Anda di halaman 1dari 7

NO NAMA FILE KANDUNGAN FILE

FILE
1.0 SURAT PEKELILING  SURAT PEKELILING KPM
 SURAT SIARAN
 ETIKA HEM
 GARIS PANDUAN
2.0 MESYUARAT SEKOLAH  MESYUARAT PENGURUSAN
 MESYUARAT STAF
 MESYUARAT KURIKULUM
 MERSYUARAT KOKURIKULUM
 DIALOG PRESTASI
 LAIN LAIN MESYUARAT
3.0 PENGURUSAN DAN  LAPORAN KE PPD /JPNS
PENTADBIRAN HEM  SURAT MASUK
 SURAT KELUAR
4.0 MESYUARAT HEM /LDP  MESYUARAT HEM
 DIALOG PRESTASI HEM
 KURSUS / SEMINAR/LDP/TAKLIMAT
 MINIT CURAI
5.0 PENGURUSAN KURIKULUM DAN  JADUAL MENGAJAR
KOKURIKULUM  JADUAL PEPERIKSAAN
 PENGURUSAN PDP
 PROGRAM PDP
 DASAR PDP
 SURAT MENYURAT
6.0 PENGURUSAN KESELAMATAN  PSPTPO
 PENARAFAN SPKS
 JAWATANKUASA KESELAMATAN
 POLISI SEKOLAH SELAMAT
 MINIT MESYUARAT
 ARAHAN/PROSEDUR KESELAMATAN
 LAPORAN AKTIVITI
 SURAT MENYURAT
6.1 KESELAMATAN SOSIAL 

6.2 KESELAMATAN PERGI DAN BALIK 


SEKOLAH
6.3 KESELAMATAN FIZIKAL DAN 
BAGUNAN
6.4 KESELAMATAN BENCANA ALAM 
6,5 KESELAMATAN KOKURIKULUM 
7.0 PENGURUSAN KEBERSIHAN 
8.0 PENGURUSAN KESIHATAN 
PENGURUSAN KESIHATAN  PSPTPO
 MINIT MESYUARAT
 SUNTIKAN JABATAN KESIHATAN
 PROGRAM KESIHATAN
 SURAT MENYURAT
 GARIS PANDUAN
 LAPORAN
8.1 PENGURUSAN KANTIN  PSPTPO
 MINIT MESYUARAT
 LAPORAN KENDIRI
 GARIS PANDUAN
 SURAT MENYURAT
 PROGRAM
 LAPORAN
8.2 PENCEGAHAN DENGGI 
9.0 PENGURUSAN KEBAJIKAN  BANTUAN PAKAIAN SERAGAM
 BANTUAN /SUMBANGAN KEWANGAN
 KUTIPAN/DERMA
 ANAK YATIM

10.0 PENGURUSAN BIASISWA BKP BPU  BKP
 BPU
 MINIT MESYUARAT
 LAPORAN
 PEMANTAUAN
 SURAT MENYURAT
 PEKELILING
11.0 PENGURUSAN SPBT  PSPTPO
 MINIT MESYUARAT
 SURAT MENYURAT
 PENILAIAN SPBT
 LAPORAN STOK
12.0 KOPERASI SEKOLAH  PSPTPO
 MINIT MESYUARAT
 ALK
 LAPORAN
 PROGRAM
 GARIS PANDUAN
 SURAT MENYURAT
13.0 SISTEM PINGAT  PSPTPO
 MINIT MESYUARAT
 PROGRAM
 LAPORAN

14.0 KWAMP  PSPTPO


 MINIT MESYUARAT
 SURAT MENYURAT
 GARIS PANDUAN
 SENARAI PENERIMA
 LAPORAN
MAJALAH SEKOLAH  PSPTPO
15.0  MINIT MESYUARAT
 SEBUT HARGA
 LAPORAN KEWANGAN
 LAPORAN
16.0 PENGURUSAN KELAS  BORANG
 TAKLIMAT
 BAHAN EDARAN
 GARIS PANDUAN
 SURAT MENYURAT
17.0 MINIT MESYUARAT  MINIT MESYUARAT PENGURUSAN
 MINIT MESYUARAT ASET
 MINIT MESYUARAT PIBG
 LAIN LAIN
18.0 PEMIMPIN PELAJAR  PSPTPO
 MINIT MESYUARAT
 LAPORAN
 SENARAI PEMIMPIN PELAJAR
 PROGRAM
 SURAT MENYURAT
19.0 PENGURUSAN APDM  SURAT MENYURAT
 BUKAN WARGANEGARA
 MASALAH WARGANEGARA
 LAPORAN
 PENGURUSAN APDM
20.0 PENGURUSAN KEWANGAN 
21.0 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
22.0 LAIN -LAIN
NO NAMA FILE KANDUNGAN FILE
1.0  TATACARA DISIPLIN
PEKELILING DISIPLIN
 ORDINAN
 AKTA
 PEKELILING
2.0 
PENGURUSAN E PINGAT
3.0  PROSEDUR
PENGURUSAN
 GARIS PANDUAN
SISTEM DEMERIT  BORANG DEMERIT
 SURAT MENYURAT
 LAPORAN DEMERIT
4.0  LAPORAN KEHADIRAN BULANAN
PENGURUSAN KEHADIRAN DAN
KECICIRAN  LAPORAN ENROLMEN BULANAN
 LAPORAN PONTENG
 RUMUSAN SURAT AMARAN
 SURAT MENYURAT
 PELAJAR TERCICIR
5.0  LAPORAN SSDM ONLINE
PENGURUSAN SSDM
 LAPORAN SSDM MANUAL
 LAPORAN TAHUNAN
 SURAT MENYURAT
 GARIS PANDUAN SSDM
6.0  STATISTIK BULANAN
STATISTIK SALAHLAKU
 LAPORAN
 KAJIAN

7.0 
LEMBAGA PEMIMPIN PELAJAR
8.0 
AKTIVITI PELAJAR
9.0  PERANCANGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
SAHSIAH  AKTIVITI
 LAPORAN
 SURAT MENYURAT
10.0  SURAT PELAJAR KELUAR
PERPINDAHAN PELAJAR
 LAPORAN BULANAN

11.0  SURAT PELAJAR MASUK


KEMASUKAN PELAJAR
 LAPORAN BULANAN
12.0  KESELAMATAN
AKTIVITI PELAJAR
 SURAT MENYURAT
13.0 
BORANG KEBENARAN AKTIVITI
14.0 
BORANG PENGURUSAN DISIPLIN
15.0 
KES DISIPLIN TINGKATAN 1
16.0 
KES DISIPLIN TINGKATAN 2
17.0 
KES DISIPLIN TINGKATAN 3
18.0 
KES DISIPLIN TINGKATAN 4
19.0 
KES DISIPLIN TINGKATAN 5
20.0 
REKOD KONSULATASI
21.0 
KES RUJUK
22.0 
SURAT AMARAN 1,2,3
23 
SURAT GANTUNG/BUANG S
EKOLAH

NO NAMA FILE
1.0 RPH

2.0 PENILAIAN KSSM

3.0 PENDIDIKAN MORAL

1.0 KEBERHASILAN
PBPPP
SKPMG2
DOKUMEN DAN SURAT DISIMPAN DALAM FILE YANG BERKAITAN
FILE PERIBADI PELAJAR

FILE
PENGURUSAN
DISIPLIN

FILE PENGURUSAN HEM