Anda di halaman 1dari 1

Tutorial 8

2. Bincangkan kepentingan komunikasi dalam menjayakan sesi kaunseling silang budaya.

- Mewujudkan pemahaman yang baik dari aspek penyampaian maklumat klien

- Mengeratkan hubungan antara kaunselor dank lien

- Membantu dalam meluahkan perasaan dengan lebih berkesan

- Meningkatkan keyakinan diri dalam diri klien bagi menyampaikan tentang budaya yang dimiliki

- Membantu dalam memahami kejadian dan peristiwa yang berlaku di sekeliling

Anda mungkin juga menyukai