
korek

27. “ bu guru sampun kundhor “.


“ Kundhor “ basa ngokone … .
28. Anake kucing arane … .
29. Untu sing sehat iku wernane … .
30. Pira hasile sekawan ditambah enem ... .

III. Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki !

31. Sebutno 3 piranti kanggo masak !


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
32. Tuku – buku – Dani. Tatanen supaya dadi ukara sing runtut !
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
33. Tulisen nganggo aksara gedhe lan tandha pamacan
“ heni niliki bondan ing rumah sakit “
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
34. Ukara ing ngisor iki basa kramakno !
“ Bapak lagi maca koran “
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
35. Tulisen aksara latin !
“ Dimas lunga sekolah “
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2|LBB Genius

Anda mungkin juga menyukai