Anda di halaman 1dari 1

AKADEMIK BERFUNGSI

Matlamat Jangka Pendek (Isu Major / Keputusan Sidang): Meningkatkan Keupayaan Nur Amani mengenal dan menulis huruf kecil.
TEKNIK ANSUR MAJU UNTUK MENCAPAI MATLAMAT JANGKA MASA PENDEK NUR AMANI.

Objektif 3:
Objektif 1: Objektif 2:
Nur Amani dapat
Nur Amani dapat Nur Amani dapat menulis menyelesaikan aktiviti
mengenal huruf kecil. huruf kecil. pengukuhan yang diberikan.

 Menggunakan  Aktiviti
bahan maujud menyambung
(huruf 3D) titik mengikut
 Guru arah yang betul.  Menulis dan SELESAI:
menunjukkan  Menulis huruf di menyebut huruf
kad huruf / pasir dengan Bersidang untuk
yang ditulis.
menentukan isu
nyanyian, murid bimbingan guru.  Isikan huruf
perlu megikut  Menulis huruf di major/ matlamat
yang
sebutan yang udara. jangka pendek
dikosongkan
yang
diajar oleh guru.  Murid pejam dalam satu siri
 Guru seterusnya.
mata kemudian huruf yang
menunjukkan rasa dan teka diberikan.
huruf secara huruf yang
rawak, murid ditulis pada
perlu menyebut tangan.
huruf yang
ditunjuk.

INTERVENSI / LANGKAH-LANGKAH